Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Knut Waagaard

[#12085] Lunner Ætt - Hadeland- Oppland

Recommended Posts

Guest Knut Waagaard

Søker aner til Hover Gulbrandsen Kalvsjø gift med Anne Paulsdatter Morstad (hennes mor Karen Dagsdatter Lunner . Karens far, Dag Erlandsen Lunner gm Barbra - Dags far, Erland Bjørnsen Lunner- (Børn Bjørnsen Lunner) - Bjørn Sevaldsen Lunner). Hover Gulbrandsen Kalvsjø ble gift med Anne Pulsdatter Morstad i 1655.Jeg har studert Randi Bjørkviks utmerkede slektsregisteringer på Hadeland museum. Randi har antydet i disse samlinger at faren heter Gulbrand Kalvsjø. Dette er ganske sannsynlig, men det gir liten rettesnor for søk videre av aner. Er det andre med samme problemstilling, som kanskje har kommet lenger med sine søk?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Waagaard

Prøver igjen for å finne ut om andre har tilsvarende problemstillinger eller på annen måte har kjennskap til Lunner ætt på 1600 tallet som kan belyse de spørmål som er stilt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Hei Knut.Jeg har også et problem med Gulbrand'er i Lunner. Min er Gulbrand Iversen ca. 1693-1773. Han er kanskje fra Kjørven eller Oppen. Om jeg ikke tar helt feil så ligger vel Kjørven rett over veien for Kalvsjø. Noen av Gulbrands barnebarn ble født på Kalvsjø.Jeg synes det er utrolig mange Gulbrand i Lunner, og lurer derfor på om de fleste av disse kan komme fra samme slekt og gård.Kan du fortelle meg hvor Hadeland Museum ligger?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Waagaard

Hei BeritHadeland Museum ligger på Hadeland i nærheten av søsterkirkene. Veien er skiltet til Hadeland Museum både fra Gran og fra Tingelstad. For å besøke Hadeland Museum er det best å kontakte museumet først og avtale tid.Personalet på Hadeland Museum er meget hjelpsomme og vil hjelpe deg å finne fram i arkivmaterialet.Randi Bjørkvik arbeidet i mange år med å samle data for å skrive gårds- og ættesaga for Hadelandsbygdene. Arbeidet ble mer omfattende enn alle antok på forhånd, og pengene som var satt tilside til dette arbeidet ble ikke tilstrekkelig. Randis arbeide er samlet i ca 10 hyllemeter med notater i arkivet på Hadelands museum, og man har anledning til å søke i dette materialet. Det blir sagt at det meste som kan oppspores av kunnskap om Hadelandsætter er å finne i disse notatene.Lykke til.vh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Waagaard

Hei BeritJeg har sett litt nærmere på slekta på Kjørven på 1600-1700 tallet, fra kopier jeg har fra Randi Børkviks samlinger. Vi har en Gulbrand Gulbrandsen født 1639. død ca 1703, gm Gubiør Bjørnsdatter eller også kalt Jørgensdatter i enkelte papirer. Gulbrand og Gubiør hadde følgende barn: Michel, Lars f 1683, Iver Glbrandsen Kjørven f 1691, Helge Gulbrandsdatter f 1668, Ingeborg, Karen, Røvor.Alt dette i følge skifte på Kjørven 25/5 1703 ved Gulbrand Gulbrandsens død. Familien eidde da odelsjord i Kjørven øvre og i Ballangrud.Gubiør Jørgensdatter ble begravet 22/4 1733, 92 år gammel, dvs hun var født ca 1641.Det vises til Tb 44 fol 93b 4/9 1713 Ballangrud, Tb 44 fol 150b 30/11 1713 og skiftebrev 4/1 1734 på Øvre Kjørven.Far til Gulbrand Gulbrandsen Kjørven - Gulbrand Halvorsen Kjørven var født ca 1609 og er bror av Torger Halvorsen Ballangrud. Det er skifte etter Gulbrand Halvorsen Kjørven dat 28/11 1693.Ved folketellinga i 1664-1666 var Gulbrand Gulbrandsen 26 år gammel og rytter.På spørsmålet om alle Gulbrander kommer fra Kjørven, så tror jeg de kommer fra flere gårder på Hadeland.Jeg vet ikke om dette er til hjelp for deg, siden jeg ikke fant den riktige Gulbrand Iversen som du viser til. Men arkivmaterialet er slik at alle Gulbrand Iversen på Lunner/Jevaker og Gran/Brandbu som Randi har funnet fra kirkebøker eller skifter er registert i arkivet på fornavn, fars navn og alder.vh KW

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Takk skal du ha Knut.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.