Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Berit Knudsen

[#12104] Strømsø. Buskerud eller Vestfold?

Recommended Posts

Guest Berit Knudsen

Jeg har alltid trodd at Strømsø lå i Buskerud. Kirkebøkene for Strømsø står oppført under Buskerud. Men så kommer problemet. I FT 1801 ligger Strømsø i Vestfold. Hvordan kan det ha seg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Sundelius

Hei Berit, fant dette under denne 'linken' -i Arkivverket-Lenke Bragernes Bragernes og Strømsø ble skilt ut fra Lier prestegjeld ved kgl. åpent brev 1723. Fem gårder under Jarlsberg Verk, Bragernes, ble overført til Sande ved reskr. 26.04.1754, jfr. kontrakt 1737. Åssida i Lier ble i 1774 lagt til Bragernes i geistlig henseende. I 1843 ble Strømsø skilt ut og slått sammen med Tangen til eget sokneprestembete.Men kilden sier lite om forholde om tilhøriheten til Vestfold og/eller Buskerud.lykke til....... Egil S.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Sundelius

Men jeg finner denne:DP 04.04.2002 Døypte i Strømsø 1792-1822Lenkeog den ligger her under Buskerud her på D. P. laget av Buskerud Slektshistorielag / Hurum Historielag. sukk, hilsen Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Næss

Spørsmålet hadde kanskje passet bedre under arkivforumet, da hadde en sikkert fått et mer kvalifisert svar, men jeg tror sammenhengen er at Strømsø, som virkelig var en øy i Drammenselvas utløp, tilhørte Jarlsberg grevskap fra 1600 tallet. Bragernes og Strømsø var separate kjøpstader fram til 1811 da de ble slått sammen til byen Drammen. Under tellingen i 1801 skulle en anta at Strømsø fortsatt var en del av 'Jarlsberg og Laurvigs amt' og det derfor er plassert under Vestfold som det sener ble hetende. For å gjøre forvirringen større: Når en går inn i DA på 'Kjelder sortert etter dåverande område' finner en Strømsø under 0712 Strømsgodset. Det virker på meg mer tvilsomt, men DA's utmerkede medarbeidere har sikkert en logisk forklaring. mvh Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Tore treff løysinga. Strømsgodset trur eg må vera ein skrivefeil. Grensene mellom Buskerud og Jarlsberg og Larvik var tmmeleg komplisert rundt 1801, fordi andre inndelingar kryssa amtsgrensa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Fra kirkebøkene:1) Bragernes og Strømsø ble skilt ut fra Lier pgj. i 1723. (Lier er da i Buskerud, det er det vel ingen tvil om). Altså tilhørte Strømsø Buskerud til 1723.2) Tangen hørte under Skoger, som igjen hørte under Sande i Vestfold, men Tangen ble slått sammen med Strømsø først i 1843. I 1865 er Tangen og Strømsø i Buskerud.3) Strømsgodset ble skilt fra Strømsø og lagt til Skoger i 1843.Ut fra dette kan jeg fremdeles ikke forstå hvordan Strømsø havner i Vestfold.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Sundelius

Fant denne siden, men den 'er i fra 1917'.LenkeNordre Jarlsberg provsti Prestegjeld: Strømmen, Skoger, Sande, Hof, Botne, Holmestrand, Vaale, Borre, Horten....Dette er kanskje grunnen til denne inndelingen! -jeg har ikke svare,hilsen Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Takk for alle svarene med forsøk på oppklaring, men forløpig har det desverre bare vært antagelser. Jeg får prøve å sjekke folketellingen i morgen å se hva det står der. Der burde det vel i det minste stå hvor Strømsø hører til, håper jeg.Grunnen til spørsmålet er at jeg har holdt på med slekt i Skoger, Strømsø, Tangen og Konnerud i tiden ca. 1750-1850. Jeg har klart å finne slekta, men aldri forstått i hvilket fylke jeg har vært. Jeg ønsker derfor også å forstå den 'geografiske' delen av det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Sundelius

