Jump to content
Arkivverket

[#11993] Ane Sofia Johannesdatter , Førde på Fiksdalstrand i Vestnes 1865 m/fam ?


Guest Rune Thorstensen

Recommended Posts

Guest Rune Thorstensen

I 1865 tellingen finner jeg Ane Sofia Johannesdatter fra Førde på nevnte gård.Hun står oppført som ugift , men har tre barn hos seg.Det er Isak Johannes Isaks, 8år , Kristina Nikolina Isaksd, 10år og Ingeranna Isaksd. 4år.De er alle født i Vestnes prestegjeld.Men hvem var faren deres? Jeg finner ingen av dem døpt i Familysearch. Ved tellingen i 1900 finner jeg Kristina gift på gården Sanden med mann og syv barn, og Ingeranna gift på gården Korsvik i Sør-Aukra med mann og seks barn.Det står der at hun var født på Frostad i Vestnes.Inger Anna Isaksd. og Sivert Rasmussen giftet seg i Aukra 21.07.1885. Er der noen som har kjennskap til disse familiene , eller har tilgang til kirkebøker for den aktuelle perioden og prestegjeldet?Jeg er spesielt interessert i opplysninger om Ane Sofia og hennes skjebne , samt hvem denne Isak var. Mvh. Rune Thorstensen

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg tok en kikk i bygdeboka for Vestnes (bindet om Fiksdal), men fant ikke noe om Ane Sofia der. Jeg fant imidlertid ut at John Madsen som Ane Sofia losjerte hos, kom til Fiksdalsstrand så seint som i 1865. Han kom fra Langsten i Tomrefjord. Ettersom Ane Sofias barn skal være født på Frostad, som også er i Tomrefjord, kan det jo tenkes at hun flyttet til Fiksdalsstrand med John? Det bindet av bygdeboka som er om Tomrefjord, har jeg dessverre ikke. Løsningen ligger vel sikkert der.Som en kuriositet kan jeg tilføye at en onkel av min kones oldefar hadde dette bruket på Fikssdalsstrand før John Madsen. I noen år bodde denne odlefaren i et lite hus hos sin onkel, - kanskje det samme huset som Ane Sofia bodde i?

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Hjertelig takk for svaret Knut.Ingeranna var den yngste av de tre søskene , og født ca.1861.Teorien din om at Anne Sofia har følgt med på lasset høres ganske sannsynlig ut og at alle barna var født på Frostad.Jeg får prøve en tur på biblioteket over nytt år.Men det er litt merkelig at jeg ikke finner noe av dette på Familysearch , om da ikke deler av kirkebøkene for den perioden er gått tapt. Mvh. og ønske om et Godt Nytt ÅrRune Thorstensen

Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Knut hadde nok helt rett,se bare:Gard og slekt - Tomrefjord s 830:Bnr. 4 Frostad Øvre -Hagjin. Bruker 1856-ca 65: Isak Knutson Vågane Frostad (ca 1809-1862) Ane Sofie Johannesdatter Førde (ca 1820-1907) Born: Kristine Nikoline 1856-, Isak Johannes 58-, Inger Anna 62.Isak og Anna kom flyttande frå Førde i 1856. Begge var frå Kinn prestegjeld i Sunnfjord. Isak skulle 'nedsætte sig paa Øvre Frostad', Ane skulle ta seg tjeneste. Folkeminnet vil ha det til at Isak rømte frå kone og fleire born. Noko må det ha vore i dette, for Isak er ved fleire høve nemt som 'gift Mand' medan Ane er kalla 'pige'. Soleis fekk dei vel heller ikkje gifte seg. Isak og Ane hadde tre born. -1. Kristine fekk i 1876 sonen Ola med Klaus Olson frå Lid, bnr 7. Ola døydde i 1891. Kristine blei gift på Øverås, bnr 6. -2. Isak er ført utflytta til Hammerfest i 1880. -3. Inger Anna flytte til Hjelvik på Aukra i 1880. I 1886 var ho koma hit att og var gift med ein som skreiv seg Sivert Rasmusson Nerås, nemnt sjøleigar. Me finn ikkje att Sivert på Nerås, men dette året fekk han og Inger Anna sonen Ole Matias. Guten døydde berre 6 månar gamal. Etter den tid høyrer me ikkje meir til Inger Anna og mannen. Det er fortalt at ho vissnok reiste til Amerika.Eldre folk på Frostad meinte at det var i Hagå han Isak og ho Isak-Ane heldt til. Joakim Frostad sa det slik:'Det var visstnok som ein plass her der ein gammal sabbe gikk att'.Ved fokjeteljingane i 1865 og 1875 f9inn me att Ane som losjerande på Løvolla, bnr 5. I 1865 har ho endå borna med seg. Staua hennar Isak-Ane sto omlag 100 m utai der huset på bnr. 52 no stend. På sine gamle dagar bodde Ane i lag med`na Knut-Hjartru i Myrå på Vik i fleire år.Med ønske om godt nytt år. Hilsen Osvald

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Hjertelig takk Osvald.Dette var fantastisk flott.Her ramla opplysningene inn på løpende bånd.Det eneste som gjenstår er om det finnes et skifte etter Anne Sofia.Jeg har nemlig sterk mistanke om at hun fikk to barn utenom ekteskap i Førde i 1850 og 1852 med en Hans Jacobsen.Han var gift ved første fødsel, men de to ble aldri gift.Rykter i slekten ville ha det til at Anne Sofie for til Møre og Romsdal. Med ønske om Godt Nytt År Rune T.

Link to post
Share on other sites
Guest Helge Bjerkevoll

I Tomrefjordboka (Olav Rekdal,Marit Hoel) finner vi under Frostad Øvre-Hagjin: Isak Knutson Vågane Frostad (ca 1809-1862) Ane Sofie Johannesd. Førde 1820-1907. Barn: Kristine Nikoline 1856, Isak Johannes 58, Inger Anna 62. I boka står det at folkeminnet ville ha det til at Isak rømte fra Førde fra kone og flere barn. Isak og Ane var ikke gift, men han er flere ganger omtalt som 'gift Mand' mens Ane er kallt Pike.Begge var fra Kinn Prestegjeld i Sunnfjord. Om du ønsker det kan jeg sende alt som om dem står på mail. Hilsen Helge

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Takk for all hjelp.Isaach var nok fra Førde.Isaach Nicolai ble døpt 23.11.1808 i Førde med foreldre Knud Isaachsen og Synnøve Pedersdatter Erdalen i Førde.Isaach giftet seg 10.12.1827 med Kari Ivarsdatter f.1803 på Hordnes.Jeg har forløpig ikke funnet noen barn , men den 11.07.1851 døpes Serine Christine i Bremanger.Hun var født utenfor ekteskap av gift mann Isaach Knudsen Vaagaane og pige Ragnhild Andersdatter fra Lyngstad i Jølster , bosted Vaagane.Det er gårder ved det navnet både i Kinn og Bremanger , og Isaach har nok flyttet fra Kinn i 1856.At Anne Sofie også har oppholdt seg i Kinn er ikke overraskende , for en av hennes to sønner var tjenestegutt i Kinn i 1865. Mvh. Rune T.

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Et par tilleggsopplysninger på tampen av året.Isak og Kari fikk en datter Nelle 30.01.1827 i Førde.Trolig fikk de også flere barn. Ingeranna og mannen Mads emigrerte fra Ålesund 30.07.1903.Med på lasset var trolig også Mads sin mor Marie på 73 år.De skulle til Dakota. Mvh. Rune T.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.