Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest lise sandersen

[#11636] Findes lokaliteten Ness ?

Recommended Posts

Guest lise sandersen

Fandtes der omkring 1785 - 1815 en lokalitet ved navn Nes/Ness/Næs i byen Sandefjord eller i landskabet omkring Sandefjorden ? Jeg har ledt i mange år efter sådant et sted. Navnet har jeg fra en personlig navigationsbog der har tilhørt en Jacob Sandersen. Da han gifter sig i 1815 i Danmark, opgiver han til kirkebogen, at han er født i Sande herred i Norge. I sørullerne (de danske) opgiver han at være født i Sandefjord. Derfor forbinder jeg de to navne med hinanden. Håber at nogen kan hjælpe mig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Når er han født?Lenke Dette er en Jacob Sandersen i 1801 tellinga. 12 år. Bosatt med sin søsken og far som er enkemann i 'Jarlsberg Og Larvik amt' 'Anneboe prrestegjeld' 'Haajords Annex sogn' på stedets 'Præstegaard'. Det er trolig hamI Hemsedal finnes det også en Jacob Sandersen bosatt i Næss prestegjeld på Gol.Også han 12 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Ness og Sandefjord får meg til å tenke på Nesset, som i dag heter Brunlanes og som ligger litt lenger syd, og vest for Larvik.Kan det være Sandar istedenfor Sande i kirkeboken? Sandar herred var vel det gamle navnet på Sandefjord.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit M Gaarder

I Sandeherred (nå Sandefjord kommune)i Vestfold er det to gårder som heter Nes. Vestre Nes ligger ved sydenden av Goksjø. Andre gårder i nærheten er Holmen og Bø. Disse gårdene ligger ved Riksvei 304.Østre Nes ligger ved Tønsbergfjorden. Andre gårder i nærheten er Engø og Årø. Et annet navn du kan finne i nærheten er Lahelle.I Lorens Bergs bok Sandeherred finner jeg ikke noen Sandersen på noen av Nes-gårdene, men denne boka har ikke med husmenn og strandsittere.På grunn av at din mann er sjømann ville jeg gjette på Østre Nes, men hele kommunen rekrutterte sjømenn.Ladestedet Sandefjord ble by i 1845.Mvh Berit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Familysearch, IGI: Jacob Sandersen dpt. 18/11 1789 Prestegården, Haajord annex i Anneboe/Andebu, foreldre: Sander eller Aleksander Jacobsen og Kristine Ols. Det står også dpt. 13/1 1788. Denne Jacob blir gift 14/5 1814 'Andebu' med Olene Christens.Hvor mye man kan stole på dette vet jeg ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

Jakob Sandersen, f. 1789 på Høyjord prestegård, var bruker der 1802-21. Gift 1810 med Kirsti Halvorsdatter Honerød. Jakob flyttet til Honerød i 1811. I 1821 flyttet han til Sukke i Fon der han døde 1833. (Kilder: Andebu og Ramnes bygdebøker)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Da er det vel bare Jacob fra Gol i Hallingdal igjen da, siden Andebu er ute av bildet, og de 2 andre som fantes var gift og 40/48 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

Jacob er ikke nødvendigvis oppført med farsnavn i 1801-tellingen. I mange sogn er barn bare oppført med fornavn, se f. eks. Sandeherred. Jeg har imidlertid ikke funnet noen Sander med sønn Jacob. Det ser ut til at farsnavnet vanligvis ble oppført dersom faren var død (noen har vel også fått farsnavn etter evt. stefar).Sander er vel en kortform av Aleksander, og det er en mulighet for at han er oppført som Aleksandersen/Alexandersen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Karin Henriksen

Hei. Bygdebok for Tjøme (Lorens Berg) s.405, nr.28 står det om gården 'Nes' (på Vasser). Der stå også henvisning til 'Sandø' s.426, nr.32.En datter s.430, på bruk nr.1 ' Johanne Maria f. 1780, g. 1801 m. Skipper Jacob Anundssøn Kruke, bodde ved Sandefjord'. Kan dette være et spor å følge? Kan han ha forandret navn? De gjorde ofte det på den tida. Det kan se ut som om de ikke kunne bestemme se for hvordan navnene skulle staves.(Dette siste er en personlig oppfattning. Noe mer har jeg ennå ikke hatt tid til å lese.Lykke til med letingen. Ps. Tjøme var en kommune av øyer. Nå forbundet med broer,ligger utenfor Tønsberg.Mvh.M-K.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Karin Henriksen

Ps. Stedsnavnet ' Kruke,' el.Kruka som også kan være et slektsnavn ligger i Hedrum kommune som grenser til Annebu. obs. det har gjennom tidene vært grense reguleringer så det bør en være oppmerksom på.D.s.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

Skipper Jacob Anundssøn Kruke har vel helst navnet sitt fra gårdsnr. 33 (Kruke/Kruge) på Tjøme (Vasser).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest lise sandersen

