Jump to content
Arkivverket

[#12072] Spørsmål til erfarne slektsforskere!


Guest Gry Vibeke Ertvaag

Recommended Posts

Guest Gry Vibeke Ertvaag

Hei, godt nytt år! Ønsker meg tips for hvordan jeg går videre på dette: Har fått tak i opplysninger fra dødsjournal for min tippoldemor Berthe Oline Olsen. Håpet å finne mer om hennes etterkommere. Gjorde forsåvidt det, selvom den jeg lette mest etter står oppført som 'arbeider Johan Olsen, 'bosat i Amerika uden at man kjenner hans adresse'. En annen for meg ukjent slektning dukket opp som 'William Gundersen, 17 Aar gl. bosat i New York under kjendt Adresse'. En telefon til Statsarkivet idag oppklarte at de ikke hadde denne adressen, de hadde der selv ergret seg over at den ikke var oppført når den var kjent. Spørsmålet mitt blir da, finnes det andre typer kilder der denne adressen kan være oppført? Skifter har jeg bare hørt om, kan jeg få tak i opplysninger der, og hvor finner jeg disse? Håper noen har anledning å hjelpe meg videre! Mvh. Gry Vibeke.

Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Hei Gry, hvor har du opplysningene om de to slektningene fra? Når og hvor døde din tippoldemor? Hvem var hun gift med? Når og hvor døde han? Hva het deres barn, hvor og når ble de født? I skiftepapirene står arvinger oppført. Hans

Link to post
Share on other sites
Guest Gry Vibeke Ertvaag

Hei Hans! Hvis du har lyst, se gjerne på mine andre innlegg, f.eks.11927. (Eller søk på navnet mitt, så får du de opplysningene jeg har). Vet at min tippoldemor var kone nr. 2, har foreløpig ikke funnet dødsdato for min tippoldefar. Han hadde mange barn med sin første kone, men jeg ikke enda fått sjekket om disse levde opp.Han hadde fire barn med min tippoldemor. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem for å få tak i skifteopplysninger, kan du si noe om det? Min tippoldemor døde 25.januar 1906 på Bragernes i Drammen. Dødsjournalen sier at tre barn levde, og en datter var død. Dattersønnen var gutten som var i New York. Sønnen Johan Olsen var på ukjent adresse i Amerika. Det er Johan jeg har forsøkt å finne spor etter. Nå leter jeg også videre etter dattersønnen i New York. Mvh. Gry Vibeke.

Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Du sier du ikke vet hvordan du skal få tak i skifteopplysninger. Om det er holdt skifte etter en avdød, så finner du dette i skifteprotokollen, og slike protokoller er arkivert på Statsarkivene. For Bragernes vil det si på Statsarkivet i Kongsberg. Du starter letingen i skifteregisteret, og det finner man fram for deg på Statsarkivet, der de er svært hjelpsomme. Lykke til!

Link to post
Share on other sites
Guest Gry Vibeke Ertvaag

Hei Hans M.! Takk skal du ha for svar. Nå lurer jeg på noe. Jeg har fått brev fra statsarkivet i Kongsberg i dag, og ringt dem idag for å spørre om adressen kan finnes noe annet sted hos dem. Til det var svaret nei. Hvis skifteprotokoller er oppbevart samme sted, så var svaret deres ikke helt korrekt. Eller er det slik at skifteprotokoller må man reise og lete i selv, er det ikke noe som Statarkivet kan gjøre? De skrev riktignok at tidkrevende slektsundersøkelser kan de ikke gjøre, det forstår seg jo! Er skifteprotokolloppslag tidkrevende? Slike ting er vel ikke mikrofilmet? Bor nord for Bergen... Mvh. Gry Vibeke.

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Skiftene kan være mikrofilmet, men det varierer sterkt hvor gode skifteregistrene er. Skiftene for Orkdal sorenskriverembete, som jeg har erfaring fra, har veldig gode register. Der leter du på fornavn og evt. slektsnavn, for å finne ut hvem det var foretatt skifte etter. Der finnes da henvisning til hvilken protokoll du skal finne skiftet i, og hvilket sidenummer det står. Skifteregisteret for bl.a. Kvikne er sortert på gårdsnanv. Der må du vite hvilken går vedkommende holdt til på. Det er derfor mye mer krevende arbeid, hvis du ikke har greie på det. Folk kunne jo flytte mye. Foreslår derfor at du tar kontakt med arkivet i Kongsberg for å spørre om hvordan de har det ordnet og om de eventuelt kan sjekke dette for deg. Det kan jo hende at de allerede har gjort det, ettersom de selv hadde gremmet seg over at det sto ukjent adresse, men det kan godt stå opplysninger i et skifte selv om de sier det ikke finnes oppslysninger om adressen hans på arkivet. Normalt sjekker ikke arkivpersonalet slike opplysninger. Bli heller ikke skuffet om det ikke finnes noe skifte. Det er tross alt bare i de færreste tilfellene det gjør det.Lykke til.

