Jump to content
Arkivverket

[#11923] Nagel slekten.


Guest Marit Monsen Bolset

Recommended Posts

Guest Marit Monsen Bolset

Søker opplysninger om Anna Marie Nagel f. 1734. Hun ble gift med Wilhelm Bech f.1738. Jeg ser at slekten Nagel har vært drøftet på Web debatt tidligere, men jeg finner ikke ut hvor Anna Marie ble født eller hvem som var hennes foreldre. Håper noen kan hjelpe meg! Mvh Marit.

Link to post
Share on other sites
Guest Marit Monsen Bolset

Hei Knut. Takk for tipset! Jeg skal prøve å få tak i det nevnte Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.Regner med at biblioteket i Bergen kan hjelpe, event. Statsarkivet. Jeg har funnet en del opplysninger i O Ovenstads militærbiografier vedr. Bech slekten, men når det gjelder Anna Marie Nagel tror jeg ikke det sto noe mer. Nå er det i midlertid en stund siden jeg så denne boken( på statsarkivet i Trondheim)og da 'lette' jeg ikke spesifikt etter henne. Jeg skrev bare av det som sto om Wilhelm Bech. Marit.

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

hm... Wilhelm Bech og Anna Maria Nagel viet 22.08.1768 i Gloppen i Sogn og Fjordane iflg. familysearch.Kan ikke finne dem i digitalarkivet under viede i Sogn og Fjordane hm... Hvorfor vet ikke jeg-noen andre?mvh Jan Frode Johansen

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

De kirkebokdatabasene for Sogn og Fjordane som er tilgjengelige i Digitalarkivet, er ikke på noen måter komplette. Gloppen er såvidt jeg vet, ikke med i materialet i det hele tatt. Hvis man klikker på 'Dokumentasjon' når man har hentet opp en av disse databasene på skjermen, vil man få en (noenlunde riktig) oversikt over hva databasene inneholder.

Link to post
Share on other sites
Guest Marit Monsen Bolset

Har oversett et 'spor' som indikerer at Anna Marie Nagel var prestedatter fra Skjold. (Se innlegg nr 11625) I 'Herred, prestegjeld og sogn i Norge...' utarbeidet av Norunn Klettum finner jeg Skjold i Rogaland. Er det noen som kjenner til kirkebøker fra distriktet, event. hvilke kirker kan det her være snakk om? Mvh Marit

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Jeg sjekket folketellingen 1801 for Rogaland og har funnet følgende: Stavanger amt,Schiold prestegjeld,schiold sokn, gården Smidswiig:Bernt Naggel 60 år Malene Catarina Naggel 62 år. De var søsken. Kan det tenkes at de er søsken av Anna Marie Nagel og at faren var prest i schiold ? kan noen hjelpe med å sjekke kirkebøkene?mvh Jan Frode Johansen

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Terje E Skrolsvik

Litt på siden, men jeg tar det med. Christen Grønbech , sognepr til Askvoll og Else Stuve f.1672 Kjøbenhavn. De får bl mange barn. Sophie Magdalena Grønbech, og Malene Kathrine Grønbech. Den første Sophie blir gift i Kinn 1755 med Major Adam Bech.De får Vilhelm v Bech, premiærløytnant,.som blir gift med sin kusine Anne Marie Dominikusdat Nagel(notert 4 barn).Søsteren til Sophie, Malene blir gift med Sogneprest til Skjold i Ryfylke Dominicus Berntsen Nagel. Terje

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

24. august 1751 blei det halde skifte på Moltu i Herøy, Sunnmøre, etter madam Charlotte Abigael Nagel, enkemann: velfornemme S:r Knud Nagel. Barn: A Christopher Nagel (16), B Anne Elisabet Nagel (20), C Anne Margrete Nagel (13) og D Dorte Margrete Nagel (9). Formyndar for A og C var farbroren, kammerråd (Hans Thiis) Nagel, for B Frantz Rødset og for D den 'velærverdige H:r Johan Tuchsen'. Kilde: Skiftebok for Sunnmøre 13A, fol 388b.Etter Bjarne Rabben: Herøyboka, Gardar og folk I, s 32, var ei 'Margrete Knutsdt Nagel' gift 1759 med bonden Knut Hansson på Koparstad. Kan 'Anne Margrete' vere lik 'Anne Marie'?

