Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torgeir Kvalvaag

[#11833] Ola Gudmundson Nordvik, Stangvik

Recommended Posts

Guest Torgeir Kvalvaag

I bind 2 av Stangvikboka skriver Hans Hyldbakk at Ola Gudmundson ca. 1663 tok over den halvparten av Nordvikgarden som ble hetende Nistuå. Denne Ola hadde også en eldre bror som blir kalt Ola den eldre. Men i løpet av noen få linjer opererer Hyldbakk med to koner for 'vår' Ola: først Helga Larsd. Hoås og deretter dukker det plutselig opp ei som heter Dordi Larsdotter.Mitt spørsmål er om den gode Hyldbakk er gått litt i surr i konenavn, at Helga eg. het Dordi (evt. omvendt.)Kan noen hjelpe? På forhånd takk.Mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

Jeg tror du må sitte med den eldste utgaven av bygdeboka. I den reviderte utgaven fra 1982 nevnes ingen Helga - kun Dordi. Helga er da sikkert en trykkfeil som er rettet opp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest J. Haltbakk

Helga Larsdatter var ifølge Hans Hyldbakk søster av Dordi og gift i Todalen med Odd Oddsen Øyen d.1686

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Takk for siste innspill. Det er alltid artig å se hvordan enkelte spørsmål lever sine egne liv - uavhengig av tid (og nesten av sted) ser det ut til.Mvh Torgeir Kvalvaag (som bare har lånt den 'gamle' Stangvikboka, men som ikke skylder på utlåneren...)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Var det Ola Gudmundsson (overtok Nordvik Nistuå i 1663) som var far til Guri Olsdatter Nordvik (1670-1751), som ble g.m. Lars Larssen Mo (1661-1720) ? Disse hadde barna Dordi, Lars, Ola, Hans, Ola, Gjertrud, Jon. En av disse sønnene ble lensmann i Halsa. Hvem av dem var det ? Datteren Dordi (1694-1741) ble g.m. Hallvard Hansen Todal (ca.1678-1780). Er det her snakk om Todal sør for Surnadal eller Todal i Aure, mon tro ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Guri Olsd. ble ganske riktig gift med Lars Larsson Røv som Hyldbakk (og noen av oss andre) kaller ham siden han kom fra Røv. Guris søster Anne ble gift med Ingebrigt Larsson Røv i Surnadal, bror av Lars Larsson som flyttet til Mo i Stangvik. Denne Lars (I om du vil) ble gift med Elen Ivarsd. Nordvik/Bortistua. Ingebrigt og Lars I hadde en tredje bror som også het Lars, og som ble gift med Guri.Alt dette i.h.h. til Hyldbakk (som selvsagt kan ha gått seg vill i alle Lars Larssonene.)Den ene sønnen til Lars og Guri, Ola Larsson Henden, tok forresten over Nordvik/Gammelstua.N.d.g. lensmenn i Halsa overlater jeg det til folk med bedre lokalkunnskap enn meg.Mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Takk Torgeir ! Og dette var altså barn av Ola Gudmundsson (som overtok Nordvik Nistuå i 1663) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Torgeir, siden Guri's ektemann Lars (II om du vil) blir kalt Lars Larsson Mo skulle en tro at det var han som flyttet til Mo i Stangvik (ved Kvande/Kveinna ?), men du sier det var broren Lars (I) (g.m. Elen Ivarsd.) som flyttet til Mo. Bodde de begge der, eller misforstår jeg ? Har du ellers noe synspunkt på hvilken Todal det er snakk om ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest J. Haltbakk

Det er gården Todalen i Aure det er snakk om.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Under Nistua/Nordvik skriver Hyldbakk (bd. 2)at Ola og Dordi hadde fire barn: 1. Gudmund som tok over garden, 2. Ildri g.m. Bård Bjørnson Fredsvik, 3. Anne g.m.Ingebrigt Larsson Røv -'bror til Lars Larsson Mo' - og 4. Guri g.m. Lars Larsson Røv -'bror til Lars Mo og Ingebrigt Røv.' Det var evt. den siste som kom til Henden.Søstrene Anne og Guri var ifølge Hyldbakk altså g.m. hver sin bror.Under Mo (bd. 1) skriver Hyldbakk om 'farbroren Lars Larsson Henden' som var verge for enka Elen Ivarsdotter da hennes og mannen Lars Larsson I Mos sønn Lars Larsson (!) tok over garden i 1716.Hyldbakk er i det minste enig med seg selv når han i Stangvikboka 1 + 2 skriver om Røv-brødrene Ingebrigt, Lars I (Mo) og Lars II(Henden.) Dette har jeg fra 'gammel versjon' av Stangvikbøkene, men han er tross enig med seg selv fra bd. 1 til bd. 2.Men etter mine notater skriver samme Hyldbakk under Røv/Utistua ingenting om denne Lars II som endte opp på Henden. Han er heller ikke enig med seg selv om fødselsåret for den Lars Larsson I som ble gardmann på Mo.Siden jeg ikke har tilgang til Halsa og Henden, må jeg bare tippe. Men jeg ville sette en H på at Guri Olsd. Nordvik/ og Lars Larsson II Røv ble gardfolk på Henden. Det er disse som i tilfelle har de barna du nevner under pkt. 5. Dessuten ble jo Anne Olsd. Nordvik gift med Ingebrigt Larsson Røv. Til sist har vi Lars Larsson I g.m. Elen Ivarsd. Nordvik/Bortistua. Deres sønn Lars var født i 1671.Det er sikkert noen der ute som har synspunkter på dette.Mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest J. Haltbakk

