Jump to content
Arkivverket

[#11848] Familien SALVESEN fra Grimstad/Risør?.


Guest David Widerberg Howden

Recommended Posts

Guest David Widerberg Howden

Hei jeg søker opplysninger om slekten Salvesen. Min tippoldemor Agnes Helene Salvesen var datterav Lodsoldermand i Risør John Salvesen han var født 12/9-1796 på gården Hestnæs i Grimstad. Han døde 18/3-1885 i Risør. Han giftet seg med Anna Beakman.ØNSKER ALLE OPPLYSNINGER OM DENNE SALVESEN SLEKTEN,DERES FORFEDRE OG OPPRINNELSE,OG HVOR GÅRDEN HESTNÆS LIGGER?.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristian Fjeldsgård

Vidar.I don't know if there is a connection, but the family you mention, the family of the Lord Salvesen is from Mandal, or more distinct, they came from Sør Audnedal (Today Lindesnes) to Mandal.One of the family is still running the shipping store 'Th. Salvesens eft.' His mother was cousin to my father.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars Jørgensen

HeiHesnes ligger like nord for Grimstad og var på denne tiden en del av Fjære. Min egen farsslekt kommer også derfra (bruket Sannum) og har stadig 'fotfeste' på gården gjennom diverse sommerhus. Jeg har derfor rimelig god greie på gården, selv om jeg ikke er i slekt med Jon Salvesen.Du finner Jon med foreldre i FT1801 på: LenkeFaren Salve Olsen ble døpt i Fjære 12.03.1749 og begravet 21.11.1813. Moren Lovis Bentsdatter, som var Salves andre kone, var døpt september 1761 og gravlagt 12.09.1814.Jeg bidrar gjerne dersom det er mer du søker etter, og jeg kan hjelpe.

Link to comment
Share on other sites

Guest David Widerberg Howden

I dont know if there are any connections,but I know that one of Agnes brothers settled in England.I have found this page,but cant find the connection to mine.LenkeDet blir spennende å se om det er samme slekta!.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars Jørgensen

David,the 'Jon Salvesen' you are reffering to (birth 12.0.9.1796) is definitely the one at Hesnes in Fjære. However, I can't either see the connections to the Salvesens at your homepage (after a very quick browsing).

Link to comment
Share on other sites

Guest David Widerberg Howden

Beklager Lars men jeg trur jeg må ha oversett ditt innlegg da jeg svarte,men tusen takk for svaret,Siden du allerede har funnet både dåpsdatoer og begravelsesdatoer for hans foreldre,så har du kansje funnet enda lenger tilbake?. JEG MÅ BARE SI TUSEN TAKK FOR OPPLYSNINGENE DU HAR KOMMET MED(Hvis jeg klarer å finne enda lenger tilbake så er en av mine store hull i anesirkelen fylt!).DERE BEHØVER IKKE Å SKRIVE PÅ ENGELSK HVIS DET ER MENT TIL MEG,JEG ER FAKTISK NORSK!. Innlegget mitt på engelsk var ment for Vidar Larsen(lurer på om han kan være norsk jeg!).

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars Jørgensen

Hei Davidsiden Salve ikke er direkte i slekt, men kun knyttet til samme gård (og ymse inngifte: hans første kone var barnebarn av en av mine aner), har jeg ikke brydd meg med å detaljsjekke kildene. Det er kun begravelsene jeg har fra kirkeboka, det øvrige er fra FT1801 og FamilySearch.Du finner begge på FamilySearch med sine foreldre, slik at du får alle besteforeldrene til Jon.

Link to comment
Share on other sites

Guest David Widerberg Howden

Tusen takk takket være deg har jeg nå klart å fylle ut 10 av min forfaders forfedre.Men uansett ønsker jeg deg og de andre en god jul!.

