Jump to content
Arkivverket

[#12095] Utvandret fra Bergen til Sør-Afrika


Guest Kim Aastangen

Recommended Posts

Guest Kim Aastangen

Jeg søker opplysninger om Daniel Nils-son Nilsen Remøy (om det siste navnet ble brukt i Bergen er uklart) (28.01.1828 - 09.02.1911) Han kom alså fra Remøy i (dagens) Herøy kommune på Søre Sunnmøre. I Bergen traff han ei Carolina (Nilsen) Paulsen (06.03.1835 - 02.04.1908) som han giftet seg med. De utvandret ca 1862 til Sør-Afrika.I en bok, som trolig heter 'En norsk familie i Afrika' av en Nordgaard e.l. (kan sjekkes nærmere om nødvendig) mener jeg at jeg så et bilde av dem som stammer fra Statsarkivet i Bergen. Kanskje det finnes masse mer om dem???

Link to post
Share on other sites
Guest Kim Aastangen

Hei!Ja, dette var jo rask respons midt på natta. Mange takk for informasjonen - jeg leste med en gang vedlegget av Michael Bernhard Fisk med stor interesse - opplysningne om Daniel og Karoline Nielsen i Bergen og om hennes familie er helt nye for meg til tross for at jeg nedstrammer fra dem (deres datter Dina Hagemann er min oldemor). kjempefint også å få tilgang til boka av Sofie Nordgaard på norsk ,selv har jeg den bare på engelsk fra før.Men hvem er egentlig Michael Bernhard Fisk og Ingeborg Gorven? Og hvordan har det seg at du Bjørn Davidsen har egasjert deg så mye i denne boka at du har lagt en ny versjon av boka i moderne språkdrakt - eller er det eventuelle tillegg også - ?Vet du eller noe andre også hvilket skip de emigrerte med i 1860, ville det være flott.Videre håper jeg at det kanskje finns mer info om Daniel og Karoline Nielsen i Statsarkivet i Bergen, eller kanskje om noen av deres slektninger. Om man kunne finne flere bilder, ville det være fantastisk fint.Foreldrene hennes var 'Michael Paulsen. Born in Bergen Dec. 10, 1810. (In 1875 he was living at number 23-82 in Bergen. Died there Oct. 27, 1883). Married in Nykirken, Bergen May 4, 1834. Ingeborg Berentine Martinsen (Born Bergen Nov. 21, 1805) (Also reconed as Ingeborg Absalonsdatter - her father being Absalon Martinsen). ' (sitat fra Fisks vedlegg til Nordgaards bok)Kunne man spore opp tidligere forfedre ville det være fantastisk!Vennlig hilsen Kim Aastangen

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Eg har sjølv ingen interesser i denne saka, men jaktar stendig på stoff til eit vekeblad eg lagar for døvblinde. I samband med det, har eg fått mykje stoff frå Statsarkivet i Bergen og statsarkivar Yngve Nedrebø, så òg boka til Sofie Nordgaard. Men då mange av lesarane mine ikkje er av dei mest språkmektige, fann eg å måtte modernisere språket i boka litt då den gjekk som følgjetong i bladet. Samstundes vart den fortløpande lagt ut på internett.Attåt dette deltok eg litt i 'jakten' på Debora. Men den som held i trådane når det gjeld desse sakene, er statsarkivar Yngve Nedrebø. Han kan gje deg svar på det meste om dette.