Halsaboka (1964)b.III s 402. Lars Larsen Henden (d. 1747) ble lensmann i Halsa i 1727. Han var sønn av Lars Larsen Røv og kona Guri Olsdatter fra Nistua i Nordvik.Lensmannen L. L. Henden var gift to ganger sier samme kilde, og nevner første kones navn, samt barna i 1. og 23. ekteskap

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Dette er jo aldeles strålende. Da må det ha vært to x Lars Larsen i samme søskenflokk på Røv.Eller?mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Det må det jo ha vært, hvis LL(I) (på Mo?) fikk sønnen Lars i 1671 og LL(II) (på Henden) var f.1661. Nevner Hyldbakk f.år på barna på Røv Utistua ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Barna til Lars Ingebrigtson og Gjertrud Andersdotter Røv/Utistu i.h.h. til Hyldbakk: 1. Anders f. 1633 1. g. g.m. Ildrid Olsd. Halgunset; 2. g. g.m. Gjørri. Fem barn. 2. Ola f. 1640, gift til Dønheim. 3. Jo f. 1645 gm. Maret Olsd. Sande; gardmann Sande/Utistu. 4. Ingebrigt f. 1647 gm. Anne Olsd. Nordvik/Nestu. Bonde på Røv/Utistu. Fem barn. 5. Lars f. 1649 gm. Elen el. Eli Ivers- el- Ivarsd. Nordvik. Kom til Mo ved Kvanne/Stangvik.I den lista 'mangler' det altså én Lars i tillegg til at fødselsåret for den nevnte Lars i Stangvikboka er oppgitt å være 1641. Hvis den Lars som mangler var født i 1661, betyr det at det var 28 år mellom yngste og eldste barn. Det er vel ikke umulig, men dog allikevel...Men jeg opererer altså med 'gamle' versjoner av de aktuelle bygdebøkene. På den annen side hjelper jeg gjerne så langt jeg kan.Mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest J. Haltbakk

Det er noe som ikke stemmer her. I Halsaboka står det at Lars Larsen Henden ble lensmann i 1727. Hvis han var født i 1661, var han 66 år da han startet den karriæren! Han døde som fungerende lensmann i 1747 sier Halsaboka.... Barna hans var for barn å regne da han døde står det også der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest J. Haltbakk

Hans Hyldbakk gjengir et gaqmmelt dokument ordrett under Mo i Stangvikboka. Der Lars Henden nevnes som farbror. Det må vel da være farbror av Lars Larssen Mo f. 1671. Det har på et eller annet tidspunkt blitt en miks i generasjonene her, tror jeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Under innlegg nr. 10 forsøkte jeg å finne en forklaring på denne farbroren. Den Lars Larsson Mo det er snakk om (f. 1671), var sønn av Lars Larsson (I) født Røv, men flyttet til Mo. Denne farbroren må altså ha vært en jeg har kalt Lars Larsson (II) Røv, og som endte opp på Henna (Henden.)Den Lars Larsson som ble lensmann i Halsa i 1727 må vel da ha vært sønn av samme Lars Larsson (II) fra Røv.Eller er det andre forklaringer?Mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Lars Ingebrigtsen på Røv Utistu levde såvidt jeg vet 1609-1682 og kona Gjertrud Andersdatter Nordvik (hvilken gard, tro ?) levde 1610-1679. Dermed blir det nærliggende å tenke seg at dersom Lars (II) på Henden også hører hjemme her, må det kanskje være noe feil m. f.året, ellers blir mora 51 år ved fødselen, og det er jo litt mye. Hvis det da ikke er slik at Lars (II) er identisk med sønnen til Lars (I), nemlig Lars (som riktignok skal være f. 1671), som overtok Mo (ved Kvenna) i 1716 og altså da ev. døde på Henden i 1720, g.m. Guri Olsdatter, f. 1670 i Nordvik Nistuå. Lars og Guri skal være gift i 1694. (Dette høres noe tvilsomt ut).Kona til Lars (f.1609) på Røv, Gjertrud Andersd. Nordvik (f.1610), skal være d. av Gurå Olsd. Aarnes (1587-1670) og hennes 1. mann Anders Eisteinson Aasprong (1578-1653) fra Tingvoll. Gurå g. seg 2. gang med Iver Lauritzen Nordvik (1613-1682), som før hadde vært g.m. Berit Einersd. Årnes (død 1647). Iver kjøpte Nordvik av Kronen i 1663 og hadde 8 barn med Berit, deriblant Oluf Iversen Nordvik (f.1640), som ble g.m. Lisbeth Hansd. Betten (Larsstu) og døde på Rognskog Utistu. Han fikk 2 barn med Lisbet, som tidligere hadde vært g.m. Augustinius Andersen Rognskog (1635-1673), som i 1665 (som leilending) hadde fått kjøpe Rognskog Utistu av Kronen. 5 barn m. Lisbet. (Kilde: Vaagland, N. M.: Halsaboka, bd. II (1955) s. 209). (Hvilken av Nordvik-gardene er det snakk om her ?).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

