Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Knut Waagaard

[#12090] Lisbet Abrahamsdatter- Mads Jensen Fieldstad- Hole Buskerud- Jevnaker, Oppland

Recommended Posts

Guest Knut Waagaard

Søker aner til Mads Jensen Grønvold gm Lisbet Abrahamsdatter Fieldstad. Mads og Guri var bosatt i Hole , Mads døde i Hole 30.11.1806 på Sørumseie - 79 år gammel, dvs han var født ca 1729. Ved manntallet i 1762 bodde Mads og Lisbeth som husmenn under Bye gårdsnr 21, som var selveiergods eid av Johannes Torstensen Bye.Ved folketellinga i 1801 bodde Mads og Lisbeth Abrahamsdatter på Sørum. Lisbeth var 73 år gammel og gift for annen gang. Dvs at Lisbeth var født ca 1728.Lisbeth og Mads ble gift i Hole 20.12.1757, forlovet 11/11 1757. i kirkeboka for Hole finner jeg at ei Lisbet ble født 09.08.1728, far Abraham Pedersen og at hun døde 29.02 1810. Hun bodde 1810 på Sørumseie.P.J. Desserud har i notater av mars 1999 værende på Hadelands Museum, skrevet om Abraham Richartsen født 1650 død ca 1714 gm Marte Tronsd Høllen. Abraham har 5 barn bl.a. Lisbeth Abrahamsdatter. Desserud sier også at Abraham var et sjeldent navn på Hadeland før Abraham Richardsen kom hit fra Drammen/Vestfold (tømmeroppkjøper og bodde på Torbjørnrud på Jevnaker). I manntallet 1664-66 er det en som har dette navnet i Vest-Oppland (på Toten), ingen på Ringerike. De gutter som seinere ble døpt Abraham på Hadeland var oftest etterkommere etter Abraham Richardsen, i allefall fram til 1800. Etter dette er Abrahamsnavnet også gitt til andre. Bruke var hovedsaklig i Jevnaker. Mitt spørsmål er, kan Lisbet Abrahamsdatter Fieldstad være etterkommer etter ovennevnte Abraham Richardsen og i tilfelle hvordan? Både Abraham og Lisbeth er fellesnevnere som kan tyde på familietilhørighet.Jeg kan ikke finne Mads Jensen født i Hole. Hvor kan han eventuelt komme fra?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Waagaard

Prøver igjen. Er det andre som har berøringsflater mot disse personene eller på annen måte har kunnskap som kan føre meg videre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole E Yttri

Først en kommentar vedrørende Abraham-navnet i Hole: I annen halvpart av 1600-tallet var det 2 Abrahamssønner som begge var lensmenn i Hole. Først Johannes Abrahamsen Svarstad - vanligvis nevnt kun som Johannes Svarstad, men minst ett sted i tingbøkene er han nevnt med farsnavnet. Han er også omtalt i Lagesen. Født ca 1632, hvis jeg husker riktig. Johannes har minst en sønn og ei datter som var gifte og har etterslekt, og en av hans sønnesønner var lensmann Johannes Tostensen Bye, som du nevner. Den andre Abrahamssønnen som var lensmann kan du lese om i bind 1 av Holes nye bygdebok, han hette Torbjørn Abrahamsen Borgen, født ca 1633. (Se side 340). Siden Johannes og Torbjørn begge ble lensmenn og var nesten jevngamle, var de trolig brødre. Jeg veit foreløbig ikke hvem faren Abraham var, men det burde vel være mulig å finne ham i en eller annen kilde (?).Mads og Lisbet er forøvrig omtalt i bind 2 av den nye bygdeboka, side 596, de bodde på Selte. Bygdeboka oppgir 1720 som Mads sitt fødselsår - har du sjekket døpte på den tiden? Forøvrig var det en Jens Jensen som var husmann på Selte noen år før Mads kom dit, kanskje han var en bror?Lisbets far Abraham Pedersen er nevnt som svigersønn i et skifte på Svarstad 24/8-1734, da Berte Syversdatter, enke etter Gulbrand, skiftet i levende live. Hun hadde 1 sønn og 6 døtre, Mari var gift med Abraham Pedersen.Lisbet er nevnt i en slektsbok som ble utgitt i Hønefoss i 1906, nemlig Grans bok: 'Dragon Paal Pedersen Putten og hans nærmeste slegt'. Der framgår det bl.a at Lisbet 1.gang giftet seg 12.juli 1753 med Peder Syversen. Jeg tror imidlertid at Grans kan ta feil når han antar at Abraham Pedersen er en bror av Paal Putten. Hans hovedargument viser seg nemlig å være feil. Men om de ikke er brødre, kan de være svogre - det er også Gran inne på - for Paal Puttens svigerfar hette også Peder - og han bodde trolig på Ulleren en periode tidlig på 1700-tallet.Som en konklusjon ville jeg vel si at jeg tror det kan lønne seg å konsentrere seg om Røysetangen for å komme videre med denne slekten.Med vennlig hilsenOle E Yttri

