Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Carsten Fischer

[#11648] Bremer slægten i Oslo & Vinger i 1700 tallet

Recommended Posts

Guest Carsten Fischer

Regimentsfeltskær Johan Henrik Bremer død i Vinger 1731. Hans hustru Margrethe Elisabeth (1667-1757)bliver der afholdt skifte efter i 1757 i Oslo.Børn: Johan Henrik Bremer død 1753 i Sct. Petersborg. Johan Didrik Bremer død før 1753 i København. Elisabeth Amalia Bremer død efter 1761 i Norge ? Dorthea Kristine Bremer gift med Bølling i Oslo. Marie Elisabeth Bremer ukendt opholdssted ved morens død. Susanne Margrethe Bremer ukendt opholdssted ved morens død.Oplysninger om denne familie ønskes.mvhCarsten Fischer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Friis Fischer

HejRykker lige denne efterlysning frem.De 2 søstre som ingen af de andre søskende ved hvor er ved morens død mangler jeg stadigvæk oplysninger på.Men selvfølgelig. Når ingengang søskende vidste det for 250 år siden, er det jo nok svært at nogen ved det idag.Men med alle de tekniske hjælpemidler vi er i besiddelse af idag, kunne det jo tænkes at en eller anden måske var faldet over de 2 søstre.mvhCarsten Fischer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Elisabeth Amalie, først gift med byens vaktmester Ole Andersen Bang og deretter pottemaker Christopher Kinder har jeg noenlunde oversikt over. Litt mer vrien er Dorethe Kierstine, gift med Jacob Christian Bøhling (trolovet 10.01.1744, gift 25.02.1744) og med siste barn døpt 16.11.1758, er hun identisk med den Dorethe Kierstine Johansdatter Bræmer som ekter Peder Nielsen Meyer 27.03.1732, begravet på Vaterlands kirkegård 15.05.1741 ? I så fall har hun vært nærmere 50 ved siste barnefødsel.Kanskje du har teksten i skiftet etter moren (begravet 22.04.1757 på Byens kirkegård), jeg antar du har søstrenes navn og eksistens derfra ? Og Claus Carel Johansen Bremer (gift 4 ganger, første gang 26.02.1721), er dette ikke en bror?(De refererte vielser er i vor Frelsers Kirke i Christiania)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Friis Fischer

HejDet var dejligt at høre fra en som åbenbart har lidt kendskab til denne slægt.Elisabeth Amalie og Christopher Kindler stammer jeg fra (er mine tip 4 forældre)Claus Carel Johansen Bremer er ny for mig.Har du evt. mere på ham ?Hvorfra har du kendskab eller interesse til denne slægt ?mvhCarsten Fischer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Friis Fischer

Ja.Jeg har en kopi af original skiftet.Men selv i skiftet står der at man ikke ved hvor de 2 søstre er henne.mvhCarsten Fischer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Kort denne gang, min interesse for denne slekt er begrenset til mitt arbeide med befolkningen i Christiania 1624-1815. Min interesse inkluderer hvor 'innflyttere' kom fra og hvor 'utflyttere' reiste. Herfra (Visby) er det begrenset hva jeg har tilgjengelig, men jeg skal se nærmere imorgen om jeg har noe mer enn allerede opplyst (jeg antar du kjenner ekteskapene, barn etc.)Jeg er også interessert i hva du eventuelt kunne supplere med for disse søstres vedkommende før de giftet i Christiania seg og hvorvidt det er oppgitt aldre på de to 'ukjente' barn i skiftet.Claus Carel skal jeg se nærmere på, han må være født like før 1700 (etter hukommelsen nå).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bodil Brøgger

