Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bente Kopperdal

[#11888] Ny måte å visa kyrkjeboksdatabasar

Recommended Posts

Guest Bente Kopperdal

I dag har me lagt ut ein del databasar over døypte og vigde i Gran, Brandbu og Jevnaker (sjå under dei siste hundre). Desse databasane er dei første som vert presenterte i den nye strukturen for kyrkjebokdatabasar. Les meir om denne strukturen her: http://digitalarkivet.uib.no/kbokstru.htmMe håpar på mange tilbakemeldingar om korleis denne måten å presentera kyrkjebøker på fungerer og forslag til korleis den kan gjerast betre. Me oppfordrar derfor også dei som elles ikkje har interesse for desse områda til å sjå nærare på databasane.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Fødte Gran 1856-74. Litt tungvint å først søke på rolle og så gå videre når det primært er den fødtes navn man er ute etter men ok.Fødselsdato står i feltet for Fødested. I feltet for Fødselsdato står årstallet. Hvor er dåpsdatoen? Tror ikke det er lurt å koble sammen flere kirkesogn hvis en ikke vil få flere valgmuligheter i første søk, dvs. kan søke på navn og kirkesogn samtidig. Å søke slik en kan gjøre i BD87 blir vel aldri mulig på Digitalarkivet. Hans Myhre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Jeg synes dette var veldig bra, og det vil gjøre det mye enklere å finne fram til personer i framtiden.For mitt vedkommende vil jeg nok aldri komme til å savne muligheten for å søke på to elementer samtidig. Siden et navn kan skrives på en rekke forskjellige måter i samme kirkebok - av samme prest, foretrekker jeg å bruke funksjonene 'Børjar på' eller 'Inneheld' i alle søk. Og skal man først plukke, er det like greit å plukke en ting av gangen - synes nå jeg.Forøvrig fant jeg en liten feil i basen 'Fadrar i Nykirken 1700 - 1760'. Her er kolonnetitlene 'Fars fornavn' og 'Fars etternavn' byttet om.Mange takk til Digitalarkivet for den stadige utviklingen og forbedringen!Sissil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Et lite spørsmål i forbindelse med den nye strukturen for kirkebokdatabaser: I mange tilfeller hvor et ektepar er faddere står de oppført med mannens fornavn og etternavn/gårdsnavn, mens det for kvinnenes del bare står 'og qvinde'. Hvordan bør man føre disse kvinnene inn i den nye databasen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Der meiner eg ein lyt skrive omatt namnet til den ho er kvende til, dersom båe er fadrar. Det same meiner eg når det stend 'd.o.' eller repetisjonsteikn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Takk skal du ha! Det var denne løsningen jeg også fant mest naturlig, men det er ikke alltid min logikk stemmer overens med andre sin...:-)Sissil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Til Hans: Dåpen står som dato for handlinga; dåpen, på øvste linje. Når det gjeld søk på fleire ting samstundes, skjer det hos oss på same måte som i alle andre databasesystem; ein må skriva inn det eine først og det andre ettetpå. Forskjellen er at ein må trykkja hald fram etter det første. Grunne til det er at ein skal kunna få sjå kva resultat dette gjev før ein skriv det andre. Eg kunne godt ha fjerna dette mellomsteget, teknisk er det gjort på to minuttar. Når eg ikkje gjer det er det fordi eub på den måten får færre mislukka resultat. Men eg er rimeleg trygg på at vår måte totalt gjer at ein kjem fortare fram til det ein vil. Og så skal du hugsa på at hos oss er alle felt søkbare, det er dei ikkje hos andre. Tenk om du fekk 50 felt opp du kunne fylla inn noko i.Elles se reg ikkje for meg at me skal kopla saman fleire sokn. Derimot skal me laga landsomfattande søk som går gjennom alle kyrkjebøkene, på same måten som i folketeljingane.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Eg likar ikkje Bjørn i løysing. Ein skal ikkje føra inn noko som ikkje står der. Ein fører inn quinde som stilling/yrke evt. sivilstand og det er det. Derimot kan det vrea god grunn til å gjenta evteulet gardsnamn sidan det er underforstått å gjelda begge to.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

