Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Trond Kaasin

[#11881] På stegl og hjul

Recommended Posts

Guest Trond Kaasin

Fra Tinn soga;'Torkild Trugelsens egen bekjendelse, at han dødet sin grande Gunlek Toraldsen og meget ukristelig nøgen afklæde ham, hemmelig om nattetide henført det døde legeme udi en stenur, oplyser noksom retten hvor morderisk han sin næste haver ombragt. De indstefnte vidner prover og, at den faldne har faat sit dødelig skud bag i ryggen, som klæderne utviser. Ti dømmis Torkild Trugelsen for denne hans onde forøvede mordiske gjerning paa Gunleik Toraldsen, som stod paa sit lovlige arbeide at miste sit lif og legges paa stegl og hjul og hans hovedlod til Kongl. mag. at være forfalden, naar al lovlig og bevilslig gjed er avtaget.'Kan noen beskrive og forklare på stegl og hjul ???mvhTrond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gro Hjelle

Hei Trond... Steile og hjul..16 desember 1834 foregikk den siste henrettelse i Norge hvor offeret ble lagt på steile og hjul. Det var rovmorderen Ole Olsen Sævlid fra Numedal som ble tatt av dage på denne grusomme måten. På steile og hjul vil si at kroppen ble knust med et hjul eller klubbe, og senere bundet fast til et hjul som var stilt vanrett opp på en stolpe. I eldre tid var dette en vanlig straff for mord, ran overfall og annet...Ellers , ha en god jul..... mvh. Gro

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Se også debatt 10630. Der er det henvisninger til ytterligere informasjon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Selv om 'hjul og steile' (som vel var den strengeste dødsstraff i Christian V's norske lov, strengere enn å bli brent levende, og som hvis jeg ikke husker feil der kun var straffen ved majestetsforbrytelse eller landsforræderi) opprinnelig ble utført ved at delinkventen fikk armer og ben knust mens han var levende og deretter fikk de knuste armene og bena flettet rundt eikene i et hjul som så ble plassert vannrett oppå en påle (steile) der han lå til han døde, ble heldigvis ikke straffen så grusomt utført i Danmark-Norge på 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet, hvis jeg har lest riktig (vet ikke når overgangen skjedde). Delinkventen ble da halshugd først og det var den døde kroppen som ble lagt på et hjul til almen avsky etc.Stuensee ble henrettet i København 28. april 1772 for majestetsforbrytelse (samleie med dronningen, Caroline Mathilde). Først ble hans høyre hånd hugget av, deretter hodet. Hodet ble satt på stake med hånden spikret fast under. Kroppen ble deretter partert i fire deler som ble lagt på et hjul oppå en steile.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Til Per B. Lilje: Hvor i Chr. V lov finner du denne straffemetoden nevnt? Jeg finner den ikke. Jeg har også et eksempel fra 1652 der delinkventen ble henrettet først og deretter lagt på steile.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Og jeg dummer meg igjen ut ved å ikke sjekke kilden først før jeg refererer fra 'hukommelsen'. Heldigvis ser det ut til at den opprinnelige form for steile og hjul (altså hvor delinkventen utåndet etter å ha ligget med knuste armer og ben oppå hjulet) var ute av bruk i Norge før 1687 (og forhåpentligvis lenge før det, om den noensinne ble brukt her til lands).I Christian V's norske lov (siette Bog, 4. Cap.)er straffen for majestetsforbrytelse nettopp den som Struensee fikk (ille nok): Den høyre hånd skulle levende avhugges og hode og hånd settes på stake. 'Kroppen parteris og læggis paa Stægle og Hiul'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.