Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torgeir Kvalvaag

[#12148] Alstahaug og Alstadhaug

Recommended Posts

Guest Torgeir Kvalvaag

Tillat meg å ta opp en gjenganger ikke bare i div. slektsfora, men særlig der:Alstahaug - uten 'd' - er en kommune i Nordland, nærmere bestemt på Helgelandskysten.Alstadhaug - med 'd' - er et sted i Nord-Trøndelag.Det er høyst forvirrende når de to stedene hemningsløst brukes om hverandre, av og til i samme artikkel.Skal tro hva salige Petter Dass hadde sagt.De to stedene har én ting til felles, nemlig ei flott kirke. Men det er også alt (nesten.)Beste hilsen Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Salige Petter Dass hadde truleg ikkje skjøna særleg mykje:-) Det var ingen rettskrivingsnormal på hans tid, og begge stader vart truleg skrive vekselvis med og utan 'd' og det som truleg mykje verre er. Og namnet er opphavleg det same. Men det er sjølvsagt ein god idé i våre dagar å skilja desse to stadene frå kvarandre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Det var jo i grunnen det siste jeg først og fremst hadde i tankene. Så får vi heller la'n Peter ligge (men Alstahaugkirka er nå ganske fin, da...)Mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Langås

Alstadhaug i Skogn (Nord-Trøndelag) er intet annet enn ei misforstått fordansking. Slik det står i dag skulle en tro det er haugen med Alstad, men navnet har ingenting med Alstad å gjøre. Det opprinnelige navnet antas å ha vært noe i retning av 'Alvishaug', Alvirs eller Ölvirs haug. Se mer om dette hos O. Rygh. Enda på Ryghs tid var uttalen /æ:Lsau/ (sånn omtrent), men har nå gått over til /allstahaug/.Mvh Arne Langås

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Her er jeg døpt og konfirmert (flotte bilder!): LenkeMh Arnstein Rønning

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Til Rune: Om du går inn i 'Store norske' vil du finne at namna slett ikkje har same opphav; jfr. det Arne Langås skreiv om opphavet til 'Alstadhaug' i N-T - og at det er 'Alastarhaugr', med fyrste ledd frå øynamnet Alost (no Alsten), visstnok ålegrunnen, som er opphavet til det andre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Alstadhaug NT:Av gardsnavnet gno. Alvishaugr, første leddet er mannsnavnet Alvir, siste ledd haug (en stor gravhaug ligger ved gården og kirka med samme navn).Alstahaug Nordl.:Av gno. Alastarhaugr, første leddet er genitiv av øynavnet gno. Alost (Alsta), siste ledd haug.Kilde: Sandnes / Stemshaug: Norsk stadnamnleksikon.Mvh. Astrid Ryen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Øya heter i dag Alsten, og har bl.a. gitt navnet til en av fergene som går ut fra Sandnessjøen. Hvoromallting er bekrefter vel det som er kommet fram gjennom innleggene at det er all grunn til å holde de to stedsnavnene fra hverandre. Det er jo bare å holde orden på en 'd'....Mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Eg hadde eigentleg tenkt å plassera eit spørsmålsteikn bak parten om namnet var opphavleg det same, men gløymde det. No har eg likevel fått svar, og dermed var jo det ikkje naudsynt:-) Eg er rett nok skeptisk til omdanninga frå Alvishaugr til Alstadhaug, men kjenner kjeldegrunnlaget for dårleg. Er det (eller liknande former) kjent frå skriftlege kjelder, eller er det noko Rygh har resonnert seg fram til? Dersom det siste er tilfelle, er det grunn til å vera skeptisk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Langås

Omdanninga fra Alvishaug til Alstadhaug har nok skjedd i løpet 15-1600-tallet.Fra Rygh (http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html) kan nevnes: På 1400-tallet og deromkring brukes bl.a. formene 'Aluishaug' og 'Allsogh'. Videre kommer 'Alstehoug', 'Alstahoug' (1590), 'Allstadhug' (1626) og 'Alstadhoug' 1664.Det som overrasker meg med Rygh, er at han har valgt forma 'Alstadhaug' (med 'stad' og greier)når han samtidig viser opphav og samtidas uttale. 'Alvshaug' eller 'Alshaug' hadde vært mer i samsvar med uttalen i Ryghs tid (en uttale som høres blant eldre også i dag).Mvh Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Om det ikkje fanst rettskrivingsnormalar på Petter Dass si tid, så var han kanskje blant skaparane av rettskrivingsnormalen. Og Petter Dass skriv konsekvent 'Alstahoug' :'Jeg mindes de Alstahoug-Sogner ret vel, Tre murede Kikrer og Sandnæs Capel, Tiøtøen begriber den ene; Ved Alsten den anden ophøyer sin Spir, Den trede paa Herrøe med hæderlig Zir, Opbygget af Æssebød Steene.' (Nordl. Beskrivelse, Bergen 1739, s. 74-75).Men opp mot våre dagar ser vi oftare vakling, tilogmed Fylkesmannen i Nordland skriv av og til Alstadhaug om Alstahaug. Det må vel unnskyldast med at skrivaren ikkje kjenner samanhangen med øynamnet 'Alsta/Alsten'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

