Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Marit Monsen Bolset

[#11623] Behrens slekten i Bergen

Recommended Posts

Guest Marit Monsen Bolset

Søker opplysninger om Johann David Behrens f. i 1719 i Rostock i Tyskland - døde i Bergen i 1787. Johann David var klokker i Mariakirken. Han giftet seg med Rebecca Christiane Spiesmachern i 1753. Hun født i 1732 - død i 1808. Kan noen hjelpe meg med deres opphav? Jeg står fast! Med vennlig hilsen Marit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristen Øgaard

I boken om Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen av Johan Fredrik Lampe, utgitt av D. Thrap, Kristiania 1895, står det at Johan Frederik Spiesmacker var prest i Mariakirken fra 1717 til 1751, da han døde, 69 år gammel. Han var først gift med formannens enke, Maria Eleonora Grenin, deretter med Maria Sybilla Renata Berenfeldt, født 1716. Blant hans barn står oppført som nr. 1. Rebekka Christine Spiesmacker, født 9. oktober 1732, gift 20. september 1753 med klokker til Mariakirken, Johan David Behrens. Ser en på fødselsårene, er det mest sannsynlig at hans første kone var mor til Rebekka Christine. (Navnet hans skrives også Spiesmacher). Mvh Kristen Øgaard

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjelke

Kan Johan David Behrens og Rebekka Christine Spiesmacker være mor til Johan Diederich Behrens som dør 51 år gammel 25/1/1811.Han hadde' stue' på Bryggen i Bergen. Fungerte som organist i Tyskekirken (Mariakirken).Gift to ganger. 1.Elsebeth Margaretha Prag, 2.Maria Krøpelien?? Han får to døtre (den ene dør ung) som får navnet Rebekka Christine.Hilsen Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marit Monsen Bolset

Hei Inger. I papirer fra 1921(et 'minne skrift' i anl. hundreårsdagen for Andreas Thomsen Behrens 100 års fødselsdag)står følgende: Johann Diederich Behrens f. i Bergen 1760. Egenhandler, Borgerlieutnant, Over-commisionsmedlem, Organist til St. Maria Kirke i Bergen, død 1811. Han var 1. gang gift med Elsabe Margretha Prag, f.1759, død 1792. 2 gang gift i 1795 med Maria Krøpelien(min formor)f.1774, død 1818. J.H Behrens fikk datteren Elsebeth Margrethe i 1.ekteskap. I 2 ekteskap barna 1:Johan David f.1797 - død i Berlin i 1856. Gift 1819 med Wilhelmine Muttrum f. i Kristiansand i 1797 - død i Bergen 1880 (mine forfedre). 2:Christian Krøpelien f.1799 - død 1872, 3:Diederich Hendrich f.1800 - død 1822, 4:Marie f.1801, 5:Rebekka Christiane f. 1805 og 6:Maren f. 1806. Mvh Marit Monsen Bolset, Frekhaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjelke

Hei Marit. Det kan se ut som vi har noen felles forfedre da jeg er etterkommer etter Maria Krøpelien og Johann Diederich Behrens`datter Maren som giftet seg med søsterens(Marie)enkemann Mads Christensen Nygaard.Deres sønn Marius er min tippoldefar. Mvh Inger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjelke

Hei Marit. Et lite tilleggsspørsmål. Vet du noe om foreldrene til Marie Krøpelien og deres foreldre igjen? Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hvis en søker Johan David Behrens _opphav_ så må en jo dukke ned i kilder i Archiv der Hansestadt Rostock. For eksempel i serien av kirkebøker: serie 1.1.18 Kirchenpatronat und Kirchenvorsteher - (anvendes dels fra filmruller FR 1 ff og mikrokort, dels også fra avskrifter på lesesalen): St Marien-Kirche 1386-, 28 bd (rechnungen) St. Jabobi-Kirche 63 Bd 1610- (') osv eldste KB er fra Rövershagen, fra 1580-, ellers er de fleste fra slutten av 1600-tallet: St Nikolai fra 1662ff, St Petri 1657 ff, St Jacobi 1679 ff, St Marien 1688/1722 ff.Jeg er ellers i ferd med å bygge opp fortegnelser over Rostocks borgerskap i tiden 1680-1700, http://www.vigerust.net/by/rostockindex.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marit Monsen Bolset

