Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Ole E Yttri

[#11801] Kato styrmann i Skien 1620

Recommended Posts

Guest Ole E Yttri

Den Kato som er nevnt som styrmann i det manntallet fra Skien 1620 som nettopp er lagt ut i Digitalarkivet, må vel være en aktuell kandidat som far for Sarcha Catosdotter (ca 1613-1668), nevnt i tidligere debatter og mor blant annet til Aase Corneliusdotter på Hovland i Modum.Jeg synes kilden kan tydes på 2 måter vedrørende Kato. 1: Het han Kato Gertzssens og var styrmann?, eller 2: Het han Kato og var Gertzssens styrmann? Er det noen andre som har synspunkter på dette?Vennlig hilsen Ole E. Yttri

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei Ole!Det er pussig at du skulle ta dette opp akkurat nå. Jeg tenkte akkurat den samme tanken i går ettemiddag, da jeg klikket meg gjennom de 277 registrerte personer. Kvinnenavnet Sarka (opplyst å skulle bety 'lille Sara' av Roger de Robelin i hans 'Skanke ätten') er forøvrig kjent i Skiens bymiljø knyttet til etterkommerne til Gjert Jansson Hollender.Samtidig mangler vi kandidater til hvem Sarka Catosdotters ektemann var. Noen forslag?mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

Hei. Det er mulig jeg er ute på glattisen. Men hvis jeg ikke husker feil så kan det være at Cato Gjertsen er identisk med en med samme navn, som i en periode brukte en gård på Eiker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole E Yttri

Tusen takk for interessante opplysninger, begge to.Jeg har nettopp vært en snartur innom Skien genealogiske side, og fant 'Giert Jannsen' i et byregnskap fra Skien år 1600. Det er vel samme mannen som du nevner, Are?En skal vel være varsom med å trekke for bastante slutninger uten sikre bevis, men jeg synes de opplysningene som dere kommer med peker sterkt i retning av at Gjert Jansson er forfaren for 'Sarka-slekten' i Modum. Hvis dere ikke har andre opplysninger som peker i andre retninger, da?Jan, husker du hvilken gård i Eiker, og eventuelt når Cato Gjertsson var bruker?Med vennlig hilsenOle E. Yttri

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

OleCato nevnes på en av Viken gårdene i Milesvigfjerdingen, nåverende Nedre Eiker. Hvis jeg ikke husker feil så er han nevnt ca 1616-1618.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Det er jo litt påfallende at alle Sarkas og Cornelius' barn, bortsett fra én, flytter ut av Skien og slår seg ned i traktene Eiker og Modum. Det er tross alt ganske langt unna Skien, og kunne vel tyde på en forbindelse i den retningen.Cato er vel et heller uvanlig navn i Norge på denne tid, så jeg har tidligere også festet meg ved Cato på Eiker som mulig farskandidat til Sarka. Men hans farsnavn har jeg ikke sett. Er det sikkert at også han het Gjertsen, i likhet med mannen i Skien? I så fall er det vel 99,99% sikkert at det dreier seg om samme person, for to stykker med kombinasjonen av for Norge så pass uvanlige navn som Cato og Gjert, det tror jeg ikke finnes på denne tid. (Og knapt nok senere).Are: Du nevner at Sarka-navnet er kjent i Skiens bymiljø knyttet til etterkommerne til Gjert Jansson Hollender. Hvilke etterkommere er kjent? Er det skrevet noe om dem noe sted? Vites det noe mer om Gjert Jansson, f.eks. når han slo seg ned i Norge?Navnet Cornelius nevnes i kildene i Skien som Cornelis - noe som lyder nederlandsk for meg. Kanskje også Sarkas 1. mann var hollender?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

Jeg mener å ha sett Gjert Jansson er nevnt i Personal Historisk tidsskrift. Hvilke nummer husker jeg ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jan: Artikkelen du tenker på er vel 'Jørgen v. Ansbach, Engel Jensen og slekten Klouman. Oplysninger om gamle Skiensfamilier med jordegods i Hardanger' av S.H. Finne-Grønn i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift, bd. I, 1910.Har ellers funnet litt spredte opplysninger om Gjert Jansson og hans etterkommere i bd. 1 av Skiens historie, bl.a. en sønn Søren, som så vidt jeg kan se har gått de fleste hus forbi som har listet opp barna til Gjert på nettet.Har ellers sett at Cato nevnes på Viken i Eiker ved bygningsskatten i 1617, i 1618 (bygn.sk. og landsk.) nevnes Oluf og Peder på hver sin Viken-gård, så da har vel Cato flyttet.Jeg fant igjen Cato Gjertsen i en artikkel i NST du har skrevet for en tid siden, der han hadde interesser i en sag på Eiker. Det var vel i 1616(?)1000-kronersspørsmålet blir jo så om det fantes mer enn én Gjert i Skien som kunne være far til Cato - det er i hvert fall sikkert at det var mange Gjert'er der utover på 1600-tallet. Men en del av disse var vel trolig i slekt med Gjert Jansson.Kunne Cato ha vært gift med en datter på Viken i Eiker, og at dét var en grunn til at han slo seg til akkurat der en periode, så pass langt fra Skien?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Bjørn Darrud

