Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kåre Bjørnestad

[#11854] Soldater som falt under 7 års- krigen 1807-1814

Recommended Posts

Guest Kåre Bjørnestad

Finnes det oversikt over soldater som falt eller ble sterkt såret samt tatt til fange i denne tiden?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Godberg

Jeg vet at det på Riksarkivet finnes oversikter over fanger som satt i den engelske 'prison'. Her kan de sikkert hjelpe deg med mer info.Mvh Magne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ragnhild Simenstad

På Riksarkivet finnes det en bok som gir en oversikt over falne soldater i krigen 1807-1814. Her får du opplysning om soldatens nummer og hvilket regiment han tilhørte, samt død/begravelsedato. jeg fant 'min soldat' han var begravet i Vinger 20.januar 1809. MVH Ragnhild

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lasse Vråle

Jeg har selv lett etter soldater som døde under denne krigen og vil generelt si at omtalen av denne krigen i den norske historien viker litt stemoderlig behandlet. Mitt inntrykk er at perioden fra 1800 til 1814 skjedde det svært mye, og var en svært vanskelig periode for norske matroser , soldater og vanlige norske familier. Jeg har vært borti noen mapper og saker som beskriver falne og døde i denne perioden og mitt inntrykk er at det døde flere i denne krigen enn i siste verdenskrig. Kanskje mer enn 5000. Kan noen bekrefte dette ? Til Ragnhild : Har du noen nærmere referanse på den boken om falne soldater i krigen 1807-1814 på riksarkivet? Vil denne boken også omfatte soldater som ble begravet i sin hjemmelige kirke? Hva var praklsis den gang. Hvis du døde et annet sted i Norge enn der du bodde. Ville du da bli begravet lokalt eller ble du fraktet hjem og begravet? Jeg tror ikke det siste. Har forgjeves lett etter hvor en person en person tjente, Halvor Olsen Natterud gravlagt 9 desember 1809 på Strømsø soldat 48 år i fattig jord. Jeg tror jeg vet hvem han er, men skulle gjerne vist mere hvor han var,og hvordan han døde. Men aller viktigst er det å få mere opplysninger om de mange som døde som matroser og soldater i denne perioden og deres virkelige historie. De som døde i kamp og av sykdom på vakt andre steder enn der de bodde, er nok vanskelig å spore for de mange fordi folk ble begravet andre steder ble bare borte fra hjembygda.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eva McKenna

Hei Kåre!Dette er neppe noen oversikt, og kanskje bare en dråpe i havet....Under skifteregistrene som ligger på nettet hos UiT, vet jeg at det er en god del soldater referert til under Moss i 1809-1812, http://www.rhd.uit.no/skifter/sk_20.htmlFra slutten av august til midt i oktober 1811 er det ikke mindre enn 97 unge soldater som er nevnt.Jeg husker at jeg følte meg ganske beveget første gangen jeg kom over disse.Med hilsen Eva McK

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

En spennende (men heroiserende) bok med mange illustrasjoner er Henrik Angells 'Syv-aar-krigen for 17. mai 1807-1814'. Den er fra 1914 og ble gjenopptrykket i faksimile-utgave for ca. 15 år siden. Den finnes sikkert på de fleste biblioteker (jeg lånte den en gang på Deichmann i Oslo).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Kanskje burde ein ha ei eiga debattside/debattforum om Napoleonskrigen? Eg har sjølv ikkje den nødvendige datakunnskapen til å lage til ei slik side, men kanskje andre med same interessene 'føler seg kallet'? Det er synd at denne vanskelege tida ikkje kjem meir fram. Alt liksom druknar i støyen kring Grunnlova og 17. mai - og så den evinnelege Terje Vigen. Ikkje at vi skal gløyme den sistnemnde, men det var trass alt snakk om ORGANISERT kornesport til Norge, kongen sjølv sette alle klutar til både med korn frå Danmark og korn frå Russland over Kvitsjøen. Og Napoleon som hadde planar om å invadere England frå Norge? Eg har sett det nemnt med ei einaste setning i litteraturen, men veit ikkje meir om det. Og alle bautasteinane/minnesteinane som vart reist UTAN NAMN i 1914? Har ein mistanke om at den ovannemnde kaptein Angell var ide-makaren bak desse steinane. Bortsett frå Hermund Kleppa på Fylkesarkivet Sogn og Fjordane, er det vel ingen som har gjort alvorlege forsøk på forskning/systematisering av desse minnesmerka, ære være han for det. Så den evinnelege prisonen: Eit anna tankekors er at 1/4 - 1/3 av dei prisonfanga dansk/norske sjøfolka gjekk i engelsk teneste. Kvar var moralen og kvar var fedrelandskjensla deira? Har mykje meir på hjartet, men skal slutte her, men tar gjerne opp tråden vidare -. Fortsatt God og Fredeleg Julehelg. Helsing HjrFotnote: Ein av mine tipp-tipp var med i Kystværnet og fekk to dagar i lensmannsarresten fordi han nekta å reparere geværet sitt. Det hadde vore innmari moro å kunne hatt ein ein prat med han -!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kåre Bjørnestad

