Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Anne Lill Bjerke

[#11746] Hva betyr 'søelægd'?

Recommended Posts

Guest Anne Lill Bjerke

I kirkeboken fra Bragernes på slutten av 1700-tallet er det skrevet 'søelægd' under barnets navn i dåpsregisteret. (Det er i alle fall slik jeg har tolket ordet.) Det gjelder ganske mange, og jeg lurer på hva det betyr. Har det noe med sjø å gjøre? Er det ført på senere? Anne Lill Bjerke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

I eldre tid ble de militære mannskapene delt i to grupper, den ene var de som skulle stå disponible for de landmilitære, de kom fra 'landlegd', mens de som skulle stå til rådighet for de sjømilitære (under 'Søe-Indrulleringschefen') hørte til 'sjølegd' eller 'søelægd'.Delingen bygde på fødestedet til guttebarn. Distrikter nær havet ble normalt regnet til sjølegdene, og tilsvarende ville garder som hørte til innlandet bli landlegder. Systemet ble endret i 1803, fra da av var det byene som produserte mannskaper til de sjømilitære.En del supplerende opplysninger kan man finne i: http://home.online.no/~fndbred/sjoman.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Til Yngve Nedrebø: Vart systemet verkeleg endra i 1803? Mannskapsrullane over Kystværnet under krigen 1807 -14 går ikkje an å tolke annleis enn at sjølegdene eksisterte framleis. Eg siktar til mannskapslistene over Kystværnet som ligg under Overlosen/Sjøinnrulleringssjefen hjå dykk og tilsvarnde lister i Riskarkivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Sjå også debatt 11746.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Sorry, eg meiner debatt 11611.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.