Dette var spennende nytt! Jeg har prøvd å finne opphavet til Johan David Behrens f.17.03.1719 i Rostock, men ikke lykkes sålangt. Jeg skal jobbe videre med dette senere. Reiser 'desverre' på en liten ferie i dag og har ikke tilgang til internett. Til deg Inger - jeg skal gi deg en tilbakemelding om event. nye opplysninger i løpet av neste helg. Med vennlig hilsen Marit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marit Monsen Bolset

Til deg Inger - sjekk tema 11347 og 11483 sålenge! Foreldrene til Maria Krøpelien var Christian Krøpelien og Maria Petersen. Mye spennende bakover i slekten! Mvh Marit(som ikke har tid til å skrive mer nå!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lene Hagen

Hei. Et innspill fra meg til hjelp eller i værste fall forvirring. Er skrivemåten Behrens sikker, kan det være Bæhrenz ? I en slektsbok om slekten Dishington av Johan A. Voll fra 1942, står det på side 32:Job Jørgensen Dishington født 1740, var gift med Hanna Petronella Bærentz. Hanna Petronella døde på Sortland 1803, begravet 6 januar og var i sitt 73 år (dermed født i ca 1730). Hun var datter av Diderik Bærenz, tyskfødt gullsmed i Hadsel og hustru Birgithe Catharina Giæver. Dette er hva som står om Hanna Petronella og hennes opphav i boken.Mine spørsmål blir da: vi vet jo at skriveformen for navn endrer seg, derfor synes jeg i alle fall at det var aktuellt å nevne det. Aldersmessig kan denne Hanna Petronella ha vært f.eks søster til din Johann David ? Kan familien havnet i Sortland fra Tyskland, og at i såfall din Johann David kom til Bergen ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Anne Lene Hagen, jeg skulle gjerne visst foreldre/besteforeldre til Job Jørgensen Dishington f. 1740. Han er 'selvsagt' etterkommer i en av grenene av handels- og reder-slekten D. i Bergen, der Jacob/James D. hadde sønnene Anders, Job og Jan, f. fra 1635 og utover.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lene Hagen

