Jump to content
Arkivverket

[#11573] Tema 6933. Bergen - Kristiansand rundt 1800, Irgens Krogh.


Guest Britt D. Hjeltnes

Recommended Posts

Guest Britt D. Hjeltnes

I dette tema nevnes Elisabeth Sophia Irgens og Henrik Andersen Flor fra Røros /Tolga. Begynnelsen av 1700 tallet. Etter hva jeg forstår har Berit Knudsen en del aner til Elisabeth. Jeg er svært interessert i å vite mer om denne slekten. Min epost adresse er : bhdal@broadpark.noMvh. Britt D. Hjeltnes

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det er kanskje flere som leter etter eller har slekten Irgens så jeg synes det burde skrives her. Dette er ihvertfall hva jeg har om dem. Jeg har ikke skrevet ned alt som står om slekten da det er altfor mye. Jeg har bare tatt med det som var viktigst for meg.1) Heinrich Iurgen fca. 1570. Kongl. procureur, kjøpmann i Holstein.2a) Johannes Irgens f. 1600/1611 i Itzehoe i Holstein. Se under.2b) Joachim Irgens f. 19/5 1611 i Itzehoe i Holstein. Han ble kammerjunker i København i 1634. 'Jochum Cammertiener'. Kongen forandret navnet hans fra Jûrgens til Irgens i 1640 årene. Han fikk privilegium på all skogen i 4 milers omkrets fra Røros av kongen i 1647. Jochum var i tiden 1666 en av Danmark-Norges største godseiere, og en av kongerikets mektigste menn. Oktober 1674 ble han adlet under navnet Irgens von Westerwich, og fikk sitt eget våpen. Han levde over evne. Han døde 29/8 1674 i København, begravet i Vestervig.Gift 1656 med rike Cornelia de Bickers, datter av borgermesteren i Amsterdam. Han hadde visst omlag 14 barn.2a) Johannes Irgens, fca. 1600/11 i Itzehoe i Holstein - død 1659.Han ble utdannet lege 1635. Broren ordnet en stilling ved Røros kobberverk, og i 1651 reiste han til Norge med frue og barn. Senere ble han direktør ved verket. Han eide Røros gård som han kjøpte av sogneprest Anders Bernhoft.Bilde av ham og hans kone er anbragt bak alteret i Røros krk. Gift med Elisabeth Henningsen Gotz Arnisæeus, datter av dr.med. Henning Arnisæeus som døde 1636. Han var kong Christian IV livlege og råd, (skal vel stå rådgiver der), tidligere professor i Helmstadt og gift med Anna Lund, enke etter dr. Daniel Faber.Jeg har notert etterpå en datter Elisabeth Sophie Irgens f. 1656 Trondheim-1693 ibid. Det er fra Johannes den store Irgens-slekta stammer.3) Henning Johannesen Irgens, fca. 1635 Itzehoe i Holstein. Han var doktorens eldste sønn. Ble i Kiel 1659 lisens Jur. Reiste deretter tilbake til Trondheim. Han var da 25 år gammel.Han døde plutselig i slutten av året 1699 under et opphold i Trondheim. Han etterlot seg sin familie i stor fattigdom. Han eide blant annet Røros gård, hvor han bodde og sto dessuten som eier av forskjellige skogeiendommer i Rørostraktene. Han var uheldig med en del investeringer og kom i stor gjeld til verket, spesielt til provianthuset. Ved hans død mistet slekten Irgens for alltid innflytelse i verkets ledelse.Han var blitt kalt opp til Røros av sin bror, som fullmektig for farbroren Jochum, og ble på dennes anbefaling bergmester i 1670 etter Jacob M. Tax. Han ble også direktør, men ble avskjediget 3 ganger. Henning eide Dalen gård.Det er mulig han var gift 2 ganger, da det i 1682 var snakk om bergmesterens kjæreste. 1.gift 1670 Røros Anna Catharina Hansen Wesling. 2.gift 25/6 1697 Røros enke Maren Olufsdatter Darre 166.. - 17... Røros. Datter av sogneprest til Melhus Ole Mentzen Darre 8/11 1636 - 20/1 1693 og første kone Helle Andersdatter som døde 8/4 1676. Maren hadde først vært gift med sogneprest til Holtålen Hr. Jens Andersen Bernhoft 1629 - 1696, hans 2. hustru.4a) Johannes Henningsen Irgens 1671 - 1733. Sogneprest til Loppen og Holtålen.4b) Elisabeth Sophie Henningsdatter Irgens, død 25/9 bgr. 4/10 1713 ved Tolgen krk. Hun ble gift med Henrik Andersen Floer som døde oktober 1730.Etter Elisabeth døde ble Henrik oppgift med Anne Cathrine Pedersdatter Hagerup. Om Hagerup står det at slekten muligens var dansk, og i nær slekt med Irgens.Henrik fikk 16 barn i 1.ekteskap hvorav 5 døde før moren. I 2.ekteskap fikk han 6 barn.Noen kilder: Familien Irgens 1769-1925, privatarkiv. Tolga bygdebok bd. I, Rørosboka.Det er hva jeg har notert meg, men det finnes mere.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Glemte det, men det er best jeg skriver det med en gang, før noen andre gjør det for meg. Dette er hentet via andres opplysninger. Jeg har ikke sjekket riktigheten av det. Det eneste jeg kan få sjekket er mot kirkebøker.

Link to post
Share on other sites
Guest Britt D. Hjeltnes

Tusen hjertelig takk for opplysningene. Berit Knudsen nevner bygdebøker for Tolga / Røros. Tolga har jeg bestilt og venter på. Vet du hvilken av bygdebøkene for Røros dette gjelder ?Blant Elisabeth Sophia Irgens og Henrik Andersen Flors barn går jeg videre med datteren Kirsti (Kirsten) f. 1705. Hun ble gift med Peter Benjaminsen Grue f. 1698 , Røros.Er det noen som har kjennskap til Henrik Andersen Flor og Peter Benjaminsen Gruve`s aner ?Mvh. Britt D. Hjeltnes.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

I hvertfall bd. 2 (Irgens) og muligens bd. 4 for noen gårder. Så langt jeg har funnet så er det ingen som vet hvor Henrik A kommer fra eller foreldre. Prøv å søke etter navnet Floer/Flor her under debatt. Temaet har vært oppe flere ganger.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.