Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kirsti Lyng Huse

[#12346] Norske skip i krig 1939-1945

Recommended Posts

Guest Kirsti Lyng Huse

DS Borgund forliste mellom Island og Skottland i mars 1941. I DP's database står det at den ble senket av en italiensk dvergubåt. I boka 'Våre falne' står det at den sannsynligvis ble torpedert eller senket fra fly. På sida til 'Minnehallen for sjømenn i Stavern' er det oppgitt at det britiske admiralitetet formodet at skipet var senket av bombefly.Hvilken kilde bygger DP's opplysninger på ? Finnes det andre forslag til hvor jeg eventuelt kan finne opplysninger om dette ?Vennlig hilsen Kirsti Lyng Huse

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissel Ellingsen

Lise Lindbæk nevner i sin bok 'Tusen norske skip': en liste over norske skip som gikk ned under krigen. Hun skriver t listen ble offentliggjort ved Diderik Brochmann i Norsk Tidsskrift for sjøvesen, januar - mai 1947.Om det er mulig å finne denne listen vet jeg ikke, men i 1982 utga Sjømilitære Samfund : Norsk tidsskrift for sjøvesen : 100 års jubileumsskrift 1882 - 1982. Dette fant jeg på Bibsys så det skulle være mulig for ditt bibliotek å låne inn dette jubileumsskriftet. Kanskje du finner noe her ...mvh Sissel

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Det er eg som har sett saman den lista over Norske skip i krig. Rett under tittelen til lista, omlag midt på sida oppe, står det 'Dokumentasjon'. Klikk der, og du finn svaret på det du ynskjer.Når det gjeld Borgund, kjem opplysningane i hovudsak frå Sjøfartskontoret si liste, men det med ubåten kan vere henta frå J.R. Heggland sine bøker om 'Nortraships flåte I-II'. Eg har diverre ikkje grunnlagsmaterialet framfor meg her eg er no, men kan sjekke dette nærare når eg kjem heim. Som hovudsak er det oppført 'F.'=Forsvunnet. Difor kan det vere Heggland som har funne ut det om dvergubåten. Kor mykje ein kan lite på den opplysninga, er ei anna sak, men den er i alle høve henta frå ei av kjeldene som er oppgjeve i dokumentasjonen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kirsti Lyng Huse

Takker for informasjonen så langt. Vennlig hilsen Kirsti Lyng Huse

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Eg har truleg plassert opplysninga om den italienske dvergubåten på feil skip. Men sidan det er mykje kjeldemateriale å gå gjennom, kan det ta litt tid før eg finn ut av det.Elles vil du sjå at eg i 'Dokumentasjon' har tatt høgde for at der kan vere feil i basen, og at eg er svært interessert i å få dei retta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Saka er løyst. Det feltet med ubåtar er nemleg lagt til etter at dei andre dataene var på plass. Og eg plasserte då opplysninga eit felt for lågt i den sorteringa eg hadde. Dermed hamna den på Borgund med tapsdato 28.3. i staden for på Pericles med tapsdato 26.3. 1941. Om du går inn på Pericles, vil du sjå at den sank nær Kreta. Den kom då frå ei hamn som hadde vore angripe av italienske dvergubåtar.Eg har no retta det i originalfila mi her. Så får vi sjå om det vert eit høve til å få den oppdatert på DA òg - innimellom alle dei filene dei elles jobbar med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kirsti Lyng Huse

Takker hjerteligst. Da kan i hvert fall en italiensk dvergubåt utelukkes, og så kan jeg fortsette på andre 'jaktmarker' i håp om å finne løsningen. Har lest det som står om kilder, som jeg skal ha i mente til eventuelle senere søk.Vennlig hilsen Kirsti Lyng Huse

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.