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Waagaard

Ole E YttriTakk for detaljert og omfattende innlegg til min forespørsel. Noe av det du tar opp er nytt, mens andre ting er mer kjent.En av grunnene til at jeg ser på Abraham Richartsen er at blant annet Else Abrahamsdatter gift med Engebret Engebretsen Hesselberg var datter av overnevnte. Også Marte Abrahamsdatter var datter av Abraham Richartsen, Marte var gift med Knut Olsen Riiber, en kjent familie på Hønefoss.Jeg ønsker i denne omgang å takke deg for det innspill du har kommet med. Jeg har behov for å studere det nærmere. Det er mange løse ender her.Når det gjelder Mads så kan jeg ikke finne at han er døpt i Hole. Jeg må sannsynligvis lete andre steder etter han.Mads og Lisbet hadde en datter Guri som ble gift med Dag Hovelsen Kogsrud, sønn av Hovold Gulbrandsen Sørum.Hovold Gulbrandsen Sørum var sønn av Gulbrand Hovelsen Vestre Lunner. Hovold Gulbrandsen Sørum var gift 2 ganger, første gang med Eli Jørgensdatter Korsrud og 2. gang med Anne Hansdatter Åslund. Jørgen som var eldste barn i ekteskapet med Eli overtok Vestre Lunner, Gulbrand som var yngste sønn i ekteskapet med Anne Hansdatter overtok Vestre Berg i Haug. Mens Dag Hovoldsen overtok Kogsrud som ble kjøpt omkring Hovold Gulbrandsen Sørums dødsfall i 1762.Anne Hansdatter Åslund er forøvrig datter av Hans Olson Åslund, som på far siden stammer fra Ole Gundersen Lunner og Gunder A Klækken. På morsiden stammer han fra Inger Hansdatter Ohren, Guri Erlandsdatter Lunner, Erland Bjørnsen Lunner/ Barbra Gudulvsdatter etc.Kilder: kirkebøker i Hole, Randi Bjørkviks notater på Hadelands Museum, Thorleifs Solbergs notater og NSHI XXXV Hefte IV 1996.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg lurer på om ovennevnte Abraham Richardsen kan være identisk med ham som var på Eiker på sl. av 1600-tallet. Det er jo ikke så langt fra Eiker til Drammen, hvis det var derfra han kom til Jevnaker. Jeg har antatt at han og de andre nedenfornevnte kan ha vært barn av den Richard skredder som bodde på Skotselven, f. ca. 1628 og begr. 3/9 1699 i Eiker.Richart skredder i Ristvedt fjerding i Eiker betalte 8 skilling i kvegskatt for 1 ku i 1657.Riggert skredder 36 år bodde på Eiker i 1665. I 1666 kalles han 'Hansen', men kalles ellers ved to anledninger med års mellomrom for 'Andersen', som derfor trolig er det riktige. Han bodde i 1684 på Skotselven. Det er i dag gnr. 187 i Øvre Eiker. Flere håndverkere synes å ha slått seg ned i distriktet der. Der hadde han det året en tjenestegutt ved navn Ole Hansen, som da døpte et barn. I den forbindelse sto det at han hadde tjent hos 'Regert skredder ved Skots elven'. Reggert bodde på Skotselven også i 1666, sammen med en mengde andre med ulike yrker utenfor bondestanden. I 1665 synes disse å ha bodd på gården Ullelands grunn, men da Ulleland ligger like syd for Skotselv, er det godt mulig at det egentlig viser til samme området.Reggert (Richard) hadde trolig i alle fall disse barna (antagelse kun basert på patronymikon):1) Abraham Reggertsen på Skotselven, døpte barn 1683, 1684 og 1685.2) Lars Reggertsen på Leversby-eie, døpte et barn i 1686.3) Malene Reggertsdtr. f. ca. 1651 g.m. Helge Halvorsen Lie. Ant. gift omkring 1683. Malene begr. 1742, 91 år gml.4) Kari Reggertsdtr., ble introdusert i 1692.5) Marthe Reggertsdtr. gift 1694 med Anders Christensen.Han kalles i 1657 Richart, men ellers vekselvis Regert, Reggert, Rigert og Riggert. Navnet Richard var svært sjeldent i Norge på 16- og 1700-tallet. (Hans formodede barn hadde ofte, men ikke alltid, patronymikon 'Regersen/dtr.', altså uten 't' i navnet).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Waagaard

