Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rune Folkvord

[#12347] Gården Birchaas (Bjerkås?) i Asker, FT 1801

Recommended Posts

Guest Rune Folkvord

Hei! I FT 1801 for Asker finner jeg under gården Birchaas (Bjerkås?),'Husmann uten jord' Anders Jenson, 26 år med kone Eli Pedersdt. 30 år, og tre av deres barn, Sven 6 år, Peder 3 år og Anne 1 år. Anders og Eli skulle ut fra dette være født ca.1772-1776. Deres eldste sønn Sven skal være døpt i Asker kirke 14.5.1795, og gravl. 7.3.1841 samme sted. Er det noen som har mulighet til å hjelpe meg med å finne ut noe om Anders og Eli?? Hvor kom de fra, hvem var deres foreldre, og hvor ble de av?? Mvh. Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Iflg. Fam.search (FS) ble Anders Jensen gift 12/1 1795 Asker .Anders dpt 14/8 1774 Asker, far Jens Jonsen og Anne Svensdatter. Mulig det er Jens som er 57 år enkemann på Guj/Gui i 1801.Eli Pedersd. f. 27/11 1770 Asker, mulig uekte. FAR: Peder Pedersen Elnæs f. 19/11 1730 Asker-4/10 1808, foreldre Peder Larsen Elnæs og Randi. MOR: Martha Andersd. Berger f. 17/4 1738 Asker - 4/6 1798.Husk, det må sjekkes mot kirkebøker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Folkvord

Hjertelig takk (igjen!) Berit! Her har jeg fått noe å jobbe videre med. Du sier at Eli muligens er 'uekte'?? I Fam.Search IGI finner jeg henne som barn nr.2 av seks med foreldre Peder Pederson Elnæs og Marthe Andersdt. Berger. Hvorfor tror du hun er 'uekte'?? Når det gjelder Eli's far, Peder Pederson skulle han være død/gr.l. den 4.10.1808, men jeg finner han ikke i kirkebøkene over gravlagte i Asker, årene 1807-08-09. Vet du om han ble han gravlagt et annet sted? Mvh. Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gry Vibeke Ertvaag

