Jump to content
Arkivverket

[#12332] Mandhaftig Mand Johan Grand, Capiteyn


Guest Bjørn Jonson Dale

Recommended Posts

Guest Bjørn Jonson Dale

I tingboka for Indre Sogn (1) 1648-52 opptrer den mannhaftige kaptein Johan Grand i ei sak om jordegods 1650 (fol 77a ff). Grand var svigerson til Carsten Jonson Randall 'til' Fyrde (i Volda på Sunnmøre) og kona Maren Jørgensdatter (av ætta Teiste på morssida). 1639 var ein Johan Gran tollvisitør på Molde; kan dette ha vore samme mannen? Kjenner noken til om Johan Grand hadde etterkommarar? Er det noke samband mellom Johan Grand og løytnant Erik Gran på Visnes i Stryn (gift med borgardatra Margrete Jensdt Stud d 1732 fra Valderhaug i Borgund)?Johan Grand er ikkje nemnt i O Ovenstad sine militærbiografiar, så rimeligvis var han kaptein på floten.

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Johan Gran var vistør i Bergen da han 5. september 1637 søkte om å få en liten bygning på plassen mellom Bradbenken og Slottet,eller eventuelt en annen bekvem plass. 25. februar 1643 er han kalt Johan Grant, noe som vel øker muligheten for at han er identisk med Johan Grand, og siden han var visitør i Bergen i 1637, kan han vel også rimeligvis være mannen av samme navn og i samme funksjon i Molde i 1639.Sollieds kartotek har ikke opplysninger om etterkommere.

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Osv. Melbye har arbeidet med tollere i Norge. I heftet som gjelder Bergen har han gitt opplysninger om Johan Gran, som han sier var 'kapteinvisitør' i Karmsund 'og nordover' 14. oktober 1635, og i Bergen 1637-1645. Melbye skriver at etternavnet er rettet til 'Gram'.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Takk Yngve. Dette var 'forvitnelege' opplysningar. Tollvisitørane på denne tida ser ut til å ha vore sjøoffiserar. Eg lurer ellers på om Grand - slik står namnet, hø, granngivelig i tingboka - kan ha vore bergensborgarskapet sin visitør i oppsynet med trondheimsborgarane sin handel i Sjølena. (Vi kjenner slike 'visitørar' både før og seinare.)

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...
Guest John H. Aarønes

I S.T. Dahl - Embetsmann i Midt-Norge 1536-1660 s. 74 står omtala ein Johan Gran.Her er det eg har notert derifrå:'Han omtales som byfogd den 3/4 1626 (i Trondheim) da han var med på å bevitne et eiendomssalg (her var ein merknad som eg ikkje har notert). Den 1/5 1628 måtte han bøte på ytterste formue for å ha ført en fange ved navn David Dass bort fra retterstedet i Bjugn og latt ham bo hos seg i Trondheim. Han kalles da forrige byfogd. (lensr. 33.3) Trolig ble han avsatt p.g.a. dette i 1626. I 1637 ble han anholdt og ført til Bergen av to personer, han måtte da stå til rette for forskjellige saker bl.a den foran omtalt sak (her var ein merknad som eg ikkje har notert).Han ble i 1630 årene visitør i Bergenshuslen og den 5/9 1637 ble han også utnevnt til skipskaptein, men fikk avskjed i 1639 pga forsømmelighet. Ble likevel igjen visitør i Bergenhus den 7/3 1740.'Eg har gått ut frå at dette var samme mann som de Seve nemner i Molde. Sidan det nokre år seinare dukka opp ein Jens Erichsen Gran på Molde, som synes å vere son av løytnant Erik Gran leita eg etter samband mellom desse utan resultat.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.