2 spørsmål:Vet du mer om hva Johan Henrik Bremer gjorde i St. Petersburg? Han døde mens Elisabeth, datter til Peter den store, regjerte.Hva gjorde 'byens vaktmester', var det et sivilt eller militært yrke?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Det siste først, egentlig militært, i dette tilfelle var stillingen knyttet til borgerkorpset i Christiania (1628-1881) som på dette tidspunkt også hadde ansvar som brannvesen og politi.Hva Bremer gjorde i St.Petersburg, vet ikke jeg. Dette var ikke så altfor lenge etter at Sverige avstod Ingermanland til Russland, jeg finner det ikke bemerkelsesverdig at Bremer kunne befinne seg i byen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Friis Fischer

Her lige en opsumering på hvad jeg har på min Bremer slægt:Johan Henrik Bremer (Bræmer), regimentsfeltskær på Kongsvinger fæstning og hustru Margrethe Elisabeth. Johan Henrik født ?. Død 16-11-1731 i Vinger. Margrethe Elisabeth født ca. 1667 i ?. Død 22-4-1757 i Oslo.De havde 6 kendte børn: 1. Johan Henrik Bremer, kirurg. Død 1753 i St. Petersborg, Rusland. Iflg. Tyske Kancelli (Dansk-Norsk Udenrigsministerium) havde han gjort tjeneste på den russiske flåde hvori han i et brev til sin bror fortæller om sin tid i Persien og at han har mistet sin kone og alle børnene (havde 6 børn)Nogle af disse oplysninger er også taget fra et skifteuddrag på Københavns Stadsarkiv.2. Johan Didrik Bremer, Regimentsfeltskær og møller i Københavns området. Johan Didrik død før 1753. Gift 26-3-1722 i København, Vor Frelser med Magdalena Hoogkerck. Hoogkerck er født 1700 og død efter 1761. Dette ægtepar får 2 piger.3. Elisabeth Amalia Bremer. Død efter 1761 i Norge ? (min ane) 1. gang gift med Ole Andersen Bang, Vagtmester 13-7-1735 i Vor Frelser, Oslo. 2. gang gift med Christopher Kindler, pottemager 6-9-1742 i Vor Frelser ?, Oslo (også min ane). 3. gang gift med Christen Thomsen Borch, mesterskrædder 27-11-1761 i Vor Frelser ?, OsloI hendes 1. ægteskab 1 barn (død lille) I hendes 2. ægteskab 1 barn (død 1801 i Danmark) I hendes 3. ægteskab ingen kendte børn.Christopher Kindler var også gift 3. gange:I hans 1. ægteskab Mette Simonsdatter Norvig 1703-1737. (5 børn kendes. Tilsyneladende kun 1 der bliver voksen) I hans 2. ægteskab Maren Wulfsberg 1696-1741. Tilsyneladende ingen børn. I hans 3. ægteskab Elisabeth Amalie Bremer.4. Dorthea Kristine Bremer ca. 1710-1767. Hendes omtrentlige fødeår er måske taget fra dødsindførelsen ?Som Geir rigtignok skriver var hun gift 2 gange. I 1. ægteskab 4 børn. I 2. ægteskab 9 børn.I hendes 2. ægteskab med Jacob Bølling eller om Bølling slægten som sådan, er der skrevet f. skel. artikler.Ja. Og så er der jo som bekendt kun de 2 søstre Marie Elisabeth Bremer og Susanne Margrethe Bremer som jeg ikke ved noget om.M.h.t. Claus Carel Johansen Bremer kunne jeg måske aligevel have den mistanke om, at han måske tilhører Frederikstad Bremerne da et af hans giftemål foregår i denne by.Hvornår de f. skel. søskende er født vides ikke. Som sagt, kun for Dorthea Kristines vedkommende. Men hvis jeg dog bare kunne finde Elisabeth Amalias dødsdato kunne denne jo måske også indeholde hendes alder ved døden.Ser ud til, at Bremer slægten hovedsageligt har gjort med Vor Frelser i Oslo foruden Vinger i begyndelsen. Men Vinger begynder vistnok lidt senere end børnenes fødsler. Hvis de da er født der ?mvhCarsten Fischer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Dette stemmer svært godt overens med hva jeg har. (Jeg antar du har vielsesdatoene på de ekteskap du har nevnt).Men i Jacob Christian Bøhlings ekteskap (da Bølling-formen først ble benyttet mot slutten av 1700-tallet foretrekker jeg den samtidge skrivemåte) har jeg notert 10 barn med Dorthea/Dorthe: Rachel Kirstina (1745), Hans Peter (1746), Johan Henrich (1747), Dominicus (1749), Rachel Kierstina (1750), Jacob Christian (1751), Johan Henrich (1752), Rachel Kierstina (1753), Hans Peter (1755) og Margaretha Pauline (1758).Du satte et spørsmålstegn ved vor Frelsers Kirke og vielsen med Kinder, dette er riktig. De ble også trolovet her 03.08.1742. (I Kinders to første ekteskap foregikk vielsen 'i huset'.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