Hei, jeg så gårdsnavnet Birchaas! Min tippoldefar Ellev Olsen ble døpt i Asker kirke 25.2.1821. Hans foreldre var Ole Ellefsen Birchaas og Marie/Maren Thoresdatter Birchaas.Ved dåpen til et av barna kalles de 'Gaardfolk på Birkaas'. Betyr det eiere eller tjenestefolk? Ole Ellefsen ser ut til å ha dødd 6.april 1841 av brystsvaghed. En måned etter din ene person. Smittsomt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Hei Rune.Husk det jeg har opplyst om er ikke sikre opplysninger. Jeg har allerede sett feil der ang. uekte da jeg via FS fant at moren het Martha Andersen, og Peder var jo gift med Kari. Ergo uekte trodde jeg. Men nå har jeg funnet mye stoff. Jeg antar du ikke har tilgang på kirkebøker før 1800.Har derfor tatt meg den frihet og sjekket opp de viktigste for å komme videre bakover i tid.Gift 12/1 1795, trolovet 7/11 1794 Asker ungk. Ander Jensen Birchaas eie og pike Eli Pedersd.Født 18/8-dpt. 14/8 1774 Asker Anders. Foreldre: Jens Johns. Lille Gui og Ane Svensd. Fadd: Live Svensd. Østenstad, Gunild Larsd. Yggeset, Eli Johansd. Gjellum, Peder Gjellum, Iver Masson ibid.Født 27/1-dpt. 2/12 1770 Eli. Foreldre: Peder Pedersen Elnes og Kari Andersd.Gift 16/11 1766 ungk. Jens Jonsen Lille Gui og pike Anne Svendsd. Gudim. (Gui og Gudim er samme gård/navn).Født 29/5-3/6 1743 Asker Jens. Foreldre: Joen Pedersen, skredder Gui eie og Birthe Hansd. Fadd: Randi Elnes, Else Catrine, Siri Jensd., Petter Arnestad, Lars Østenstad.Født. 4/9-12/9 1742 Asker Anne. Foreldre: Svend Aslesen Yggeset eie og Helle Pettersd. Fadd: Giertrud Pettersd., Jøran Jensd., Peder Eeg?, Joen Skredder, Lars Gui.Skifter fra Gui i Asker:Gui Asker skifte 25/4 1759:Svend Syversen+, g. Ahlis Christiansd.Arvinger:Fullsøsken: Ragnill Syversd.+ (1 barn), Daarthe Syversd. Halvsøsken: Asle Svendsen+ (3 barn), Anne Svendsd.+ (3 barn)Gui, Gudim Asker 3/5 1791:Svend Aslesen+, g. Helle Petersd. Barn: Anne, Live+ (5b), Marthe, Ingeborg, Andrine.Gui, Gudim Asker 27/9 1791:Helle Pedersd.+, g. Svend ? +. Barn: Anne, Live, Marte, Ingeborg, Andrine.Gui Stor Asker, 16/5 1715:Asle Svendsen+, g. Live Knudsd. Barn: Svend 2år, Anne 5, Kari 3.Gui Store Asker, 18/12 1717:Kari Olsd.+, 1g. Svend Madsen+, 2g. Siver Olsen. Barn: 1)Asle+, g. Live Knudsd.(3b), Anne+, g. Povel Olsen(4b), 2)Svend 36, Ragnild 38, g. Alfsen?, Dordi g. Peder Olsen.Gui Stor Asker, 20/11 1739:Ole Larsen+, g. Live Knudsd. Barn: Lars 24, Siri 23, Kari 18, Gunild 16, Abelone 14.Gui Store Asker 17/6 1756:Live Knudsd.(lever). 1g. Asle Svendsen+, 2g. Ole Larsen. Barn: 1)Svend, Anne g. Niels Hansen, Kari+ (3b). 2) Lars, Sirie g. Jon Olsen, Karie 28, Gunild 26, Abelone 24.Live hadde en bror som het Joen Knudsen.Det var det, og du klarer vel sikkert selv å tråkle sammen ektefellene med div. barn i riktig sammenheng.Utdrag fra gårdshistorie fra Askerboka:Elnes gård. 1) Lars Olsen f. 1674 på Elnes-12/6 1752. Gift med Toer Gulliksd. Sem 1660-2/10 1738. Barn: Peder, Anne 1700- 23/12 1772, Kirsti g. Tollef Solberg.2) Peder Larsen + før 1777. Gift med Randi Pettersd. 1697-25/3 1777. 6 barn.3)Peder Pedersen Elnes f. 1737-. Overdro sin del av gården i 1777 til Lars Mikkelsen Rustad. Gift med Kari Andersd. Solstad f. 1744-.Slekten til Tore Gulliksdatter har jeg selv, så den skal jeg finne frem og skrive av om du er interessert. Jeg har broren hennes, Lars.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Folkvord

Ja du Berit..., det er utrolig hvor hjelpsom du er. Jeg takker deg så mye for alt det arbeidet du har lagt ned for meg i denne 'saken', (og i flere andre!!) Jeg har mye slekt i Asker/Røyken tilbake i tid, og i den 'avhandlingen' du skriver nevner du flere navn som jeg også hadde spørsmål om, og som nå er falt på plass! Jeg har imidlertid et spørsmål vedr. det skifte på Gui Store Asker 17.6.1756. Her skriver du at 'Live Knudsdt. hadde en bror som het Joen Knudson'. Jeg har i basen min en Knud Joenson Skryset (Røyken), født ca.1670, med bl. a. en sønn Joen født ca.1695. Da mange av 'Skryset-folket' hadde nære forbindelser med Asker lurer jeg svært på om det kan være en sammenheng her, dvs. om denne Knud Joenson kan være far til Live Knudsdt.?? Knud skulle være gift med ei Kirsti Evensdt.f.ca.1675. Live er et navn som ble mye brukt i denne slekten.... Mvh. Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det sto bare at hun fikk noe arv el. lign. etter broren Joen Knudsen. Ikke hva eller noe annet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Folkvord