Til Svein Arnulf Bjørnstad.Hjertelig takk for innlegget. Meget interessant.Det er sannsynlig at Abraham Richartsen kommer fra Skotselv slik du beskriver det i innleget. P J Desserud har også bruk flere skrivemåter på han slik som du også gjør.Til Ole E YttriIgjen hjertelig takk for ditt gode og nyttige innlegg. Jeg har nå sett nærmere på ditt innlegg og jeg har først samlet noe av den informasjonen jeg har samlet, samt også utvikle enkelte spørsmål.1. Jeg har sett nærmere på skifte 24/8 1734 etter Gulbrand, Berte Syversdatter skifter i levende livet. Gulbrand og Berte hadde følgende barn:Gulbrand Gulbrandsen Svarstad (finner ingen referanse til han hos Lagesen, men det er referanse til Gulbrand Olsen Svarstad og Ole Gulbrandsen Svarstad, samt Jens Gulbrandsen Svarstad, s 208 Lagesen bind 1) Kan det være noe forbindelse mellom disse Gulbrandsen og Gulbrand Gulbrandsen? Barna til Berte og Gulbrand som er oppført i skifte er ikke de samme som er nevnt i Lagesen. Dette tyder på at Gulbrand ikke er Gulbrand Olsen Svarstad, hvem kan han så være?Ingri Gulbrandsdatter gm Baard Clausen Hunstad. (I Lagesen for Hole s 118 er Baard Clausen Hundstad nevnt, han er født 1687 d. 1739 og var eier og bruker av halve Hundstad inntil sin død. Han var gift med Ingerid Gulbrandsdatter Svarstad og hadde i dette ekteskapet 2 sønner Gulbrand og Claus og en datter Lisbet, som overlevde han..Lagesen har her ikke gitt noen nærmere beskrivels av hvem faren til Ingri er.)Marthe Gulbrandsdatter gift med Lars Støa. (Finner ikke noe mer om Lars Støa og Marthe Gulbrandsdatter).Rønnaug Gulbrandsdatter. Hun var ugift.Lisbeth Gulbrandsdatter gm Peder Haavoldsen Leene. (Finner ikke mer om Lisbeth og Peder i Lagesen).Mari Gulbrandsdatter gm Abraham Pedersen Dahl, (Finner ei Mari Gulbrandsdatter, hos Lagesen, Bind 1 Hole s 226, finner jeg Christian Ullern 1, gm Gjertrud Torgersdatter og 2. gm Mari Gulbrandsdatter. Mari ble gift 2. med Torsten Madsen Lehne, s 140 i Lagesen. Det er lite sannsynlig at dette er den samme Mari Gulbrandsdatter som var gift med Abraham Pedersen Dahl. Den eneste mulige kobling er mot Svarstad er Gulbrand Olsen Svarstad som i 1714 fikk bygselseddel av bispinde Munch på 15 lpd i gården.). Igjen kan Gulbrand Olsen Svarstad være far til Mari Gulbrandsdatter?Emerentze Gulbrandsdatter gm Svend Johansen Field.( Finner informasjon i Lagesen del 1 s 58, Johannes Svendsen Fjeld, hvis far tidligere hadde vært oppsitter på Søndre Fjeld, var oppsitter på gården. Johannes var født i 1661 og var antageligvis leilending på Fjeld fra ca 1690. Johannes Svendsen døde 1743, men allerede flere år tidligere hadde han avstått bygselen til fordel for sin sønn Svend Johannesen Fjeld. Svend Johannesen ble imidlertid ingen gammel mann på Fjeld. Han døde 1736, kun 37 år gammel. Hans enke, (dvs Emerentze) giftet seg påny med Hans Jensen, som så en kort tid var leilending på Fjeld med bygsel fra bispestolen, men avløses i 1742 av Nils Pedersen Fjeld, senere i mange år både leilending og selveier på en del av søndre Fjeld. Nils Pedersen var en yngre bror eller rettere halvbror av dragon Paal Putten, hvis fødested visstnok må søkes etsteds i Bønsnesfjerdingen. Nils Pedersen skal ha tilbrakt sin barndom hos sine besteforeldre i Elstøen.).Kan Nils Pedersen være bror eller halvbror av Abraham Pedersen? På Bønsnes ( Lagesen Hole s 36) finner jeg at enken til Isak Cold, Anne Stoltenberg, Jevnaker giftet seg påny med Peder Gran, som i 1743 fikk bygselseddel på Bønsnes, men som likeledes døde etter få år, hvorpå enken avstod bygselsen til sin første mands svoger. Kan Peder Gran være far til Abraham? Er Peder Gran nevnt i Grans slektsbok av 1906. Jeg har ikke fått tak i Grans bok om Paal Putten. Når det gjelder Bønsnes så eidde sorenskriver Lund Bønsnes, datteren Karen