Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kari Larsen

[#12264] Albert Bringman og Rip i Bergen og på Sund ca. 1750

Recommended Posts

Guest Kari Larsen

Jeg er forvirret. Det må være minst to Albert Bringman gift med hver sin Rip ifølge Døypte i Sund 1748-1769 og Faddere i Nykirken, Bergen 1700-1760. Men er disse i slekt, og i så fall hvordan? Eller har Bergens-paret flyttet 'hjem' til gården Bringman på Sund, slik at dette er det samme paret?Det 'andre' paret bor nemlig på Sund, på gården Bringman.Her er 'mitt' par: Albert Bringmand, Döpt 24.06.1718 i Nykirken, Bergen gift med Birthe/Birgittha Maria Rip (Hansdtr/Olsdtr) Döpt 25.08.1723 i Bergen (Døypte i Bergen 1668-1815) Barn: Else Cathrine ble døpt i Nykirken 03.09.1742 Ole ble døpt i Nykirken 25.02.1744 i Bergen Johan Christian ble døpt i Nykirken 13.01.1746Her er par 2: Albert Bringman og Berthe Marie/Elisabeth Rib/Riip Barn: Johan Christian ble døpt 26.7.1748 på Sund Peter ble døpt 8.7.1750 på SundKanskje familien flyttet til Sund, og at den første Johan Christian døde?? Sønnen Ole døde 29.01.1798 i Bergen, så han har ikke blitt værende på Sund. De andre barna vet jeg ikke mer om. Men det finnes flere Albert Bringman i Bergen. Bestefaren til Albert hadde samme navn, og to av hans døtre - Else Cathrin og Stincken fikk begge en sønn som ble kalt Albert Bringman. Albert f. 1718 var sønn av Jan Christenssøn og Else Cathrin Bringmand, mens den andre Alberten var døpt i Nykirken 27.10.1700 som sønn av Hans Dreyer og Stinchen Bringman. Kanskje søstrene til Stinchen og Else Cathrine (Trine, Alchie, Weinchie) også fikk Albert-barn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Turøy

Albert Jansen Bringmann eigde ei tid gjestgivarstaden Bukken som ligg i innseglinga til Bergen frå sør.Bukken er ei lita øy midt mellom Bergenshalvøya og Sotra. Den høyrde dengong under Sund prestegjeld og ligg i dag inn under Sund kommune.Utan at eg kjenner til detaljane så har gjestgivarstaden Bukken ein lang historie.Det vart halde skifte etter Albert Jansen Bringmann i 1756 (Sartor side 8b,45 protokoll J2). Der vil du truleg finne svar på spørsmåla dine.At Albert hadde bustad både i Bergen og på Bukken i Sund er ganske sannsynleg. Så eg tippar at det er same personen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Larsen

Takk for meget interessant innlegg! Jeg har jo hørt om Bukken, siden jeg kommer fra Bergen (eller Fana før innlemmelsen i Bergen). Men det er jo lenge siden jeg forlot Vestlandet. Er det info om Bukken på nettet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Turøy

Eg har ikkje funne noko eiga historie om gjestgiveriet på Bukken her på nettet. Men i Tingbøkene frå Nordhordland som du finn under denne lenkja Lenke kan ein finna ein del stoff.Mellom anna tinglysinga av skøyte som du finn i Nordhordland tingbok 41e, 1747 . Desse tingbøkene er store og til dels vanskelege dokument å leita i, men det er mykje interessant stoff dersom ein vil leita i gamle kjelder. Kanskje kjem du over ein og annan ’godbit’ også?Dersom det er spesielle saker ein vil leite etter i ei tingbok, er det lurt å søke etter spesifikke ord. T.d. Albert, Bringmann eller Buchen. Men ver klår over at skrivemåten kan variere. Albert var også skriven som Albricht og Buchen vart også skriven Bochen osb. I Internett Explorer går ein inn på ’Rediger’ og ’Søk’. Eg går ut frå at det finnest liknande i dei andre nettlesarane óg. (Men dette visste du kanskje). Her er tinglysinga av skøyte:Tollef Gabrielsens udgivne Skiøde til Albert Bringmand paa Giestgiever Stædet Buchen med tilhørende huuse og pertinentier efter Skiødetz UdViis dat: 27 Martij 1747 vide fol: 353Som ein ser så står det ikkje noko om prisen, men litt lengre nede står det at han pantsette eigedommen for 600 rdl. Det var etter måten ein stor sum på den tida.Albert Jansen Bringmands udgivne Pante Obligation til nu afg/angne biskop Borneman paa Capital 600 rdr for hvilcken Summa debitor pandtsætter Giest giver stæden Buchen med til hørende pertinentier dat: 1ste April 1747 vide fol: 354

