Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Anne Lise Hovdal

[#12149] Ole Aas Halvorsen f Rendalen ca 1820-28

Recommended Posts

Guest Anne Lise Hovdal

Jeg har lovet å skrive en etterlysning for en venninne, som ikke har tilgang på internett eller kirkebøker på mikrofilm.En av hennes aner var Ole Aas Halvorsen som ble født i Rendalen i ca 1820-28. Vi vet at hans far var Halvor Semmingsen som var 35 år i 1801, og hans mor het kanskje Kari. Ved FT-1801 bodde Halvor Semmingsen i Androg i Rendalen med sin familie: Ingri Thoresdatter som var 33 år. Deres barn: Kari 8 år, Ragnhild 6 år og Ingrie 1 år.Ole Aas Halvorsen ble født utenfor ekteskap. Det jeg ellers vet om Ole Aas Halvorsen:I ca 1846 kom han til Dønna på Helgeland, og ble gift der. Disse har min venninne opplysninger om etter hva jeg har forstått. Senere dro han til Buksnes i Lofoten, og ble der gift med Berit Margit Abrahamsdatter(født 08.06.1840). Deres barn:Emelie Leone f ca 1861, Anton født 1863,Carl født 1864, Ovald Berntinius født 10.10.1865, Amanda Konstantine født 19.09. 1867,Anton født 1868, Ella Olda Dalia født 1872, Bartholm Marcelius født 1877, Josefine Marie født 12.06.1879(min venninnes oldemor).I 1865 var denne familien i Buksnes, i 1875 i Bodø og i 1879 da Josefine ble født bodde de i Vågan. Flere av barna var bortsatt.Ole Aas Halvorsen var oppgitt å være 60 år gammel da han døde 12.03.1880. Vi er ute etter aner til Ole Aas Halvorsen. Kanskje er det noen som har muligheter for å sjekke kirkeboka for Rendalen i årene ca 1820-28(forskjellige opplysninger om hans alder i kirkebøker og folketellinger).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Tollan

Hei!Lette litt i Nytrøen: Ytre Rendal Gard og ætt og fant flg.:Halvor Sæmingsen f.1766 uekte sønn av Sæming Nilsen Nedre Hole og Kari Halvorsdt Utstu Kvernes 1740-1774, ugift. Hennes foreldre er Halvor Olsen Utstu Kvernes (1702-70) og Ragnhild Jonsdt Husberget? (1708-54).Halvor Sæmingsen med kone og de tre kjente døtrene bor på Søndre Andråstrøa (4-4b) ved ft 1801, men er senere flyttet fra bygda iflg. Nytrøen.Det pussige er at en uekte sønn fødes i Rendalen ca. 1820. (Kanhende er Halvor blitt enkemann og flyttet tilbake???) Sønnen Ole har jeg sålangt ikke funnet nevnt i bygdeboka, men kommer jeg over noe, hører du/dere fra meg.Hvis din venninne ikke allerede har fått biblioteket til å låne inn denne boka, vil jeg anbefale det.Mvh Marie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Vi takker for svaret. Jeg ringte min venninne, og leste opp svaret. Hun ble svært glad.Hun kommer til å bestille den bygdeboka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Tollan