Til BeritJeg takker veldig gjerne ja til ditt tilbud om de fakta du måtte ha vedr. Tore Gulliksdt. og familen om du har tid!! Igjen, mange takk for all informasjonen du har sendt meg! Mvh. Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

'Fakta' har jeg funnet i Askerboka, Lierbøkene og skifter.Jeg må si med en gang at jeg ikke har sjekket dette ordentlig da det går over mine evner å arbeide med så gammelt stoff. Men, kanskje du kan klare å sjekke det. Da har du ihvertfall noe å gå ut fra. Jeg har notert meg at det er noe rart med fødselsår som ikke går opp, og derfor bare holdt meg til dødsår. Jeg kan huske feil, men jeg tror ikke Gullich var nevnt blant barna til Ellef i Askerboka. Men jeg har sjekket skiftet, og han er eldste sønn av Ellef.1) Erich Thoreson Blackestad 15..-1634. Han nevnes fra 1600-1635. Oppsitter på Blakstad i 1611 til 1630. Han eide en del i Auke og Bryn gårder i Røyken. Gift med Ingeborg som døde etter 1635. Erich hadde en bror Gullich Thoreson Sandem, lensmann i Gjerdrum.Barn. 2a) Thore Erichsen Haneval, f. senest i midten av 1590, og død i 1656. Skifte 10/10 på Skaugum. Gift med Rønnaug Lauritzd. Haneval. Datter av bondelensmann Lauritz Haneval og Mari Biørnsd. Hauger. Thor var en mektig mann i bygda, og han hadde full eiendomsrett over begge Hanevalgårdene.---2b) Ellef Erichsen 16..-1676.2b) Ellev/Eluf Erichsen Blakstad f. før 1614-skifte 15/7 1676. Han overtok bygselen over en del av Blakstad i 1633, senere også morens part. Iflg. manntall 1665 skulle han være f. i 1614, men er sannsynligvis noen år eldre. Ellef satt som leilenning på Blakstad til sin død. Fra 1647 hadde han dessuten bygselen over et skogstykke kalt Erichsschoug, senere Lille Eid. Han ble også ca. 1659 eier av Tveten gård i Sylling i Lier, men makeskiftet den i 1662, og overdro gården til Ole Olsen Stokke i bytte med ødegården Lille Bø i Tranby i Lier. Den strakte seg opp til grensen mellom Lier og Asker ved Solli. Ellef hadde en fremtredende posisjon i bygda.Fra 1660-årene satt han stadig vanskeligere i det økonomisk pga. høye skatter. Ved skiftet etter ham i 1676 hadde han en gjeld på 777 rdl., mens aktivapostene var på 183 rdl. Han var grundig falitt. Til dekning av begravelsesomkostningene ble utlagt en Bibel, verdsatt til 4 rdl., et flamsk sengeklæde 2 rdl. og en tinnflaske til 1 rdl. 2 ort.1.gift ca. 1633 med Karen Hansdatter fra Overn i Lier. Datter av Hans Overn, bondelensmann i Lier, død ca. 1640. Hans var bruker av Overn fra senest 1593, og rådde bygsla i 1617. Han rådde også over bygsla på Haverstad gård, og ble eier av den i 1624. Han var bondelensmann fra 1635, og gift med Ambjørg. Hun var bruker av Overn i 1645. Deretter overtok sønnen Even Hansen ca. 1605-1691, gift med Mari. De fikk 4 sønner som man kjenner til.2.gift med Eli(Ellen) Christophersd., skifte 6/7 1722. De fikk 2 sønner som man kjenner til. Hun ble snart gift med Erland Jonsen Arnestad, som flyttet til Blakstad. Gården gikk dermed over til en ny slekt.Barn 1.ekteskap: 3a) Gullich Ellefsen Sem ca. 1634-ca. 1718. Se under.