OK. Det jeg fant ut, var at jeg måtte lage en egen kolonne for tittel for faddere - det er så mange militære i området, i tillegg til mange som kun omtales med sitt håndverk. Har så vidt begynt å sortere ut fadderne (som jeg hadde samlet i et felt). På de kvinnene som jeg har behandlet hittil, er fornavnet oppgitt. Når det henvises til mannen, har jeg lagt dette inn i tittelkolonnen.Eks: Birritte hans Anphind SkiejTittel: hans AnphindFornavn: BirritteGårdsnavn: SkiejDet var slik du mente Jan?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Javel Jan. Jeg liker heller ikke Bjørn's svar. Hvis Sissel bruker BD87 til registrering bør hun skrive qvinde i det feltet og forklare det i meldingsfeltet E: fadder nr. .. er kone til fadder nr.. Det som normalt mangler i et felt skrives med !! og kan da forklares ved en E:(Egenmelding) i meldingsfeltet. Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Jeg bruker ikke BD87, men Excel og Access til registrering av materialet (dvs. første avskrift er som regel i Word). Kirkebøkene jeg skriver av er ikke inndelt i felter, men skrevet som fritekst. De gir imidlertid veldig mye informasjon, og jeg synes det er viktig at all informasjonen kommer med. Derfor har jeg også tatt med et eget tittelfelt for hver fadder. Her fører jeg den informasjonen som står om kvinnen (f.eks. XX's qvinde) og legger i tillegg inn eventuelt gårdsnavn og fornavn på kvinnen dersom dette er oppgitt.Jeg synes en slik framgangsmåte er mer oversiktlig enn en forklaring i meldingsfeltet. Teksten vil følge personen, mens man med et meldingsfelt kan risikere å måtte henvise flere kvinnelige faddere til flere mannlige.Når det gjelder BD87 og 4G standarden, likte jeg ingen av delene, og vil derfor ikke bruke noen av dem.Sissil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Eg trur eg ville registrert som Sissil føreslår.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Sukk. Men Jan, ville det ikke være en fordel for deg som mottar filer og skal legge dem i basen at de er registrert over samme lest? Da ville det vel ikke bli så mye arbeid med konvertering? Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Jeg er enig i at det bør foreligge en standard for registrering, men den standarden må være god nok til å ivareta den informasjonen som registreres. Min vurdering er at ved å bruke BD87 og G4-standarden må man tilpasse informasjonen til standarden, og det passer ihvertfall ikke for meg.Hovedintensjonen må vel være at mest mulig registreres på personnivå. Dersom man skal følge ditt forslag Hans, og registrere faddere oppgitt som mannens kone på meldingsfelt - tenk deg hvor vanskelig det ville blitt dersom man ønsket å finne alle som var bosatt på en gård? Først må man søke på gårdsnavnet og finne alle mennene. Deretter i meldingsfeltene, og plukke fram de som er aktuelle, for så å finne fram den mannen det ble henvist til.Digitalarkivet ville komme med en standard på nyåret, og jeg antar at den vil være fleksibel nok til å dekke den informasjonen som skal inn i databasene.Sissil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

Når det gjelder søkefunksjonene hadde det vel vært en del enklere hvis man kunne spesifisere rolle på personen man er ute etter, samtidig med f.eks. fornavn=Ole. Det vil jo være et fast sett med roller.Når det gjelder 'Ole Hansen Quinde' synes jeg det beste forslaget jeg har sett så langt er å ha et diversefelt på personnivå (f.eks. pr fadder) der man kan skrive inn teksten fra originalen. Dette er foreslått i Gunnar Thorvaldsens Håndbok fra ca 1996. På denne måten slipper man alle mulige rare registreringspraksiser. Dette utelukker ikke at man også fyller inn både stilling og bosted (+ evt. !! i f.eks fornavn).Når jeg førstes er i gang, har dere i den nye standarden tatt inn egne felt for (latinske) kirkedager? Med registreringsprogrammer laget for Windows er det ikke noe problem å ha en del ekstra felter i tillegg til de som finnes som standard i BD87, og spesielt ikke hvis man lager egne registreringsskjema for 1700-tallet.Fortsatt God Jul,Geir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Geir: Forstår jeg deg rett når jeg oppfatter at du foreslår følgende felt for hver fadder:- Stilling/tittel- Fornavn- Etternavn- Bosted- DiverseEr enig i at dette gir den beste informasjonen totalt sett.Sissil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Til Geir: Det er enkelt nok at du først vel at du berre vil søka på t.d. barn. det kostar deg eit sekund eller to. Det bør du ha tid til, eller kva. Sjølsagt kunne eg ha lagt inn at du kan kryssa av for t.d. barn i starten. Problemet sett frå mitt synespunkt er at du har eg ikkje lenger eit generlet søkebprogram. Og det vil eg helst ha. Det sparer arbeid og gjer vedlikehald mykje lettare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

