Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Inger Tysland

[#11615] Finnes det opplysninger på Militær loddtrekningsliste for Bergen ca 1850-75?

Recommended Posts

Guest Inger Tysland

Hans Anton Jensen f. 0809 1845 i Kjøbenhavn står på 95 rulle, 3. Finnes det opplysninger om familien her?Mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

I de militære loddtrekningslistene er det normalt opplysninger om fødested, fødselsdato, navn på foreldre, opplysninger om bosted, og opplysninger om fremmøte ved sesjon. Til det foreliggende spørsmålet har jeg imidlertid ikke kunnet finne de opplysningene det er spurt om.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Finnes det opplysninger om når han flyttet til -og fra Bergen?Mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Skulle gjerne hatt et svar på overnevnte

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anette Skogseth Clausen

Som redaktør vil jeg gi beskjed om at en må regne med inntil en, kanskje to, uke®s behandlingstid på spørsmål om kildeoppslag til statsarkivet. Å purre etter fem dager, når det i tillegg har vært helg, kan oppfattes som masete. Ettersom vi ikke har utarbeidet et regelverk for debattene, er det ikke godt å vite hvor lenge en skal vente før en purrer, derfor skal vi få et slikt regelverk på plass i løpet av vinteren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Beklager, men før jeg purret sjekket jeg samtlige innlegg fra samme tidspunkt. Kildeoppslag måtte gjøres på mange, og - noen var mer tidkrevende. Dertil var det flere innlegg fra samme person. For meg vil det derfor bli betydelig mindre irriterende å ta en flytur til Bergen, enn å vente på svar når det ikke er noen 'køordning' på arkivforumet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Passtvangen i Norge ble opphevet våren 1860. Etter dette tidspunktet var det ikke tvungen registrering av utlendingers inn- og utreise her i landet før under første verdenskrig.Kirkebøkene har inn- og utflytterlister også etter 1860, men de omfatter bare en liten del av dem som faktisk flyttet. Kirkebøkene for Bergen er mikrofilmet, og mikrokortene er tilgjengelige bl.a. på lesesalen i Riksarkivet.Hans Anton Jensen fra København er ikke å finne i Bergen i folketellingene 1865 eller 1875. I Riksarkivet ligger det en folketelling fra 1870 for Bergen. Kanskje er han der?Hans Anton Jensen er ikke gift eller død i Bergen, såvidt jeg kan se.Ut fra at han er registrert av krigskommissariatet må vi anta at han har bodd i Bergen som ca. 22-åring, altså rundt 1867.Jeg formoder at spørreren har opplysninger om denne personen ETTER Bergensoppholdet. Det er mulig disse opplysningene kan lede til en avklaring av spørsmålene som er stilt.Når det gjelder de mer prinsipielle sidene ved spørrerens holdninger, i innleggene her, og andre steder i debatt-forumene, kan jeg vise til den utmerkede instruksen for statsarkivaren i Bergen fra 1904, som faktisk tiltror innehaveren av embetet et visst skjønn, og til den noe nyere 'sørvis'-erklæringen fra Arkivverket Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Beklager, jeg var ikke klar over at disse opplysningene fantes på Riksarkivet. Hadde den opplysningen kommet fram tidligere, hadde det ikke vært noe spørsmål fra meg i det hele tatt. Jeg tilbringer ganske mange timer der inne på leting etter både mine og andres aner.For øvrig har jeg alltid fått kjeft for en for stor rettferdighetssans. Dette er da også årsaken til mine bemerkninger i henseende om køordning på dette forum.Jeg er klar over at Hans Anton Jensen verken er gift eller død i Bergen. Han giftet seg med Berte Torstensdatter fra Solum, og de slo seg ned i Brunlanes, hvor han også ble begravet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Vielsen bør kunne fortelle hvor Hans Anton Jensen var født, og hvem faren er.Hans Anton Jensen, født 8. september 1845 i København, og døpt der 21. søndag etter Trinitatis 1845, ble konfimert i Korskirken i Bergen 5. oktober 1862. Foreldrene var møller Jens Jensen og hustru Anna Emilie. Ved konfirmasjonen oppgis bostedsadressen i Bergen å være 21. rode nr. 11.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Takk for hjelpen. Problemet her har vært at Hans Anton Jensen står som født i Bergen (også på DA). Under vielse står det samme fødested (Bergen)og ikke farens navn. Det var ingen Hans Anton født i Bergen som passet, og takket være en annen bruker og svært god hjelper, fant hun han født i København.At faren er møller Jens Jensen bekrefter at vi har funnet riktig familie i København i 1850.Mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Og foreldra bur truleg framleis i Bergen i 1865. Der er i alle høve ein møllersvend Jens Jensen på Kronsminde, fødd i Danmark, med kona Andrea Emilie, fødd i Danmark, og fleire born fødd kring om på Vestlandet. Denne Jens'en har truleg flytta rundt og arbeidd på diverse møller.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Takk for nye opplysninger Bjørn. Min oldefar har vært en 'nøtt' i mange år. Hovedproblemet har jo vært at han er oppført med feil fødested, både i kirkebøkene og DA, pluss at hans fars navn ikke har vært nevnt noe sted.Til Yngve. Er det mulig å få rettet fødestedet på 1900 tellinga, Brunlanes post 581, hushold 1.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Nei, det får du nok ikkje.1. I vår utgåve av folketeljinga spelar det ingen som helst rolle kvar folk verkeleg var fødd: Me skal ha det som i 1900 vart ført inn som fødestad.2. Som me dusinvis av gongar har gjort merksam på; me har ikkje kapasitetet til å retta einskildfeil. Me måtte i tilfelle først ha kontrollert mot originalen, dinest retta og regenerert databasane våre. Det ville vera ein lite heldig måte å bruka ressursane våre på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

I orden det, Jan. Jeg tenkte bare at siden Nedrebø selv hadde funnet ut at han var født i København og ikke Bergen, ville det være lettere å rette.Mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Men det viktigaste er at det truleg er rett som det står i vår utgåve av 1900-teljinga; rett i den forstand at det er rett avskrift av originalen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Det kan nok være, men det blir så forbaska vanskelig å finne riktige aner

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.