Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jon Torp

[#12027] Bærums verk - Gertrud Jansdatter (Røste?) ca. 1727 -

Recommended Posts

Guest Jon Torp

Jeg søker opphavet til Gjertrud Jansdatter født ved Bærums verk ca. 1727 – Hun blir gift på Kongsberg i 1761 – da kalles hun Giertrud Jansdatter Røste. (Jeg vet ikke om tilnavnet Røste kommer fra Bærum eller fra Kongsberg). Hun vies på Kongsberg den 27. juni 1761. Ektemannen heter Christen Andersen Schalstad. Sammen får de minst to barn på Kongsberg.1.Anders (faddere: Hans Rasmussen (stedsnavn?)'s quinde Anne Kirstine Jørgensdatter - Anna Maria Andreasdatter Kraus - Nils Larsen Tovsen - Lars Pedersen Røste og Ole Henrichsen Narum.)2.Johan Andreas (faddere: Nils Knudsen (Lunds?) hustrue Marie Frantzdatter - Karen Larsdatter Røsdte - Christen Hansen Brynsrud og Anders Olsen Brattstad.)Etter kun 6 års ekteskap dør Gjertrud Jansdatter – det står i kirkeboka for Kongsberg 30 juni 1767 ”Christen Andersen Schalstad hustron Giertrud Jansdatter fra Bærums Verk, 40 år.”3 år senere (21 april 1770 på Kongsberg) gifter enkemannen Christen Andersen Schalstad, seg om igjen med Ingebor Jørgensdatter som var enke etter Ole Torkildsen Rusteyen. 4 år senere begraves Christen Andersen Schalstad (24. nov. 1774 på Kongsberg) det sies han var 60 år gammel, pensjonist, født på Modum.Jeg håper noen kan hjelpe meg med å finne Gertrud Jansdatter (Røste?) på Bærum Verk – hun en nok født i 1720-1730 årene – (at hun var 40 år i 1767, kan nok være ganske så omtrentelig). Har noen tilgang til kilder fra Bærums verk i denne perioden?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Først en liten detalj som det er greitt å være klar over. På denne tiden ble 'Jan' ofte brukt som kortform/kallenavn for 'Johan'. Det kan derfor godt være at Gjertruds far er ført som Johan i Bærums Verks regnskaper hvis han arbeidet der.Gjertrud har vel helst vært i slekt med fadderne Lars Pedersen Røste og Karen Larsdatter Røste eller hun må ha vært gift med en Røste før hun giftet seg med Christen Andersen. Er det noe som kan tyde på at hun hadde vært gift før?Det kan kanskje være greitt å vite at Karen var datter Lars Pedersen Røste og at han opprinnelig var fra Modum. Lars' familie bodde en tid på Eiker før de flyttet til Kongsberg. Flere av hans brødre arbeidet ved sølvverket. Jeg har ikke støtt på noen Johan/Jan Pedersen Røste, men hvis han dro til Bærums verk, er ikke det så rart. Lars hadde en bror som het Nils, og han hadde faktisk en sønn som het Johan. Han var født ca. 1721 og var altså litt eldr enn Gjertrud, men altfor ung til å være faren hennes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Tusen takk for dette innspillet ! Er det noen der ute som har tilgang til kilder rundt Bærums verk? Det er vel Asker sogn? eller?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Eidet

En mulig kilde kan være:Arne Mohus i samarbeid med Bærum Bibliotek: 'Husmannsplasser i Bærum, bind 2, gnr. 73-94 og Bærums Verk'Henv. Bærum Bibliotek, Bærumssamlingen på Bekkestua. Ansvarlig: Tove Børresen, email tove@barum.folkebibl.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Hvis du vil gå grundig til verks, så kan det jo være greitt å vite at Riksarkivet har en del hyllemeter med arkiver fra Bærums Verk under privatarkiv 278 (Løvenskiold-Vækerø). Jeg vet dessverre ikke om arkivet inneholder manntall eller lønningslister, men det kan du kanskje få vite hvis du sender en forespørsel til RA?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Her var det flere gode innspill ! Tusen takk ! Det er en Anders Johansen Røste som gifter seg på Kongsberg med Anne Margrethe Adamsdatter Biering 11. februar 1763. Kan han være bror av Gertrud?Vet noen noe om den godeste Anders Johansen Røste?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg kan ikke finne denne Anders i manntallene for Kongsberg Sølvverk (1732, 1765, 1771). Dette kan jo ha mange forklaringer, men gjør det litt vanskelig å være sikker på hvem han var sønn av. Etter som min TTToldefar, Jørgen Nilsen Røste (1725-1783) bodde på Kongsberg på det aktuelle tidspunktet, har jeg en god del data om denne familien. Jeg føler meg rimelig overbevist om at Anders Johansen Røste må være av samme familie. Selv om jeg ikke vet så mye om når eller hvor han er født, vil jeg tro at han sannsynligvis er sønn av Johan Nilsen Røste (f.ca.1721) som var bror av ovennevnte Jørgen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Knut ! Takk igjen !... ser ut til at jeg må til Bærum!... Hjertelig!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg har ikke funnet Gjertrud døpt i Asker, Tanum eller Haslum krk. 1726-1734.Røste gård finnes i Ådalen og Modum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Berit - Dette var snilt av deg! VIRKELIG ! Takk ! Har du (eller andre) noe 'terningkast' på Asker-presten i den aktuelle perioden? (Jeg mener er det en allmenn oppfatning av i hvilken grad denne kirkeboka er nøyaktig ført?) Jeg trur jeg vil velge å se nøyere på Modum først - jeg har jo noen spor som kan tyde på at det er kanskje dit man skal !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