'Tre murede Kirker'. Unnskyld, Petter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Siden lenken til Rygh Ikke virker:O. Rygh påstår ikke at det er noen direkte forbindelse mellom Alvishaug og Alstadhaug.'Denne besynderlige Forvanskning av Navnet (Alstahaug for Alvishaug) som er kommet inn i Skriftformerne fra det 16de Aarh. av, maa vel forklares saaledes, at man urigtigt har antaget Navnet for at ha samme Oprindelse som Navnet på et annet bekjendt Kirkested i Stiftet, nemlig Alstahaug i Helgeland'.Formen Alstadhaug kaller han 'en ytterligere Forvanskning'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Langås

Rygh funker - sånn egentlig sånn... Hadde jeg bare satt et mellomrom mellom URL og avsluttende parentes, da hadde ikke parentes blitt oppfattet som en del av URL. La meg derfor ta adressen til Oluf Ryghs 'Norske Gaardnavne' på nytt, denne gang uten omramming:http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.htmlMvh Arne Langås

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Alstadhaug: ”Kong Alf nu hviler i Alstadhaug. I Lunden svæver hans Skygge. Han hører Harpen i Bryllupslaug. Og mindes Oldtidens Hygge.” (R.P. Dreier)”Alvi-Olvi er et legendarisk navn … Ala kommer av ”all”, Wieh betyr ”hellig”. Alawih – Alvi betyr derfor den allhellige.” (P.A. Lyngstad)”Den (haugen) er sammenkastet, nedeni af Stene, oven paa af Jord, cirkelrund, og 30 Skrids skraas opad, men 200 i Omkreds” (Gerhard Schøning)”Ved Alstadhaug Kirke er en meget svær Kempehoug, som endnu kaldes Alfshoug. Her skal efter gamle Sagn Kongen i Skongen, Alf, være begraven med 7 Aars Skatte hos sig – Dette har forledet mange til at grave i denne Houg, dog uden nytte, da den er bleven dem for svær. – Omsider gjorde Pastor Heide Alvor heraf i 1813, men til Ulykke var Ingen nærværende, som forstod sig derpaa. En muret Grav blev, under en del Kul og tvende Lag Steenheller, fundet omtrent midt i haugen, men som ved en uriktig behandling styrdtede sammen, saa at deri ei fandtes andet end endeel forknuste, dog ubrændte, Been, samt Stykker af et Sværd og Sentrum af et Skjold, der har været forsynet med en kegledannet Spidse udvendig” (Didrik Klüver)Fra Håkon den godes saga: ”Fra Trondhjems distriktet kom Botolf av Olvishaug, Narfe av Staf i Veradal, Thrond Hak fra Egge osv”Mh Arnstein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eva Willenburg

Lett å bli forvirret. I digitalarkivet for 1900 Øksnes, Nordland er min oldemor ført som: født i Alstadhaug, Helgeland! Petra og moren kom da nu fra Alstahaug, Nordland ifølge alle mine papirer.Eva

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Helgeland er navnet på den sørligste delen av Nordland. Din oldemor kom derfor både fra Alstadhaug, fra Helgeland og fra Nordland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anette Skogseth Clausen

Til Eva Willenburg,Vi mottar feilmelding på den oppgitte e-postadressen. Vær så vennlig og bekreft den korrekte adressen ved å sende en e-post til digitalarkivet@uib.noInnlegget står i fare for å bli slettet om vi ikke mottar en bekreftelse innen én uke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eva Willenburg

MEN, kom hun fra Alsta(?)haug, Nordland, skrevet med eller uten 'D'. Med 'D' ifølge digitalarkivet, uten 'D' ifølge alt annet. Eva

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.