giftet seg med Michel Wellermann som også eidde Svarstad. Karen døde i 1732 etter først å ha solgt store Svarstad til Ole Pedersen Borgen. (Side 204 i Lagesen Hole). Kan det være noen forbindelse mellom Svarstad og Bønsnes gjennom Wellerman eller mellom Ole Pedersen Borgen og Abraham Pedersen?2. Abraham Pedersen Dahl. Hvor kommer Dahl navnet fra? Dahl ble brukt som familienavn i forbindelse med skiftet i 1734. Bønsnes er nevnt ovenfor som en mulig opphavsplass, men finnes det Dahl? Det finnes så langt jeg vet et Dahl på Eiker, kan han opprinnelig stamme fra Eiker?3. Barn Abraham Pedersen og Mari GulbrandsdatterDøpt 1725 i Hole Guri Abrahamsdatter 21/7 1725. Far Abraham Pedersen.Døpt 1722 i Hole Eli Abrahamsdatter, døpt 2/1 1722, far Abraham PedersenDøpt 1728 i Hole Lisbeth Abrahamsdatter, døpt 9/6 1728, far Abraham Pedersen.Døpt 1734 i Hole Peder Abrahamsen, døpt 29/1 1734, far Abraham Pedersen.4. Fadder hvor Abrahamsdatter eller Abraham er nevnt.Eli Abrahamsdatter er nevnt som fadder til Marthe Pedersdatter , datter av Peder Andersen Hurum døpt 1777..Eli Abrahamsdatter er nevnt som fadder til Jens Larsen sønn av Lars Olson Taje døpt i Hole 1770.Lisbet Abrahamsdatter Fieldstad er nevnt som fadder ved dåpen til Svend Chasper sønn av Hans Eriksen Gomnæs, andre faddere er Bienz, Borck, Birger Sil, Ole Rolvsen og Torkild. Døpt i Hole 1751Abraham Pedersen er nevnt som fadder til Berte Christophersdatter, datter av Christopher Nielsen og Kari Madsdatter. Døpt i Hole 1758 Abraham Pedersen Kastet er nevnt som fadder til Christopher Hansen sønn av Hans Lorensen Rytterager, døpt i Hole 1756.Abraham Pedersen Kastet er nevnt som fadder til Anne Larsdatter, datter av Lars Andersen Helland, døpt i Hole 1763.Abraham Pedersen Steenseie er nevnt som fadder til Giertrud Madsdatter døpt 20/6 1763 datter av Mads Jensen Bye.Usikkert hva dette kan brukes til, men er nevnt her. Kan ikke finne at Eli eller Guri er gift i Hole.4. Lisbeth Abrahamsdatter Hun er gift 1 gang med soldat Peder Syversen trolovet 3/5 1753 og viet 12/6 1753.Hun er gift 2. gang med Mads Jensen Grønvold. Trolovet 11/11 1757 og viet 20/12 1757. Hun kalte seg nå Fieldstad. Kan dette være etternavnet etter Peder Syversen, eller at hun arbeidet på Fieldstad? 5 Mads Jensen GrønvoldAlderen hans er noe usikker, den nye Holeboka sier han er født i 1720, i følgte alderen ved hans død er han født i 1729, mens hvis en legger folketellingen i 1801 til grunn var han 1 år , eller kanskje det var feilskrift for 101 år. Ved folketellinga i 1801 står det at Mads er gift for første gang, men Lisbeth har vært gift 2 ganger.Det finnes sannsynligvis minst 2 Mads Jensen på Ringerike i denne perioden. Det er en Mads Jensen Dahl som var gift 1. gang med Marte Aslaksdatter, gift 2. gang 1727 i Norderhov med Karen Ellingsdatter. Mads Jensen Dal og Marte Aslaksdatter døpte 2/2 1723 ei datter Anne Madsdatter. Og Ursula Aslesdatter og Mads Dahl døpte 27.2 1718 datteren Mari Madsdaatter. Vitner ved 2. ekteskap var Gunder Klækken og Anders Halvorsen Dal.Det er sannsynligvis en annen Mads Jensen som giftet seg med Lisbet Abrahamsdatter i 1757. Hvis det er samme person så må opplysningene ved folketellingen være feil. For at han skal være rette mann må han ha vært gift minst 3 ganger og han må være født nærmere 1600 tallet. Dvs hvis han døde i 1706 var han en meget gammel mann.. Sannsynligheten for at det er to forskjellige personer er stor men det er ingen Mads Jensen som er født i Hole i 1720 eller 1729 eller årene mellom så langt jeg kan finne ut. Hvor komme Mads Jensen fra? Jeg vet det er mange spørsmål her. Jeg venter ikke svar på alle, men håper at spørsmålene også berører andre slik at også andre med kunnskap om Hole deltar i diskusjonen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Wiese Holm