--3b) Olluf Ellefsen Løgenes ca.1642, skifte 30/7 1705. Kom til Løgenes i Asker som leilenning, men kjøpte gården v/skjøte 19/3 1695 for 180 rdl. 1.gift Mari Helgesd. Sem,+ ca. 1680. 2.gift Else Ormsd. ca. 1654-23/9 1739. 2 døtre i 1.ektesk. og 2 sønner i 2. ekteskap.--3c) Torchel Ellefsen Nes ca. 1644-skifte 15/10 1705. Bygslet Nes i Asker i 1667, fikk skjøte på gården 12/10 1689 for 400 rdl. Gift med Anne Johannesd. ca. 1646- 3/11 1737. 2 sønner og 3 døtre overlevde faren.--3d) Lauritz Ellefsen Blackestad fca. 1648-døde barnløs mellom 1664-76.----Barn i 2.ekteskap: 3e) Erich Ellefsen Aabye ca. 1668-3/2 1742. Han kom til Aabye, nabogården til Blakstad, som han fikk skjøte på 18/10 1698 for 230 rdl. I 1719 kjøpte han ytterligere 1/3 av Drengsrud i Asker. Gift med Karen Nielsd. Bleger, + 1704. Datter av lensmann Niels Christensen Bleger og Else Zahariasd.--3f)Oluf Ellefsen Bryn ca. 1672-bgr. Røyken 26/2 1719, 47 år. Han bodde hjemme på Blakstad til han v/skjøte av 18/2 1705 kjøpte gården Nordre Bryn i Røyken. Gift 1708 med Vasti Thommesd., død etter 1756. Hun ble 2. gift med Hans Syversen Aasgaard i Røyken.3a) Gullich Ellefsen Sem ca. 1634-1718. Skifte 5/7 1718. Han var i 1664 leilenning på Øvre Bleiker i Asker, og var da 30 år. Han kom senere til Sem, hvor han eide 17 1/2 lisp.tunge. Han var oppsitter på Gupu u/Sem. Gift med Maren Iversd., skifte 18/3 1722. De hadde mange barn og stor etterslekt.Skifte 5/7 1718 Sem i Asker: Gullich Ellevsen+, g. Maren Iversd. Barn: Erik, Lars, Even alle over 25 år,Ingeborg gm. Joen Nielsen, Tore gm. Lars Olsen Elnæs, Kari gm. Christen Pedersen, Anne gm. Niels Hansen, Gundor gm Christopher Erichsen, Kari+ gm. Lars Erichsen (2barn). Bto. ca. 143 rdl., Nto. ca. 6 rdl.Skifte 18/3 1722 Sem i Asker: Maren Iversd.+, g. Gullich+. Samme som over. Bto.ca. 80 rdl., Nto.ca. 23 rdl. Heri medregnet i Sem 3 fjerdinger salt.Barn: 4a) Erich 1657-1738. Til Undelstad.--4b)Thore 1660-2/10 1738, gm. Lars Olsen Elnes, død 1752.--4c)Lars, + 9/10 1732 96 år. Til Berger.--4d) Even, til Sem.--4e) Ingeborg gm. Jon Nilsen Jøssong.--4f) Kari gm. Christen Pedersen Sebjørnsrud.--4g) Anne gm. Nils Hansen Skjellestad Bragernes, siden Elnes eie.--4h) Gunnor gm. Christopher Eriksen Eriksrud f. 1680.--4i) Kari død før 1718, gm. Lars Eriksen Christiania, 2 barn.Rekkefølgen på barna kan være feil, se skiftene, men husk gutter ble alltid listet foran jenter uansett alder.Rett linje= 1, 2b, 3a og 4b.Kanskje litt flere personer enn du ventet, men tok dem med da de kanskje kan hjelpe deg å finne andre personer i slekta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Folkvord

