Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Siri A. Baklid

[#11974] Satt bort i 1865, hvordan finne mer om hennes foreldre?

Recommended Posts

Guest Siri A. Baklid

Min tippoldemor, Emma Charlotte Jonasdatter, ble født i Rygge i 1857. Foreldrene var iflg kirkeboka Jonas Johanson og Sophia Larsdatter. Disse foreldrene fikk også datteren Georgine Christina i Rygge i 1859.I 1865 finner jeg ikke foreldrene i folketellinga. I Rygge og Moss finner jeg til sammen tre personer med etternavnet 'Jonasdatter'. Jeg antar at de er søsken, siden de bare er tre med dette navnet, og siden de alle er satt bort. I tillegg til Emma og Georgine er det Joseffine Jonasdatter, som skal være født i Sverige ca 1855. Utifra farens navn kan det vel være sannsynlig at familien opprinnelig er svensk.Jeg har lett i kirkebøkene, men finner ikke foreldrene oppført som døde. Noen eldre i familien vet hva som skjedde, men ønsker ikke at jeg skal få vite det. Det finnes en historie i familien vår om en far som kom hjem fra arbeidet (som lå langt unna, så han var sjelden hjemme) og fant kona død og barna sultne og møkkete. Han skal enten ha blitt gal eller ha stukket av. Kan historien være om Jonas og Sophia? Kan den sjekkes opp?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Er du sikker på at de var gift?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Det samme spør jeg meg om. Var de gift? Sjekke alle fødsler. Det finnes en Jonas Johanson 34 år ugift metallarbeider Svenske i Moss i 1865. Det bør være han hvis Jonas og Sophie ikke var gift. Det finnes flere Sophie Larsdatter i Østfold, de fleste har dobbelt fornavn og siden alder er ukjent blir det vanskelig å identifisere henne uten mer opplysninger.Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Storaker

Dette finn ein med søk på Familiesearch:Jonas JANSSON Spouse: Sophia LARSDOTTER Marriage: 26 Dec 1855 Place: Nordmark, Varmland, Sweden Batch Number: M411005JOSEFINE JOHANSEN Birth: 25 DEC 1855 Christening: 23 APR 1871 Moss, Ostfold Father: JONAS JOHANNESEN Mother: SOFIE LARSDREMMA CHARLOTTE JOHANSEN Birth: 09 APR 1857 Christening: 02 AUG 1857 Rygge, Ostfold Father: JONAS JOHANSON Mother: SOFIA LARSDRGEORGINE CHRISTINE JOHANSEN Birth: 17 JUL 1859 Christening: 23 OCT 1859 Rygge, Ostfold Father: JONAS JOHANNESEN Mother: SOFIE LARSDRJosefine ser ut til å bli døpt i forbindelse med konfirmasjon i Moss 1771.Det ser jo litt merkelig ut med vielse dagen etter ein fødsel (1855)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Siri A. Baklid

Foreldrene var gift, det er sjekket ut. Det er ikke Jonas og Sophia fra Nordmark i Sverige, Harald. Jeg har funnet det samme som deg på Familysearch, men fikk vite av en svensk slektsforsker at Jonas og Sophia fra Nordmark ble boende der resten av livet og fikk flere barn. Det 'går rykter' i familien om at Jonas og Sophia var reisende/tatere, kan det være derfor datteren Josefine ikke ble døpt? Kan de ha 'konvertert' fra et annet kirkesamfunn? Siri

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Siri A. Baklid

Svarer meg selv...har fått vært på arkivet og kikket nærmere på Josefines dåp (finner ingen konfirmasjon). Det står en lengre merknad der som jeg ikke har klart å tyde fullstendig, men det står i alle fall noe om at moren er død, og at foreldrene opprinnelig er svenske. Josefine mener selv å være født i Gøteborg.Søker nå etter slektninger i Moss som kanskje kan vite noe mer. Min oldefar, Josef Sverre Andersen, var sønn av Emma C. Jonasdatter og Edvin Andersson. Flere av hans søsken skal ha bodd i Moss, og deres etterkommere skal visstnok bo der fremdeles. En av Josef Sverres søstre het Eva, og var gift med Karl(Karlsen?).De hadde flere barn, en datter het/heter Emma. Kan noen hjelpe meg å oppspore levende slektninger, er jeg svært takknmelig!Siri

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Siri - takk for sist !...jeg finner det OVERVEIENDE sannsynlig at Emma Charlottes foreldre var reisende/tatere... har selv tippoldeforeldre som var det. Det er vanskelig å forske på disse, da de ofte unngikk kirke og øvrighet. Har du undersøkt lister over innflytta til Rygge? Finner du noen opplysninger i evt. arkiver om hvem som betalte for de bortsatte ungene? Var Emma Charlottes foreldre gifte? Har du funnet vielsen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Åse Killingröd

Jeg fant dette i Fantefortegnelsen 1845 under Moss prestegjeld: Vevskjebinder Jonas Svenssen (jeg vet at det ikke er rett etternavn, men de reisende byttet etternavn av og til)Han hadde pass fra Växsjö i Sverige. Med i samme følge var Maria Sophia Larsdatter 22 år. Hun hadde et barn med seg. Hun skulle være født i Östmåe i Sverige. Jeg har ikke peiling på hvor Östmåe er i Sverige, men antar at det er i Småland et sted. Jeg er selv av reisende, og det skulle vært artig å få kontakt med Jon Torp, kanskje vi har felles aner? Min e-postadresse er: akill@telia.commvh, Åse K.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Siri A. Baklid

