Jump to content
Arkivverket

[#12163] Straff for leiermål


Guest Jeanette Kleve

Recommended Posts

Guest Jeanette Kleve

Min tipp-oldemor fikk 4 barn med 3 forskjellige uten å være gift, i 1837, 1850, 1857 og 1860. Hun giftet seg til slutt med den tredje barnefaren i 1861. Hun var bosatt i Hedenstad sogn i Sandsvær.Hun må jo ha fått en straff for dette, men hvor kan jeg finne det? Fikk hun straff etter første leiermål, eller ventet de til andre? Fikk fedrene straff? Og kan det tenkes at straffen ble 'sonet' eller skriftet i et av nabosognene (Eftelødt, Komnes e.l)?Barnet som ble født i 1861 ble sendt til Danmark, og ryktet sier at de ble fratatt barnet. Kan jeg finne opplysninger om dette noe sted?Jeanette

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Regelen etter straffeloven i 1842 var at man ble straffet om man fikk barn med tre forskjellige personer, 'uten å komme i ekteskap' med noen av dem. Det var det samme for menn og kvinner. Hun kan ha fått en uke på vann og brød i 1857, og noe lignende i 1860, om hun ikke da kunne godtgjøre at hun var i ferd med å komme i ekteskap med den siste. Det er futen som har administrert straffen, og det er i futearkivet man burde sjekke, sammen med forhør hos sorenskriveren, rimeligvis ført i ekstrarettsprotokollen.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Jeanette Kleve

Etter å ha sjekket litt nærmere på denne dama, viser det seg at hun har fått flere barn enn de som er nevn. Barna er: Johannes f. 1837 Peder f. 1841 (faren er gift mand) Nicolena f. 1843 Johan f. 1847 Olava Marie f. 1851 Einarda Margrethe f. 1856 Einarda Margrethe f. 1859 (samme far som f. 1856)Dette er altså 7 barn med 6 forskjellige fedre (kan det bli verre?:-). Den ene faren er 'gift mand'. To av barna er født før den reviderte straffeloven i 1842. Var 'kravene' for straff anderledes før 1842? Fikk den gifte manden noe straff? Og hvor mange ganger er moren sannsyneligvis straffet?

Link to post
Share on other sites
Guest Arne Arvid Rasmussen

Før kriminalloven av 1842 gjaldt ihvertfall formelt de gamle bestemmelsene i Christian den femtes Norske Lov av 1687 6-13 'Om Løsagtighed'. De reglene ble opphevet formelt ved kriminallovens kap. 28 § 12. Du finner begge lover under 'Nyttige lenker', kriminalhistoriske kilder.

Link to post
Share on other sites
Guest Frode Ulvund

Jo, Chr.5s lov galdt, men med endringar. Med fare for å gjera meg sjølv til kriminell, legg eg her ut eit oversyn over endringane innan 'løsagtigheter' frå Chr.5 til 1812 då ordinære leiermål vart avkriminalisert. Oversynet er henta frå Frå Bot eller bryllup. Ugifte mødre og gravide bruder i det gamle samfunn, Univ.forlaget 1981, (J:Eliassen og S.Sogner, red.), s. 92-97. Dette er ei råfil med OCR-lesing frå boka og ikkje korrekturlest. Særleg første del om reglane i CHr.5s lov er litt uoversiktleg på grunn av oppsettet. Oversynet finn ein her: http://129.177.206.188/fag/losagtighet.htm

Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Jeg så på sjeleregisteret for Tukthuset i Christiania i går. Der var det flere kvinner som sonet for 'forbrytelsen' lejermål. Straffen varierte fra 6 - 9 måneder. Tidsrommer var ca 1860-65.

Link to post
Share on other sites
Guest Jeanette Kleve

Ja, dette var litt av ei dame:-) Barnet født 1843, Nicolena, skal visstnok være født i Akershus, og døpt i Hedenstad ca 4 år seinere. Kanskje hun har blitt svanger etter et straffeopphold i Akershus eller Christiania?Men ved en fengselsstraff; ble den sonet i Christiania og omegn, eller kunne hun ha sonet på et sted nærmere Sandsvær som feks. Kongsberg eller Drammen?Jeanette

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...
Guest Jeanette Kleve

Hos sorenskriveren i Numedal, Sandsvær og Eiker, fant jeg et forhør av Anne Magrete Larsdatter i 1851. Der ble hun dømt til '15 dagers fengsel på vand og brød, da hun har fått fem barn med fem forskjellige mandfolk uten å komme i ekteskap med noen av de.'Da er det litt artig å tenke på at hun fikk enda to barn til (med en sjette mann) uten å være gift. Litt av ei dame å skryte av at man har i slekta:-)Jeanette

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Olaug Dreyer

Hvor lenge gjaldt kriminalloven av 1842?Var den fortsatt gjeldende ved århundreskiftet da en av min manns formødre fikk tre barn med tre forskjellige menn uten ekteskap.? Olaug

Link to post
Share on other sites
  • 7 years later...
Guest Hege Mohagen

Kaprer denne debatten litt:Sitter med litt av det samme problemet selv! Har en slektning som fikk tre barn født utenom ekteskap med tre forskjellige menn. Det siste barnet ble født og døpt i Sverige i november 1902, selv om hun holdt til i Aurland og var tilbake i løpet av sommeren 1903.. Ble barnet født i Sverige for å slippe straff? Hun giftet seg senere med siste barnefaren, men jeg har ikke funnet ut når og hvor. Blir fasinert av slike historier, godt tidene har forandret seg. Mvh, Hege

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.