De tre brødrene Nils, Lars og Iver Pedersen RØSTE som arbeidet ved Kongsberg Sølvverk, kom til Kongsberg ca. 1712. Hvis Gjertruds far var en bror av disse, kan hun kanskje være døpt i Kongsberg.Jeg legger til at Nils og Lars var født på Røste i Modum (nå Skibrekk). Familien flyttet til Eiker omkring 1703 der Iver ble født (iflg. 1732-manntallet for sølvverket). Hvis Gjertruds dåp ikke finnes i Bærum, Modum eller Kongsberg, kunne derfor Eiker også være en mulighet. Men så vet vi ennå ikke sikkert at Gjertrud er i slekt med Nils, Lars og Iver.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kenneth Talmo

En inngående lesing av døpte på Kongsberg for året 1727 ga intet resultat. Men også her i Vestfossen fortsetter jakten på Gjertrud.I innlegg nummer sju antyder Knut Bryn at Anders Johansen Røste kan være en sønn av Johan Nilsen (f.ca 1721). Er han det, så er Anders trolig et uægte børn. Johan Nilsen Røste gravlegges som ungkarl på Kongsberg 6. oktober 1742. 21 år ringere 3 mnd. - Denne Johan ble trolig døpt i Kongsberg 23 jan. 1723 som sønn av Nils Pedersen Hassel, som sannsynligvis da brukte Hassel som 'navn' og ikke Røste. Jeg har ikke funnet andre passende hverken i 1721 eller 1722.Men her er en Johan til.... Johan Christopher Pedersen Røste døper en sønn for Peder 24. okt 1779. Har ikke funnet plass til ham på Røste-kartet ennå, men alt med Johan kan vel på sett å vis være av interesse.Tor Kenneth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kenneth Talmo

Nye biter i puslespillet.Gjertrud ses ikke som døpt på Kgb. 1728 eller 1729. Har ikke sjekket uægte børn, men blant de ægtefødte er hun ikke, dersom hun ikke er den jenta som Hans Jensen Stengelsrud døpte Dom. 14. p. Trinit 1728 (Bok 2 side 80). Denne jentas navn er jeg ikke istand til å tyde, men det er neppe Gjertrud - dessuten er det jo en Hans og ikke Jan/Johan.Men så: Fra slutten av 1720-åra og til 1760-åra: På side 97 i bok fire kjem det fram at Christen Andersen Schalstad døper ei datter. Hun får navnet; Johana Maria, og hun døpes på Kgb. 30 oktober 1762. (er det første barnet Christen døper etter giftinga med Gjertrud). Faddere: Lars Pedersen Røstes Q Cathrine Jensdatter - Johana Maria Olsdatter Helmick - Christopher Olsen Helmick - Anders Johansen Røste og Magnus Rhuman Hovaldsen.Nevnte Magnus Rhuman Hovaldsen er sønn av Anne Pedersdatter, søster av Lars, Nils og Iver Røste. Hun var gift med Hovel Nilsen. For øvrig sees Anders Johansen Røste som fadder da Jørgen Nilsen Røste døpte en datter 11 juli 1762. En av de øvrige fadderne heter Jørgen Johansen.Tor Kenneth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Bare noen raske kommentarer. Fadderne ved dåpen av Johana Maria (Schalstad) viser jo med all mulig tydelighet at Gjertrud var en nær slektning av Lars, Nils, Iver og Anne RØSTE. Den enkleste forklaringen er vel at hun var datter av en bror eller halvbror av disse søsknene, men andre muligheter må ennå holdes åpne.Jeg noterer meg med interesse at Johan Nilsen Røste ser ut til å være sønn av 'Nils Pedersen Hassel'. Det må vel da helst bety at Nils Pedersen Røste (min TTTToldefar) som begynte å arbeide ved Kongsberg Sølvverk ca. 1712, delvis brukte Hassel som etternavn! Han var født i Modum ca. 1697 og bodde i Eiker fra ca. 1703, så en mulig forklaring på dette er jo da at han bodde ved/på Hassel Jernverk før han kom til Kongsberg. Faren har kanskje arbeidet ved Hassel Jernverk?En hypotese kan da være at familien skilte lag omkring 1712. De fleste dro fra Hassel Jernverk til Kongsberg, mens Johan (Jan) enten ble igjen ved Hassel-verket eller dro til Bærums Verk. Gjertrud kunne eventuelt være døpt i Bakke kirke som Hassel Verk vel sognet til. Er kirkebøkene for Bakke kirke i Eiker undersøkt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Influensaen satte meg ut for noen dager. Tusen hjertelig takk til dere eksperter ! Vi er vel LITT nærmere gåtens løsning.. skulle jeg tro - Bakke kirke hadde ikke egne kirkebøker på denne tida - og kirken eksisterte vel heller ikke så vidt jeg vet - Er det noen som har noen kreative forslag til hvordan vi jobber videre med denne gåten?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kenneth Talmo

