Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hermod Moursund

[#11759] Nærøy/Ytre Namdal: Sogneprest Jens Christensen, f. ca. 1590-95???

Recommended Posts

Guest Hermod Moursund

Jens Christensen, eller Hr. Jens, var sogneprest i Nærøy i Ytre Namdal før han ble forflyttet til et 'ringere kall' i Skjerstad, som det heter i 'Bygdebok for Skjerstad og Fauske'. Grunnen til forflyttingen var, i følge bygdeboka, at 'han skulle ha forsett seg ved en altfor skarp tukt på en dreng'. I Skjerstad var han prest i årene 1619-30, så før 1619 var han sogneprest i Nærøy.Kjenner noen til denne mannen? Vet vi hvem hans foreldre var eller kom han fra Danmark, slik de fleste i denne stand gjorde?Hermod Moursund 8215 Valnesfjord

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Når ingen drar kjensel på denne mannen, er det vel riktig å anta at Jens har sine røtter i Danmark? Nå ligger selvfølgelig hans levetid langt tilbake....I følge 'Bygdebok for Skjerstad og Fauske' hadde han 6 barn, eldste ukjent navn, så Ole og Kristen. Jeg kjenner også navnet på datteren Karen.Men - har ingen vært borti Hr. Jens i prestehistorien i Nærøy?Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Trondheims prestehistorie sier han døde i 1618, og det samme står det i Nærøy bygdebok.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Ifølge Svein Tore Dahl 'Geistligheten-osv' var Jens Christensen prest i Nærø til 1618 og anfører: 'Erlandsen har ham som død her i 1618. Nevnt som prest her i 1607 måtte han bøte 20 rdl for å ha viet en allerede gift kvinne. Han blev trolig kapellan i Nordland'Sitatet er ordrett fra min sideJeg har ikke tilgang til ErlandsenLeiv Skjerve

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Sto ingen ting om vielse og 1607 under Nærø og i Nærø.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Skal jeg tolke sitatet fra Dahl, må det bli: 'Erlandsen har ham som død her i 1618. Nevnt som prest her. I 1607 måtte han bøte o s v'Det kan tilføies at Christensens forgjenger Hans Jacobsen døde i 1594, som da sansynligvis er det året Jens Christensen tiltrådte.Leiv Skjerve

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv  Skjerve

At Jens Christensen i 1607 måtte bøte 20 rdl for å ha viet en allerede gift kvinne fremgår av Trondhjems Lensregnskaper som ligger i Riksarkivet i Oslo. Kopier foreligger på mikrofiche-kortLeiv Skjerve

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Takk til Berit og Leiv for nyttige opplysninger, særlig den om vielsen av en gift kvinne.Erlandsen har Hr. Jens som død i 1618, og Svein Tore Dahl henviser til Erlandsen. Det kan bety at Erlandsen har mistet sporet av han videre i Nærøy og dermed sluttet at han var død. Virkeligheten var vel at han flyttet til Skjerstad, der som res.kap. til 1630. Da først kan han ha dødd. Vi ser jo at han var degradert til residerende kapellan, i følge prestehistorien i Skjerstad. Grunnen kan være den 'straff' han fikk i Nærøy.Hva mener dere?Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Kan jo tilføye: Jens hadde i hvert fall 6 barn. Av hans 3 sønner var den eldste skytter hos lagmannen i Steigen, hvor han ble beskyldt for trolldom, i følge Bygdebok for Skjerstad og Fauske, bd. 1. Han ble derfor ført til København, hvor de fant at hans trolldom nærmest besto i en ualminnelig dyktighet som skytter. Han endte opp som kongens jeger. Den andre sønnen het Ole. Han reiste ned til sin bror i København. Den tredje er min forfar, Christen (f. 1616), ble boende på kirkens gods i Saltdal (Langset). En datter er kjent, Karen. Hun var en, etter sigende, meget bestemt dame og trosset faren da hun skulle gifte seg.Hr. Jens kan jo ha kommet fra Danmark da de fleste av disse yrkesgruppene kom derfra, gjerne via Bergen. Men noe tilknytningspunkt til Danmark har jeg ikke. Jeg får vel prøve meg på en danske slektforskningsside..., men dette ligger jo så langt tilbake i tid og navnet er også ganske vanlig, så det er liten sjanse for å komme videre.Kan jo også nevne at etternavnet Schjelderup er antydet i en årbok for Saltdal, men jeg ser ingen sammenfallende punkter til det navnet. Gjør dere?Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torbjørn Seiring

Hei. Jens er en vanskelig herre å plassere. I Svein Tore Dahls 'Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge 1536-1700' har han en fotnote ang. Jens sitt opphav. Han antyder at han kan være den sønnen, Jens, som Gunnerus har notert ang. Christen Steensøn i Brønnøy. Hvorvidt dette har noe for seg er ikke så godt å si, men vi vet at Jens gir en av sønnene navnet Kristen, og en annen - kanskje mer interessant - heter Oluff. Vi vet at Hr. Christen var gift med datteren til mag.OLUFF Andersøn,- Christens forgjenger i Brønnøy. Oppkalling av besteforeldre m.v. var vanlig i alle lag av folket. Men dette vil jo i alle fall bare være en teori, og kan vel vanskelig verifiseres,- ihvertfall ikke nå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.