Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bjørn Jonson Dale

[#12310] Bergenn Byes Borgers Bogh fra Anno mdxviii

Recommended Posts

Guest Bjørn Jonson Dale

Nicolaysen si utgåve 'Bergens Borgerbog 1550-1751' må vere redigert etter feil prinsipp, i det han har 'ordna' borgarane kronologisk og ikkje, som i originalen, alfabetisk etter fornamna til nye borgarar.Er det lenge til vi får ei faksimile av borgarboka på nettet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Av ein eller annan grunn hamna dette innlegget i Brukarforumet og ikkje i Arkivforumet, som eg trudde eg var inne i. Eg håper likevel dei kjekke folka ved SAB får spørsmålet med seg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Den originale borgarboka finst ikkje på Statsarkivet i Bergen, men på byarkivet (det kommunale). Eg skulle jo likevel tru at det er interesse for ei digitalisering av den -- ikkje minst av di den trykte utgåva dels må karakteriserast som dårleg. Ikkje berre med omsyn til organiseringa, men også med omsyn til mange feil i namnematerialet. Ei ny utgåve, både digitalisert og transkribert er absolutt på sin plass. Men så er det vel dette med pengar då? Representantar for SAB kan sikkert uttala seg om korleis dei ser på dette spørsmålet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Eg har sjøl arbeidd med originalen BBB, og den var i alle fall då på UB i Bergen (avlevert fra byarkivet, som vel lenge låg i Stadsporten?). Så vidt eg huskar er boka reint og oversiktlig ført, og det vil trulig vere lett å scanne sidene og legge dei rett ut på nettet. Eg trur ikkje transkripsjon skal vere nødvendig i første omgang. Namna er lett lesbare i høve til mykje anna skrift i samtida, for ikkje å seie seinare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Den _var_ på UB, men er avlevert til byarkivet. Scanning er ikkje noko problem frå ein teknisk ståstad, men det må jo gjerast. Elles treng vel korkje eg eller du ein transkripsjon, men det er nok mange andre interesserte som har trong for det:-) Men eg er fullt ut samd med deg at ei innskanning bør gjerast først. Det er jo også det som vil ta minst tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg kunne tenke meg å lage en ny utgave av borgerboka. Jeg tror forresten ikke at den er så gammel som det er vanlig å tro at den er. Hilsen Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Det trur heller ikkje eg, dvs eg meiner det må ha funnest ei eldre borgarbok, som for ein eller fleire bokstavar sin del var utskreve 1568, slik at dei eldste innføringane kan vere fra dette året, og andre yngre etterkvart som gamleboka blei full. Jf ellers at ingen fornamn på N er å finne mellom '1559' og '1586' hos Nicolaysen. Kva med bare å publisere den delen av boka som går fram til då borgarskapsåret blei konkret oppgitt for dei nye enkeltborgarane? Hilsen Bjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Borgerboken hører til i Bergen byarkiv, men er for tiden utlånt til Statsarkivet i Bergen, formål: digitalisering. Uheldigvis er det digitale kameraet vi disponerer ute av drift for øyeblikket, slik at selve fotograferingen er blitt forsinket.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Den eldste borgerboka for Bergen er såpass verdifull at den burde utgis på nytt - en digitalisering (som jeg skjønner dreier seg om fotografering, med påfølgende webpublisering, men ikke om transkribering?) utelukker jo ikke dette. Hilsen Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Hyggelig melding fra SAB. Dette er folk som får det til! Reparér kameraet og sett i gang. Vi treng kanskje ikkje ein transkripsjon med éin gang, for skrifta i boka er lettare tilgjengelig enn i dei fleste andre dokument fra denne tida.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Det er fint at borgerbøker for Bergen blir lagt ut på nettet. Jeg vet for lite om mine aner i Bergen enda, til å kunne dra nytte av den som nevnes her. Jeg skulle ønske at også senere borgerbøker i Bergen ble lagt. Jeg har en ane som kom fra Bremen i Tyskland i 1712, som het Frederich Thorafest(også skrevet som Toravest, og senere Trofast). Noen av mine aner i slektene Koopmann og Widing var også borgere i Bergen på 1700-tallet, og muligens på slutten av 1600-tallet. Noen har sett i borgerbøkene i Bergen for meg, men jeg skulle gjerne sett dem på nettet likevel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Du finn Borgarboka for Bergen 1600-1751 på DA, under 'Type' og så 'Borgarbrev'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Den avfotograferte borgarboka for Bergen er no lagt ut (i pdf-format) på nettet av Bergen Byarkiv:LenkeTusen takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Maersk Hansen

lenken gir fölgende svar:The page cannot be found The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Utrulig irriterande at den scanna borgarboka for Bergen er forsvunne fra nettet. Kva er problemet, arkivarar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Hei Bjørn.Du kan få kopi av fila. 67mega.Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Her er lenken:https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/byarkivet?artSectionId=3665&articleId=22773&sectionId=3665

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Takk, Terje!Her er direktelenka til borgarboka:https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00022/Borgerboken_22894a.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.