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Vet du når Johan Olsen var født ? Har prøvd å se i utvandrerprotokollen og har funnet flere Johan Olsen fra Drammen, men kan jo ikke vite om det kan være riktig uten å vite når han ble født. Fant bl.a. en gift sjømann som skulle til New York. Han reiste 20.3. 1896. (f. ca. 1872) Han var da 24 år. En Thorleif Olsen reiste også samtidig, var 4 år og skulle til New York. Kan muligens være far og sønn.

Link to post
Share on other sites
Guest Jorunn Olsen

Hei igjen Gry,Ikke gi deg, ring Statsarkivet i Kongsber igjen. De må kunne se på skifteregistret for Buskerud, Drammen og se på O for Olsen og fort sjekke om det er noe skifte etter Berthe O. Olsen i 1906.Og finne selve skiftet kan nokk bli være, min efaring med skifter fra Modum, Sigdal og Ø. Eiker er att de ligger hulter tilbulter uten noe system når først rette årsmappe er fundet. Jeg fant selv navn og adresse til 4 søsken i Chicago gjenom et skifte. Tilogmed husnummeret var oppført. En annen ting er at de ofte flyttet mye rundt så New York et år kan være et helt annet sted noen år senere.Lykke til. MVH. Jorunn

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Jeg har faktisk opplevd lignende tilfeller der jeg har fått slike svar. Men det undrer meg litt hvor forskjellig praksisen er ved ulike Statsarkiv. Et arkiv jeg har hatt kontakt med har slått opp i Kirkebøker,folketellinger,tatt fotostatkopier til meg,laget dåpsattester,og i det hele tatt gitt meg en fantastisk hjelp og gitt god service. Stå på! mvh Jan Frode Johansen

Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Hei Gry,Det slo meg at hvis du har spurt flere forskjellige spørsmål i samme henvendelse til Statsarkivet, kan de ha oppfattet det som tidkrevende. Ringer du, kan du jo treffe dem på et tidspunkt hvor de satt opptatt, og kanskje ikke har mulighet til å hjelpe der og da. Da er det kanskje bedre å sende dem en konkret mail/brev med ett spørsmål/en oppgave av gangen, slik at de kan ta dette unna ved første anledning? Min opplevelse er raske og gode svar på mine henvendelser til statsarkivene.Lykke til!

Link to post
Share on other sites
Guest Sissel Endresen

Jeg har lyst til å fortelle at mine erfaringer i forhold til Statsarkivet og hjelp at det er helt individuellt hvem du spør. Jeg har opplevd å få veldig god service. Og så har jeg også opplevd at de nesten har virket irritert for i det hele tatt å bli forespurt om ting. Så det er veldig synd at det skal være slik.

Link to post
Share on other sites
Guest Gry Vibeke Ertvaag

Hei alle og takk for hjelp og interesse! Takk til Jorun for kopi som kom i posten idag! Jeg må presisere noe i.f.m. Statsarkivet. Jeg sendte en mail med forespørsel om å få all tilgjengelig informasjon som måtte være i dødsfallprotokoll vedr. min tippoldemor. Jeg skrev at jeg ikke visste hva jeg kunne be om, men at jeg ønsket kopi av evt. brev osv.De svarte utrolig raskt tilbake, mailen sendte jeg 30.12.02 og svaret fikk jeg første postdag etter nyttår. Brevet var veldig hyggelig, med sitat fra dødsjournalen. I tillegg stod det ganske mye informasjon som nok er et standardbrev, med navn/adr. på slektsgranskere som kan undersøke mot betaling, retningslinjer for kopiering, info. om Digitalarkivet, info. om hvor man kan kjøpe mikroilmer etc. Til og med mailadressen til Oldervoll:) Jeg synes jeg fikk god service. Det jeg reagerte på var vel heller at det kan finnes kilder ipå Statsarkivet som kan inneholde informasjonen jeg leter etter, og ved tlf.henvendelen spurte jeg konkret om det kunne finnes papirer hos dem som inneholdt flere opplysninger. Til det var svaret nei. Men jeg stilte kanskje ikke rett spørsmål, siden jeg hadde henvendt meg om dodsjournal og opplysningene står i et evt. skifte. Mvh. Gry Vibeke

Link to post
Share on other sites
Guest Gry Vibeke Ertvaag

Til Inger! Johan Olsen var født 7.februar 1870 i Eker. Foreldre Berthe Oline Trondsdatter og Ellef/Ellev Olsen. Jeg vet ikke om jeg skal skrive mye om ham her, eller om du vil se på innlegg 8352, 9663, og evt. mine andre innlegg. De overlapper hverandre litt. Hvis noen vil, kan jeg skrive på denne siden hva jeg vet. Mvh. Gry Vibeke.

