Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Inger Tysland

[#11891] Ufullstendig folketelling Larvik 1825?

Recommended Posts

Guest Inger Tysland

Jørgen Jorgensen er født i Larvik 1822. Jeg kan ikke finne han noe sted, og lurer derfor på om det mangler noen i denne folketellingen.En annen ting er Nils Pedersen Trulle. I kirkeboka for Larvik er det oppgitt Nils Harris som far. I folketellingen står Nils Harris som død 35 år gammel, mens sønnen Nils Pedersen Trulle er 34 år. Her er det vel noe som ikke stemmer helt??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Den offisielle statistikken sier at Larvik hadde 3106 innbyggere i 1825. Databasen vi har lagt ut har 2910 registreringer, m.a.o. mangler 196 om vi legger statistikken til grunn. Dette kan skyldes trolig at deler av originaltellingen er borte. Jeg har ikke originalen for hånden, og kan derfor ikke si noe bestemt om hva som mangler. Det samme gjelder det andre spørsmålet. Der er det også originalen som må avklare hva som faktisk står der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nils Johan Stoa

Av dokumentasjonen til folketellingen for Larvik 1825 går det fram at en tellingskrets mangler. Imidlertid finnes det en slags tellingsliste for denne roden i tidsrommet 28.12.1822-18.02.1823. Dette er altså ikke en del av 1825-tellingen, men ligger likevel så nær opptil i tid at vi valgte å ta den med i registreringen i stedet for å legge ut en ufullstendig 1825-telling.Det er imidlertid ikke sikkert at dette gir en uttømmende forklaring på om tellingen er fullstendig eller ikke. Min erfaring med tellingslistene for årene mellom 1801 og 1865, gjør at jeg ikke uten videre tar det for gitt at disse listene er fullstendige, selv om det ikke eksplisitt framgår at noe mangler. At en person ikke er å finne i en tellingsliste er med andre ord ikke noe 'bevis' for at vedkommende ikke var der når tellingen ble gjennomført!Når det gjelder ditt spørsmål om far/sønn-konstellasjonen, har jeg ingen mulighet til å sjekke originalkilden her og nå. Men jeg har en fornemmelse av at du er på feil spor - jeg tror slett ikke disse er far og sønn. 'Sønnens' alder gir god mening ut fra hans familiesituasjon. Den døde 'faren' på 35 år har en søster på 37, det tyder jo på at alderen ikke er så aldeles gal. Dessuten stusser jeg på at en person som heter Nils Harris skulle ha en sønn som het Nils Pedersen Trulle. Verken patronymikon eller slektsnavn taler for at dette kan være riktig!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Du er ikke alene om å stusse på navnene Harris og Pedersen Trulle. Første gangen jeg så kirkeboka trodde jeg det skulle være Farris (at de bodde på Farris), men flere andre påstod at det var Harris. Etter som det var flere med Harris-navnet fant jeg også ut at det måtte være Harris siden familien slett ikke bodde på Farris.Mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else B. rustad

Du sier ikke noe om i hvilken kirkebok eller i hvilket år du har funnet disse to Niels'ene, så det er ikke så lett å finne ut hva som er riktig, sånn 'på sparket'. Hvis vi går ut fra tellingen i 1825, og de to Niels'enes oppgitte alder da, skulle de være født omkring 1791/1792.Jeg har funnet to som kunne passe: Den 15. november 1791 ble Niels døpt, sønn av Hans Nielsen Harris og h. Anna Dorthea Falchenberg (Larvik klokkerbok I-1 s. 22) Den 22. august 1792 ble Niels Pedersen Friis døpt, sønn av Peder Erichsen Trulle og h. Maria Sørensdatter (Larvik kirkebok II-1 s. 12)Foreløpig ser det altså ut til at det er snakk om to jevngamle Niels'er - ikke far og sønn.Mvh Else B.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Med god fantasi kan far til Nils ha hett Hans, før Nils--en. Utskriften er gammel og slitt (fra min tante), se innlegg 10564. Det jeg også da lurer på er hvordan kom Trulle navnet på sønnen til Hans Nielsen Harris, når far til den andre Nils heter Trulle??Datter til Nils, Severine f. 14.1.1823 har tydelig Nils Pedersen Trulle som far ved fødselen og konfirmasjonen. Moren er Karen Jacobsdatter.Så kommer det året etter en ny Nils Pedersen FRIIS, hvis far heter TRULLE? har jeg havnet helt på jordet?Mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.