Her kommer ingen store kreative ideer ..... men Gjertrud Johansdatter var på Kongsberg i 1756.28. nov. 1756 døper Jens Johansen Bærum sin datter Anna Maria.Fadderne var; Ole Ivarsen Fjelds hustru Lisbeth Gregersdatter - Gjertrud Johansdatter - Lars Pedersen Røste - Anders Larsen Røste - Ole Larsen Stolpestad.Det er jo en del som tyder på at denne Jens var Gjertrud sin bror....Det var enda en liten bit i puslespillet - og den fremkommer på side 15 i Mini IV for Kongsberg.Hilsen Tor Kenneth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Tor Kenneth ! Du er geni-forklart ! Fabelaktig !... Tøøøft... dette skal det graves i !!!.....hvam vet kanskje gåten løses en dag ! Takk og takk..... MÅÅÅÅ til Bærum.......

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kenneth Talmo

For det første. Det er klart 'gåten' løses en dag. For det andre; Takk for geni-erklæringen - der er du uenig med store deler av verden, men pytt pytt. Ser ingen link til Gjertrud foreløpig, men det er en Johannes Larsen født ved Bærums Jernverk som befinner seg på Kongsberg ved manntallet av 1732.Jeg er derfor fortsatt ikke helt overbevist om at Gjertrud er født i Bærum, men at 'slektsnavnet' Bærum er i bruk på Kongsberg allerede i 1732 er klart. Johannes Larsen skrives ikke Bærum i manntallet, men det gjør en Anders Olsen Bærum - men han er jo uinterassant utenom navnet: Bærum. Tor Kenneth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Økern

Prøv å kontakte Bærumsamlingen på Bekkestua biliotek. De har masse lokalt stoff. Jeg har lånt en bok en gang om slekter på Bærums Verk, men jeg kommer ikke på hva den het. Kommer tilbake hvis jeg får en aha-opplevelse....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

FS: Jens Johansen fikk flere barn på Kongsberg 1756-1782.Ekteskap Kongsberg: Jens Jonsen 16/4 1757 Georgina Maria Zachariasd.10/6 1769 Anna Catharina Christensd.Jens Johannesen 13/1 1776 Anna Andersd. Han hadde vært gift før. Mere opplysninger i kirkeboka.12/8 1780 Anna Christina Nielsd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

FS: fant også Gjertrud Johnsen fca. 1728 Bærum-21/2 1792 hvor?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Skal være 21/3 1792.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Det er fantastisk med så mange gode hjelpere 'der ute' .. tusen hjertelig takk til alle....... Berit (igjen..tusen hjertelig)..: Du sier at Jens Jonsen gifter seg gjentatte ganger... går ut i fra at dine kilder er Kongsbergs kirkebøker? eller IGI ? Dersom det er Kongsbers kirkebøker... vet du om han kalles 'Bærum'.... Så til Gjertrud Jonsen som du sier døde 1792.... -Hvor fant du henne? -På IGI ? Takknemlig for alt dette !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg er så lei av å skrive 'Familysearch' så jeg skrev FS isteden.Gjertrud var vel IGI. Men Jens var VRI, og det er avskrift av kirkebøkene. Om det er samme Jens som gifter seg hele tiden kan jeg ikke si. Men det var de Jens'ene jeg fant.Barna til Jens Johansen/Jonsen/Johannesen kan jeg ikke skille fra hverandre, men kanskje det er samme Jens hele tiden.Barna fant jeg ved å søke etter Anna Maria f. 1756,Norge, far Jens Johansen. Under VRI kom hun opp, sammen med et Batch.nr. Klikket på Batch nr., og skrev så i feltet oppe til høyre (far/foreldre) Jens Johansen og så klikk på søk.Kanskje du burde sjekke om Gjertrud døde på Kongsberg på den datoen. Kanskje det står en alder der.Du bør nok også sjekke barna, da det kan stå mere i orginalen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Takk og takk !!! Gjertrud Jansdatter/ Johansdatter dør ifølge kirkeboka for Kongsberg 30 juni 1767 ”Christen Andersen Schalstad hustron Giertrud Jansdatter fra Bærums Verk, 40 år.” - ektemannen gifter seg jo omatt i 1770 - Men jeg heller nå etterhvert mer til teorien om at Gjertud var søster av Jens ..og at de begge var født i Bærum......må nok ta en granskning av såvel Kongsbergs som Askers kirkebøker...Finnes det noe om Jens Johansen/Jansen i 1762/65 mantallet på Kongsberg tro ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.