Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hermod Moursund

[#11626] Evert Evertsen Campell (+ 1649). Foreldre og kone?

Recommended Posts

Guest Hermod Moursund

På denne side har jeg fått opplyst navnet Evert Evertsen Campell fra Gansås utenfor Harstad i Troms.Vet noen noe mer om denne personen? Hva het hans foreldre og kone?Hermod Moursund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gro Berit Sternang

Fra 'Folk og slekt i Trondenes': Evert Evertsen, f. Gansås, d. Nordvik, g.ca. 1640 m. Anne Madsdtr. (f.1615), d. Nordvik. (Anne Madsdtr. g.2.g.)I boka er det ikkje etternavnet Campell med, og dei er kun registrert med ei dotter Marit (f.1640).Henning er ikkje nemnd her, og som det kom fram i den andre debatten, så er det skrive at han er truleg son til Evert Evertsen. mvh Gro Berit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Martha Schj. Kind

Hei, Evert er en av mine forfedre. Noe av det jeg har funnet har jeg plukket opp fra 'Slekta Vår', medlemsbladet fra Slektshistorisk forening i Harstad. I 1996 var det noen artikler i bladet fra Hans Nilsens opptegnelser. Undertittelen var : Optegnelser over endel av Harstadgaards beboere fra aar 1610 - 1850. Siterer fra artikkelen: Fra 1620 - 50 var Effuert Effuertsøn boende paa neder Harstad og brukte der 2 Wog fiskis Leye med 1 daler i skat. Han var skipper og selv styrmand og betalte i 1626 - 27 2 daler i styrmandsskat og i 1629 - 34 4 daler i skipperskat. Førte i 1629 jækt for Rasmus Madsøn Slagstad og i 1630 var han styrmand til Knut Olufsøn Hafn i Dyrø. Hans enke Karen .... omtales brukende 2 Wog i Harstad fra 1650 - 60, med 1 daler i skat for aaret. I 1645 opgis hans familie saaledes: Han self med qvinde 1 søn 1 dreng med 1 ort i personskat. Sønnen Henning Efertsøn omtales paa Harstad til efter 1653 brukende 2 Wog sammen med moderen Karen Enke. Dette skulle vel tilsi at Evert hadde sønnen Henning. Håper dette er til noe hjelp, mvh Martha

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gro Berit Sternang

Eg sit då her og lurar på om det er den same Evert det er snakk om, eller om der finst to stykk? Gro Berit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Takk til Gro Berit og Martha for fine opplysninger. Det kan jo tyde på at Evert Evertsen har vært gift to ganger, første gang med Anne Madsdtr. og andre gang med Karen, og at Henning er fra ekteskapet med Anne.Gro Berit, hvorfor lurer du på om det er flere Everter og Henninger i dette området?På svenske anbytarforumer er Campell et svensk slektsnavn som av og til dukker opp.Takk i hvert fall til Gro Berit og Martha.Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.