Per Nermo. Jeg skal gjøre et forsøk her. Jeg vil gjøre deg oppmerksom på at det jeg har skrevet her er fra slektsboken. Jeg har ikke selv dobbeltsjekket at opplysningene er korrekte.JØRGEN ERENST DISHINGTON født 21 juli 1702 Nysted på Lolland, døpt 6 aug. Han kom hit til Norge i 1730 som fullmektig hos foged Rosenvinge i Lofoten og Vesterålen. Død den 20 des 1755. Gift 3 nov 1739 med Riborg Catharina Hveding, som da var enke etter foged Rosenvinge. Hun var født 1716 og døde før 1766. Hennes foreldre var Hans Olsen 'Matrisiensis' res pastor til Torsken og Anne Marie Nielsdatter Hveding, noe mer vet jeg ikke om dem. I sitt ekteskap med Riborg kom Jørgen i besittelse av store jordeiendommer, som han selv forvaltet slik at det ble mer og mer, og etter hvert svært så mye. Etterhvert ble de svært så velstående mennesker. Jørgen og Riborg hadde 2 barn, Job som du kjenner til var nr 1. Deretter fikk de datteren Karen Schøller Rosenvinge Jørgensdatter Dishington, født 1743-døpt 20 nov på Breistrand i Øksnes. Konfirmert på Sortland 1760. Død 18 jan 1831-begr 30 jan. Hun var 2 ganger gift 1) 25 nov 1766 med Jonas Christensen Falch (1735-1782). De fikk 8 barn. 2) 17 juli 1783 med Abel Ellingsen (1753-1828). De fikk 2 barn.JOB JACOBSEN DISHINGTON, som er stamfar for den nordlandske grenen av slekten Dishington, da hans 2 sønner bosatte seg i Vesterålen. Selv er Job som du sier født i Bergen, og er sønn av Wenche Dishington og Jacob Thode. Som du ser så tok han sin mors slektsnavn. han utvandret til Nysted på Lolland ca 1686 og ble fullmektig hos amtmannen der. Døde 2 sept 1706 i Nysted. 2 ganger gift 1) 27 juni 1688 med Karen Hansdatter 2) 16 feb 1700 med Johanne Vinter fra slottet Aalholm. Job skal ha hatt 3 barn i første og 4 i annet ekteskap, hvor av 2 av sønnene (1 fra hvert ekteskap) reiste til Vesterålen og det er kun de to barna som er tatt med i boken. 1. Hermann Jobsen Dishington født 4 okt 1698,døpt 15 okt, Nysted Lolland. Død i Vesterålen 18 feb 1772. Kom til Norge ca 1730. Var klokker og delvis skoleholder. Han skal muligens ha vært gift 2 ganer, men det er ikke opplysninger om hans evt 2 koner annet enn at den ene ganske sikkert var Elisabeth Lucie Pedersdatter fra Hov i Hadsel. Han hadde 6 barn som kjennes og i alle fall en datter til som døde før. Han må ha vært en avholdt mann, han var fadder for mange, og mange av de barna ble oppkalt etter han. 2.Den andre sønnen som kom til vesterålen var Job Jørgensen Dishington f. 1740, men han kjenner du jo til, så han skriver jeg ikke mer om.Som du selv sier så er din Job J. Dishington f. 1740 etterkommer i en av grenene av Dishington slekten fra Bergen, i det han er et av barnebarna der. Vet ikke hva du vet om dem, men jeg tar med litt.Jacob Andersen Dishington, død i Bergen før 24 aug 1668. Ved manntallet i Nykirkens sogn 1659 bodde han i 8de rode, i 1660 var han blandt de brannlidte i samme rode. Gift med Lucie Jonsdatter. Hun døde antakeligvis en gang mellom 1683 og 1686. Jacob kan muligens ha vært gift 2 ganger og da i såfall med en Trine eller Cathrine i 2 ekteskap. Hvem som da er stammoren for den nordlandske grenen er usikkert. Hvor mange barn Jacob hadde er jeg ikke sikker på, men 6 nevnes i boken, nemlig Anders, Job, Jan, Wenche, Martha og Lisbeth.Blir usikker på hvor mye du ønsker, så jeg stopper her. Det jeg har skrevet her er bare utdrag, og slett ikke alt som står om de enkelte. Er du interessert i alt tar jeg så gjerne kopier til deg, i så fall kan du vel kontakte meg på :ham4@c2i.net. Et spørsmål til deg til slutt, er disse i slekt med deg ? Den Job Jørgensen Dishington f. 1740 som du nevner er nemlig min tipp-tipp-tipp-tipp oldefar. Hilsen Anne Lene

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Anne Lene: Mange takk ! Og nei, jeg er nok ikke i slekt med disse !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lene Hagen

Ja,ja, det var jo et forsøk verdt da, det kunne jo vært rett og.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Hei Anne Lene, Vedrørende Jacob Andersen Dishington, nevner du ham som død i Bergen før 24 aug 1668, er dette fra nevnte bok? Har notert som funnet på Digitalarkivet, begravet Nykirken 01.09.1669 en ' Ibe Jacobsens sl. fader Jacob Lauritzen', som jeg lurte på om kunne dreie seg om samme person, men har ikke hatt anledning til å sjekke i originalkildene. En Jacob Andersen er innført i Kopskatten for 1645 å leve sammen med 1 sønn å leve på samme sted som David Willombsen, og som i branntakst samme år fikk taksert sitt hus til 85 Rdl , og sin våning sammen med David Willums til 300 Rdl. En David Willumsen, skredder, fikk borgerskap i Bergen i 1614. En Trine Williams skal ha vært fadder for Jacob Andersen Dishingtons sønn Anders i 1635, (Dishington familiebibel, NST XXV s.169-171) kanskje dette er samme Jacob Andersen.Hilsen Petter Vennemoe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lene Hagen