Hei Berit, (( pø, mye snø)) Har du prøvet her i DA? F.eks: Digitalarkivet: 1801-telling for 0602 BragernæsOg søkt på: Amt med: AlleHilsen Stokke!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Sundelius

eller denne fra Vestfold siden!Lenkesøk: Alle under: Amthilsen Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det gjør det nesten verre. Bragernes er da ikke et amt slik det står her. Men, det er vel kanskje største lokale admin.senter, men hører under Buskerud, og Strømsø sies jo å høre under Vestfold?? Under sogn står oppført gatenavn???????????? på Strømsø. For meg ser alt forferdelig galt ut.I folketellingene, telles da folk etter prestegjeld/sogn eller fogderier. Kan det være en forskjell på grenser for prestegjeld og fogderier?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Pettersen

Hei Berit.En av gardene på Konnerud, nemlig Stubberud. Slik står det i merknads feltet at. Denne Gaard Henføres Under Eger I Buscherud Amt, I Det Verdslige. Så ut i fra det kan man kanskje si at Strømsø lå i Vestfold ??Har du tittet i Skogerboka ??, der står det litt om kirkedelingene på den tiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Næss

Hei Berit, I ditt siste innlegg fra igår er faktaene riktige, men konklusjonene blir feil fordi du blander sammen verdslig og kirkelig inndeling. Se nøye på Jan Oldervolls innlegg igjen hvor han nettopp presiserer at de forskjellige inndelinger krysser amtsgrensene på en 'forvirrende' måte. En må huske på at de som gjorde dette, ikke hadde tanke for at det skulle være lett å lage logiske inndelinger for et søkbart arkiv vel 200 år senere. Mvh Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Takker igjen for svar. Det skulle stått ? etter fogderier. Jeg vet dette blir veldig masete, men jeg lurer fremdeles på om tellinga forgikk etter verdslige eller kirkelige inndelinger? Nå er ikke jeg interessert i grensene for dagens fylker, men grensene rundt 1801?Ved å se på kirkesognene (Egil Sundelius sin henviste adresse for kirkebøker i Buskerud) finner jeg at Bragernes, Strømsø og Strømsgodset = Buskerud. Skoger, Konnerud, Tangen og Jarlsberg Verk = Vestfold.Eller har jeg fått dette fullstendig om bakfoten? Som jeg sa før, jeg får sjekke dette nærmere i morgen og se om jeg blir noe klokere av det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Næss

Hei igjen, siste fra meg i kveld, Tellingen foregikk etter både verdslige og kirkeliger inndelinger: Magistratene i kjøpstedene og sokneprestene utenfor disse. Det fullstendige reskriptet finnes som en lenke i 1801 tellingen i DA. Som før sagt antar jeg at kjøpstaden Strømsø lå i Jarlsberg amt i 1801 selv om prestegjeldet hørte under Bragernes. Holder fast ved at en må være forsiktig med å bruke kirkebokinndeling som belegg for fylkesinndeling. Hilsen Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Nå har jeg sjekket orginaltellingen for Strømsø 1801 (avfotografert papirkopi).Buskerud amt: Opptegnelse på folketallet i Bragernes kjøbsted, 1/2 1801, sign. Winsnes.Opptegnelse på folketallet i Strømsø kjøbsted, 1/2 1801, sign. 16/2 1801 av Wulfsberg, byfogd. Strømsø kjøbsted m/underliggende Tangen. Gjennomgått 30/4 1801 av (uleselig sign) på Kongsberg.Jarlsberg amt: Opptegnelse på folketallet i Bragernes sogn(=Strømsgodset) under Jarlsberg amt, 1/2 1801.Generell telling av prester, men i byer av rodemestre.Sjekket Drammensboka (det sto ingen ting i Skogerboka) hvor det sto at Strømsø ble utskilt fra Jarlsberg i 1683 og tillagt Laurvig. I 1728 kjøpte kongen Strømsø fra Laurvig, som da ble kongelig kjøpstad. Tangen var et annex under Skoger i Jarlsberg.Som dere ser øverst så lå FT 1801 for Strømsø under Buskerud.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.