Link to comment
Share on other sites

Guest David Widerberg Howden

Forresten eksisterer det noe bilde av gården Hesnes/Hestnæs.Trur du at Salve og hans familie kan ha brukt gårdsnavnet Hesnes som slektsnavn?. Vet du om navnet Hesnes og Hestnæs bruktes om hverandre om samme gård?.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jarl V. Erichsen

Jeg har aldri sett Hestnes/Hestnæs brukt om gården Hesnes i Fjære/Grimstad. Hesnes er en typisk kystgård og den gir navn til ei bygd - og en skole som skal legges ned fra august neste år. Se miljøet skildret i Ibsens 'Terje Vigen'. - Jarl -

Link to comment
Share on other sites

Guest David Widerberg Howden

finnes fortsatt gården Hesnes,Hva betyr navnet,og ligger denne gården så langt ned mot sjøen at den har egen strandlinje,og at det har blitt drevet fiske der.

Link to comment
Share on other sites

Guest Egil Thee Danielsen

Carl Eduard Günther, f. 1831 i Welbsleben, liten landsby 25 km nord for Lutherstadt Eisleben, bosatte seg i Oslo hvor han drev «Günthers konditori», et kjent treffested for byens damer på 1870- og -80-tallet, ofte nevnt i samtidens litteratur. Carl var gift med Cathinca Bernhardine Salvesen, født i Drammen i 1833. Er det noen som er i stand til å bekrefte at hun var datter av en skipshandler Salvesen i Antwerpen og hustru f. Paus? Tilhører denne skipshandleren den ovenfor nevnte Salvesen-familien? Og hvilken Paus dreier det seg om?

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristian Fjeldsgård

Jeg tror nok man skal være forsiktig med å strekke Salve-strikken for langt.Salvesen er et vanlig navn på Agder, og man finner flere i Kristiansand, min tidligere nevnte i Mandal, (Lord Salvesens slekt) og i Lyngdal/Farsundsområdet.Å finne forbindelsen mellom disse forskjellige slekten, om det finns noen, er et stort prosjekt.Også utenlands finner man dem, Egils Antwerpen-familie er en, en annen fantes i Durban i Sør-Afrika på midten av 1950-tallet, nevnt av Egil Brunborg og Carl Emil Petersen i deres bok om Rundøs ferd rundt jorden.Går man tilbake i Diplomatariet finner man Salve Salvesson Hånes, nevnt ca. 1370, sønn/svigersønn av Salve på Limi??? nevnt 1336-56. Salve/Solve/Solue er et navn som finnes i Skien-Vestfold området på denne tida, og har forbindelser til Agder.Det var etter måten stor utvandring fra Vest-Agder (Kjenner for lite til Aust-Agder, men forholdene var vel like der) til Holland. Denne hadde tilknytning til trelasthandel, skipsfart og skipshandlere/-agenter.På 16-1700-tallet var veien for sør-vestlendinger kortere til storbyene rundt Nordsjøen enn til Oslo, som slik sett var en tilbakestående avkrok. England fikk sin renesanse i og med opphevelsen av Navigasjonsakten i 1848(9?).Det er derfor sansynlig at skipshandler Salvesen i Antwerpen hadde sin opprinnelse på Sørlandet, men uten å finne ham i byarkivet i Antwerpen elle liknende, har man liten mulighet til å finne hans opprinnelse.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars Jørgensen