Hjertelig takk Berit! Du har vært en 'engel' i denne sammenheng!!! Jeg tillater meg å 'gå videre', er det noen som kan bekrefte/avkrefte teorien 'mot Skryset i Røyken'??? Mvh. Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Har sjekket skiftereg. Skryset i Røyken. Skifte etter Knud Joensen gm. Kari Joensd. Han hadde en sønn Joen, men ingen datter Live.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Folkvord

Til Berit Takker igjen for hjelpen! Jeg stusser imidlertid litt vedr. kona til Knud Joensen, jeg har i mine 'notater' Knud Joensen Skryset f.ca.1670 g.m. Kirsti (Kristi?) Evensdt. Heggen (Hyggen?), datter av Even Olson Skryset og Ingeborg Nilsdt. Heggen. Muligens var Knud Joensen gift to ganger??Knud og Kirsti skulle ha barna Jon f.ca.1695, NILS dpt.9.3.1710 i Røyken g.m. LIVE Hansdt. f.ca.1716. De hadde også tvillingene Peder d.e. og Even som begge døde som små samt Peder d.y. f. ca.1705. Spørsmålet blir da om Knud og Kirsti også kunne være foreldre til Live Knudsdt.?Håper ikke dette blir for uforståelig! Mvh. Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det kan være en senere Knud jeg har funnet. Det var ingen annen i det materialet jeg fant.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Sjekket skifter på Skryset igjen.Skifte 16/4 1791 Knud Joensen+, g. Kari Joensdt. Barn: Joen 19, Erich 17, Even 5, Gunnild 21, Kirstie 14, Engebor 10. Det var alle barna der.Det fantes ikke noen annen Knud Joensen.Knud og Ole var brukere/eiere av Skryset i 1739.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Folkvord

Hei igjen! Kan det være at 'min' Knud bodde, og døde på 'konegården' Heggen (Hyggen)?? Denne Knud skulle være født ca.1670 og ble gift ca.1693 med Kirsti Evensdt. Heggen (Hyggen) Eldste sønnen Jon er født ca.1695 Etter mine notater døde 'min' Knud ca.1748 i Røyken, men ukjent på hvilken plass. Mvh. Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Bolstad

Jeg ser at Kari Andersdatter i Askerboka er oppgitt å være fra Solstad, altså datter av Anders Olsen Solstad og Eli Jørgensdatter. Det er i såfall i strid med andre opplysninger som jeg finner på en nettside som ellers ser ut til å være basert på grundig arbeid: [url="http://www.fys.uio.no/~nielsc/anetavle/slekt.pdf>http://www.fys.uio.no/~nielsc/anetavle/slekt.pdf . Her oppgis Kari Andersdatter å være gift med Ole Ellefsen Østern, og at hun dør i 1782. Dette dødsfallet finner vi i kirkeboka: LenkeDen Kari Andersdatter som bor på Elnes er i hvertfall i live i ft 1801, og oppgis til å være 57 år da.I kirkebøkene har jeg funnet to Karen Andersdøtre i det aktuelle tidsrommet: Den ene er vitterlig datter av Anders Olsen Solstad, født i 1745: LenkeDen andre Karen er født i 1742: Lenke Hun er datter av Anders Wüle og Anne Pedersdatter. Jeg vet ikke hvor dette Wüle-navnet kommer fra - det er muligens en forvanskning av et lokalt Asker-navn jeg ikke kjenner?Og bare for å gjøre forvirringen total: I oktober 1766 gifter Ole Ellefsen Østre seg med Kari Andersdatter Høen. Kausjonister er Lars Yggesæt og Svend Aslesen Gui - som er nevnt lenger opp i denne tråden...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Bolstad

Jeg iler til og korrigerer meg selv: Kari Andersdatter Elnes er oppgitt til å være 59 år i 1801. Det taler vel for at hennes far kan være Anders Wüle. Men hvor er/hvem var Wüle?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.