Jump to content
Arkivverket

[#11783] Ole Haraldson Hauge (Hundøyri?) og Maria Jensdtr. fra Urdal..m.m..


Guest Olav Beyer

Recommended Posts

Guest Olav Beyer

Jeg har tidligere registrert far og mor til Christen Olson Øvrebø fra et Gaupne bindet fra Luster i Sogn. Jeg finner jo Hunderi/Hundæri i Lærdal. Er dette stedet Ole Haraldson Haug(j?)e kommer fra. Jeg har lett der og finner ikke personen hverken under Haugje eller Hunderi-gardene. Videre er Ole H. Hauge gm. Maria Jensdtr. Urdal iflg. samme bok fra Luster. Men hvor er Urdal(en)? Er denne Jens kjent fra noen kilder?For evt. spesielt interesserte kan jeg nevne at denne Ole H. Hauge fikk en sønnesønn Hans Christenson Haugen f. Gaupne i 1732, som fulgte H.N. Hauges misjonsånd og gikk med sin familie til Romsdalen i 1809. Der fikk han en tallrik etterslekt som jeg nå teller til 264, men det er jo sikkert mange flere. Er det noen som jobber med Haugianerne - så har jeg en viss oversikt over noen av etterslektene i Romsdalen. mvh Olav Beyer

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Det er et sted i Lindås som heter Urdal - det ligger like på innsiden av Eikefet tunellen.Om det er andre steder i landet, det vet jeg ikke. mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Ole Haraldson kom ikke fra Lærdal, men fra Hundæri i Sogndal. Han var iflg. bygdeboka sønn av Harald Henrikson og jeg har vel en mistanke om at du finner familien her: LenkeDet ser altså ut til at Ole var født på Lerum i Sogndal, men så kan familien selvsagt ha flyttet til Hundæri seinere. Når det gjelder Maria Jensdatter, så må du ha notert litt feil. Hun kom ikke fra Urdal, men fra Urnes i Hafslo. Jeg har ikke noe om hennes foreldre foreløpig. Den nye serien med bygdebøker har ikke kommet så langt ut i fjorden ennå.Jeg ble for øvrig litt interessert i den familien som dro til Romsdal. Har du opplysninger om barn og barnebarn til Hans (og Kari) og hvordan det gikk med dem i Romsdal?

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hans Christenson (1741-1815) og kona Kari Christophersdotter (1747-1823), gardbrukarar på Haugen i Gaupne sokn, Luster, fekk i alt ti born, men fem av dei døydde som born. Sonen Henrik var gift, men døydde før foreldri fór til Romsdalen i 1809. Dei andre fire borni:* Rønnaug Hansdotter (1774-1840)* Christopher Hansson (1778-1863)* Christen Hansson (1780- )* Inga Hansdotter (1786-1861)flytte truleg alle til Romsdalen. Rønnaug var gift og budde i Kvernes, medan både Christopher og Inga hamna i Nesset. Huslydane deira er omskrivne i Gards- og ættesoga for Luster band III og IV.MEN, er det nokon som veit kvar det vart av Christen Hansson, so ville eg setja stor pris på å få greie på det!I samband med bygdebokarbeidet for Luster kommune har eg arbeidd mykje med å spora opp haugianarar i Romsdalen (og andre stader) og har vel etter kvart funne att dei fleste. Men nokre personar er framleis 'bortkomne', som til dømes ovannemnde Christen Hansson og likeins Sølfest Erikson frå Søvde i Luster, f. 1794, som ei tid budde på Kyllingen i Grytten til han i 1843 flytte til Alvdal i Hedmark (sjå elles tema 7622).Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Olav Beyer

Takk for dette - svært interessant Knut og Lars! Jeg er selv etterkommer av denne Christen Hanson, som flyttet til Vistdal i Nesset, Romsdal.Jeg har om han: Opprinnelig fra Haugen, Gaupne i Luster, Sogn & Fjordane.Han fikk den 23.2.1807 skjøte på hjemmebruket Haugen etter broren Henriks enke. Han makeskiftet bruket Bergheim i Hafslo og flyttet dit. Etter 2 år, i 1809 flyttet han imidlertid til Vistdal i Romsdal, sammen med sine foreldre og flere søsken. Sønnen Henrik C. Dahl ble lensmann i Nesset. Ganske stor etterslekt i området Romsdal/Nordmøre, som jeg har en ganske komplett liste av. Vil sende en mail til Lars ettersom han jobber spesielt med dette. mvh Olav Beyer

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg har ein mistanke om at det er ei samanblanding her mellom brørne Christopher og Christen. Det var Christopher som budde på Bergheim i LUSTER, men som i 1809 flytte til Nesset. Eldste sonen hans var Henrik C. Dahl (1811-1851), lensmann og gardbrukar etter foreldri på Myklebostad i Nesset. Han miste livet ved drukning.MEN, eg har dårleg med opplysningar om to av søskeni til denne lensmannen:* Hans Christopherson, fødd i Nesset 24.1.1820, som skal ha vore lærar på Hitra der han var gift med ei enkje(?), og* Gjertrud Christophersdotter, fødd i Nesset 20.3.1825, som skal ha vore gift med ein Bye og budde i Orkdal og/eller Trondheim, men som utvandra i 1879 til Colorado Springs, CO.Her ville det vore kjekt å få vita meir, og framleis er eg interessert i opplysningar om lagnaden til Christen Hansson, fødd i 1780!?På førehand, hjarteleg takk!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Olav Beyer

Ifølge min kilde, Johan Horne Slekten Dahl fra Vistdal i Romsdal. Eget (upublisert?) skriv, datert Oslo desember 1949 oppgis bror til Christoffer, Christen f. 1780 med etternavnet Myklebostad. Jeg kan ikke i farten se at han nevnes i bind IX av Gard-og ættesoge for Nesset (I.Selnes, 2000)Videre ser jeg at Horne oppgir at Hans Christofferson Dahl f. 1816 ble gift med Gjertrud Steffensdtr. Opdal f. 1818 i Vistdal. Ved Census 1865 finner jeg en Ole Hanson Dahl, som enslig losjerende jordarbeider. Dette stemmer med det Horne sier at sønnen ikke hadde noen barn.Til sist sier Horne at Gjertrud f. 1825 først ble gift med en Bye fra Orkdalen. Hun ble skild og emmigrerte til USA. Horne sier at hun ble bosatt på Hawaii (ikke så verst plass for en Haugianer?) og at hun fikk flere barn der. Sender mer pr. mail om noen dager da jeg ankommer Romsdalen) mvh Olav Beyer

Link to post
Share on other sites
Guest Olav Beyer

I innlegget fra Knut Bryn blir jeg ledet over fjorden til garden Urnes i stedet for til den vesle plassen Urdalen under Øvrebø. Der på treffer jeg jo på en Jens gm. Berette Christensdtr. fra noen kilder. Kan dette være riktige foreldre til Maria?? mvh Olav Beyer

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.