Hei igjenat David (og hans kilder) anvender 'Hestnæs' er nok en omskrivning av navnet - andre får forsøke å forklare dette.Med oppgitt fødselsdato 12.09.1796 er det ingen tvil om foreldrene. Jeg har nå også sjekket kirkeboka, der jeg finner dåpen 18.09, med foreldre Salve Olsen Henes og Lovise Bentsd. Test (vitner/faddere): Ane Mari Christensd (min 4T-oldemor), Maren Aanonsd, Aanon Jensen, Anders Jørgensen, Ole Salvesen.Når det gjelder navnet 'Hesnes' viser jeg til O.Rygh: Lenke Han skriver at Hesnes nok kommer av gml. norsk Esja '...i Folke-sproget brugt om Klæbersten eller anden noget lignende Stenart. 'Gårdene Øvre og Nedre Hesnes ligger begge helt i strandkanten. De fleste jeg kjenner til derfra i perioden 1750-1900 var skibsredere, styrmend, skibsførere, matroser e.l. Det er få som er benvent 'fiskere', men mange drev nok også med dette.Er forøvrig 100% enig i det kun er spekulasjoner rundt Salvesen-navnet. Ved FT1801 fantes det 539 Salve - 425 i Agder og 78 i Rogaland. Å trekke noen konklusjoner ut fra navnet Salvesen blir således heller tvilsomt.

Link to comment
Share on other sites

Guest David Widerberg Howden

Jeg har prøvd å finne John i kikebøkene(på digitalarkivet)men har ikke hatt flaks så langt, Den ene fadderen:Ole Salvesen kan jeg ut ifra Familysearch se må være hans bestefar,kan dette stemme?.Når det gjelder navnet Salve vet jeg følgende:SALVE:norrønt,Sideform av SØLVE-Norrønt oppr korform av SALVÈR som igjen kommer av SAL-WIHAR. Betyr Hus-Kjempe/Stride.Jeg var også nemlig i lang tid i tvil om namnet Salve var NORSK!.Når det gjelder navnet Hestnæs kan jeg nevne:Jeg har arvet en bok med samlede(originaler)brev skrevet av JOHN SALVESEN Til sin datter AGNES(Min tippoldemor). Skrevet imellom 1876 og 1883.På forsiden står det følgende:'Breve fra Lodsoldermand John Salvesen fr 1876- født 12/9 1796 paa gaarden Hestnæs paa Grimstad. død 18/3 1885 i Risør'.Det kan selvfølgelig være at min tippoldemor skrev Hestnæs fordi det var det hun trodde det var!.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bjørn Davidsen

Når det gjeld gardsnamnet og opphavet til det, finn me dette i O. Rygh 'Norske gaardsnavne':'30. 31. Hesnes nedre og øvre. Udt. hæssness (Betoningen usikker) [h,e1ssnes]. -- Esjuneseyiar Fornm. s. IX 17. 503. Heßnnes nedre, øvre 1593.1/1, 1/1. Hæßnnes 1601. Heßnes 1610. 1611. Nedre Hesnæs, Øvre H. med Styrsund 1670 (Styrresund 1668). Nedre, Øvre Hesnæs 1723.Efter Stedet i Fornm. s. er Navnets 1ste Led udentvivl Esja f., i Folke- sproget brugt om Klæbersten eller anden noget lignende Stenart. Foran dette er i Stedsnavne i en senere Tid sat et H- (se Indl. S. 23 f.), hvad der et enkelt Sted ogsaa er skeet med Fællesordet. Der er en saadan Stenart i Nær- heden her.'

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars Jørgensen

Med støtte i opplysningene fra FamilySearch har jeg gjort et oppslag i klokkerboka på 12.03.1749, og der finner jeg ganske riktig en far Ole Salvesen som bringer et barn til dåpen. Resten er _meget_ uklart og jeg klarer ikke å tolke stort mer. Ser hvertfall ut som opplysningene på FamilySearch er riktige.Jeg tviler imidlertid på at det er denne farfar som er fadder i 1796. For det første finner jeg ham ikke i folketellingen i 1801 (eneste mulige kandidat i passende alder bor i Kolbjørnsvig, ved Arendal, men han passer ikke ut fra øvrige familiforhold) og dessuten er han ikke oppført over døde i perioden 1796-1801.En langt bedre kandidat er da halvbroren Ole Salvesen som også bor på Hesnes i 1801, og som Salve Olsen hadde i 1. ekteskap med Ingeborg Olsdatter Bie.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristian Fjeldsgård