Hei Petter. Jo det jeg har skrevet er fra samme bok. Det har nok vist seg at boken inneholder en del feil, og det var derfor jeg skrev at jeg ikke har dobbeltsjekket opplysningene. Boken er kjempefin den som en god rettesnor, og forfatteren har gjort en kjempejobb, men ting bør sjekkes. Om når Jacob Andersen D. døde vet jeg ikke mer enn det jeg skrev, at han døde før 24 aug 1668. Om dødsfallet du refererer til er samme person er jeg usikker på, men skal jeg tippe så tror jeg ikke det. Av en eneste grunn, det er mange Jacober i slekten, men Lauritz/Lauritzen er ikke noe vanlig navn i slekten. Og det sees klart at navn går fra far til sønn hele veien. Du henviser til koppskatten 1645, her kan jeg nok ikke si noe. Navnet David Willombsen kjenner jeg ikke til, og jeg finner det heller ikke i boken, så om de to bodde på samme sted vet jeg ikke.Om Trine Williams var fadder for denne Jacob Andersen Dishingtons sønn Anders i 1635 er jeg heller ikke sikker på, men dette kan jo godt stemme. Anders Jacobsen Dishington, tok borgerskap i Bergen 15 januar 1693. Det står ikke noe i boken om når han ble født. Hvis det var han som ble døpt i 1635 så var han i såfall 58 år da han tok borgerskap, og det kan han jo kanskje ha vært.Det var nok ikke så mye jeg kunne kaste lys over her ser jeg, men jeg har altså bare boken og noen senere oppdateringer å forholde meg til. Det er en del det da, men jeg har ikke selv gått videre med noe av dette enda. Planen er nok der den, så hvis noen har noe å dele av info så er det kjærkomment. Hilsen Anne Lene

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Hei igjen. Noen videre opplysninger omkring denne Jacob Andersen Dishington: Ifølge tidligere nevnte familiebibel var en annen dåpsfadder for sønnen Anders Jacobsen Dishington i 1635 en Abraham Kinkedt. Formedentlig er dette samme Abraham Kinket som nevnes i i Nederlandske arkiver fra 1609 og utover som reder med skib i Spaniafart, men som ifølge Bernt Lorentzen: Bergen og Sjøfarten I s.169 ikke er funnet boende i Bergen.I følge samme familiebibel var Jacob Anderesen D. født i Holland i Orkneyøyene. Ifølge skattelistene for Orkney 1595 (gjengitt i Alexander Peterkin: Rentals of the County of Orkney, Edinburgh 1820) var det to aktuelle områder ved navn Holland i 1595, det mest aktuelle her trolig i Stronsay, hvor en Margaret Bonar betalte skatt i 1595, som enke etter en William Henderson, mangeårig tjener for Robert Stewart, Jarl over Orkney og Shetland. Denne Margaret Bonar ble fengslet i Kirkwall i 1604 av jarlens sønn og etterfølger Patrick Stewart, og er gjengitt i rettsakene mot denne Patrick Stewart som førte til hans henrettelse ved offentlig halshugging i Edinburgh februar 1615.Jacob Andersen D. var ganske sikkert sønn av Andrew Dishington som i 1594 er funnet nevnt som 'Schoolmaster' på det skotske fastland i Dunbar, East Lothian, og arbeidet som hører og prest på Orkneyøyene fra 1595 til ca.1620, og som ser ut til å være nevnt siste gang i de overnevnte skattelistene i 1642. Denne Andrew var ifølge skotske sekundærkilder gift med en Margaret Elphinstone, som i så fall har vært død før 1627.Andrew D. var i følge flere skotske sekundærkilder sønn av John Dishington, som var nevnte jarl Robert Stewart sin 'Sherif' på Orkney og Shetland, og kan følges i en rekke primærkilder fra 1560 tallet på fastlandet og Orkneyøyene, til han sist nevnes på Shetland i 1603. Hilsen Petter F. Vennemoe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marit Monsen Bolset

Det er mulig at navnet Behrens kan skrives på flere måter. Jeg har prøvd å søke(familysearch.org) på noen varianter uten å finne 'min' Johann David Behrens. Fødselsdataene(19.03.1719)kan jo også være feil - og at han kom fra Rostock trenger jo ikke å bety at han er født der. Skal prøve tyske kilder, men vet ikke helt hva som er best. Til deg Inger Bjelke: jeg er i gang med å samle inn informasjon om Behrensslekten. Kan du kontakte meg på tvebol@online.no ? Jeg har en del informasjon om slektene Greve, Thormøhlen, Bergendal, Holtermand med flere. Med vennlig hilsen Marit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jo, at han kom fra Rostock bør tolkes på den enkleste måten, dvs at han var født der. Jeg vil anbefale deg å prøve med originalkilder fra Rostock.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