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Det er også skifte etter kona: Skifte: Berta Maria Rup Bukken Sartor 568 8b 1790-1794Hun var annen gang gift med Mons Stephens. Bjelkarøy. Deres første sønn, født 1760, fikk navnet Albert Bringmand Mons. Buchen.Albert og Birgitta var forøvrig viet i Bergen: Albert Jansen Bringmand og Birgitta Maria Rip ungk. p. i bøn. Okt 03 1741 NK.Men jeg lurer litt på hvorfor du tror Birgitta er datter av Hans Norenberg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Litt historikk om Bukken, sitert fra 'Kulturhistorisk vegbok, Hordaland':'I Christian IVs dagbok frå Noregsreisa i 1599 finn vi referert segna eller anektdoten om opphavet til namnet Bukken. Ein hollandsk fullriggar passerte ein gong fjellhamrane på øya med gjestgjevarstaden så nær at ein bukk som gjekk og beita, hoppa ned på ein rånokk; derav namnet: Buch van Raa!Bukken ligg i Raunefjorden mellom Lerøy og Bjelkarøy, på ei av dei små øyane i Bukkasundet; midt i hovudleia mot nord.Alt på 1600-talet var Bukken ein av dei sentrale gjestgjevarstadene ved innseglinga til Bergen. Dei første åra av 1700-talet var det biskopen i Bergen, Nils Smed, som åtte staden. Sjølv budde han i Byen. Seinare busette dei fleste eigarane seg på gjestgjevarstaden. Mellom desse var Cornelius Pettersen som kjøpte Bukken i 1793, og Jacob von Krogh, som overtok i 1800.På denne tida var det ein viss konkurranse mellom Bukken og Godøysund i Tysnes. Hardingane og folk frå Sunnhordland heldt seg mest til Godøysund, medan reisande frå Midthordlandsbygdene i større grad nytta Bukken. Skulle ein sørover hovudleia gjennom Austevoll og Fitjar, måtte ein gjerna liggja i Bukken og venta på bør, før ein la ut på det harde fjordstykket over Korsfjorden.I 1811 kjøpte Bertil Olai Wilhelmsen gjestgjeverstaden i Bukken, og denne slekta dreiv staden heilt fram til 1897. Det var i denne tida, i 1849, at gjestgjevarstaden vart utvida til landhandel. Handelen i Bukken tok slutt i 1901, og gjestgjevarstaden vart nedlagd få år seinare. Den nye dampskipsleia gjekk utanom Bukken.I dag er staden freda og i god stand. Hovudbygningen representerar byggeskikken i Byen kring hundreårskiftet 1800, likeins sjøbua med den opne svalgangen, og 'skjenkestuen'. 'Folkestuen', for rorskarane og bygdefolket, er riven i dag.'Mvh. Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Og da kan jeg legge til at det var Birgittas andre ektemann, Mons Stephansen (Buchen) som solgte til Cornelius Pettersen i 1793. Mons og Birgittas sønn Albrigt Bringmand Mons. Buchen fikk skjøte på Bukken i 1791, men tok ikke over fordi han var gift med Anna Olsdtr. Holm i Korshavn i 1788. I Korshavn var der også gjestgiveri og handel, og han syntes ikke han kunne drive begge plassene.Det er forøvrig feil at det var Jacob VON Krogh som overtok i 1800, han var ikke av VON-slekt, men en helt vanlig Krogh, nemlig Jacob Andreas Krogh (f. ca. 1768, dør i Bergen 1826) som giftet seg med Magdalena Margarethe Koren Christie i Sund i 1797. Jacob var sønn av Morten Mathias Jacobsen Krog (1728-1780), borger og baker i Kristiansund, og Birgitta Regina Andreasdatter Floer (1727-1774), som ble gift 15.1.1768.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Larsen

Til Tore: Takk for tips! Jeg sverger til hurtigtaster, og bruker ctrl+f for å lete på en side. Men verre blir det vel å finne ut hvilken lenke jeg skal lete i?Til Heidi: Hjertelig takk til deg også. Jeg har fødselsinfo herfra: Digitalarkivet: Døypte i Bergen 1668-1815. 6958 Aug 25 1723 Birgittha Maria Hans Norenberg Johanna Ribor Larsdtr KKMen det kan selvfølgelig være en annen. Jeg finner ikke hennes faddere i Nykirken, men fadderne til andre av Hans Norenberg er der (av barna Laris Andreas, Johanne Margretha, Clara, Michael Snog, Hans Heitmann, Birgittha Maria og Lyche Dorotha, mangler jeg faddere til de to siste, samt Clara.Hvor finner jeg de skiftene dere nevner?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Hei Kari,Jeg var inne og så på Norenbergs datter, men hvilke indikasjoner har du på at det er henne?Verken Rip eller variantene, Riip, Rib eller Rup er vanlige navn i Bergen, og jeg har ikke funnet aktuelle kandidater i Bergen.Ser heller ikke at barna Else Cathrine (etter Alberts mor), Ole (sannsynligvis etter Birgittas far, hun kalles jo stadig Olsdtr.), Johan Christian eller Peter er navn som går igjen i Norenberg slekta.Det er kanskje vel så sannsynlig at Ingeborg Marie (som hennes datter med Mons heter) er et navn etter Birgitta Marias mor. (Mons sin mor het Synneve).Kanskje er det andre som kan hjelpe oss videre med opphavet hennes - jeg har dessverre liten tro på Norenberg...Heidi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Larsen