Ønsker å gi deg et innspill vedr Lisbeth Abrahamsdtr funnet i 'Norske slekter' vedr. slekten Borch. Elisabeth Abrahamsdatter Moe (1689-1775), datter av Abraham Richardsen (Regertsen) Moe og Marthe Trondsdatter Høllen, var gift med Ole Livsen Borch (1670-1762). Med Ole L. Borch kom slekten til Jevnaker hvor den slo rot. Han ble lensmann i Jevnaker, og gjennom sitt giftermål ble han eier av gården Bjellum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole E. Yttri

Hei Knut, jeg har lest innlegget ditt og kan delvis svare, delvis kommentere mange av spørsmålene. Omfanget og noen tvilstilfeller gjør at jeg vil bruke litt tid på det, og kommer tilbake til saken i løpet av noen dager.vennlig hilsenOle E. Yttri

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole E. Yttri

Hei, jeg kan i alle fall svare på / kommentere en del av spørsmålene dine. Jeg prøver å ta de i noenlunde samme rekkefølge.Det stemmer at det var 2 forskjellige Gudbrand’er på Svarstad på omtrent samme tid, og det har vært skifte etter begge, så det er relativt enkelt å holde dem fra hverandre. Skiftet etter Gulbrand Olsen Svarstad var 4 og 15/3-1743. Han hadde 3 sønner og 3 døtre i ekteskapet med Ingeborg Svendsdatter. Deres datter Kirsti giftet seg forøvrig med Gudbrand Gudbrandsen, den eneste sønnen til den andre Gudbrand Svarstad og Berthe Syversdatter. Dette paret (Gudbrand og Kirsti)fikk for øvrig også en sønn som ble døpt Abraham, født ca 1738. Han var den yngste av 5 barn som levde ved skiftene etter moren i 1746, 4 levde ved skiftet etter faren i 1754.Når det gjelder Marthe Gulbrandsdatters mann Lars Støa, tror jeg helst at det må være Støa på Tyristrand, og han hette vel da Lars Andersen Støa. Riktignok var det så vidt jeg veit også en Lars Andersen Støa på Stavlundstøa i Norderhov, men siden Marthe Gulbrandsdatter Støa gravlegges i Hole 1762, er det nok Støa på Tyristrand.Den Mari Gulbrandsdatter som var gift på Ullern, kan, som du antyder, umulig være den samme som ble gift med Abraham Pedersen. Begge ekteskapene eksisterte på samme tid. Abraham Pedersen (ca 1693-1668) og Mari Gudbrandsdatter fra Svarstad (ca 1695-1775) døde begge på Grønvold.Dahl-navnet er neppe noe familienavn. Det var nok helst navnet på en husmannsplass under Fjeldstad. Plassen ble også kalt Avdal. Der bodde Gulbrand Pedersen Dahl (ca 1689-1756) som tydeligvis var ca 4 år eldre enn Abraham. Kanskje han var en bror? Det er for øvrig flere skifter på denne plassen.Så kommer vi til Paal Pedersen Putten. Forskjellige kilder gjør at vi kan knytte ham til en søskenflokk som minst bestod av Nils Pedersen Fjeld, Jens Pedersen Nøstret, Mads Pedersen Tomta og Ragnhild Pedersdatter gift med Peder Larsen Fjeld/Gomnes. Videre er det svært sannsynlig at dragonen Daniel Pedersen hører med, han døde trolig ugift omtrent 1716, og alle de nevnte søsknene døpte siden ett av sine barn for Daniel. Det gjorde også Hans Pedersen Frognøen, så jeg tror også han tilhørte denne søskenflokken. Det er for øvrig denne søskenflokken som er mitt interessefelt for øyeblikket – Jens Pedersen Nøstret er min forfar.Men jeg er slett ikke sikker på om Abraham Pedersen hører med i den søskenflokken. Gran argumenterer for at han gjør det, blant annet