Jump to content
Arkivverket

[#11669] Arve,husmann på Narheim,Voss/Evanger,Hordaland.


Guest Karoline Røen

Recommended Posts

Guest Karoline Røen

I Evangerboka er far til Giertrud Arvesdtr.(f. ca. 1729 gift med Sjur Gullikson Rødland)oppgitt å være Arve,husmann på Narheim.Er det noen som vet noe om ham,eventuellt hvem hanvar gift med?Jeg har et par kandidater,men tviler på at noen av dem er den rette.Arve Arveson Store Røthe gift med Kristi Madsdtr. Sæve i 1722 (mener jeg sjekket i Kindem sin bok en gang,og konkluderte med at det ikke kunne være dem ?? ) Så har vi en Arve Iverson Tøen som ifølge militært manntall Voss er tjener på Liland i 1722 (23 år gammel). Det er bare det at jeg finner ham gift først i 1736 med Britha Åmundsdtr. Fenne,og han er vel derfor også tvilsom som kandidat.Kan noen hjelpe?Mvh. Karoline Røen.

Link to post
Share on other sites
Guest Britt D. Hjeltnes

Har sett i Kindem bøkene og og kommet fram til det samme som deg. Arve Arveson Store Røthe bygsla Store Røthe i 1721 og døde i 1735. Han ville jo vært en passende kandidat, men det står ingenting i bøkene om at han flyttet til Narheim. Han har ei datter , Gjertrud f. 1730. Du bor jo i Bergen, så det hadde kanskje vært en ide å sett i kirkebøkene, Voss på døpte 1729-30. Kirkebøkene begynner på 1709 og jeg regner med du finner de på statsarkivet.Mvh. Britt D. Hjeltnes

Link to post
Share on other sites
Guest Karoline Røen

Takk til deg Britt,for å ha slått opp på Store Røthe. Antagelig må jeg på Statsarkivet for å komme videre, som du foreslår.Mvh. Karoline Røen.

Link to post
Share on other sites
Guest Britt D. Hjeltnes

På Narheim er nevnt Arve, husmann, med barna Anders f. 1741 og Gjertrud , gift 1758, med Sjur Gudleikson, Rødland. Gardene Mosafinn, Saude og Grimastad har frå gamal tid havt eigedomar på Narheim. Vossaboki 4. s. 583. Under de nevnte gårdene finner jeg ikke noen med navnet Arve. Så den sikreste kilden er nok Gjertruds dåp i kirkebøkene. Jeg se videre i bygdebøkene når du har funnet foreldrene hennes.Mvh. Britt D. Hjeltnes

Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Bratland

På Familysearch finner jeg at en Gjertrud ble døpt 23 nov. 1729 i Voss prestegjeld. Foreldrene er oppgitt å være Arve og Christi Store Røte. Jeg vil imidlertid anbefale deg å sjekke denne opplysningen mot kirkebokeboken for Voss. Mvh. Kenneth Bratland

Link to post
Share on other sites
Guest Karoline Røen

Takk til deg Kenneth.At Giertrud Arvesdtr. Narheim er født i 1729 har jeg fra Evangerboka.Det er en del som tyder på at Arve Arvesen Store Røthe ogKristi Madsdtr.Sæve er 'min Giertruds ' foreldre. De får en datter Giertrud i 1729.Dessuten heter en av Giertruds og Sjur Gulliksons sønner Mads,en Arve og en datter Kristi (etter mormoren?)Ellers har vi Maritha(etter farmoren),Gullik,Anders og Knud.De siste er oppkallt etter Sjurs slekt.På den annen side,er det intet i Vossebøkene som tilsier at Arve Arveson S.Røthe har noen tilknytning til Narheim,og dessuten skal ' Arve husmann' ha en sønn Anders som er født i 1741.Da er Arve Arvesen død.(1735)Dette var ikke lett å bli klok på.Karoline Røen.

Link to post
Share on other sites
Guest Karoline Røen

Har sett på 'døde på Voss' og finner Anders Arvesen Narheim død i 1751,17 år gammel,altså f.ca.1734.Jeg finner ingen andre Giertrud Arvesdøtre enn Giertud Arvesdtr.Narheim ,hverken vigd eller død på den tiden på Voss.Heller ikke finner jeg noen døde som kan være 'arve husmann' ,dersom det ikke er Arve Store Røthe da ?Mvh.Karoline Røen