Tak til alle for jeres oplysninger og gode råd. Jeg har set i folketællinger og kirkebøger - også Sandar. Her er en Jacob Sandersen blevet konfirmeret i 1804 MEN for at være sikker på, at han er den 'rigtige', mangler jeg forbindelsen fra 1804 til 1811 (se tema indlæg 11611, (9). Med hilsen L.S.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Det er ukjent for meg hvorfor du bringer inn navnet Ness. Imidlertid fantes det i 1801 en Jacob Sandersen, 12 år, på gården Golberg i Goels Annex i Næs prestegjeld i Buskerud. Ved hjelp av landsomfattende søk finnes bare han og han med det samme navn i Andebu ved Sandefjord. Dersom han fra Andebu med sikkerhet kan sies ikke å være den du søker, står vi bare tilbake med ham fra Næs i Buskerud (som ikke just får en til å tenke på sjøfart!). Rent teoretisk kan jo Jacob Sandersen fra Næs ha tatt seg til sjøs via sjøfartsbyen Sandefjord, selv om dette ikke er det første man ville tenke på. Men om så fakrisk var tilfelle, så er det fullt mulig at han senere er blitt oppfattet å være fra Sandefjord. (Det er i en annen sammenheng opplyst at i lister over norske sjøfolk som satt 'i prisonen' i krigsårene før 1814, er deres hjemsted oftest satt lik stedet deres skip hørte hjemme).Kanskje er det en god ide å se hvorvidt Jacob Sandersen fra Næs levde sitt liv i hjembygden, kanskje giftet seg og døde der, for på den måten eventuelt å kunne utelukke ham? Tross alt stemmer jo både navn og alder med han fra Andebu, som Ketil Firing Hanssen i debatt 11611 langt på vei har overbevist meg om at du kan utelukke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Iflg. Gol bygdebok VI s. 724 (Hallingdal, Næs)Sanderborg/Toregård ble Jacob født 1788, og han levde i 1807 men døde før 1832. Foreldre Sander Rasmussen og Barbo Jacobsdt.Mere enn det har jeg ikke funnet om ham, og om det fjerner ham fra listen med navn vet jeg heller ikke.Døde Jacob i Danmark før 1832? Eller kan det være at forfatteren av bygdeboka ikke har funnet han noe sted i dalen, og har gått ut fra at han døde før 1832.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Vet du hvor gammel Jacob Sandersen var da han døde eller giftet seg? Det ville hjelpe om du hadde flere opplysninger, f.eks. barnas navn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Denne saken fascinerer meg. Skulle derfor vært fint om Ketil Firing Hanssen kunne være så vennlig og tålmodig med meg at han klargjør helt konkret hvorfor han mener Jacob Sandersen fra Høyjord i Andebu må/kan utelukkes. Jeg skrev sist at jeg langt på vei var overbevist, men kan likevel ikke helt forstå hvorledes vi skal tro mer på Jacob Sandersen fra Hallingdalen? At han fra Andebu var bonde flere steder i Vestfold, kan vel ikke i seg selv utelukke at han også var til sjøs? Svært mange kombinerte gårdsbruk med sjømannsyrket i Vestfold (og sikkert også de fleste andre steder langs kysten).Med ønske om en god jul og et nyttår hvor vi forhåpentlig får se lyset, både i denne og andre saker som verserer her på DA.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

I tema nr. 11611 skriver Lise Sandersen (innlegg 9) at hennes Jakob Sandersen levde i Danmark etter 1812.Det var få norske sjøfolk som levde i innlandsbygdene, selv i Vestfold. Jakob Sandersen i Høyjord brukte i tillegg to gårdparter, er ikke omtalt som sjømann i Andebu bygdebok, og han ble gift i 1810 og 1814. Siste kone overlevde ham. Lises Jakob ble gift i Danmark 1815 (se første innlegg i denne tråden).At vi ikke finner Jakob Sandersen 'Nes' i FT-1801 kan skyldes at han mangler i tellingen (lakune eller utenlands), at han er oppført med et annet navn, med feil navn, uten etternavn/farsnavn...Mange kirkebøker fra Sandar (Sanderherred/Sandefjord) har for øvrig nylig blitt lagt ut på http://www.vestfold-slekt.net/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Takk til Ketil for grei avklaring. Det er vel nå bare å akseptere at den Jacob Sandersen man her leter etter, av en eller annen av de grunnene du angir, ikke er kommet med i FT 1801. Synd.Jeg har sett at endel kirkebokmateriale for Sandar/Sandefjord er gjort tilgjengelig. Interessant nok for meg, som er født og oppvokst på Hystadveien i daværende Sandar, og har masse aner i Sandar og Hedrum, bl.a.God jul!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest lise sandersen

