Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Øyvind Gjervik

[#12114] Lensmann Anders fra Skillestad i Sogndal

Recommended Posts

Guest Øyvind Gjervik

I 'Hafslo bygd og ætter' av Jon Laberg, finner man en Andres fra Skillestad i Sogndal. Han var lensnann, og hadde bl.a. en datter, Bertha.I Prestemanntallet for Sogndal prestegjeld 1666, finner man en Anders Skellestad som på den tiden var bonde og 28 år.Under Futemanntallet for Indre Sogn 1666, finner man 2 ved navn Anders fra Skillestad, en Anders Lauridtzen Schillestad, dreng og schurffuet, og en Anders Schillestad (bonde).Kan en av dem være den rette?Finnes det noe litteratur om lensmann Anders og slekten hans?På forhånd, takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Antyder Laberg noe om når denne lensmannen eller evt. datteren hans levde?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Sogndal Bygdebok nevner ikke noen Anders Skillestad som lensmann, derimot en Johannes Skjeldestad, tidlig på 1700-tallet. Gards- og slektsdelen av Sogndal bygdebok er under arbeid. Skjeldestad er med i første hefte av 'Heimbygdi vår. Sogndal i Sogn', som kom ut på 1920-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øyvind Gjervik

Datteren var gift med en Einar Erikson Ytre-Eikjum (1640 - 1720), men når datteren levde, og når Anders (eller Johannes?) levde, det vet jeg ikke.Får se om jeg finner overfornevnte bok. Forhåpentligvis kan den være litt til hjelp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ottar Solberg

I Sogndal Sogelags årbok IX (1941) er lensmenn i Sogndal lista opp frå sist på 1500-talet. Det er ingen Anders Skjeldestad på den lista. Eirik Flugeim var lensmann 1664 og Mikkjel Navarsete 1666-1673. I Norar skipreida var Johannes Andersson Øyre, Skjeldestad lensmann i 1706. Det kan likevel vera ein Anders som kom frå Skjeldestad i Sogndal som var lensmann i Hafslo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Lista i den aktuelle årboka er ikkje på langt nær komplett, slik at han godt kan ha vore lensmann utan at han er nemnt i den.Elles er det truleg at svigerfar til Einar Eriksson på Eikjane var nettopp den Anders som var bonde på Skjeldestad kring 1666. Kva tid, og om han var lensmann veit eg ikkje, men det let seg nok finna ved å gjennomgå amtsrekneskapane i Riksarkivet (mikrofiche på Statsarkivet), eller helst tingbøkene for Indre Sogn. Lensmennene er som regel nemnt i innleiinga til kvart tingmøte. Ein gjennomgang av desse for tida 1660-1700 vil nok gje eit relativt godt svar på om han var lensmann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øyvind Gjervik

Takk for rådene! For prøve det.Fant ingenting i noen av bindene 'Vaar Heimbygd Sogndal', men det var verdt et forsøk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.