Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest lise sandersen

[#11611] kort o.indrulleringsdistrikter

Recommended Posts

Guest lise sandersen

Hvor kan man se kort, tegninger el. lign over de norske indrulleringsdistrikter gennem tiderne ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Det finnes i Riksarkivet, og muligens i statsarkivene, noen plansjer som viser ulike avdelinger av Hæren opp gjennom tidene, og hvilke distrikter disse omfattet, jeg går ut fra at det er noe sånt du spør om?Jeg tror ikke at disse plansjene er utgitt i bøker, men det kan være at jeg ikke er helt oppdatert.Selve sesjonsstedet er vel ikke tatt med i disse plansjene, men fremgår på de enkelte rullene som finnes bevart.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest lise sandersen

Jeg er specielt interesseret i søindrulleringen og dens distrikter. Det burde jeg have skrevet. Findes der tilsvarende kort, tegninger over disse ? Jeg mener at vide, at distrikterne blev ændret flere gange op gennem tiden.Med hilsen L. Sandersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har ikke sett tilsvarende plansjer for sjøinnrulleringen, dessverre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Sjøinnrulleringa var øyane og inn til ei mil frå kysten, Nord-Norge var unnateke all militærteneste. Inndelinga fylgde losinndelinga, Bergens distrikt, Trondhjems distrikt osv. Dvs. at sjefen for Bergens losdistrikt (Eg hugsar ikkje tittelen) også var innrulleringssjef for sitt distrikt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Sorry, overlosen og innrulleringssjefen var ein og same mannen. Vidare inndeling nedover er eg ikkje sikker på. Kanskje fylgde dei oldermannskapa slik at losoldermannen også var innrulleringssjef i vedkomande sjølegd. I alle høve var Kommandør Friess i Bergen overlos og innrulleringssjef i Bergens Distrikt. Så hvis du skal leite etter bestemte personar er det rettast å leite i vedkomande Overlosarkiv/Losarkiv (I Statsarkiva). Problemet med mannskapslistene er at personane stort sett er nemnde som '-sen' så om du ikkje veit bustad, kan dei vere vanskelege å finne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest lise sandersen

tak for jeres svar og et spørgsmål til Harald Runde: Hvad betyder det 'at personane stort sett er nemnde som '-sen ' ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

At dei har familienavn/etternavn som Hansen, Olsen, Pedersen og så videre. Altså at ein ikkje uten vidare kan sjå av etternavnet kvar dei kjem frå.Kven er du på jakt etter? Er det ein månedsløytnant eller ein sjøoffiser under krigen 1807 - 14 kan eg gjerne hjelpe deg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest lise sandersen

Til Harald J. Runde. Jo tak, hjælp modtages gerne, selvom den person jeg søger efter ikke er officer, men menigt medlem af orlogsflåden. Har du gode råd om, hvordan jeg skal gribe det an, så er det en 'før-julegave' til mig! Jeg har et ønske om at kunne gå baglæns i norske kilder for at søge efter en bestemt person. Navnet er JACOB SANDERSEN. Jeg ved med sikkerhed, at han findes i 'Norske Søruller, Bragernæs distrikt 1811, bd 3, lb.nr. 283 samt samme sted i 1812, bd 3, lb.nr. 273'. (Film S16/6041). Disse ruller betegnes også 'hvervningsbøger/gagebøger'. I 1811 havde han tjeneste ombord kanonchaluppen Litr.A No 10 og i 1812 ombord kanonchaluppen Litr.B No 7. Jeg har negativ søgning for årene 1800 - 1810 i Bragernæs distrikt (i det der er bevaret). I 1812 overgår han til sørullerne i Danmark begyndende med 'Søhovedrulle, Svendborg Købstad, Lægd 32, B 282. Han opgiver til den danske lægdsrulle, at han er helbefaren, har gjort 6 Orlogstogter og er født i Sandefjord (her kan jeg ikke finde ham i kirkebogen, men det står der altså i lægdsrullen!). Efter 1812 lever han i Danmark. Så langt, så godt. Men ved at gå baglæns i kilderne kan jeg måske få sikkerhed for, hvor han er født, og hvem hans far var ? Med venlig hilsen Lise Sandersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Har du sjekket kirkeboken for Sandar, landsognet omkring Sandefjord?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest lise sandersen

Til Per Lilje. Jo - det har jeg da. Her er en Jacob Sandersen, 16 år, konfirmeret i 1804. Med hilsen. LS.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Jeg finner ikke noe om menig Jacob Sandersen i mitt Pivatarkiv. Men i 1811 var sjalupp No 10 under månedsløytnant T Steenersen en del av Kristiansand eskadre. Og i 1812 var sjalupp No 7 under månedsløytnant H C Hansen en del av eskadren i Fredrikvern. Ingen spesielle episoder for disse to eskadrene 1811 henholdsvis 1812.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Fredrik Bockelie

Til Harald Jarl Runde: Har du noe informasjon om Tjømlinger som var knyttet til sjaluppene? Ifølge Lorens Bergs Tjømebok var det flere mann med, og noen døde også. Er noe av den informasjonen du har publisert?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Jeg siterer for det meste bøkene 'Norges Sjøvæbning 1750 -1809/Bind I' og 'Norges Sjøvæbning 1810 - 1814/Bind II' av F Beutlich, diverse artikler i 'Norsk Tidsskrift for Sjøvesen' og diverse annen memoarlitteratur. Der er lite av litteratur som går ned på individnivå, i hvert fall for de menige. De få historikerne som har skrevet om sjøkrigen i Norge 1807-14 har selvsagt helst knyttet dette til de enkelte krigsepisoder. Alle de norske marineoffisererene og månedsløytnantene er omtalt i litteraturen, men menige svært lite. Ellest er det helst 'Den norske kysttelelegrafen' i samme tidsrom jeg har arbeidet mest med.Med hilsen HJR - harun@online.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest lise sandersen

Til Harald Runde. Endnu en gang tak for din hjælp. Efter jul leder jeg videre ... og GLÆDELIG JUL TIL ALLE !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Det er mulig jeg misforstår, eller kanskje husker jeg feil, men har vi ikke tidligere etablert at Jacob Sandersen er fra Sandeherreds naboprestegjeld Andebu, sønn av Sander Jacobsen på prestegården? Der bor Jacob i 1801, 12 år gammel. Faren Sander Jacobsen er da enkemann og bonde, 45 år gammel. Men det er kanskje ikke dette du leter etter?Det er fullt mulig at fødestedet kan være angitt som Sandefjord senere i Jacobs liv, selv om han egentlig er fra Andebu, siden han gikk til sjøs og Sandefjord er den nærmeste havn for store deler av Andebu. Ute i den større verden var Sandefjord sannsynligvis et vesentlig mer kjent sted enn innlandsbygden Andebu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

Jakob Sandersen i Andebu brukte halve Høyjord prestegård i Andebu 1802-1821. Han bodde fra 1810 på Honerød, som han bygslet fra 1811. I 1821 flyttet han til Sukke i Fon (Ramnes). Han døde på Sukke i 1833.Han var 1. gang gift 1810 med Kirsti Halvorsdatter Honerød, d. 1813. 2. gang gift 1814 m. Oline Kristensdatter Sukke, d. 1875.Dette kan neppe bety annet enn at han ikke er identisk med Jakob Sandersen fra Sandefjord.Jfr. innlegg 2917 og 11636.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.