Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hermod Moursund

[#12270] HJÆLP!! Normann-slekt på Sunnmøre?

Recommended Posts

Guest Hermod Moursund

Å lete etter Normann'ere på Sunnmøre, har vært som å lete etter den berømte nåla.Er det noen som kjenner til en Normann-slekt som i hvert fall holdt til på Sunnmøre på 1700-tallet, og som kanskje også holder til der i dag?Solveig Eidnes Moursund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Så vidt eg veit hadde Sunnmøre inga Normann-ætt på 1700-tallet. Derimot var Mette Marie Normann(d 1759) kone på borgarsetet Kjeldsund i Herøy. Ho var gift tre gangar og hadde ei rekke barn, men ingen av disse kalte seg Normann.Bakaren Kristen Normann (1885-) var fra garden Mauren i Skodje. Kristen Normann var gift med Josefine Nikoline Andreasdt Velle fra Ørsta, og dei hadde to barn: Arthur Normann (1906-91), ugift sjømann, budde i Ørsta, og Petra Adelheid Normann (1907-), gift med Mindor Iversen, Volda. Dette etter B J Dale: Ørstingar II - Ættebok for Ørsta 1900-1998. Bygdeboka for Skodje har ellers ei rekke opplysningar om denne Normann-ætta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Tusen, tusen takk, Bjørn, for svært viktige og interessante opplysninger.Den vi leter etter, er imidlertid Ole Henningsen Normann (1759-1808) som kom nordover med ei jekt til Senja - til Gabriel Moursund. Her slo han seg fram både som jekteskipper og lensmann, ja, han drev også med handelsvirksomhet. I militære ruller sto det at han var fra 'Sünnmør', men de fleste har trodd at han var sønn av Henning Junghans Eriksen i Harstad, noe vi aldri har trodd på da han ikke står oppført som hans sønn. Han kan ikke ha vært hvem som helst siden han giftet seg med fogdedatteren Maren Wang.Spørsmål: * Hvor gammel var Mette Marie Normann da hun døde i 1759? Var det kan hende i barselseng? * Hva het hennes siste mann?Dette er svært interessant og håper på informasjon om dette snarest.Solveig Eidnes Moursund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Ja, dette var interessante opplysningar. Sidan fornamnet Henning stort sett bare blei brukt av Castberg-familien med allierte, kunne ein tenke seg at Ole Henningsen skreiv seg fra denne kretsen. Men no slo eg opp på døypte i Borgund i Digitalarkivet og fann straks Henning Olsen på Kalvestad som i tida 1742-62 hadde 11 barn til dåpen, derav Ole Henningsen 1748 og Ole Henningsen 1755. Denne siste er ein god kandidat til dokkar Ole Henningsen Normann. Eg var ellers litt for bastant i stad, for midt i Ålesund budde skreddarmeister Ole Ingebrigtsen Norman (skifte 1792), som 1774 ekta Maren Hansdt Thode. 1776 fikk dei sonen Jørgen Emanuel Norman som døde 1780. Ellers ingen barn. Ole Ingebrigtsen Norman var av bondeslekt på indre Sunnmøre, helst i Geiranger. Namnet må han rett og slett ha tatt (slik også Ole Henningsen kan ha gjort). Ole Henningsen kan ikkje ha vore av slekta til Mette Marie i Kjeldsund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Turøy

Eit slikt rop om hjelp kan ein ikkje overhøyre.Eg veit ikkje om det som eg har å bidra med vil hjelpe, men eg prøver.Ein Andreas Normann frå Sunnmøre vart (ca.) 1758 gift med enkja Susanne Borensdatter som dreiv og åtte gjestgiveriet på Solsvik på Sotra utanfor Bergen.Denne Andreas Normann må ha døydd kort tid etter. (Men eg har ikkje funne at han vart gravlagt så eg veit ikkje kor gamal han vart.)Den 18. juni 1760 vart det skifta etter han. Sidan han ikkje hadde etterkomarar så var det syskena som arva han. (Utanom kona sjølvsagt.) I skifte går det fram at Andreas hadde ein bror, Lars Normann, tollbetjent på Sandøy i Romsdal og ei syster, Maria Andreasdatter.Ut frå namnet til systera så skulle ein tru at far deira heitte Andreas.Eg veit ikkje om dette var til noko hjelp, men det var det eg hadde å bidra med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Tusen takk, Bjørn.Kan du utdype dette med Castberg-familien?Dette med årstall på denne tida er vanskelig. Jeg sitter med de militære rullene (fått fra statsarkivet) fra 1796, 1801 og 1804. I 1796 har jeg regnet ut at han var f. 1749, i 1801 f. i 1751 og i 1804 f. i 1759! Var det vanlig at det var så stor usikkerhet omkring fødselstall?Vi kutter altså ut Mette Marie Normann som mor (hvorfor?), og heller mer mot Henning Olsen på Kalvestad i Borgund som far? Vet du hvor gammel Matte Marie var da hun døde?Maren Wang var presteenke og fogdedatter og svært høyt på strå. Kunne han som vanlig fattigsønn blitt gift med henne hvis han var sønn av Henning Olsen på Kalvestad (Kjenner ikke til hva Henning var)?Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Ja, slike uvisse aldersoppgåver var svært vanlige. Etter folketellinga 1801 (den digitale) var lensmann Ole Normand i Torsken '42' år gammal. Dette vil 'til vanlig' seie at han gikk i det 42. året sitt, dvs fødd 1760. Men ofte ser vi at disse oppgåvene er heilt villeiande når vi t.d kan kontrollere mot kirkebøker.Opplysninga om Andreas Normann fra Tore Turøy var ny for meg, men det er mulig at han bare kom fra Sunnmøre då han fikk enka på Solsvik. Eg skal sjekke vidare. I Kristiansund og på Bremsnes var det ellers nokre Normann'ar på 1700-tallet.Mette Marie Normann i Kjeldsund fødde siste barnet sitt 1757. Ektemenn: 1 Willum Børgesen (barn Anne Rebekka og Wilmike), 2 Ole Hanssen Kielsund (barn Rasmus, Størkine og Anders)og 3 Ole Eriksen Kielsund (barn Gjertrud 1750, Anders 1752, Johanne og Else 1757). Herfra går ingen linjer nordetter Norge.Henning Tygesen Castberg var sorenskrivar på Sunnmøre. Henning-namnet må han ha fått etter den styrtrike godseigaren Henning Hanssen (Smit), som må ha vore Tyge Nilssen (Castberg) sin prinsipal ei tid. Henning Castberg hadde ei kusine (av Knag-slekta), og i hennar familie dukkar både Tyge- og Henning-namnet opp; dessutan hadde borgaren Jørgen Hanssen Høgh i Vegsund sonen Henning Høgh, tydelig oppkalt etter faren sin prinsipal HT Castberg. Henning Olson på Kalvestad var fødd på Vedde i Borgund, og ein kan ikkje sjå vekk fra at hans far, Ola Endreson (fra Standal i Hjørundfjord), hadde vore i tenesta til Henning Castberg. Ola på Vedde var svært velståande for si tid. Kona hans heitte Sissel Hansdt. Kona til Henning Olson på Kalvestad heitte Ragnhild Nilsdt, men eg har ikkje fleire opplysningar enn namnet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Takk først til Tore, som kom innimellom dialogen mellom Bjørn og meg. Flott om Bjørn undersøker den retningen mer.Henning Olsen ble vel oppkalt etter Henning Castberg fordi han var en så 'høytstående person'? Vet vi når Henning levde? Enn Ola Endresen? Deres koner? Hvem er i så fall far til Ola?Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Ola Endreson på Vedde var fødd kring 1665 på Standal i Hjørundfjord og døde 1713. Både på fars- og morssida var han av framståande ætter, 'bondeadel'. Mora var av lensmannsættene både i Hjørundfjord (Årskog) og Rovde (Leikong), og Ola var nærskyld mange av lensmennene og borgarane på Sunnmøre i samtida. Eg trur neppe ein mann som Ola ville ha kalt opp ein son etter Henning Castberg av rein fåfengd, og reknar heller med at han hadde vore i teneste hos Castberg. Eg har ikkje fadderopplysningar om Henning, men det skulle ikkje undre meg om ein fann Castberg mellom fadrane. Bøndene på Vedde var ellers mellom dei fremste i Borgund.Henning Tygesen Castberg var fødd kring 1662 og døde 1724, sorenskrivar på Sunnmøre. Han var son av borgaren, seinare sorenskrivar Tyge Nilssen (Castberg)og Maren, datter av sunnmørsfuten Nils Jacobsen Knag. Henning Tygesen hadde m.a broren Nils Knag Tygesen, lagmann i Bergen, 1721 adla Knagenhielm. Henning Tygesen budde på Våge på Sula, Ola Endreson på 'nabogarden' Vedde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Rindedal

Selv om klokken er alvorlig mye, antar jeg at følgende vielse hører hjemme her, Nykirken, Bergen,matros Ole Ingebrigtsen Normand x1744 Ragnele Lorensdtr Meyer, skulle tro det er den samme Ragnele som vies som enke i 1751 Nykirken med Herman Fredrik Meyer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Takk til både Bjørn og Svein! Nå har vi hatt en god natts søvn og kommet oss til hektene etter den opplevelsesrike kvelden i går.Jeg er lite kjent på Sunnmøre og trenger litt oppdatering om steder. Er Kalvestad på Godøya eller-? Sula? Bjørn, når du sier 'nabogården', er det to forskjellige øyer eller på samme sted?Så over til de mer forskningsmessige forhold: Finnes det noen oversikt over Henning Olsens barn? Står det noen steder om at hans sønn Ole Henningsen (f. 1755) ble boende på Sunnmøre? Det er det essensielle spørsmål for meg.Finnes noen Endre (f. ca. 1620/30) i Hjørundfjord?Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Øya Sula er milelang og meir og ligg på sørsida av Borgundfjorden, dermed også sør for Ålesund. Kalvestad ligg heilt vest på nordsida av Sula; garden blei fraflytta sist på 1700-tallet. Nokre kilometer lenger aust låg storgardane Molvær og Våge (no Vågneset), som i dag utgjør senteret i Sula kommune, Langevåg. Vedde ligg endå lenger aust på øya. Oversikt over barna til Henning Olson på Kalvestad finn du i Digitalarkivet under kirkebøker for Borgund: Type-Kyrkjebøker-Møre og Romsdal-Døypte-Døypte Borgund 1698-1800(søk på far farsnamn (innheld: Henn). Alt om Ola Endreson si slekt er å finne i Strømme & Standal: Hjørundfjord, Gard og Ætt (tre band).Det essensielle spørsmålet: Ein Ola Henningson fra Kalvestad ekta 1769 ei Siri Rasmusdt Grødt. Dette kan neppe vere Ola Henningson døypt 1755, men ein eldre bror, dvs Ola Henningson døypt 1748. Den yngre Ola Henningson finn vi ikkje på Sunnmøre seinare; eg har sjekka folketellinga 1801, og det er ikkje mange OH i Norge ellers heller. Dermed er Ola Henningson 1755 enno ein god Normann-kandidat etter mitt skjønn. Hilsen Bjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Takk igjen, Bjørn. Jeg er imponert over din hjelpsomhet og din forskningsteft.Men jeg kunne tenkt meg å spørre: Hva med Normann-ættene i Skodje og Kristiansund, som du og andre har nevnt? Er det noen vits i å undersøke disse sporene videre, tror du?Et annet spørsmål: Var grensene for Sunnmøre (Sûnnmør) de samme på 1700-tallet som i dag?Ut over det er jeg villig til å antyde forsiktig at du nesten har LØST MYSTERIET!!Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Mysteriet er ikkje løyst før vi finn positiv stadfesting av identiteten mellom Ola Henningson fra Kalvestad og Ole Henningsen Normann. Dersom OHN virkelig var sunnmøring, og vi ikkje finn andre OH fødde på Sunnmøre i 1750-åra, så er vi nok temmelig nær - som no. Eg vil tru neste steg må vere å sjekke skiftebøkene. I fall OHN var barnlaus, vil vi finne slektsarvingane i skiftet etter han. Hadde OHN søsken som døde utan livsarvingar, kan vi eventuelt finne han i skifta etter disse. Henning Olson på Kalvestad var fødd 1709 og døde 1768. Det finst sikkert skifte etter han. Kona, Ragnhild Nilsdt, er ikkje funne oppgitt med korkje fødsels- eller dødsår, heller ikkje ekteskapsår. Kanskje kom Normann-namnet inn med Ragnhild?Eg trur korkje Nordmørs- og Skodje-spora fører vidare. Med små unntak er grensene mellom Sunnmøre og nabofutedømma (Nordfjord, Oppland og Romsdal) dei samme i dag som på 1700-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Takk igjen, Bjørn!Ole Henningsen Normann er min tipp-tippoldefar. Og vi vet sikkert at han kom fra Sunnmøre. Mange av hans etterkommere har utvandret til USA. Disse, samt mange her nord, har lett etter Ole på Sunnmøre i flere tiår. Vi har også vært i kontakt med statsarkivet i Trondheim, dessverre uten resultat.I første ekteskap var han gift med Maren Jørgensdtr. Wang (1746-1801). Her ble det ingen barn. I andre ekteskap med Gjertrud Pedersdtr. (1775-1847) kom det tre barn: Hennning, Martha og Maren. Ja, vi må nok til skifteprotokoller, f.eks. etter Henning Olsen, for å finne resultatet. Hvor finner vi dette skiftet (1868/69)? Statsarkivet?Det er heller ikke usannsynlig at Normann-navnet kan komme fra Oles mor Ragnhild, som du nevner.Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Skiftebøkene for Sunnmøre er på Statsarkivet i Trondheim, men dei finst også på mikrofilm, i Tromsø også, reknar eg med. Skiftet etter Henning Olson 1768 vil neppe gi løysinga, i og med at Ole då bare var 13 år gammal og nok ikkje var reist heimafra. Når det gjeld huslyden på Kalvestad skal denne inn i Sulasoga som no er under arbeid. Ta kontakt med Olav Myklebust i Volda (epostadresse olav.myklebust@hivolda.no) og be om ei utskrift. Sulasogeprosjektet registrerer, så vidt eg veit, ikkje skifta etter folk, men det kan jo hende dei har andre opplysningar. Hilsen Bjørn.Om Sulasoga: http://www.hivolda.no/ahf/Sulasoga/indeks.