Link to post
Share on other sites
Guest Karoline Røen

Jeg har nå sjekket på Statsarkivet døpte på Voss 1729-30,og den eneste Giertrud Arvesdtr. jeg fant var datter av Arve Arvesen Store Røthe og Kristi Madsdtr. Sæve(døpt 23/11 1729)Fant også skifte etter Arve Arvesen(21/9 1736),hvor barna er Siur 10 år,Mads 4 år, Anders 1 1/2 år og Giertru 6 år.Jeg ser at Kristi Madsdtr. gifter seg på nytt i 1737 med Lars Pedersen Lille Røthe.Det faktum at Kristi Madsdtr. dør på Rødland i 1789 (85 år),altså på samme gård som Giertrud er gift , skulle vel også tyde på at hun er moren.Etter min mening er det overveiende sannsynlig,at Arve Arvesen Store Røthe og Kristi Madsdtr.Sæve er foreldre til Giertrud Arvesdtr.Narheim og Anders Arvesen Narheim.Forklaringen på at de er nevnt Narheim kan kanskje være at de har vært i tjeneste der? Arve ,husmann på Narheim,er vel helst en konstruksjon i bygdebøkene?Dessverre hadde jeg ikke tid til å lete etter Arve Arvesen og Kristi Madsdtr. sine foreldre i bygdebøkene,men kanskje noen (Britt ? )vil se etter for meg?Mvh Karoline Røen.

Link to post
Share on other sites
Guest Britt D. Hjeltnes

Arve Arveson f. 1701 på Rene, g. 1722 m. Kristi Massdotter Sæve. Faren var Arve Ivarson, leiglending på Rene. Gift 2. g. med Kari Gitlesdotter.Arve hadde 4 born m. fyrste kona og tri m. Kari. Gjertrud, g. m. Lars Larsson Bjørku.Guro f. 1678 g.m. Olav Torsteinson Tverberg.Sisselja f. 1682 g.1.1712 m Ekm. Anders Nilsson Gjukastein, 2.m. Knut Olavsson.Brytteva f. 1682,Gjertrud d.y. f. 1692 g.1716 m Nils Ivarson Mo`o.Torbjørg f. 1695 g. 1722 m. Hans Knutson Lirhusog Arve f. 1701 g. 1722 m. lensmannsdotteri Kristi Massdotter Sæve og budde på Stora Røthe.Ved skifte etter Arve var Kyrne taksta 3 rd. og ein hest 5 rd. Vossaboki IV s. 122.Arve Ivarsson far var Ivar Endreson, f. 1613, leiglending på Kolvu. Barn : Arve f. 1653, og Olav f. 1661 og truleg fleire. Vossaboki III s. 326.Kristi Massdotter Sæve f. 1705. Foreldre Mass Torbjørnson fødd omlag 1645 og Ingebjørg Larsdotter Uppheim, Vestbygdi, g. 1703Mass var son åt Torbjørn Gauteson Dal til Hov i Fresvik, Sogn, som var av Daleætti. Til Voss er Mass komen umlag 1660. Han tente fyrst hjå presten Gjert Miltzow, og vart så gift med enkja etter Johannes Sverkveson millom åri 1670 og 1686, og vert dermed buande på Seve. Han var fødd umlag 1645 , gift andre gongen med med Ingebjørg Larsdotter, tredje venda med Torbjørg N. Midtun og døydde 1715. Mass var lensmann på Voss 1686 - 1706. Som løn fikk han 1696 - 1699 4 rd. årlig. Ættingane reiste 1921 ein minnestein um Mass på Seve. Med Ingebjørg hadde han seks born : Soffi f. 1705 g.1723 m. Steffa Nilsson Skjerve og 1736 m. Arnvid Jonson Vesterheim , Ulvik, budde på Skjerve.Kristi f. 1705 g. g.m. 1 Arve Arveson Rene , Røte, 2 m. Lars Person Vetla Røte.Brita f. 1708 g. m. 1. Klas Knutson Finne , 2. Isak Hermundson Gjerme.Margreta f. 1709 g.m. 1. Anders Eirikson Lydvo 2. Nils Nilsson Mugås.Torbjørn f. 1712,Gjertrud f. 1713 d. 1716.Ætti har spreidd seg vidt utover på Voss. Mass fekk umlag 2 laup i Seve med fyrste kona si, kjøpte i 1707 av Laurits Miltzow 2 laup 1 pund og åtte då umlag 4 laup i Seve. Ved skifte etter andre kona åt Mass åtte dei dessutan 2 laup 2 pund i Hæve. Vossaboki II s. 139.Ingebjørg Larsdotter Uppheim var datter av Lars Gudleikson, Uppheim og Sigrid Olavsdotter,d. 1723, men om henne står det at hun var gift med Mass Seve og døde 1703, og det stemmer jo ikke med det som er nevnt under gården Seve, der er det sagt at de ble gift det året.Lars Gudleikson var brukar av heile garden i 1661. Han er nemnd som lagrettemann fleire gonger i tidi 1640 - 1674. Med Sigrid hadde han disse borna : Gudleik, Gullaug, Knut, Olav, Ingebjørg og kann hende fleire. Sigrid gifte seg 2. gong m. Torgis Sjurson Melve og døydde på Melve i 1723. Vossaboki II s. 38. Mvh. Britt

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.