Til Sissil: Ja, + et Sivilstand felt (som ingen er særlig glad i) ((+ at jeg har delt Etternavn-feltet i to som sammen med litt ekstra enkel funksjonalitet gjør at jeg vil kunne skrive ut registre på alle de deler av et navn som kan forekomme i disse feltene (også hvis det er fler enn to). Å ha bare et Etternavn-felt gjør at mange navn forsvinner fra registrene ... hvis ikke andre har kommet opp med andre løsninger på problemet.))Til Jan: Jeg synes at vi på sikt bør se en løsning som er enklere å bruke enn dette. Det er ikke tidsbruken som bekymrer meg, men løsningen er rett og slett blitt for komplisert, fordi den er for generell.Jeg gjetter på at det er en liten andel av de potensielle brukerne av dette materialet som er i stand til å finne Ole, sønn av Hans. De andre hører du sjelden fra.Geir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Det høres smart ut med et ekstra etternavn-felt. Jeg har enkelte barn som er døbt med 2 fornavn + et etternavn. I tillegg kommer patronymet og farens slektsnavn. Jeg har ikke splittet opp barnets navn i mer enn fornavn, etternavn og gårdnavn (de to siste i de få tilfellene hvor barnet er oppgitt med alle disse dataene), men det hadde kanskje vært smartere å splitte opp enda mer?Angående feltet for sivilstand - det er vel i forbindelse med ekteskap du tenker på det? Der er jeg helt enig, og har lagt det inn hos meg. Men i dåpsprotokollene kommer det vel kun fram i forbindelse med barn født utenfor ekteskap, og da er vel kommentaren 'uekte' som står i kirkeboken det mest korrekte?Forøvrig synes jeg det nye systemet var veldig enkelt og intuitivt. Jeg tror faktisk jeg hadde stusset mer dersom man skulle velge 'rolle' - jeg forbinder det ordet med andre ting enn slektskapsforhold.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Til Geir: Inntil nokon kjem opp med ein del millionar pr år til systemutvikling er det berre generelle system som er interessante. Å laga spsialordningar for enkelete typar data er noko brukarar kan drøyma om, men det blir aldre noko anna enn ein draum. Så slik sett treng ein heller ikkje diskutera det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Til Sissel, jeg skjønner at du ikke kjenner så godt til hverken G4 standarden eller BD87. Ta bare reg. skjema for døpte, side 2 for fadderne:Det er 7 felt for hver fadder, fornavn, farsnavn (patronymikon), Slektsnavn, Bosted, Yrke, Sivilstand pluss Kjønn. Hva mer kan du ønske? hansmyhr@online.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Når det gjelder BD87 var det ikke tilpasset min måte å jobbe på. Dette varierer jo fra person til person, men jeg foretrekker altså å lage mitt eget system.Med hensyn til G4-standarden var det ikke fadderne jeg reagerte på. Hadde faktisk ikke tenkt å registere disse som enkeltpersoner før senere - når jeg fikk bedre tid. Men det var en del annen informasjon jeg ikke fant naturlig å plassere i noen av rubrikkene, derfor valgte jeg å se bort fra hele standarden. For meg er det viktigere å registere informasjonen slik jeg synes den er hensiktsmessig å bruke, så får publisering komme i annen rekke. Men som du ser av mine spørsmål er kan jeg gjerne tilpasse informasjonen - dersom jeg selv finner det hensiktsmessig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

G4 kan sikker vera grei nok tilregistrering, men er ubrukeleg som format for søking i eit generelt databasesystem. Dermed blir det også ein del ekstra arbeid for oss når me skal leggja ut g4-basar. Men me gjer det gjerne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

Til Jan: Nå er kanskje millioner å ta litt i, jeg ba vel ikke om at hele systemet skulle skrives om.Uansett, det blir ikke mange millionene hvis ingen sier i fra, og alle tror at alt er bare fryd og gammen.Dette er ikke kritikk til deg Jan, det virker som Arkivverket bør gjøre noe med sine prioriteringer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Hvor mye har du registrert Sissel? Det virker som om du er i begynnerfasen , tungvint å reg. fadderne etterpå som enkeltpersoner, hvordan koble de viktige personene med den fødte da? Nei, tenk deg om når det gjelder søkbarhet. Jeg mener absolutt ikke at det skal gjøres på en måte, gir bare råd. Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.