Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arild Kompelien

[#12327] Slaasvig/Slosvig - i Norge?

Recommended Posts

Guest Arild Kompelien

I Våler i Solør finner jeg en Halvor Knudsen Slaasvig/Slosvig født ca. 1804. Stedet er ikke kjent i Våler, og jeg har så langt ikke funnet noe Slosvik i Norge. Noen som kjenner til et slikt sted i Norge? En mulig etterkommer skal ha bodd på Inderøy, Trøndelag i sin ungdom. Det er ellers mulig at plassen ligger i Sverige.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Jeg vil foreslå Slotsvig som ligger i Borgund, MR. Men det er kanskje ikke sannsynlig at noen fant på å flytte fra Møre-kysten til Solør?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Slotsvik ligg på Ellingsøya i Borgund, no Ålesund. Namnet er visst eineståande i Norge. Eg har ikkje funne noken Halvor Knudsen døypt i Borgund på det aktuelle tidspunktet. Kan 'Slaasvig' vere ein stad i Sverige?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Ser at det er nevnt en plass (?) med navn Slaasvik under nr. 16 Skarbu her:LenkeMvh. Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

I Sverige finner du gården Slottsviken i Stensjön forsamling, Mölndal, Västergötland (like ved Göteborg).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

I 1801, Romsdalen Amt - Borgen prestegjeld,bor det forresten ei berte...ja ei Berte Pedersdatter Slosvig, alder ikke oppgitt. Lægdeslem (hva er det da?). Hun er den eneste Slosvig jeg kan finne i den tellinga.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Kanskje Schleswig i Schleswig-Holstein?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Jeg fikk denne idéen fordi Schleswig (Slesvig) var også part av det Danske Kongeriket i 1804. Mange norske menn tjente i Danmark - f.eks. to av mine norske aner giftet seg som soldater med danske jenter i København respektive Helsingør. Jeg tror det ikke er helt umulig at Halvor Knudsen ble født i Slesvig og fikk tilnavnet av den grunn. Mvh. B. Lose

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Schleswig/Slesvig var også det første jeg tenkte på, av mangel på noe bedre forslag (Slosvig er helt ukjent for meg.) Men jeg ville ikke foreslå det, av to grunner: jeg har før det første motforestillinger mot at man blandet sammen Sle- og Slo-/Slå-. Navnet Schleswig var dengangen såpass i alminnelig bruk (selv i det inre Østland, mange hadde jo vært soldater) at det det er vanskelig å tro at det skulle bli feiloppfattet. Og jeg antok for det andre at det kunne finnes en husmannsplass Slosvig et sted, og at det kanskje var en rimeligere forklaring. Men det kan jo godt hende at Barbara har rett. Kanskje du burde lete etter Halvor Knudsen i andre sammenhenger, f.eks. som fadder?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild E. Pettersen

Stedsnavn og skrivemåte i eldre tider er ikke bare enkelt. Det finnes noen navn som kan likne på Slosvig/Slaasvig uten at jeg kan finne noen sannenheng med nevnte person. Siden Inderøy var nevnt; det finnes et par-tre navn omkring indre Trondheimsfjord i 1865-tellingen som kan minne litt. På Inderøy: Slevigen og Slottersvian. På Ytterøy, i nåværende Værran kommune: Slaatavik. Dessuten i Rødnes kommune (nåværende Marker) i Østfold: Slesvig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Jeg ser av 1900-tellingen at det 'Slaasvik' jeg viser til (innlegg nr. 4) er innført som en hustomt, men det at et så uvanlig navn er brukt her, kan ikke det muligens komme av at det tidligere har ligget en husmannsplass med dette navnet der? Det er jo vanlig at slike gamle stedsnavn blir 'hengende ved' stedet, også frem til vår tid. Hva mener dere? Det kunne kanskje være en tanke å ta kontakt med lokalhistorikere i området der, for å få et svar.LenkeMvh.Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Jo, det er, som Arne påpeker, ganske vanlig at tomtene og t.o.m. jordene 'arver' navn etter en forlengst forsvunnen husmannsplass. En lokalhistoriker (eller en gammel person på stedet, for den saks skyld) kan muligens derfor gi svaret. (Ikke vent med å ringe: jeg har ventet litt for lenge med 4 nittiåringer de siste par årene, nå er alle borte...)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild E. Pettersen

Det er ikke uvanlig at navnet på en forlengst forsvunnet husmannsplass lever videre som navn på en nyere boligeiendom. I tettbygde strøk kan man også ofte finne igjen navnet på husmannsplasser i gate-/veinavn. Men det 'motsatte' kan også skje, når en husmannsplass blir utskilt/solgt som eget bruk/eiendom endrer eieren det gamle navnet til noe mer 'moderne/finer' som ikke minner så mye om fortiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Et annet sted i Telemark (se innlegg 4) finner du: Marie Jensd. Slaassvik. Born: 1839 at: Slaassvika, Sannes, Drangedal. Se Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Takker for mange forslag.Så langt virker det veldig åpent. Skal se litt nærmere på personen, om det kan være andre opplysninger som kan være til hjelp. Legger det ut dersom jeg finner noe å ta tak i.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Ofte går man over bekken etter vatten. Utgangspunktet her var en konfirmasjon. Fant nå vielsen til nevnte Halvor Knudsen, og da blir Slosvig uttrykkelig nevnt som oppholdsted.Sjekket bygdeboka for Hof i Solør (i dag nabokommune til Våler i det Hof i dag er en del av Åsnes kommune) , og finner der Slotsvik, også kalt Dånåsberget. Halvor er nevnt der.Takker igjen for hjelp - det er inspirerende med slike tilbakemeldinger. Det tvinger en selv til yte noe for å finne løsninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.