Er ikke hjemme med basen min, men så vidt jeg husker er Hans' kone i noen tilfeller kalt Rip e.l. til etternavn (Johanna Ribor).Ellers er jeg jo enig i det du skriver om navn, så jeg bør vel lete litt mer intenst etter kandidater, kanskje...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Turøy

Skal vi fylgja teorien til Heidi så er det ein kandidat under denne lenkja LenkeNamnet stemmer bra, årstalet rimer, faren heitte Ole og mora Ingebor. Det gjenstår å finne ut å finne ut kven ’Ole Amptmand’ var. Om han til dømes heitte Ole Rip eller noko liknande.Har prøvd å søkje vidare på dette ekteparet, men det ser ut for at dei døypte berre denne dottera i Bergen. Heller ikkje fadrane kan gje noko ledetråd. Dei som har tilgang på fleire kjelder frå Bergen i 1722, kan kanskje finne meir ut om kven Amtmannen var?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Larsen

Kjempefint! Hjertelig takk Tore- kanskje på sporet.. Jeg må se mer på dette senere i uken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Rindedal

Vet ikke om debatten er gått ut på dato, men det ser ut som om gjestgiveren i Bukken har tatt sin morfars navn. Såvidt jeg begripe må han være identisk med Albert Bringman som døpes i Nykirken i 1718 som sønn av skipper Jan Christensen og Else Catrine Bringman.Det holdes skifte etter broren Jan Jansen Bringman i 1756 og det opplyses da broren Albert Bringman er myndig og bor i Bukken sør for Bergen.En avdød søster nevnes også, nemlig Johanne sal.Anders Hysing. Disse finnes i Digitalarkivet.Ser ut som første Albert Bringman tok borgerskap i 1660 og gift med Else Hansdtr Steen som begravdes fra Nykirken i 1669.Det kan være at samme Albert vies i Domkirken i 1671 med Stinche Jakobsdtr Sem

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Larsen

Hei Svein Nei denne debatten gaar aldri ut paa dato. Men naa har jeg ferie en uke til i Tunisia, saa jeg kan nok ikke faa sammenholdt din info med mitt arkiv foer jeg er hjemme igjen. Takk for innspill.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Larsen

Hei Svein! Takk for info! Som du ser av innlegg nr 2, så skriver Tore Turøy om et skifte etter Albert Jansen Bringmannn i 1756. Du nevner broren Jans skifte i 1756. Stemmer det at brødrene døde like etter hverandre? Albert må i tilfelle ha dødd etter Jans skifte, siden Albert6 er nevnt i dette skiftet. Du skriver om søsteren Johanne sal. Anders Hysing. Men betyr ikke det at det er ektefellen Anders som er avdød?Takk for tips om den første A. Bringman. Her er en oversikt over mine Albert Bringmand. Jeg har 4 stk:Alberdt B. f. ?? (Foreldre ukjent, far til Else Cathrine og Stincken nedenfor)Albert Hansen B. f. 1700 (F: Hans Dreyer og Stincken Bringmand, etterfølgere ukjent)Albert Jansen B. f. 1718 (F: Jan Christensøn og Else Cathrine Bringmand)Albert Monsen B. (Buchen) f. 1760 (F: Mons Stephensen Bjelkarøy og Birgitta Maria Hansdtr Rip)Foreldrene til Birgitta Maria Hansdtr Rip vet jeg fortsatt ikke noe sikkert om.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Holter

Mulig du har dette, men Albert nummer en er vel den som blir enkemann efter Else Hansdatter Steen i 1669:[url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=bedo1668&variabel=0&postnr=52807&fulle=true&spraak=n>LenkeOg som gifter seg på nytt i 1671 med Stincke Jacobsdr. Sem:LenkeAlbert Hansen B, f.1700 er sikker han som gifter seg 1735 med Elisabeth Brede:LenkeDisse to får barna:Johanne 1736 Lenke Antagelig denne: død 1736 LenkeElse Cathrine 1737 LenkeJohanne 1739 Lenke Død 1764 LenkeElisabeth 1741 Lenke Død 1743 LenkeAlbert 1744 LenkeElisabeth 1746

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Larsen

Hei Kenneth! Jeg har dessverre oversett ditt svar til nå. Takk for info. Jeg lurer på datoen for Elisabeths død i 1743: LenkeDet står 107, men datoen før er Okt 28 og de etterfølgende er 107, 407, 507 osv.Skulle tro det var 1. juli, men det er jo litt rart at denne datoen kommer etter 10. oktober.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Holter

Hvis du trykker 'neste', ser du at det fortsetter med juli. Hvis du trykker 'førre', ser du at oktober-datoene er puttet inn mellom juni- og juli-datoer. Så 1. juli stemmer nok.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Bjernes

Det var litt interessant vedr. Albert Bringman. Kunne ønske å få svar fra Per Nermo som har ham gift med Johanne Strangesdatter Mule. Er dette den samme Albert bringmann som var gift med henholdsvis Else Hansdatter Steen og Stincken Jakobsdatter Sem?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.