på grunn av navnet. Paal Putten fikk nemlig også en sønn Abraham, og Gran påstår at Mads Tomta også gjorde det. Men det er feil, Abraham Tomta var nemlig Abraham Jensen og sønn av Jens Engebretsen Stadum. (se skifter på Stadum.) Gjennom sin mor var Abraham Jensen Tomta en etterkommer (tippoldebarn) av tidligere nevnte lensmann Johannes Abrahamsen Svarstad. Dermed kan det like gjerne være Paal Puttens kone, Augun Pedersdatter (ca 1684-1753), som er opphavet til Abraham-navnet i den slekten, og hun kan da være en søster av Abraham Pedersen. Hun var i følge Gran på Ullern i 1708.Jeg har ingen sikre bevis, men min hypotese er at Augun Pedersdotter (Ullern), Gulbrand Pedersen Dahl og Abraham Pedersen Dahl var søsken. Om de har vokst opp på Ullern eller på plassen Dahl har jeg ingen spesiell mening om – foreldrene kan for så vidt ha bodd begge steder til forskjellige tider. Augun kan ha vært tjenestejente på Ullern, men det var altså en Peder som var bruker på Ullern på tidlig 1700-tall, i følge Gran. Plassen Dahl på Fjeldstad og gården Ullern lå ganske nær hverandre.Jeg har ikke prioritert å jobbe meg videre bakover med denne slektskretsen, for dette er ikke mine forfedre. Men jeg mener at det må være en mulighet for at både Abraham Gulbrandsen født på Svarstad 1738 og Abraham Pedersen Dahl født ca 1693 på et eller annet vis er etterkommere etter den Abraham som er far til lensmann Johannes Abrahamsen Svarstad i Hole. Men eksakt hvordan forbindelsen er, kan jeg ikke si, annet enn at Abraham Pedersen mest sannsynlig er et oldebarn av sin eldre navnebror Abraham. På grunn av mangelfulle kilder er det heller ikke sikkert at det er mulig å finne ut av dette, men det må jo være et forsøk verdt!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Waagaard

Til Anne Lise HolmTusen takk for innlegget. I følge P. J. Desserud kom slekta Richardsen til Jevnaker med Abraham Richardsen. Familien drev det veldig stort og eidde både Torbjørnrud og Moe på Jevnaker. Ole Livsen Borch giftet seg med Lisbeth Abrahamsdatter som var datter av ovennevnte Richadsen som du korrekt sier. Den Lisbeth Abrahamsdatter jeg søker er noe yngre, kanskje en generasjon yngre enn Lisbeth Abrahamsdatter gift på Moe (Jevnaker). Mitt opprinnelige spørsmål var knyttet til om min Lisbeth Abrahamsdatter kunne være for eksempel barnebarn? av ovennevnte Abraham Richardsen gjennom en av barna.Ole E Yttri har imidlertid studert slektene i Hole nærmere og han har en svak mistanke om at Abraham Pedersen som er far til Lisbeth Abrahamsdatter må ha en forankring i Hole og at Abraham Pedersen kansje er etterkommer etter Lennsmann Johannes Abrahamsen Svarstad eller en av hans søsken, men at det ikke ført bevis for dette ennå. Til Ole E YttriJeg takker igjen for et ypperlig innlegg. Informasjonen du har gitt er meget nyttige.Jeg begynte opprinnelig å se på slektene i Hole men ga opp. Siden jeg ikke fant det jeg søkte gjennom kjente kilder begynte jeg å søke andre steder, men du har ført meg tilbake på et fornuftig spor.Jeg tar imidlertid gjerne imot informasjon om ovennevnte slekter hvis noen som leser dette er i besittelse av mer oppklaring. vennlig hilsen Knut Waagaard

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.