En liten detalj, moren ble begravet i Byens Kirkegaard 22.04.1757 - dette er ikke hennes dødsdato.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg ser stadig små detaljer, denne gang vedr. Mad: Bøhlings anslåtte fødselsår til 1710. Dette bygger ikke på ministerialbokens innførsel ved hennes begravelse i Vatterlands Kirkegaard - der står 'Augustij 8 Jacob Bøhling Bagers afd: Hust: er Jord: med alle Klokker bet.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Friis Fischer

Byens kirkegård.Hører denne kirkegård under Vor Frelser ? Eller var den brugt af flere sogne i byen ?.Begravelsesdatoen for Margrethe Elisabeth passer udmærket da jeg har hende til at være død 18. april 1757.Når jeg har Dorthea Kristines ca. fødselsår stammer det muligvis fra et af hendes bryllupper ?Alle vielsesdata har jeg undtaget 1.Det er Christopher Kindler og Mette Simonsdatter Norvigs bryllupsdata. De må være gift ca. 1722/23 da deres 1. barn 22. sep. 1723 fødes i Oslo.mvhCarsten FischerBølling navnet stammer velsagtens fra Bølling Herred i Vestjylland mener jeg at jeg engang har læst i noget slægtslitt.De 10 Bølling børn som du har Bortset fra, at jeg ikke kender til Johan Henrich (1747) og Dominicus (1749). Jeg har så Dominicus døbt 8-8-1747.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Byens Kirkegaard er Vor Frelsers Kirkegaard i denne eprioden.Heller ikke vielsene omtaler alder i ministerialbøkene for Mad: Bøhling. Ei heller barnedåpene.Jeg vet at Kinders sønn skrives Kindler i Danmark senere, her skrives navnet helt konsekvent Christopher Kinder til han begraves. Første vielse 07.04.1723 (med kongebrev i huset).Dominicus Bøhling er døpt 24.03.1749 og det er Johan Henrich som er døpt 08.08.1747 (her har jeg lest korrektur på meg selv).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

PS. Vor Frelsers Kirkegaard må ikke forveksles med dagens Vår Frelsers Gravlund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Friis Fischer

De 9 børn som jeg har af Bølling ægteparret er følgende:1. Rachel Kirstine 5-3-1745 2. Hans Peter 11-5-1746 3. Dominicus 8-8-1747 4. Rachel Kirstine 24-3-1749 5. Jacob Christian 28-5-1751 6. Johan Henrich 28-5-1751 7. Rachel Kirstine 4-10-1753 8. Hans Peter 30-12-1755 9. Margrethe Pauline 16-11-1758Jeg har engang noteret ved nr. 6 at jeg har haft ham til at være født/døbt 8-8-1747. Men dette har jeg så rettet. Men iflg. dine optegnelser skulle det jo så være rigtigt med 1747. Har du fået dine oplysninger mikrokort/kirkebogen ?Men en ting irritere mig, og det er, at min tip 4 oldemor Elisabeth Amalia Bremer kan jeg ikke finde død. Jeg ved jo, at hun i sit sidste ægteskab med Christen Thomsen Borch (død 1783) højst sandsynlig ingen børn får med ham. Om hun overlever ham eller ikke tør jeg ikke sige.Men med den tilknytning til Vor Frelser hvor Borch også bliver begravet fra i 1783 burde hun jo ligeledes også tilhører denne kirke.Hendes eneste barn Christopher Kindler i Danmark tror jeg ikke at hun er taget ned til.mvhCarsten Fischer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Alle dåpsdata om Bøhling-barna er fra ministerialboken.Om Elisabeth Amalie Bremer er begravet i Christiania, har jeg registrert henne. Det er ikke sikkert at jeg finner henne før jeg er tilbake i Norge (i slutten av måneden).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Friis Fischer