Hei igjen! Tok meg tid og søkte i FamilySearch. Der fant jeg to Ole Halvorsen født i Rendalen på 1820-tallet. Den ene hadde Halvor Semmingsen som far. Mora het Sigri Olsdt. Denne Ole var født 17.06.1821 og døpt 02.09.s.å.Noen Sigri Olsdt finner jeg ikke født i Rendalen i aktuelt tidsrom, men flere i Støren, Verdal og ellers i landet.(Den andre Ole Halvorsen var født i 1822 av foreldre Halvor Olsen og Siri Jørgensdt.)Mvh Marie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Flytter denne opp igjen, og kanskje er det noen som vet mer sikkert om hvem som var anene til Ole Aas Halvorsen nå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Har noen nye opplysninger om Ole Aas Halvorsen, men har likevel ikke kommet noe videre. Kanskje noen vet mer? De nye opplysningene:Ole Aas Halvorsen var musketeer da han ble gift i Vår Frue kirke i Trondheim 27.06.1843 med Sophie Johansdatter. Det er da oppgitt at han var fra Rendalen, og at faren het Halvor Semmingsen. Deres barn døpt i Trondheim:1)Ana Berigthe født 25.05.1844, og døpt i Vår Frue kirke 19.07.18442)Johan født 16.11.1845, og døpt i Vår Frue kirke 26.12.1845.Den 29.06.1846 flyttet Ole Aas Halvorsen og kona og barna til Helgeland, og han var da avskjediget musketeer på 25 år. Kona Sophie var 26 år. De hadde med begge barna.Har også funnet en mulig kandidat i Østerdalske kompi 1821-1853, og det er Ole Halvorsen født 17.06.1821. Han var da vervet. Der står det se anmerkning, men jeg finner ikke noen anmerkninger der. Er dette den Ole Aas Halvorsen jeg og min venninne er ute etter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Denne saken har ligget stille i noen år, men nå har jeg bestemt meg for å låne inn bygdebok eller bygdebøker for Rendalen hvor det står om Halvor Semmingsen og Siri Olsdatter(det er jo ingen tvil om at Halvor Semmingsen var hans far ut fra giftermålet i Trondheim-forstår ikke hva jeg tenkte på da jeg skrev at jeg ikke hadde kommet videre i 2006). Nå er jo også kirkebøkene for Rendalen innscannet, og jeg har funnet Ole som konfirmert i Rendalen 08.10.1837. Min venninne ble glad da jeg fortalte henne om Oles konfirmasjon, og vi fant han igjen sammen på hver vår pc over telefon både som døpt og konfirmert. Hun har ikke så mye tid til slektsforskning som hun ønsker. Hvilke bind av bygdebok for Rendalen må jeg fjernlåne? Hva er navnet på forfatteren. Kommer jeg inn på bygdebøker for andre steder?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Ved Oles dåp den 02.09.1821 var Siri eller Sigri Olsdatter Otnes mor. Hun var enten i tjeneste hos Sevat Knutsen F?? aas(?), eller han står i forbindelse med at han var far til minst ett av de barna hun hadde fått før Ole. Det var hennes 3.leiermål i 1821. Jeg mener å ha funnet ett av barna: Sevat født eller døpt 25.03.1810. Far Sevat Knudsen(??) Fylkeaas(??). Har prøvd å lese kirkeboka 1801-1820 uten å finne det første eller andre barnet hun fikk. Har jeg oversett noe? Er det andre som har dette barnet?Ved folketellingen 1801 finner jeg en Sigri Olsdatter som har tjeneste i Otnes og er 17 år, og jeg fikk mistanke om at ekteparet som er ført rett under kan være hennes foreldre. De ble trolovet 26.02.1775 og gift 20.04.1775.Han beskrives da som Ole Olsen Otnes og hun som Ingeborg Sevaldsdatter Agre. Jeg har funnet flere av deres barn som døpt, men er usikker på om barnet som ble døpt 16.søndag etter trinit 1782 kan være Sigri?(side 381 i kirkeboka på internett). En Siri Olsdatter Otnes ble konfirmert 18.p.trinit.1800. Nå er mine spørsmål:1)Har jeg funnet riktig Siri Olsdatter(det vil si hun som var mor til Ole Halvorsen ved dåpen i 1821)? Mye taler jo for det: Siri eller Sigri Olsdatter Otnes både i 1801 og 1821. Som fadder til Sevat i 1810 finner jeg Kari Olsdatter Otnes, som muligens er den samme som ble døpt 9.p.trinit.1787(side 402 i kirkeboka) med foreldre Ole Olsen Otnes(63 år i 1801)og da Ingeborg Sevatsdatter(48 år i 1801). Navnet på barnet født i 1810 tyder jo også på mulig oppkalling etter Sigris morfar.2)Har noen funnet det andre barnet som Sigri fikk før 1821? Jeg kan jo ha overseett noe, og kirkeboka mellom 1814 og 1821 er ikke enkelt å lese. Den er enklere for perioden 1801-1814., så jeg tror at det andre barnet må være født i 1814 eller senere, eller kanskje på et annet sted enn i Rendalen.3)Ble Sigri gift i Rendalen etter 1821?Jeg har bestil bygdebok for Rendalen på fjernlån, men det kan jo ta litt tid før jeg får den. Hvis jeg får bekreftet at jeg er på riktig spor her, så kommer jeg meg vel videre på egen hånd i de utlagt kirkebøkene og i bygdeboka. Hvis noen har andre foreldre på Siri eller Sigri som ble mor i 18211 hører jeg selvfølgelig gjerne om det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Fikk ikke med alt her, dåpen av Sigris barn Sevat født eller døpt 25.03.1810 står på side 283 i kirkeboka. Det er jo også minst 2 andre kandidater angående Siri eller Sigri Olsdatter i 1801 enn hun i Otnes. Blant annet er det jo en Sigri Olsdatter på 19 år som var i tjeneste i Qvernes og en Siri Olsdatter på 11 år som var oppfostringsbarn i Huusfloen hos Abraham Isachsen og kona Maren Tollefsdatter. Kan disse utelukkes?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Tollan