Takk til dere alle! Her er sikkert et stort problem for oss når vi skal finne døde personer i denne tiden. Jeg leter i denne omgangen etter Niels Nielsen Afskaakelien. Født i Fåberg Nr.3147 02.11.1770, døpt 04.11.1770. Gift i Fåberg Nr. 1467, 24.10.1794, med Kari Mortensdtr. fra Fåberg. Nils var gårdeier i Avskåkelien ved Folke-tellingen i 1801. Kari giftet seg på nytt i Fåberg Nr.1878, 07.07.1809. Niels må derfor være død i tidsrommet 1801-1809. Kan noen hjelpe meg ? Mvh. Kåre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ragnhild Simenstad

Kan dessverre ikke huske hva boka på RA het. Ser at det er fra Fåberg og distrikta i Gudbrandsdalen du leter etter. Dersom du ser i Gudbrand, tidskriftet for Gudbrandsdal Slektshistorielag nr. 3 1993. så finner du kanskje noe der som kan hjelpe deg videre. Mvh Raghild

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kåre Bjørnestad

Jeg har fremdeles ikke klart å finne info. om falne i 7 års krigen 1807-1814. Håper at det rundt i landet kan finnes personer som har lykkes bedre enn meg. Kan dere hjelpe ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hvis vi med 'soldater' her mener 'norske soldater' (og, dermed underforstått, ikke norske båtsmenn), samt med 'tatt til fange' menes 'tatt til fange av svenskene', så ligger det, såvidt jeg har forstått, kilder om dette i Krigsarkivet i Stockholm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Beste kildeserie vedrørende norske sårede soldater, kan være regnskapene til Kvæsthuskassene og militærhospitalene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi C. Huitfeldt

Det finnes en bok om emnet: 'Syv års krigen for 17.mai' av en Anger. (Militær, husker ikke fornavn & tittel)Den inneholder detaljerte beskrivelser om forskjellige trefninger, steder og antall falne, og flere navn. Anbefales i forhold til temaet.Heidi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Se innlegg 6: Det er Angell han het (oberst Henrik Angell, han det er statue av nedenfor Holmenkollen restaurant og om hvem en bok nylig utkom, 'Henrik Angell - en nordmann på tvers', av Roy Andersen).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi C. Huitfeldt

Min feil.. sånn går det når man gjør ting i full fart..Burde husket at det var Angell, jeg tok i boken senest i går! -og jeg burde også lest alle innleggene før jeg engasjerte meg..Hastverk er lastverk ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kåre Bjørnestad

Takk til alle for informasjonene. Jeg har lest Oberst Angels bok om syvårskrigen. Den er et meget godt historisk verk som alle norske bør lese for å forsto vår nære fortid. Men boken gir få personopplysninger over det lavere offiserkorps og soldater.Mvh. Kåre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Snildal

På Riksarkivets lesesal står det i hyllen sammen med mikrofilmkatalogene er tynn katalog over mikrofilmede (?) kopier av engelske lister fra prisonen. Jeg har bare såvidt bladd i den en gang, og kan ikke si at jeg helt forstod hvor disse mikrofilmene befandt seg, men det er jo nærliggende å tro at det var ett eller annet sted på lesesalen.Mvh. Andreas Snildal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.