Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddbjørn Markussen

[#11670] Peder Olsen Soop, prest i Vesterålen ca. 1600?

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Markussen

På www.genealogi.no , norsk prestehistorie, er Peder Olsen Soop anført som prest i Vesterålen. Anførselen er markert med spørsmålstegn, så det råder nok noe usikkerhet om dette.Kan noen fortelle meg om dette stemmer?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål W. Martinussen

Han er ikke nevnt som prest i Lofoten og Vesterålen i 'Lofoten og Vesterålens historie', etter det jeg kan se. Her er alle kjente prester navngitt, også de i Lødingen til etter 1600.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Simon Ellefsen har notert foreldre mv for Peder, og skriver følgende om han på sin hjemmeside: 'Peder Olufssøn Soop Død 1613. Var fra slutten av 1580-aarene rektor ved katedralskolen i Trondhjem. Til løn for sin lange tjeneste som saadan blev han 1597 erkedegn ved domkapitlet og fik Edmunds præbende. Han døde 1613. (T.hjems Kat.skoles Hist., s. 17 og Bang's Geistlighed s. 289).13'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Jeg har notert at Peder Olufssøn Soop iflg Norsk Slektshistorisk Tidsskrift nr.1 er sønn av kannik i Trondheim og sogneprest til Borgund, Oluf Nilsen (Haar?), død 1583, og Gjertrud Anfinnsdatter Soop, født ca 1540, død 2/77 1579.Foruten Peder har jeg følgende sønner etter Oluf og Gjertrud:Sogneprest i Bodin, Hans Olufssøn Soop, født i Borgund, død 31/10 1621 i BodøNils Olufssøn Soop, immatrikulert ved univ. i Rostock sept. 1594.Anfinn Olufssøn Soop, død 1603 i Trondheim?. Han ble rektor ved katedralskolen i Tr.hjem etter broren Peder i 1597.Proprietær i Stangvik, Nordmøre, borger i Bergen, Elias Olufssøn Soop, død 1642 i Bergen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Kvitrud

