Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Knut Waagaard

[#12092] Telefonsentralen på Strømsø, når kom den og hvor?

Recommended Posts

Guest Knut Waagaard

I gamle bildematerialer har jeg et bilde tatt utenfor telefonsentralen på Strømsø. Jeg ar litt problemer med å kartlegge når bilde ble tatt. Bildet er sannsynligvis tatt på et tidlig tidspunkt og mine aner har tydeligvis noe med driften av sentralen å gjøre.Kjenner noen til hvor den første telefonsentralen på Strømsø var plassert og når telefonen kom til Strømsø?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Eg veit lite om Drammen, men ser i Store Norske Leksikon at Drammen fekk sin første telefon i 1880. Det gjekk vel nokre år før dei fekk trong for ein sentral.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Næss

Et sitat fra Drammen Byleksikon av Per Otto Borgen (1995) kan kanskje hjelpe et stykke på vei: 'I 1880 fikk International Bell Telephone Company tillatelse til å anlegge telefon for Drammen by. Drammen telefonanlegg ble åpnet i august med 20 abonnenter, etter at Alexander Graham Bell personlig var kommet til Drammen for å demonstrere sin oppfinnelse. --- I 1881 ble det anlagt linje mellom Drammen og Mjøndalen, antall abonnenter var da 90. I 1885 ble stasjonen flyttet fra Wilsongården til Sorenskriver Gløersens gård i Øvre Strandgate. ---'Sistnevnte gård var på Bragernessiden. Jeg har ikke kunnet finne ut hvor Wilsongården var, men det er det kanskje andre som kan noe om. Det faktum at det ble anlagt linje til Mjøndalen bare 1 år etter oppstart antyder Strømsøsiden ettersom det blir på samme side av elven.Bjørn Davidsens kommentar om at det gikk noen år før man trang en sentral var nok, (og er fortsatt), en teknisk/praktisk umulighet når en tenker seg om. Den trengtes fra dag en. Alternativet ville være å legge kabler til samtlige øvrige abonnenter inn til hver enkelt abonnent. Bare se for deg de første telefonsentralene med damer som koblet opp samtalene manuelt.Mvh Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigbjørn Sandsmark

Det gikk fint uten sentral,der var en hel rekke med abonenter på linja her i min barndoms dal Der var forskjellige ringesignal vi sveivte.Dog var der i enden på linja en sentral som satte over til andre bygder,sentralen var bare åpen på dagtid.Systemet hadde jo sin begrensing at alle måtte lytte etter sitt signal for eks to lange og en kort.Videre var jo linjen sperret når for eksempel to på midten samtalte. Hvor mange som kunne være tilknyttet et slikt system kjenner jeg ikke til,det var i bruk til langt uti 50 åra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Etter I. Lenæs: 'Privattelefonen i Norge (1966)' side 24: Drammen telefonanlegg blei grunnlagt i 1880 av 'Internationale Bell Telephone Co'. Arbeidet med linjer mv blei påbegynt i august, og sentralen vart opna i november 1880 med 20 abonnentar i ei sidebygning i den såkalla Wilson gård (Privatbankens eigedom.) I 1985 vart sentralen flytta til Ø.Strandgate, til dåverande sorenskrivar Gløersens gård, som låg på den noverande telegrafbygninga si tomt. Anlegget vart i 1890 overdrege til 'Drammen Telefonaktieselskab'. I 1893 vart sentralen flytta til Børsen, der den var inntil den 19. november 1938 vart overkobla til den nye automatiske sentalen i Telegrafbygninga.Ein finn også i Drammen selskapet 'Drammens Opplands telefonselskab' frå 1890 med samtrafikk til byselskapet. Men Lenæs nemner ikkje kvar dette selskapet hadde sentralen sin i Drammen.Vidare Lenæs side 25: '...Drammen deles som bekjent i to deler av elven. Telefonsentralen har alltid vært på Bragernes. ...'Til KW.:Om dette ikkje er avklarande nok, så kom attende, så skal eg undersøke vidare ---. Helsing HJR

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Til SS:Telegrafverket anla kring 1920 ei rikstelefonlinje mellom Dalsøyra og Vik i Sogn (Sogn og Fjordane fylke) med 18 eller 19 sentralar knytte til. Dette var nok heilt ekstremt. Vanlegvis kunne 2 - 3 abonnentar vere knytte til same abonnentlinje, somme tider opp til 5 - 6 abonnentar. Men dette avhang av mange ting: Trådlengde, trådtype, kostnader, kvaliteten på linja ellest osb. osb.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Waagaard

Takk til BD, TN, SS og HJR for den fine respons jeg har fått på denne forespørsel. HJR har funnet fram til materiale som besvarer nesten fullt det jeg har vært på utsikt etter.Det telefonselskap i Drammen som jeg søker er 'Drammen Oplands telefon' som er referanseteksten på bygningen på bildet nevnt ovenfor. Dette må være Drammens Opplands telefonselskap som er nevnt av HJR.Ut fra informasjonen mottatt, er bildet fra etter 1890, tatt på Bragenes siden, da Strømsø ikke hadde eget telefonselskap. Selve lokaliseringen av sentralen til Drammen Opplands telefonselskap på Bragenes er fortsatt ukjent. Er det noen som kjenner svaret eller på annen måte kan være behjelpelig slik at stedet kan lokaliseres er jeg svært takknemlig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Næss

Hei igjen, Tilleggsopplysningene om at Wilsongården var Privatbankens eiendom og at bildet er tatt etter 1890 kan peke i retning av Drammen og Oplands Privatbank's gård på hjørnet av Bragernes Torv og Øvre Storgate, (på høyre side når en ser ut fra torvet). Den gården står såvidt jeg vet ennå. Den som antagelig best kan hjelpe deg med eksakt plassering er redaktøren av det lokalhistoriske tidsskriftet Rundtom Drammen, Jo Sellæg. Prøv e-post: jo@sellaeg.noMvh Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Eg skal prøve å snakke med 'Rette vedkomande' dvs med ein person som burde vete noko meir enn kva eg gjer. Kjem attende så snart eg har fått tak i vedkomande -. Lenæs kallar selskapet 'Drammens Oplands telefonselskab' og han fortel at dette selskapet i 1890 bygde linjer til Kongsberg, Hønefoss, Hallingdal, Sande og Svelvik og noko seinare til Christiania. Lenæs opplyser at DOT fekk fyrste gongs konsesjon 24.09.1889.- men motseier seg sjølv med at selskapet fekk konsesjon til å bygge linje til Eiker i 1882 og til Lier i 1886. Helsing HJR

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Arne Vik

Jeg foreslår at du tar kontakt med Norsk Telemuseum, gjerne Terje Ellefsen som kjenner telehistorien i Buskerud godt. Prøv denne e-mail adressen: terje.ellefsen@norsktele.museum.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Waagaard

Igjen takk til TP, HJR og TAV. Dere kjenner lokalhistorien til Televerkene i Drammen svært godt.Informasjonen til HJR er interessant med linjebygging til bl.a. Hønefoss. Jeg ser selvfølgelig fram til å motta mer info fra 'Rette vedkommende' hvis det er mulig?Jeg kommer også til å ta kontakt med Terje Ellefsen som TAV foreslår.vh KW

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Det var nettopp Terje Ellefsen i Telemuseet eg tenkte på. Terje trur at sentralen til 'Drammen og omegn' låg på Hønefoss, men er ikkje sikker. Norsk Telemuseum har telefonnr 22 40 17 40 - ring dit og spør etter Terje, han har fått spørsmålet frå meg -. Kanskje han har svaret når han får forklart bildemotivet? Helsing HJR

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.