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Vet du hva barna til Johan het ? Du nevnte i innlegg 8352 at han skulle ha fått to barn med en pike i Drammen, som han ikke var gift med. Er du forresten sikker på at de ikke ble gift ? Tenker på at jeg fant en Johan Olsen som reiste til New York 20.3. 1896. Han var da gift sjømann. Det ser ut som at Thorleif Olsen, 4 år, reiste sammen med ham. Kan dette være hans sønn ?Du nevnte også i et tidligere innlegg at bak bildet av hans foreldre var det et avisutklipp fra en avis i Brooklyn i 1889. Ser av utvandrerprotokollen at flere sjømenn reiste til Brooklyn. Kanskje han hadde vært der i 1889. Tror det er samme mannen som står nevnt i 1893, 21 år gml., ug. sjømann, som reiste til Worcester.Her er linken til utvandrerjprotokollen i 1896: LenkeDet stemmer ikke helt med alderen (skiller 2 år), men det kan være verdt å sjekke likevel. Hadde du funnet navnet på barna, ville det gi en pekepinn.Beste hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
Guest Gry Vibeke Ertvaag

Hei Inger, du reiser interessante problemstillinger. Jeg vet ikke hva barna til Johan het. Min morfar, som var nevø til Johan, døde i 1974,men min mormor som døde ifjor,visste heller ikke noe. Hun visste bare at hennes barndomsvenninne Ellen Thommasen el.l. var kusine til Johans barn. Men jeg vet ikke mer om denne venninnen. Jeg er jo ikke sikker på at han ikke ble gift, har selv lurt på om han kan ha hentet barna/kjæresten ovet til USA. Selv fant jeg denne mannen fra listen Emigranter over Oslo 1867-1830: (hvordan lager du linker...??) Havn Oslo, nr.0454, år 1895, Johan Olsen, m, ugift, yrke Arb. Alder 25, Bopel Amerika, best.sted Boston, merknad 454, Utl. U.s.a. Frakt Ppd. Linje Cameo. Her stemmer alderen perfekt, han kan ha vært hjemom. Tidligere var jeg usikker på om han brukte Ellevsen eller Olsen, men dødsjournalen brukte Olsen. En annen ting jeg lurte på igår, var om avisen hadde med barnebarnet William Gundersen å gjøre. Har aldri hørt om ham før. Han skal ha bodd i New York og vært 17 år i 1906. Moren Laura var død. 1889 skulle bli ca. fødselsåret hans. Muligheten for at mine tippoldeforeldre hadde vært i USA hos datteren før hun døde er til stede...dette blir spekulasjoner. Jeg må lete etter Lauras død i Drammen først. Jeg håper jo å finne spor av Johan hvis jeg finner William, eller omvendt. Takker igjen for hjelp, og er bare glad hvis du finner noe mer...Vennlig hilsen Gry Vibeke.

Link to post
Share on other sites
Guest Gry Vibeke Ertvaag

Inger! Det gikk plutselig opp for meg at jeg må lete i kirkebøkene under døpte, og lete etter far Johan Olsen! Selv om det er usikkert hvilken menighet det gjelder. Gry.

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Hei For å lager linker, klikker jeg på Adressefeltet (http osv.) slik at hele feltet blir blått. Deretter høyreklikker jeg på musa, og trykker 'kopier'. Hvis jeg da går direkte til det dokumentet jeg vil lime dette inn i, høyreklikker jeg da på musa igjen og trykker 'lim inn'. Da skal du få opp adressen i dokumentet. Det lyser ikke i lyseblått med en gang, det gjør det først når du har lagt innlegget på plass.Beste hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
Guest Gry Vibeke Ertvaag

Vil fortelle hva jeg har funnet nå (ikke mye:))og spørre om noen har kloke råd for å komme videre!Jeg leter etter Johan Olsen (Ellevsen) -født 7.februar 1870 i Nedre Eker, Drammen. -konfirmert 5.oktober 1884 i Bragernes. -Reiste til USA på ukjent tidspunkt.(Som ung)Har sjekket dødsfallsprotokoll etter både faren og moren, hhv. 1898 og 1906.I 1898 ble det ikke oppgitt navn på arvinger i dødsjournal, kun antall barn som var fire.Ved morens død i 1906 er Johan nevnt som en av fire barn (tre levde), 'bosat i Amerika uten at man kjender hans Adresse'. Det ble ikke avholdt noe skifte etter noen av foreldrene til Johan.Johans far Ellev hadde egentlig 13 barn, gift to ganger. Johan var en av fire søsken fra siste ekteskap.Ved sin død skal Ellev han ha hatt fire barn ifølge dødsjournal. Hvilken tragedie som har fratatt ham alle disse barna og den første konen har jeg ikke funnet ut av enda.Jeg står i kø på mikrofilm av kirkebøker for Bragernes. Johan skal ha fått to 'uægte' barn med en jente i Drammen, og jeg skal lete på dåpsbarn med Johan Olsen som far.Har noen forslag til kilder for å komme videre på dette? Mvh. Gry

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.