De opplysningene jeg har om Soop-ene er gjengitt nedenfor (fra http://home.c2i.net/kvitrud/Arne/soop.htm). Opplysningene for Soop og Snop er slått sammen her da referenter ikke alltid er presise med hensyn om det er Soop eller Snop. Det kan også være at det er en familie.Før 1391 (RB s 400) ser vi at Orm Soop ga presten i Nes kirke i Torpe i Oppibygd i Hodals sokn to aurebol for Sigurd Gunnarsen.Etter 1391 (RB, s 400) fikk kirken i Nes 1,2 auresbol i Gaudabudhom av Tore i Konungabæk og Borghild kona hans, datter til Orm Soop, for gammel gjeld som Orm hadde.Før 1393 (RB s 393) hører vi at Skediofs kirke hadde fått to aurebol i garden Vestby i Bergslutene i Nes sokn i gave av Orm Sooper og noe for leiested til Åse som var søster til Orm.Etter 1393 (RB, s 400) fikk kirken i Nes 1,2 aurebol i Gaudabudhorn av Tore i Konungabæk og Borghild kona hans. Hun var datter til Orm Soop. Dette var betaling for gammel gjeld som Orm Soop hadde.Mellom 1393 og 1399 (RB, s 520) hadde Nes kirke fått en ny gave av Orm Soop.1399 (RB, s 520) hadde Nes kirke fått en ny gave av Orm Soop.3.11.1426 (DN IV nr 828) vedgikk Birghild Ormsdatter at hennes far hadde solgt ti øresbol i Torp til Gaute Toresen, og at hun hadde fått 2,5 øresbol i øvre Nordby av Gaute.3.2.1475 (DN III nr 904) er en Gunner 'Snoop' meddommer i Vågå.11.11.1475 (DN II nr 896) var det en arvestrid etter Tord 'Sop' i Skien. Det var mellom Alf Astessen på sin datters vegne og Erland Tordsen, og var om en eiendel i Grenland.I 1480 (Sollied, 1932, s 124-125) ble det gjort en avtale om arven etter Torstein Arnfinnsen (forfatterne har lagt til 'Soop'). Det var mellom Sigrid Bårdsdatter på den ene siden og Anders Arnfinsen (Soop), Sjur Jonsen og Mikkel Olavsen på den andre siden. Sollied skriver at Sigrid trolig var enke etter Torstein, at Anders var en bror og de to andre trolig gift med to søstre.29.9.1578 (NHD, 1893, s 73) ble det lagt fram et dokument fra 1502. Gunder 'Snop' hadde da vært bygselsfut over Hr. Oluf Hågensens gods i fem år. Han hadde da også vært fut over Jon Smørs gods i 25 år.15.8.1507 (DN I nr 1022) ga Sigrid Toresdatter til Halvard Olafsen og kona hans Ingeborg Halvorsdatter så mye som hun eide i Bø på Finnøy. Redaktørene har i sammendraget gitt Halvard etternavnet 'Snop'.En gang i 1509 (DN I nr 1027) solgte Orm Eriksen på befaling av biskop Andor i Bergen og Herman Krampe som var ombudsmann i korskirken i Bergen, garden Bø på Finnøy til 'beskedelig' mann Halvard 'Snop' og hans hustru Ingeborg Halvardsdatter. Det var hennes rette odel.26.11.1510 (DN VI nr 653) lot Gudrun Bjørnsdatter lese et brev om Gudbrandsgård i Ål i Hallingdal. Det var hennes rette odel. Hun hadde riksrådets segl på brevet. Synnøve Torgilsdatter hadde hatt godset siden Anders Anfinnsen døde. Gudrun overtok garden fra Sunneva, hennes barn og arvinger.22.2.1511 (DN VI nr 654) var Gudrun Bjørnsdatter kommet overens med Sunniva som Anders 'Sop' hadde til husbonde og som bodde i Sogn. Det var om en gard som het Gudbrandsgård som lå i Ål i Hallingdal. Brevet ble satt opp i Oslo.I 1522 (se NRJ III) bodde en Anfinn på 'Soop' i Aurland. Han betaler 34 lot sølv i skatt. En Anfinn (sønnen?) er også ført på Underdal og betalte 4 lot sølv.I juni 1557 (Sollied, 1932, s 203) ble Zakarias Soop innmatrikulert ved Rostock universitet i Tyskland.23.6.1560 (Sollied, 1932, s 203 se NRR1 s 656) fikk Zakrias Soop tre års skattefrihet for sine studier.I 1563 (NLR III s 136) skattet Anders 'Soep' i Aurland 7 lauper smør, 5,5 (6??) huder og ett bukkeskinn i odelsskatt. Det vil si at han eide jordeiendommer som ga en årlig leie på omlag 20 lauper smør.9.2.1578 (Sollied, 1932, s 203 se NRR II s 260) fikk en annen embetet (prebendet) ved Trondheim domkapitel etter Hr Zakarias.2.11.1579 (Sollied, 1932, s 203 med et sørgedikt som ble trykket i København i 1580 som kilde) døde Gjertrud Arnfinnsdatter Soop ('Gertr Anphindi Soopiæ') i Borgund på Sunnmøre.I slutten av 1580-årene (Sollied, 1932, s 209) var Peder Olufsen Soop rektor ved Katedralskolen i Trondheim.17.7.1590 klager bøndene i Luster på futen Peder Frost. En av klagene går ut på at en løsgjenger kom og lå med kona til en fattig mann med navnet Jon 'Snnob'. Da det ble kjent, ble Jon forlikt med ham og tilga sin kone for sine små barns skyld. Da måtte Jon Snnob gi Peder Frost seks pund kobber, et sølvbelte som veide 14 lodd, en sølvstubb som veide 7 lodd. Klagerne legger til at verdien av det han tok 'kjenner bare Gud'.I september 1594 (Sollied, 1932, s 208) ble Nils Soop innmatrikulert ved Rostock universitet i Tyskland.I 1595 (Sollied, 1932, s 209) ble Hans Soop sokneprest i Bodø.8.7.1596 (Sollied, 1932, s 212) fikk Anfinn Soop inntektene av Margretakjerka på Sunnmøre mens han studerte.25.9.1596 (Sollied, 1932, s 212) skrev kongen brev til Jacob Trolle om å hjelpe Anfinn Soop å få det ledige kallet i Herøy på Sunnmøre.1597 (Sollied, 1932, s 209) var Peder Olufsen Soop erkedegn ved domkapitelet i Trondheim og fikk Edmunds prebende.I 1597 (Sollied, 1932, s 212) ble Anfinn Soop rektor ved katedralskolen i Trondheim.I 1603 (Sollied, 1932, s 212) døde Anfinn Soop som rektor ved katedralskolen i Trondheim.1603 er en (Sollied, 1932, s 124-125) Anders på Underdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Markussen

Takk for meget informative innlegg.Imidlertid er spørsmålet om Peder Olsen Soop kan ha vært prest i Vesterålen ubesvart. Jeg får vel forsøke å få tak i 'kilden' som antyder dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Einar Agersborg

Hei.Det er vel god grunn til å anta at han hadde et sogn i Vesterålen som sogneprest i kraft av sitt embete i Trondheim. De prestene som bodde og virket i 'distriktene' var jo som regel residerende kapelaner.Einar Agersborg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Rindedal

Fant en (Soop) til i nst.37.s248 ang.fam.Holck , nemlig Christoffer Sigurdsens -1588 ektefelle Synneve Anfinsdtr(Soop).Christoffer kannik i Trondhjem og sognepr.Skogn. En kan begynne å lure på om Holcker og Sooper er nærmere beslektet jmf tid,sted og navnebruk. Er dette blitt diskutert andre steder ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Er det noen forbindelse fra Soopene i Aurland til de svenske ?; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Til (9): Ja. Henning Sollied handsama både Soop og Holck i ein artikkel om gamle ætter i Sogn i band 1 av NST.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg har aldri i svensk middelaldergenealogi støtt på opplysninger om forbindelser mellom den norske og den (de) svenske adelsslektene Soop.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det foreligger forresten nå et felles navneregister for Släkt och Hävd på CD (NSF har denne i biblioteket i Oslo) - dette er ett av de to svenske tidsskriftene for middelaldergenealogi. Det andre er Personhistorisk tidskrift, men her foreligger det ikke noe generalregister.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.