Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Knut Bryn

[#12222] Mette Badscher, Bergen 1711

Recommended Posts

Guest Knut Bryn

Jeg tok en kikk i registeret til domboken for byfogden i Bergen 1711, og oppdager da at en 'Mette Badscher' er innstevnet for pengekrav hele fire ganger dette året. Ett av kravene tyder på at hun slett ikke bare drev med årelating og beinbrudd. En stevning fra Henrich Külenkamp viser nemlig at hun i løpet av 1710 hadde kjøpt 2 tønner malt, 30 tønner rug og 6 tønner tysk korn. Spørsmålet mitt er nå om Statsarkivet evt. i Sollieds arkiv har noen opplysninger om hvem denne damen var?Grunnen til min interesse er at jeg har grunn til å tro at hun senere flyttet til Årdal i Sogn. Der opptrer nemlig en 'Mette Barsker' i kirkebøkene flere ganger i perioden 1716-1719. To ganger er hun endog introdusert uten at jeg med sikkerhet har klart å bestemme hvem hun var gift med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Jeg har sjekket Sollieds register, men dessverre uten å finne noe om Mette Badscher.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

I Fylkesarkivets kulturhistoriske leksikon fant jeg en artikkel om 'Handel og gjestgiveri på Årdalstangen'. Se denne web-adressen: Lenke Her står det bl.a. at: 'I 1716 fekk Margrete Badskjær, enkja etter Hans Munch, løyve til å selja øl og brennevin. Ho fungerte også som sårlækjar, noko som kunne komma godt med i gjestgjevaryrket.' Selv om denne dama kalles Margrete, så er det fristende å tro at hun er identisk med Mette Badscher fra Bergen.Dette gjør at jeg har to nye spørsmål: 1) Er Hans Munch å finne i Sollieds arkiv, og er evt. kona hans nevnt der? Det hører med til historien at en Hans Munch døde i Årdal i 1712.Spørsmål 2): Har Statsarkivet noen kilder som forteller om gjestgiverbevillinger, - evt. søkndar om slike?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Du har truleg rett i at Mette og Margrete må vera den same, utan at eg kjenner nokre konklusive prov på det. Mette er jo som kjent ei kortform av nettopp Margrete.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Sollied har registrert en Hans Hanssen Munch, båtsmann, skipper med borgerskap 4. mai 1693. Han skal være fra Lolland, og står i manntallet for Bergen 1683. Han var gift med Anne Rasmusdatter Boes, som det ble skiftet etter i 1692. Ifølge Sollied var han 'antageligvis' andre gang gift med Margrethe Christophersdatter. Hans Munch hadde barn gravlagt i Bergen opp til mai 1700, og han synes å stå som skipper til i 1709.Kanskje er Margrethe Christophersdatter identisk med Margrethe Badscher i Lærdal? Hans Munch døde i Lærdal i 1712, 64 år gammel.Gjestgivere hadde nok i eldre tid oftest borgerskap. I Stiftamtmannsarkivet i Bergen (boksene 2050 og 2051) ligger det dokumenter som gjelder gjestgiverne, i Indre og Ytre Sogn dekker materialet årene 1727-1789.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Dette var nyttig. Hvis vi godtar at navnene Margrethe og Mette kan gå litt om hverandre, tyder jo dette på at Mette Badscher i Årdal kan være datter av en Christopher selv om Sollied uttrykker en viss usikkerhet. Blant faddere i Nykirken 1705 fant jeg for øvrig 'Margrethe Hans Munchis'. Dette peker jo i samme retning.Blant faddere i Korskirken fant jeg for øvrig 'Mette Badsker pige' to ganger i 1698. Dette kan vel tolkes dithen at Mette i alle fall ikke hadde etternavnet sitt fra sin første mann, men enten fra sin far eller evt. gjennom sitt yrke før hun begynte med ølbrygging. Hvis det da ikke er blitt borte en genitiv-s slik at det egentlig står 'Mette Badskers pige'?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.