Hei! Jeg går for Sigri Olsdt Otnes 1782-1845 ugift. Hennes 2. barn er kanhende død før dåp, men Ole Pedersen (Lombnes?) er iflg. mine notater faren, og året er 1819.Som Sigrids foreldre har jeg Ole Jonsen fra Søndre Bakken (Stor-Elvdal)1752-1798 g1779m Goro Olsdt Mykleby (Stor-Elvdal) 1751-1824. Han kjøper (halve) Søstu Otnes av Ole Olsen gm Ingeborg Sevatsdt.Med alle forbehold, da jeg i liten utstrekning har benyttet originalkilder...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Hei takk for svaret. Jeg har fått bygdeboka i dag, og det står det samme som du sier. Problemet er at når jeg ser på innscannet kirkebok for 1782 så finner jeg ingen Siri eller Sigri som døpt med far Ole Jonsen. Derimot har Ole Olsen Otnes et barn til dåpen 16.p.trinit.1782, og som da ser ut til å være Sigri. Skulle ønske jeg kunne å lage lenke, men det blir vel bare trøbbel med pc-en hvis jeg skal prøve meg(har dårlig erfaring med å prøve meg på noe nytt når det gjelder pc). Jeg finner heller ikke noen Ole Pedersen som far til et barn som Siri eller Sigri Olsdatter mor til hverken i Rendalen eller annekssognet til Rendalen. Finner heller ingen Ole Pedersen som passer under Lombnes i bygdeboka. Det er vel jeg som er dårlig til å lete.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg begynner nå å lure på om jeg har satset på feil far til Ole Aas Halvorsen. Ved dåpen i 1821 så er jo faren oppgitt å være Halvor Semmingsen Osdalen, og det samme står ved konfirmasjonen i 1837. Far ved giftermålet i Buksnes i Lofoten i 1863 er også Halvor Semmingsen, men i Osdalen i bygdeboka finner jeg ikke Halvor Semmingsen. Derimot finner jeg en Halvor Simensen føddt 1792, men det står ikke noe mer om han. Kan denne utelukkes som mulig far til Ole? Det kan nå se ut som om jeg har gjort mye arbeid som bare er å forkaste på anene til Halvor Semmingsen født 1766.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg ser også at ved konfirmasjonen i 1810 så kaller Halvor i Osdalen seg for Halvor Semmingsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Konfirmanten Halvor Semmingsen i 1810 er da 18 år, og den eneste Halvor Semmingsen jeg finner i Hedmark(landsomfattende søk) født 1792 og årene omkring er Halvor Semmingsen Trysil med Semming Oudensen som far(56 år i 1801) og Gjertrud Nilsdatter(54 år i 1801). De var brukere i Osvold Søndre i Trysil, og hadde disse barna:1)Semming 10 år2)Halvor 9 år3)Embret 6 årSom konfirmert i Rendalen i 1810 er også Semming Semmingsen Osdalen som er 19 og 1/2 år, og det kan vel være bror av den Halvor som ble født ca 1792(merk at det også er en Semming som er bror av Halvor født ca 1792 i Trysil).Jeg burde vel nå gå på kirkebøkene for Trysil, men nå ble jeg så oppgitt over alt jeg sannsynligvis må slette på Halvor Semmingsen født 1766 og hans aner at jeg har mest lyst til å kutte ut alt som har med slektsforskning å gjøre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

Hei Anne Lise! Fant en Halvor Semmingsen i 1801,på gården OSVOLD søndre i Trysil i Hedmark.Han er 9 år ved 1801 tellingen:LenkeAnn-Mary

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

Ser at du har ham fra før.Beklager!Ann-Mary

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Har du sett i rett kirkebok, Anne Lise? her er kopi fra kirkebok: LenkeSiri Olsdtr med far Ole Joensen og mor Guroe OlsdtrStorelvdal var vel under Åmot på den tiden.Kirkeboka derfra er litt av en jobb å lese!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Prøver pånytt igjen med lenke til debatt. Har nok øvd for lite på dette med å lage lenker: Lenke Olsdatter&startnr=&antall=&spraak=&nr=1&antinnlegg=34#anker

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Når jeg ser i bygdeboka under Osdalen så er det en Semming Oudensen som kom fra Lia og var gift med Gjertrud Nilsdatter. Det er jo de samme navn som en finner i Osvold i Trysil i 1801. Så det kan se ut som om Semming Oudensen og kona var født i Rendalen, men flyttet til Trysil. Så har sønnene Halvor og Semming flyttet tilbake til Osdalen. Det er mulig jeg er helt på villspors nå?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg har kommet litt videre her, og Semming Odensen var gift med Gjertrud Nilsdatter døpt 3.søndag etter trinit.1755 i annekset i Rendalen. Det er ikke noe problem, men jeg har problemer med å lese navnet på et søsken av henne døpt 07.06.1745. Det står Nils Fischevigs barn ? Jeg syns det ligner på Doreth, men i bygdeboka står det Goro født 1745. Jeg får ikke det til å bli at det står Goro der: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9189&idx_id=9189&uid=ny&idx_side=-44>Lenke Permanent bildelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.