Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Eilif Røen

[#12067] Foreldre til Ole Johannesen f.1801 i Viksdalen,Gaular,S&Fj.

Recommended Posts

Guest Eilif Røen

Ole Johannesen,tjenestedreng på Kvammen i Viksdalen,Gaular gifter seg i1829 med Orlaug Andersdtr. Årteig.Ole oppgis å være født på Kvammen.Under døpte i S&Fj. finner jeg i Gaular en Ole Johannesen f.3/11 1801 ektefødt med far Johannes Rørstad(ingen mor oppgitt). Det er også en Ole Johannesen f.i !802,med far Johannes Helle.Jeg har mest tro på at Johannes Rørstad kan være den rette,da Helle ligger i Bygstad sogn,mens Rørstad ligger i Viksdalen.I ft.1801 finner jeg ikke Ole,men han var vel født så seint på året,at han ikke var registrert?Mulige foreldre til Ole kunne kanskje vært Johannes Gregoriussen Rørstadbotten som i 1782 gifter seg med Martha Engebretsdtr.Mjell.De døper barn i 1782 på Mjell og 1783 på Rørstadbotten.Men det er bare det at i 1801 finner jeg denne familien igjen på gården Atterås ved Hyllestad.Det gjør det vel mindre sannsynlig at dette er det rette paret.PÅ Rørstad bor i 1801 bror til Johannes,Hans,gift med søster til Martha,Malene,så forbindese til Viksdalen har de jo hatt. Kan noen hjelpe?Mvh. Eilif Røen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Bygdebok for Gaular, Band 4, Viksdalen sokn, - under 'Andre på Rørstad:Ola Johannesson f. 1801 på Rørstad. Gift 1829 med Orlaug Andersdotter f. 1797 på Årteig.Born:a. Severina f. 1829, utfl. 1844 til Fjaler.b. Johan f. 1830, utfl. 1839 til Sætenes i Fjaler. (Her henvises det til plassen Einehaugen under grd. Laukeland.)Mvh. Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Jeg har bladd litt i bygdeboken, men uten å finne noe som kan gi svar på hvem Oles foreldre var.Jeg ser at hans far står innført som Johannes Rørstad her på DA, og slik er det jo også blitt innført i bygdeboken. Men jeg sitter med et papir-register til den kirkeboken hvor dåpen er innført (tillaget av bygdebokforfatteren), og ser at han her har satt et spørsmålstegn etter Rørstad. Så her har han nok vært i tvil.Mvh. Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eilif Røen

Takk for svar.Severina Olsdtr,som er min tipp-oldemor flytter til Bjerga i Fjaler,hvor hun i 1854 blir gift med Ole Andersen Nes som i 1841 hadde flyttet fra Nes i Viksdalen sammen med mor og stefar.Severina og Ole Andersen drar så til Bergen. Orlaugs forfedre har jeg funnet tidligere i Gaularboken,og jeg tror også at det er henne jeg finner død på Sætenes i Fjaler i 1852 som husmannskone.Mannen hennes,Ole Johannesen har jeg ikke funnet dødsfall på.Det jeg ikke finner ut er hvem som var Oles foreldre,men siden det står i Gaularboken at Ole var født på Rørstad øker vel kanskje sannsynligheten for at Johannes Gregoriussen Rørstadbotten og hans kone er de rette?Mvh. Eilif Røen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Tja, muligheten for at Johannes Gregoriussen var faren er jo tilstede, om de da fremdeles bodde på Rørstadbotten. Jeg tror jeg ville ha undersøkt når de bosatte seg på Atterås. Kjennskap til faddernes navn ved Oles dåp kan også gi en ledetråd.Mvh. Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eilif Røen

Bringer denne saken opp igjen,da jeg har kommet et lite stykke videre,dog ikke så langt.Ved sjekking på SAB fant jeg ut at far til Ole Johannesen er en Johannes Olsen Årli,som gifter seg i sept.1801 med Kirsti Olsdtr. som er tjenestejente på Rørstad.Ved ft. 1801 finner jeg henne der ,29 år.Hun dør på Viken,Gaular i1852 som legdslem.I et register over døpte i Gaular var hun ikke å finne.Johannes Olsen er ikke å finne i ft. 1801,hverken på Årli eller andre steder i Gaular.Jeg greier heller ikke å knytte noen av fadderne ved Ole Johannesens dåp familiemessig hverken til Johannes eller Kirsti.Fadderne ved Oles dåp nov.1801 var forøvrig:Marthe Simonsdtr.Årli(datter av bruker på Årli),Peder Simonsen(tjenestekar på Roska,og sikkert Marthes bror),Johannes Johnsen på Roska pluss Thor Wigen og hans kone Marthe Johannesdtr. som er husmannsfolk på Rørstad.Jeg vil tro at mulighetene for at både Kirsti og Johannes kommer fra et annet sted enn Gaular er store.Kan noen hjelpe meg videre?Mvh.Eilif Røen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Hei Eilif -Ved vielsen til Johannes og Kirsti i 1801 er hans fødested oppgitt til Årlid, og hennes til Rørstad.I mitt papirregister finner jeg en Johannes Olsen Aarlie konfirmert i 1785. Han var da 23 år gammel.Den eneste Kirsti Olsdatter jeg kan finne under konfirmerte som kan passe, er Kirti O. Hellebost, konf. 23 år gammel i 1793.At du ikke finner disse som fødte i Gaular kan ha sin årsak i den sterkt fuktskadde kirkeboken (1755 - 1785), hvor mye er uleselig.Mvh. Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eilif Røen

Takker så mye for svar,Arne!Er det mulig utifra bygdeboken eller andre kilder å knytte Johannes og/eller Kirsti til noen på Årlid,Rørstad eller Hellebost?Mvh.Eilif.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Johannes og Kirsti er nevnt i bygdeboken under 'Andre på Årlid', men det gies ingen opplysning om deres foreldre. Jeg kan heller ikke finne noen Ole blant blant brukerne og deres barn på Årli som kan passe som mulig farskandidat for Johannes.Heller ikke for Kirstis vedkommende kan jeg finne at det skiller seg ut noen klare foreldrekandidater. 'Sjeleregisteret' fra ca. 1760 gir heller ingen, bortsett fra at det var en tjener Ole Larsen på Hellebust.Slik jeg ser det, så er vel den eneste mulighet for å finne noe håndfast her, at du tar deg en dag eller to på SAB og gjennomgår en del skifter etter folka som bodde på disse gårdene, samt Rørstadbotnen/Rørstadviken. En Ole Kolbeinsen Tuften giftet seg i 1764 med enken Martha Gunnersdatter Rørstadviigen.Det kan kanskje også være verdt å ta en titt i panteregisteret for Årli. Siden Johannes og Kirsti er nevnt i bygdeboken som bosatt der, er det mulig at forfatteren kan ha hentet dette fra panteboken. Og om de bygslet en stue og en jordflekk der, så finnes dette kanskje innført. Og om Johannes hadde overtatt etter sin far, så (om du har en god porsjon flaks) oppgies kanskje også farens navn, selv om eiendommen tilhørte hovedbruket. Lykke til videre.Mvh. Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

I følge bygdeboka var Marte Johannesdotter Rørstadvika i første ekteskap gift med Ola Jonsson. De gifta seg 1782. Ola døde 1793 og Marte gifta seg oppatt med Tore Hermannson. Marte og Tore var faddere i 1801. Det kunne kanskje hende at Marte og Ola var foreldre til Johannes, men da kan det ikke være den Johannes som var 23 år i 1785. Mvh. Halvor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eilif Røen

Nei,du har helt rett i det. Mvh.Eilif.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.