En Gurå Larsdatter Henden (f.ca.1680) fra Valsøyfjord ble g.m. Hans Hansen Betten (Larsstu) (1677-1737) (brorsønn av den Lisbet Hansd. Betten (ca.1646-1745) som jeg nevnte i innlegg nr. 18 (g.m. Aug. Rognskog). Hvem var den Lars på Henden, Valsøyfjord, som var far til Gurå ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Lensmann Lars Henden i Halsa (fra 1727) skal vel være sønn av den Lars på Henden som var g.m. Guri Olsdatter Nordvik (Nistuå) (1670-1751).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest J. Haltbakk

I siste innlegg står følgende: Kona til Lars (f.1609) på Røv, Gjertrud Andersd. Nordvik (f.1610), skal være d. av Gurå Olsd. Aarnes (1587-1670) og hennes 1. mann Anders Eisteinson Aasprong (1578-1653) fra Tingvoll. Hvilken kilde sier at Gurå (1587-1670) var gift med Andrs Eieteinson Åsprong (1578-1653) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Til (21): Min informasjon om dette har jeg fra Hyldbakk's bygdebøker om Stangvik og Surnadal, men jeg må nok innrømme at jeg ikke har notert eksakt kilde for opplysningen om at Gurå Olsd. Aarnes (1587-1670) var gift i 1608 med Anders Eisteinson Aasprong (1578-1653) og fikk datteren Gjertrud Andersd. Nordvik i 1610 før hun g. seg m. Iver Lauritzen Nordvik (1613-1667/82?). (Ingen barn med ham, såvidt jeg vet).Jeg ville være takknemlig for korreksjoner til ovenstående dersom noe av det vites å være feil ! Noen kommentarer til det øvrige innhold i innlegg nr. 18 og 19 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest J. Haltbakk

Tror ikke Hyldbakk nevner mer en fornavnet Anders på den første mann av Gurå(1587-1670). Tror heller eller ikke at sier Hyldbakk at Gurå var født Årnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Til (18): Siden Hyldbakk ifm. gardovertakelsen på Mo i 1716 gjengir at farbror av Lars Larsson Mo(jr) var verge til enka etter Lars (I), kan vel ikke Lars Larsson(II) og Lars Larsson (jr) være samme mannen.Ellers er jeg enig i at det gjenstår endel oppklaring ndg. fødselsår i de ulike generasjoner. En ting er at jentene ble tidlig gift, men det var vel selv på den tiden grenser for hvor lenge de var produktive.Venter spent på utdyping av opphavet til Gjertrud Andersdotter. Hyldbakk er til liten hjelp under Årnes og Åsprong.Gjertruds mor, Guri Olsdotter, var andre gang gift med Iver Larsson Nordvik/Oppistua. Dette var også hans andre ekteskap. I det første hadde han sju barn, den ene, Ellen, ble altså gift med Lars Larsson (I). I det andre ekteskapet var det tydeligvis ingen barn.Mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Men om Elen/Eli Ivarsd. Nordvik blir det sagt ovenfor (i innlegg 6 og 10) at hun var født i Bortistua Nordvik (ikke Oppistua, som Ivar L. Nordvik brukte (og kjøpte av kronen i 1663 ?).Jeg har notert Ivar L. Nordvik (1613-1682) sin 1. kone som Berit Einersdatter Aarnes (død 1647). Men samme navn har jeg notert som kone til ILN's farfar Ivar Lauritzen Nordvik (1540-1608): Berit Einersdatter Aarnes (1539-1600) ! Er det jeg eller Hyldbakk (eller ingen av oss) som surrer her ?Er det Nordvik Oppistu det er snakk om hele vegen gjennom de nevnte generasjoner ?'Mellomleddet' her, Lauritz/Lars Iversen Nordvik hadde garden i 2 år fra 1609. Hvem hadde den i mellomtiden, før sønnen Iver overtok (rundt 1640 ?) og kjøpte den i 1663 ? Lauritz/Lars Iversen Nordvik var g.m. Ragnhild Bersvendsdatter Hoaas, som var d. av lensmannen i Sunndal og Helga Larsdatter Halse fra Halsa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.