For raskest mulig å finne en Behrens i Rostock, anbefaler jeg å starte på lesesalen med katalogen over Familienakten, og deretter låne opp dokumentlegget eller boksen for 'Behrens', som sikkert finnes. Familienakten er samlinger, til dels utarbeidet av genealoger og personalhistorikere i Rostock på 1800- og 1900-tallet, og er kort sagt en gullgruve. Mens den hentes opp, kan tiden benyttes til å gjennomgå kortkartoteket (skuff T) for biografisk og genealogisk litteratur, sortert på slektsnavn. Deretter katalogen over Urkunde 4e, Testamente (skifter), også denne med alfabetisk personindex, før en også bestiller opp noe materiale herfra. Videre låne opp borgermatriklene (noen i yngre avskrift for lesesalsbruk) og så igjen katalogen over Archivische sammlungen, som også har navneregister. Før lunch rekker en kanskje også å gå løs på mikrofilmene og avskriftene av kirkebøkene, som alle, jevnfør mitt innlegg ovenfor nr. 7 av 6. april, er i behold for årene 1719. Når arkivsakene bringes opp, trengs det omlag en time, i enkelte tilfeller litt mere, per arkivserie for å konstatere at det er 'funn' eller ikke. Kirkeboksfilmene trenger selvsagt mere tid - kanskje en trenger ca 3 kvarter per kirkesogn.Jeg arbeidet 10 dager i Rostocks byarkiv sommeren 2001 (det var mitt 4. men hittil lengste opphold der) og en arbeidsuke 2002 pluss en uke samme sommer i Wismars byarkiv. Min neste reise til arkivet i Rostock og Wismar blir om 4 eller 5 uker (avreise 13. eller 17. mai), for mer enn to ukers opphold. Ønsker noen at jeg skal gjøre undersøkelser for dem der, så ta kontakt for nærmere avtale. E-post toreher@online.no og webside som nevnt ovenfor i innlegg 7. Ellers så vil jeg bruke tiden i arkivene til fortsatte avskrivinger av skattemanntall.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marit Monsen Bolset

Takk for dine grundige råd Tore. Det er ofte vanskelig å vite hvordan man skal gå frem for å få tak i de viktige opplysningene som kan hjelpe meg videre bakover i 'granskingen' av slekten. Ønsker deg lykke til med turen og arbeidet ditt i Tyskland. Mvh Marit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Takk for det. Jeg mener at den 'kokeoppskriften' jeg ga, er anvendelig for alle slekter som reiste fra Rostock til f eks Norge. Rostocks arkiv er velbevart, når en ser bort fra en del (særlig av de middelalderske rettsprotokollene) som ble truffet av britiske brannbomber. Tusenvis av nordmenn har slekt derfra, men det er meget vanskelig å få dem nedover dit for å arbeide i arkivet. Dårlige tyskkunnskaper og dårlige leseferdigheter av gammel skrift kan være hovedforklaringen, men slett ikke økonomien. Både reisen tur-retur og oppholdsutgiftene er betraktelig lavere enn f eks å reise rundt i Norge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Slektens etternavn normalises i dag i Rostock til Bähr (andre varianter er Bähren, Baerens, Behr, Behren, Behrens, Behrensen, Behrns, Berendes, Berens). En kildeutgave over Rostocks bymatrikkel fra 1600 til 1820, som inneholder navn på gårdeiere, har med 88 personer under dette slektsnavnet. Også personer som f eks heter Johann, David etc.Das Rostocker Grundregister (1600-1820), utg. av Ernst Münch, teil 1-3 (Veröffentlichungen der historischen Kommission für Mecklenburg, Reihe C, Quellen zur mecklenburgischen Geschichte, Band 2/I-III (1999).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marit Monsen Bolset

Igjen takk til deg Tore! Mvh Marit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.