Ja nu har jeg jo ventet på at finde hende i 15 år.Så hvis du eventuel skulle have hende i dine notater vil det være fantastisk.mvhCarsten Fischer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Er du forresten sikker på 1783 og hvilket vielsesår har du i siste ekteskap til Elisabeth Amalie (så kan jeg muligens løse det herfra).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Bare glem spørsmålet om vielsen, den har jeg. Men er det Christen Bloch begravet 06.07.1783 du mener er identisk med Christen Thomæsen Borch ?At dette kan være tilfelle, er godt mulig. Avdøde Bloch i 1783 er skredder som Christen Thomassen Borch i sitt første ekteskap med Ingeborg Christina Hansdatter (viet 29.04.1740). Men har du sett dette dokumentert ? (Det finnes også en skredderfamilie Bloch).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Friis Fischer

Mine kilder m.h.t. Christen Thomæsen Borch/Bloch er højst sansynlig måske fra Lassens sedler.Jeg har så Christen til at være begravet 3. juli 1783 (Vor Frelser).Dorthea Kristine Bræmers ca. fødselsår kunne evt. også være fra Lassens ?.Men som du skriver m.h.t. Borch/Bloch kan det evt. godt være en og samme person. Det er jeg så ikke gået så højt op i da han jo ikke er min forfader. Men for evt. at finde Elisabeth Amalia Bremers død har jeg jo selvfølgelig taget ham med som hendes 3. ægtemand for om muligt at finde hende den vej.mvhCarsten Fischer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Christensen

Hei Du skriver i innlegg 9 : Elisabeth Amalia Bremer. Død efter 1761 i Norge ? (min ane) 1. gang gift med Ole Andersen Bang, Vagtmester 13-7-1735 i Vor Frelser, Oslo. 2. gang gift med Christopher Kindler, pottemager 6-9-1742 i Vor Frelser ?, Oslo (også min ane). 3. gang gift med Christen Thomsen Borch, mesterskrædder 27-11-1761 i Vor Frelser ?, OsloI hendes 1. ægteskab 1 barn (død lille) I hendes 2. ægteskab 1 barn (død 1801 i Danmark) I hendes 3. ægteskab ingen kendte børn.Jeg har notert meg at Ole Andersen Bang og Elisabeth Amalie Bremer fikk en datter Margarethe Elisabeth døpt 4 nov 1735 på Oslo Hospital. Denne datteren dør så vidt jeg vet, ikke som liten. Hun gifter seg med løytnant Peter Nicolai Storch 29 des 1767 i Tinn i Telemark, etter at løytnantens første kone, Marie Dorthea Falch, dør i 1765 samme sted. De får flere barn, hvorav en sønn William Nicolai Storch er min forfader. Margrethe Elisabeth dør 15 juli 1818 på Strømsø i Drammen. Skiftet er datert 18 juli.

bilete4527.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Friis Fischer

Hej JanSer nu at du har forsøgt at hjælpe mig i april måned 2008.Hvorfor jeg ikke har fået besked automatisk 'Må Guderne vide'.Men det er da noget af en nyhed du her servere.Har du skiftet ???mvhCarsten Fischer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.