Jeg tror, det vil være godt at opsummere, hvad jeg ved om dén JACOB SANDERSEN, som jeg mener er min forfader. Stykket sammen af alle de oplysninger jeg har fået fra Danmark og Norge og som svar på fleres spørgsmål til mig: Hans forældre var Sander Rasmussen og Barbro Jacobsdatter, og han blev født febr. 1788 på Golberg, Gol, Hallingdal. Faderen døde og blev begravet 6 jul. 1800 i Gol, Hallingdal, hvorefter moderen flyttede til Golberg, Næss, Goels annex sogn, Buskerud sammen med sine børn Jacob, Bertil, Rasmus og Guri. Vi finder dem her i folketællingen 1801. I oktober 1804 blev Jacob Sandersen konfirmeret i Sandar (ude at tjene på Klavenæs gården ?). Herefter er der en årrække, hvor jeg ikke har kunnet følge ham, men i 1811 og en del af 1812 var han tjenstgørende i to kanonchalupper, der sejlede rundt i farvandene langs Sjællands østkyst. Fra 1812 findes en navigationsbog, hvor der på forsiden står: 'Jacob Sander's Son Til Hører Denne Bog. Helsingiør d. 22de April 1812. Jacob Sandersen. Ness'. Han fuldførte ikke navigationsstudiet (bogens pensum var til styrmandseksamen). Fra og med 1812 findes han optegnet i de relevante lægdsruller/søruller her fra området, hvor han boede i Troense i mange år. I dec. 1815 giftede han sig med en dansk født pige, Ane Catrine Eisenreich, og 9 børn kom til: Sander Magnus, Frands Joseph (efter svigerfaderen), Rasmus, Carl Fridrich, Carl Friderik, Hans, Bernhardt, Jacob og Martha. Alle født i Troense på øen Taasinge syd for Fyn. I 1826 ansøgte han Søe-etaten om tilladelse til sætteskipper - hvilket blev bevilget - og her, såvel som i hver eneste søhovedrulle fra 1812 og frem, opgav han at være fuldbefaren, at have gjort 6 Orlogstogter og at være født i Sandefiord. Han faldt overbord fra en jagt i april 1834 i dansk farvand, men liget blev aldrig fundet (officielt forhør fandt sted). Mine forespørgsler vedr. 'fuldbefaren, Ness, indrulleringsdistrikter og frivillige til orlogsflåden' relaterer til ovenstående. Med tak for al hjælp og GODT NYTÅR !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Til Lise Sandersen: Så du visste altså at den Jacob Sandersen du er interessert i opplysninger om, faktisk er identisk med ham som flere av oss har funnet på Golberg i Gol, Hallingdal? Og du visste altså også at det Ness det her er snakk om, er Ness i Hallingdalen, og ikke gården Nes/Næs i Sandar? Det ville jo da vært en fordel for de mange som så gjerne ønsker å hjelpe til, om du straks hadde fortalt oss dette, ikke sant? Eller har jeg misforstått deg på dette punkt?At han senere i livet oppgir Sandefjord som sitt fødested, kan ha sin forklaring i at han en tid har bodd på Klavenes, som er en gård i det nåværende Sandefjord (tidligere Sandar eller Sandeherred, som det het på den tiden vi her taler om), og at det var fra denne sjøfarstbyen han tok til sjøs, eventuelt ble utskrevet til marinen (se mitt innlegg datert 22.12. ovenfor her).Jeg fant nå i kirkebok for Sandar hans konfirmasjon i 1804, nærmere bestemt på den 20. søndag efter Trefoldighet, d.v.s. 14. oktober. Han sies da å være 16 år gammel og hans bosted er ganske riktig Klavenæs.Med vennlig hilsen, Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest lise sandersen

Svar til Hans Mathisen, Porsgrunn. Ja, du har faktisk misforstået noget, men som du ikke kunne vide. Jeg har ledt i mange år efter forfædre og familie til min Jacob og på et tidspunkt dukker en dansk ane op med oplysninger som jeg ikke kunne få til at stemme med egne oplysninger. Der var for stor forskel på fødselstidspunkt, og flere andre oplysninger skulle også checkes, før jeg følte, at jeg var sikker. Det går jo ikke blot at citere andre, man skal have enderne til at mødes, og jeg har - og havde - et tidsmæssigt hul. Dette hul søgte jeg at få udfyldt ved at nærme mig problemet fra forskellige synsvinkler. Kildekritik er indgået i min uddannelse og jeg ønskede at sandsynliggøre om der kunne være tale om 1, 2 el. flere med navnet Jacob Sandersen. Og hvad var mere nærliggende end at spørge norske slægtsforskere og historikere om hjælp. Det hører med til billedet, at jeg har taget en kort tur til Oslo i håb om at få svar på Rigsarkivet, men fandt ud af, at jeg skulle til Kongstad. Og det var der ikke tid til. Så jeg har søgt hjælp, og fået den fra mange hjælpsomme nordmænd ! Med hilsen Lise Sandersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Takk til Lise for en viss avklaring. Men jeg er nok fortsatt i tvil om hvorvidt du virkelig visste at det var tale om Jacob Sandersen fra Hallingdalen og ikke han fra Vestfold da du la inn dine spørsmål, eller om det kanskje nettopp var dette du var usikker på? Ikke at det spiller noen rolle, men når jeg leser ditt siste innlegg, blir jeg unektelig mer, ikke mindre forvirret. Uansett: det er nok Statsarkivet på Kongsberg du bør besøke eller kontakte, Kongstad må skyldes en misforståelse. Og lykke til med din videre granskning. Jeg hjelper gjerne til en annen gang også så sant jeg formår. Vennlig hilsen Hans.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.