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Familysearch, Ancestral file:Ole Henningsen Norman f. 1759 Torsken Troms/også nevnt Trondenes. Foreldre: Henning Eriksen Norman og Ellen Hartvigsen Hveding.1. gift 1784 Torsken, Maren Wang fca. 1763. 2. gift 1802 Torsken, Gjertrud Marie Pedersdt. fca. 1781-7/11 1847, dt. av Peder Nielsen og Marlra? Christophersdt.Dette ser ut som om er den personen du leter etter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Eg har sjekka www.familysearch.org, og ser at det ligg både rått og rote der. Data fra dei nordamerikanske folketellingane er sikkert greie nok, men det som ligg inne om norske slekter, ser ut til å vere innsendt av privatfolk. Og, som med nesten alt slikt tilfang, er data prega av lause gjetningar og konjekturar, som for Ole Henningsen Normann sin del. Ein eller annan har funne ut at han 'passar' som son til ein nordnorsk Henning, trass i at det uttrykkelig heiter at fyren er fra Sunnmøre. (Som sunnmøring ser eg det ellers som ei ære å bli tatt for nordlending, men eg er det ikkje...)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Takk, Berit, og takk for sist! Beklager, men Henning Junghans Eriksen er ikke faren!Det som imidlertid er viktig og interessant, er om noe står i skiftene etter Ole Henningsens søsken eller andre nærtstående personer, som Bjørn sier. Har noen tilgang til skiftene fra Kalvestad, blir jeg glade over å få kjennskap til det.Solveig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Hei Solveig.De 2 første barna hans heter jo Henning og Martha. Kan dette være oppkalling etter hans foreldre tro?I Berg Torsken-boka står han som Nordmand. Det kan vel være en mulighet for at han tok det navnet da han kom til Troms.Har du ellers sjekket om det finnes skrevet noe om lensmenn i Troms? Hei Bjørn.Jeg prøvde bare å komme med et forslag, og det falt tydeligvis ikke i god jord, og det var leit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Beklager, Berit, det var ikke meningen å såre deg ang. den bastante holdningen til Henning Junghans Eriksen og Elen Hartvigsdtr. Hveding som foreldre.Det er vanskelig å tolke Martha-navnet, men Gjertruds mor het Maria. Hvis Ole Henningsen hadde fått 'bestemme' både Henning og Maren, kan Martha være en feiltyding av Maria????? Men det er jo bare gjetning og ikke bygd på fakta.Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Berit: Eg vil slett ikkje avvise at familysearch kan vere eit godt hjelpemiddel, men i dette tilfellet, der spørsmålsstillaren hadde eliminert nettopp det opphavet som familysearch gir Ole Henningsen Normann, meiner eg det blir irrelevant, om ein då ikkje har ekstra belegg.Alle: Ole kalte den førstefødde sonen (og einaste?) Henning, etter far sin - heilt i tråd med namneskikken. Ein enkemann si førstefødde datter i nytt ekteskap blei som regel oppkalt etter den avdøde kona. Her skulle vi altså ha venta ei Maren. Den andrefødde datra ville så, likeeins i tråd med skikken, få namn etter mormora, her ei Maria. Men nordlendingane har alltid vore kreative på namnefronten, så kanskje rekna dei Maren + Maria og fikk Marta?Svein: Den nygifte Ole Ingebrigtsen Normand i Bergen 1744 er ikkje lik skreddaren i Ålesund i 1770-og 80-åra av samme namnet, i og med at Ole i Bergen helst var daud før enka gifta seg på ny 1751. Eg trur 'Normann' må ha vore eit mykje brukt tilnamn på nordmenn i utlandet - sjøfolk, handverkarar og soldatar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Hei igjen Bjørn.Jeg var ikke obs. på at Trondenes og Harstad var det samme. Siden den ene het H. Junghans Eriksen og den andre H. Eriksen Normann og som sagt 2 forksjellige steder trodde jeg det kunne være snakk om 2 forkjellige personer, men der tok jeg altså grundig feil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Takk for innleggene.Da venter jeg bare på å kunne sette den endelige spikeren i kista - at Ole Henningsen Normann var sønn av Henning Olsen Vedde (1710-68) og Ragnhild Nilsdtr. (f. ca. 1711) på Kalvestad på 'Sünnmør'. Det blir spennende å se om skiftene taler sitt tydelige språk. Jeg er så spent!Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.