Hei og takk for sist du også, Jon! Jeg er overbevist om at Emmas foreldre var reisende/tatere av følgende grunner:1) Det står lite om dem i arkiver og registre. Jeg finner ingen registrering av innflytting/utflytting, heller ikke moren til Emmas dødsfall. 2)De gamle tantene i familien som vet alt, men som ikke vil si noe, blir veldig sinte når jeg hevder at vi er av taterslekt. 3)Som mammaen min sier: det er da ikke noe å lure på om faren din sin slekt er taterslekt. Bare se på farfaren din og søsknene! Det er dokumentasjon god nok...Jeg har ikke 'bevis' for at foreldrene var gift, men ved barnas dåp står det oppført at barna er ekte. Hvem som betalte for barna og videre opplysninger om dette har jeg ikke funnet. Spurte om hjelp på Statsarkivet, men de hadde ingen godt tips til hvilke kilder jeg kunne lete i, siden det er så langt tilbake i tid. Håper merknaden ved Josefines dåp kan gi noen svar. Forresten stusser jeg veldig over at Josefine ble døpt først i 1871, hun ble jo satt bort en gang før 1865 (satt bort iflg FT 1865). Hvorfor oppdaget de ikke tidligere at hun ikke var døpt?Åse: mange takk for god hjelp! Det kan godt være at det er riktige personer, men jeg er litt i tvil. Jonas og Sophias hadde såvidt jeg har funnet ut tre barn, født i 1855, 1857 og 1859. Den eldste var født i Sverige, sannsynligvis i Gõteborg. Familien kom til Norge etter 1855, men før 1857. Kanskje det kan være at de reiste mellom Sverige og Norge flere ganger, og at de hadde flere eldre barn?Siri

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Siri A. Baklid

Kom på en ting til... Jonas skal 'ha blitt gal' da kona døde. Hvis han ikke stakk av, kan han ha kommet på en eller annen form for asyl/institusjon? I tilfelle hvor?Siri

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Josefine form. født 25.12.1855, døpt 23.04.1871 i Rygge.Foreldre: Arbmd Jonas Johannesen og hstr Sofie Larsdr. fra Sverige. Deres Barn (Josefine), som form. omtr. 15 1/3 Aar gammel blev døpt her, antages efter indhentede Oplysninger at være født i Götheborg.Faddere: Arbmd. Julius Andersen og dennes kone Gunnild Mathiesd. paa Rosnæs, hos hvem Pigebarnet var udset til Opfostring for Rygge fattigvæsens Regning. NB. Barnets forældre var fra Sverige, indflyttede til Rygge, hvor Moderen en Tid opholdt sig. Moderen er død, og faderen bortrømds.Note: Uagtet al Efterspørgsel, saavel ved Privatkorrespondanse som gjennem offentlige Blade baade her i Landet og i Sverige, kunde man ikke erholde Oplysning paa, at Barnet var døbt, hvorfor hun paa Biskoppens Befaling blev døpt her, efterat hun saavel gjennem Skolen som hos Præsten sammen med de øvrige konfirmanter havde tilstrækkelig lært sin Kristendomskundskab.(Moss Klok I 4 1869-1877 2/11 p.36 no.52)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Har du flaks, så kan det vel hende at Rygge Fattigvesens protokoller fortsatt finnes ... men det er jo ikke sikkert at de gjorde deg klokere. Biskopens befaling finner du nok kanskje også et sted - og kanskje også nevnte korrespondanse..(dersom du har veldig flaks)...men om de gir noen flere svar... det er jo ikke sikkert....den Jonas Svendsen som Åse nevner ser ut til å være staffange i 1865-tellinga....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Turid Holsve

Rygge MINI 5, 1852-1871.Emma Charlotte ægtefødt 9.9.1857 og døpt 2.8.1857 i Rygge. Foreldre: Jonas Johanson, Høiden og Sofia Larsdatter. Faddere: Jakob Hansen Kallum, Caroline Torkelsdatter Øre, Oline Larsdatter Myra, Ole Ingebretsen Høiden og Ole Pedersen Øre. Georgine Christine ægtefødt 17.7.1859 og døpt 23.10.1859 i Rygge. Foreldre: Arbeidsmd. Jonas Johanneson paa Høiden og hustru Sofie Larsdotter. Faddere: Sofie Thorkilsd. Højden, Maren Sofie Larsd. ibd, Anders Larsen Bjølsund, Anders Andersen ibd., Anton Hansen Løken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Siri A. Baklid

Tusen, tusen takk for all hjelp! Geir: hvordan i alle dager klarte du å tyde det som stod i kirkeboka? Jeg har kopi av det her hjemme, men har gitt opp og betalt noen på arkivet for å finne det ut for meg... Jeg er dypt imponert og utrolig takknemlig!Jeg skal sjekke opp de kildene du nevner, Jon. Det ser ut til å være eneste mulighet til å finne noe mer.Siri

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Vær oppmerksom på at jeg har brukt klokkerboka (KLOK)som ga flere opplysninger enn ministerialboka (MINI). Den er også lettere å lese enn MINI'en hvor min kopi er av dårligere kvalitet, men MINI'en har såvidt jeg kan se ingen tilleggsopplysninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Siri A. Baklid

Jeg så det der med KLOK akkurat i det jeg hadde sendt meldinga mi... Det er en kommentar i MINI også, men den er veldig utydelig og noe kortere enn den du sendte meg.Siri

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.