Etter en liten enerverende øvelse, nok et statistikkinnlegg:På søk i Diplomatariet på Salve, 59 treff hvorav over tredve går direkte til på steder fra Vestfold rundt kyusten til Rogaland.I folketellingene 1660: Salve: 3 i Vestfold, 1 i Telemark, 1 i Hordaland (Voss), 3 i Sogn, 1 i Sør-Trøndelag og så 16 i Aust-Agder, 39 i Vest-Agder og 25 i Rogaland.Søket er kun foretatt på Salve som fornavn, men statistisk skulle det være dekkende å si at Salve er et nav som har sin opprinnelse og sin største og tyngste utbredelse i Agderfylkene og den sørlige delen av Rogaland. Bortsett fra innslag i Telemark og Vestfold i DN er navnet så godt som ukjendt i resten av landet

Link to comment
Share on other sites

Guest David Widerberg Howden

Det om gårdsnavnet synes jeg hørtes spennende ut, Men det er nok riktig,navnet Salve,er det noe særlig utbredt nå,som eneste fornavn?,det er jo et litt spesielt fornavn?.Så han hadde en halvbror som het Ole Salvesen. Ja det kan jo stemme,Der fikk jeg også navnet på den første kona,det hadde jeg ikke.Men er det noen som vet noe om Johns kone Anna (navnet finner jeg i min tippoldemors almanakk)etternavnet er litt utydelig men en kan se tydelig at det står Be.kmann den andre bokstaven ser ut som en E eller C.Vet noen hvordan hennes etternavn ble skrevet?

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars Jørgensen

På FamilySearch finner man en Lovise Salvesen f. 17.10.1833 og døpt 09.01.1834 - med foreldre John Salvesen og Anna Salvesen Bedimann (oppkalt etter farmor?).I tillegg finner jeg din tippoldemor (?) Agnes Helene Salvesen 20.06.1849/23.08.1849 med foreldre John Salvesen og Anna Bechmann.Sammenholdt med avskriften i din tippoldemors bok, tror jeg vi kan slutte at Johns kone het Anna Bechmann.I FT1801 finner jeg følgende i Arendal: Lenke (2 barn Anna 4 og 7 år med foreldre Anthon Becman og Kirstine Olsdatter).Kan dette være riktig spor?

Link to comment
Share on other sites

Guest David Widerberg Howden

På bakgrunn av opplysninger som jeg har funnet i min tippoldemors almanakk kan hun ha hatt minst seks søsken.LOUISE(1833),HARALD(1838),SEVERIN(1840),MARGRETHE(1842),AGNES HELENE(1849),OG ROBERT(1854).Jeg er ikke sikker på om de var søsken,men flere av de er også nevnt i brevene fra John. når det gjelder alderen burde det passe,har ikke klart å finne de på folketellinga ennå.Er litt usikker på det om annas foreldre,jeg har funnet en dato for henne også 4/8-det står med en annen skrift like bortafor 1812.-vet ikke om dette er ment å være hennes fødselsdato. BECHMANN er vel ikke et så veldig vanlig navn,og det kan godt være at det er hennes foreldre.PROBLEMET ER JO DET AT IMMELOM 1801 OG 1865 SÅ FINNES DET IKKE FOLKETELLINGER(eller gjør det?)TAKK LARS!. Du har virkelig hjulpet meg mye!. (og litt til de andre også!).

Link to comment
Share on other sites

Guest David Widerberg Howden

Sånn flaks,nå fant jeg søsknene til AGNES,Er det noe rart til at jeg ikke kunne finne de når faren John var nevnt bare som en A.SALVESEN. Det er nødt til vært noe gæernt.Her nevnes han som 'lodsåldermand'(69 år). hans kone som 53 år altså født 1812! (i CHRSITIANSAND). her nevnes alle barna untatt LOUISE. En av barna MARGRETHE er født i ANTHWERPEN! i 1842.Lenke

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.