Her er litt klipp og lim fra Skiens førske kirkebok/skifteprotokoller når det gjelder Sarche og Cato:11/5-1660 Jens Andersøn Bardchers Søn Cato (dåp)17/6-1660 Karen Catosd. Jens Andersens (Introd)26/5-1661 Jens Andersøn Bardshers søn Cato 1 aar oc 3 ugr. gam. (begravet) 19/9-1662 Jacob Kaaberslagers d. Sarcke (dåp)28/5-1665 Oluf Nielsens d. paa Lundetangen Sarcke (dåp)18/11-1666 Peder Byschrifvers d. Sarcke (dåp)12/12-1669 Lauritz Cornelisøns Søn Cato (dåp)31a 1669 - 14 januar sal. Sarche Catesdatter Enkem: Petter 'billedsiidder' Medarvinger: Lauridz Cornelsøn - umyndig Cornelis Pettersøn - umyndig Anund Joensøn g.m. Aase Cornelisdatter Christen Tommesøn g.m. Anne Cornelisdatter Olle Bertelsøn g.m. Karen Cornelisdatter 153b 1671 - 13 desember sal Jens Andersøn Enke: Karen Catosdatter Barn: Lisbet 175b 1675 - 12 mai sal. Giert Prachtesandt Enke: Margrette Jensdatter Hennes medarvinger: Jan Giertsøn Jørgen Trane g.m. Catharina Giertsdtr Mette Jensdtr arver i sin sal. mor Anne Giertsdtrs sted. 178a 1675 - 16 desember sal. Anders Nielssøn paa Snibetorp Enke: ?? Barn: Peder Margrette, Sarche 196a 1677 - 16 juli sal. Gunild Andersdatter, Laurs Cornelisøns Barn: Cornelis, Cato 196b 1677 - 20 juli sal. Johanna Joensdatter, Jacob Kaaberslaaers Enkem.: Jacob Wulfsøn Sigl. Barn: Anders Sarche, Dortte, Maria, Cathrina, Susanna, Johanna 220a 1683 - 1 mars sal. Karen sal. Anders Nielsøn paa Snibetorp Barn: Peder Andersøn Sarche Andersdtr g.m. Jens Sifersøn Margrette Andersdtr 224b 1684 - 16 januar udj Peder Baadz gaard etter hans sal Moder Sarche Jacobsdatter sal. Jacob Jacobsøns etterlatte enke Arvinger: Peder Jacobsøn Baad Anne Baad sal Kirsten Pedersdtr Baad g.m. hr. Povel Olsøn i Seudeherrit Barn: Peder, Isach, Jacob Maria, Agneta Ida Baad g.m. Byskriver Peder Laurvigen 55a 1693 - 4 juni sal. Peder Lauritzen Byeschriver paa den østre side af Printzens Gade Idde Pedersdatter Baad Barn: Sarcha Pedersdatter g.m. Ofwe Daniel Hichman Daarte Pedersdatter 83a 1693 - 27 september sal. Madz Pedersen Juel udj Printzens Gade Arvinger: Barn: Rasmus, Peder Maren, Giørel Niels Pedersen Juel sal. Søren Pedersens datter Anne Maria Daarte Pedersdatter sal. Hermand Thomesens Anne Pedersdatter den eldre Anne sal. Søren Andersens Maren Pedersdatter g.m. Anders Rasmussen Sarcha Pedersdatter g.m. Jacob Pedersen Bloch 115 1698.09.12 Jacob Pedersen Bloch Enke: Zarche Pedersdatter Jull Barn: Peder Maren, Anne, Elsebet, Pernille, Sarche, Kiersten 249 1700.11.02 Lisbet Hansdatter Fent Enkem.: Laurs Cornelsen, skomager Barn: Hans Gunild g.m. Abraham Jonsen Sarche, Anne Catarine

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

(2) Ad mulig kandidat som ektefelle til Sarcha Catosdatter: I katalogen til Danske Kanselli. Skapsaker. Tillegg til skapsakene, pakke 4: Ymse arkivalia om Hannibal Sehested og oppgjøret med ham, finnes følgende: 1651 14/5 Frå Cornelis Jansen og Isak Henriksen i Skien om odelsrett av umyndige.Jeg har ikke sett på selve saken eller dokumentet, men dette er vel den eneste Cornelius/Cornelis jeg i hvert fall har kommet over på den aktuelle tiden i Skien. Vet noen noe mer om denne Cornelis Jansen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Svein Arnolf:Den Cornelius du nevner er interessant. Foreløpig virker det som om Cornelius-navnet kom til Skien sammen med Trinnepol'ene.Samtidig kan jeg legge til at saken fra 1651 kan ha å gjøre med barna til Christen Anderssøn. Isak Henrikssøn og to andre borgere i Skien hadde vergemål her fra omlag 1645.Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Hvis Cornelius Jansen skulle vise seg å være en Trinnepol, og sønn av Jan Corneliussen Trinnepol, blir vel slektskapet mellom Cornelius Jansen og Sarcha Catosdatter for nært til at de kunne gifte seg (fetter og kusine). Dette imidlertid bare hvis følgende premisser er riktige:1) Jan Corneliussen Trinnepol var bare gift én gang.2) Jan Corneliussen Trinnepol var gift med Karen Gjertsdatter, datter til Gjert Jansson Hollender.3) Cato Gjertsen var sønn av Gjert Jansson Hollender.Da betyr det vel ett av to: Ett av premissene, kanskje helst nr. 3?, er feil, eller vi må lete etter en annen Cornelius som ektefelle til Sarcha Catosdatter.Det kunne uansett vært interessant å vite hvor lenge denne Cornelius Jansen figurerer i kildene etter 1651. Sarchas mann Cornelius synes å ha avgått ved døden innen ca. 1654, siden hennes sønn Cornelius med neste ektefelle, Peter Nilsen, skulle være født ca. 1654.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.