Link to post
Share on other sites
  • 5 months later...
Guest Per Nermo

Terje E. Skrolsvik (innlegg 8): Jeg har liten tro på at det var Sophie Magdalene Christensdatter Grønbech (gift i Kinn 1755 med Major Adam Bech) som var mor til 'Vilhelm von Bech'.Major Adam Willumsen Bech (1694-1772) fra Bæk/Bech går ved Elverum ble i 1718 fenrik i Ytre sognske kompani, og døde i Gloppen, SF. Han ble g. 1. gang i Fredrikshald med Kirstine Andersdatter Høeg (1700-1752), som døde i Gloppen. I 1755 giftet han seg (som du sier), men for 2. gang, med Sophie Magdalena Grønbech (f. i Askvoll ca.1705). Willum/Vilhelm f.1738 er dermed fra 1. ekteskap. Han g. seg riktig nok med Anna Marie Dominicusd. Nagel, f. 1734 i Vindafjord, Skjold, Rogaland, datter av sognepresten i Skjold og hans kone Malene/Magdalene Kathrine Grønbech (1706-1790), søster av ovennevnte Sophie Magdalene. Hvis ovenstående er rett, er altså ikke Vilhelm g. med sin kusine likevel.Bortsett fra dette er såvidt jeg kan se ditt innlegg ikke 'på siden', men midt i smørøyet !

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

De to 'foreslåtte' Anne/Anna Nagel blir dermed femmenninger, med felles ane kemner i Bergen Bernt Nagel (ca.1564-1635), med minst 5 barn, hvorav gren a) og b) leder ned til femmenningene:(gren a:) Berent Berentsøn Nagel, Dominicus Berentssøn Nagel, Berendt D. Nagell, Dominicus B. Nagel, Anna Marie D. Nagel f.1734(gren b:) Arent Berentsøn Nagel, Thiis Arentsøn Nagel, Christopher Thiissøn Nagel, Knud C. Nagel, Anne Margrethe K. Nagel f.1738

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Bjørn J. Dale: Kjennes foreldre til Charlotte Abigael, kona til Knud Nagel ? (OG: Det kan vel knapt være tvil om at det er deres datter Anne Margrethe (f.ca.1738) som er den 'Margrete Knutsdt Nagel' som g. seg i 1759 med bonden Knut Hansson på Koparstad, Herøy ?).

Link to post
Share on other sites
Guest Børn Jonson Dake

Eg skulle gjerne ha visst kven Charlotte Abigael var, men eg har ikkje funne noke til no. Likevel: Det ser ikkje ut til at ho var av sunnmørsslekt.Når det gjeld kona på Koparstad, har du rett.

Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Hei. Her noen av dere kjennskap til en Marthe Margrethe Nagel, gift med Henning Christiffersen Abelseth, med datteren Kirstine Margrethe Ableseth, 47 år i 1801, gift med sognepresten i Ørskog, Nicolai Astrup.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Henning Christophersen Abelset var sokneprest i Haram, kona var datter av Hans Thiis Nagel. Sjå Lampe: Bergens Stifts Biskoper og Præster. Så vidt eg huskar er Nagel-ætta inngåande behandla i ei av årbøkene til Bergens Historiske Forening, så det kjennest litt som å legge smør på flesk når ein svarer på disse spørsmåla.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Og kva med litt ris - til dessert...Magnar Kruse Bjørge ga 1960 (Ålesund) ut skriftet 'Familien Abelseth', ein hefta stensil, der Hans Thiis Nagel sine etterkommarar i Abelsetætta er opprekna. Dette skriftet er vel no bare tilgjengelig ved Aalesund Bibliotek, men ein kan vel få kopiar derfra.Mannslinja i Abelsetætta, som hadde vore dominerande i både borgar- og embetsstanden på Sunnmøre sidan 1600-tallet, døde ellers ut med snekkarmeister Henning Martin Abelset junior (1790-1867), ein soneson av haramspresten. Men i andre linjer lever denne ætta enno i Ålesund beste 'borgarskap'...

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Til (16) Charlotte Abigael var datter av pastor Nicolai Jacobsen Tostrup død jan. 1719 i Engevik, Bremnes i hans 1. ekteskap med Sophie Christiansdatter Holberg døpt 2. aug. 1674 i Bergen, død 1734. Nicolai var g. 2. m. en Mette Susanna Schøller, uten at jeg kjenner noe mer til henne.

Link to post
Share on other sites
Guest Børn Jonson Dake

Takk for opplysninga!Eit anna spørsmål (som neppe engasjerer etterkommarane til Fredrik Holberg Arentz) er kven Kirsten Tostrup Tygesdatter (c1690-1767) var (først gift med borgaren Johan Frantzen Rødset på Rotset i Volda)? Kirsten var datter av skreddaren - og kremmaren - Tyge Knutsen på Øyra i Volda og kona Karen Nilsdt Tostrup. Kor kom Tyge Knutsen fra, og kva med Karen Tostrup?

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.