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Ingeborg Gorven bor i Sør-Afrika og er født i Sør-Afrika, men har delvis vokst opp i Norge, og snakker og skriver perfekt norsk. Hun er selv misjonærdatter, født Rødseth, og har laget en engelsk oversettelse av boken om sin mor: http://digitalarkivet.uib.no/sab/marit.htm Ingeborg Gorvens mann nedstammer fra Daniel Nilsen (Remøy), og det forklarer hennes interesse for boken til Sofie Norgaard (egentlig dansk Nørgaard).Michael B. Fisk er også født i Sør-Afrika, men bor nå i England. Han er etterkommer etter to av emigrantene med 'Debora', og har gjennom mange år samlet stoff om nordmenn i Sør-Afrika, og i særlig grad dem som reiste ut med 'Debora'. Michael B. Fisk har skaffet Statsarkivet i Bergen en rekke manuskripter, bøker og artikler skrevet i Afrika, Amerika og Europa om nordmenn i Sør-Afrika. Dette materialet har vi delvis lagt ut på hjemmesidene til Statsarkivet i Bergen.

Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Eg har interessert meg - og interesserer meg - ein del for dei norske emigrantane til Sør-Afrika og Madagaskar og har skreve eit par årboksartiklar om dei (Om det kan ha interesse). Daniel Nilsen var frå Remøya i Herøy kommune, Sunnmøre. Foreldra hadde ein plass på Remøya, men måtte gå frå plassen då det kom ny eigar av Remøy. Daniel var ei tid på fyrarbeid, eg vil tru det var då han kom i kontakt med misjonen og det kristne miljøet. Utanom det Statsarkivet i Bergen/Yngve Nedrebø har om desse folka, finst det mykje stoff i Arkivet til NMS i Stavanger. I Sula-soga for Sula kommune på Sunnmøre som er under utgjeving, er det også skreve ein god del om temaet. Eg vonar å bearbeide meir stoff eg har liggande, men har ikkje akkurat overskot til det for tida - men er interessert i alle innspel og info om temaet. Eg synest at denne spennande delen av norsk utvandrarhistorie 'druknar' i alle dei som drog til Amerika -.Helsing harun@online.no

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Det finst ei anna bok, 'Livet før døden', skriven av Ludvig Larsen frå Spind v/Farsund. Det var han som tok imot Debora-folket då dei kom til Madagaskar, kor han då arbeidde. Han vart dessutan 'admiral' for den gassiske flåten som bestod av eit skip! Artig bok. Eg har hatt han på blokka i mange år, men aldri fått gjort noko meir med det. Han var forresten gift med ei jente frå Arendal, men flutte seinare til Bergen - før han fór mot sør, og sidan opp og ned. Døydde visst i Sør-Afrika kring 1900. NMS har visst ein del stoff kring han, for han arbeidde for dei. Nyss avdøde Ludvig Munthe der, kunne mykje om LL.

Link to post
Share on other sites
Guest Kim Aastangen

Fint at det kommer enda flere innleg om mitt tema. Kjelder ordna etter:Harald Jarl Runde sine art. i årbøker høres interessante ut, men i hvilke årbøker står de og finnes de også tilgjengelige i elektronisk versjon? Jeg kom forresten over en del om Daniel Nilsen i Herøyboka - Bygesoga II fra 1973, men er motakelig for mer. Yngste datteren til Danil Nilsen besøkte Norge i 1955 og det finnes et lydbåndopptak med henne fra den gangen. Om det er noen som vet hvor dette lydbåndet oppbevares, så ville det være et kjempefint å få vite det. Det er mye som kan være gjemt i arkivene......

Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl runde

Kopiar av artiklane skal du få, men då må eg få greie på postadressa di. Eg er dessverre ikkje så moderne at eg har fått dei ut på nettet enno! Lydbandopptaket med Kima - dotter til Daniel og Caroline - er gjengitt i ein av dei gamle årgangane til FOLK OG FORTID/Tidsskrift for Herøy sogeleg, hugsar ikkje akkurat kva årgang. Men eg kan lage ein kopi i same farten om interesse -. Det er også gjeve ut eit lite hefte om naustedølen Anton Andreassen, ein av dei andre pionerane på Madagaskar. Dessutan er det fleire artiklar og opplysningar i gamle årgangar i tidsskriftet til Nordmandsforbundet. Til BD: 'Livet før Døden' er ei gedigen skrytebok spør du meg!Helsing harun@online.no

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.