Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torgeir Kvalvaag

[#12396] Gunder Christoffersen Fossum, Aker

Recommended Posts

Guest Torgeir Kvalvaag

Han fikk i 1703 skjøte av sin mor på Fossum i Aker. Hans far, Christoffer Stovner, hadde skjøte fra 1685. Er det noen som kan hjelpe med flere opplysninger om Gunder Christoffersen? Ektefelle, barn osv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Finnes det noen bygdebok for det aktuelle området ? mvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Ikke som jeg vet. Men takket være stor imøtekommenhet fra Deichman har jeg fått tak i før omtalte Henning Sollieds bok om 'Akers gårder.' Som vanlig ved slike gardshistorier er den litt snau,ihvertfall for meg som er på jentejakt... For kvinnene er jo nesten usynlige med mindre de blir sittende igjen som enker.Mvh Torgeir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest kjersti  aamodt

Hei Torgeirjeg har skrevet ned fra overskt over skifter i Aker I mitt notatGunder Christophersen Fossum ble det holdt skifte etter 8/12 1722 side 282 g.m maria Hansdatter Barn: Kari Gundersdatter g.m Søfren Svendsen,Lisbeth 21 år, Elisabeth 14 år Noe usikker da jeg har utelatt å skrive ned kilde, sannsynlig er dette hentet fra Akers gårder eller Fet bygdebok ? Maria Gundersdatter Fossum i Aker 1695-1767 g.m peder Jensen Jølsen i FetHvis du søker på aker på digitalarkiver vik du se at det er mantall over Bragernes prosti for 1664- 1666 der er det folketelling på stomnergård sannsynlig også Fossum.Hilsen Kjersti

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Hei, Kjersti.Takk for innspill. Artig at slike gamle temaer dukker opp igjen.Jeg lurer på om dette kan være far og brødre av Gunder Christophersen?LenkeKanskje var Gunder født etter at manntallet ble ført?Ellers lurer jeg på dette skiftet etter Gunder der det oppgis at han hadde døtrene Kari, Lisbeth og Elisabeth. Hvor er det blitt av Maria som skulle være høyst levende da skiftet etter Gunder ble gjort opp? Kanskje var hun datter av en annen Gunder? Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest kjersti aamodt

Hei Torkel Det er lenge siden jeg svarte deg. De opplysningene jeg har tenkt å sende omhandler mine notater som jeg endelig har lagt inn i datamaskinene. Håper noe av dette er til hjelp. Jeg har slektopplysninger fra Stovner, lest i den gamle Aker gårder, skt på nettet. Sett på Stigs skole prosjekt og prøvd å sette alle opplysningene sammen.STOVNER i AkerEldste kart med gårdsgrenser er fra ca. år 1800. Nordvestgrense gikk langs den tidligere kongvevei fra bekken nord for Høybråten, til grensen mot Skedsmo, videre sydøst, medl grense mot Lørenskog anneks. Videre rett nordover til en grensen mot Stig gård så i vest øst retning til en kort grense med Høybråten gård. Grense til Den trondhjemske Kongevei/Oldtidsveien må ha hatt en betydning for veifarende, enten de skulle til Romerike og videre, eller til Aker og Kristiansia over Gjelleråsens bratte bakker. Gården ble delt flere ganger. Nedre Stovner gård lå der hvor Smedstua voksenoplæringsenter og Haugenstua skole ligger nå. Den hadde eiendomsgrensen sin i Oldtidsveien. Gården var et skjenkested der folk kunne gå inn for å spise og drikke. Bildet på denne siden er tatt i 1970. I Forgrunnen ser du Fossumveien og i bakgrunnen ser du blokkene på Haugenstua.Oldtidsvei med gravrøyser bak Stovner videregående skole. Skilt med kart ved hestejordet bak Øre Fossum gård. Oldtidsveien har samme trasé som Olaus Fjørtofts vei. På Stovner finnes det også en annen røys på gnr. 102's grunn. Den ligger 50 meter sydøst for den nordre delen av undergangen under en motorveg. Mot vest er det utsikt til Karihaugen. Gravrøysa er godt synlig i terrenget og ligger på en lav bergrygg. Røysa er delvis dekket med lyng og mose. Det er mulig at denne røysa er identisk med en røys registrert på Høybråten som er oppført under Stovner gnr. 102. Når akerbruk ble tatt opp igjen og navnet Stovner ble til, kan ikke tidfestes. Det er et flertallsord 'stufn'/ Stufnar/ Stognar i Middelalderen, trestubbe, - eller en 'stubmark' Gården var trolig eldre enn fra svartedødens tid, i så fall kan den ha hatt et annet navn. Mange gårder var blitt øde etter svartedauen deriblant Stovner som lå i utkanten av Ager herred. Stovner ble gjennopptatt eller ryddet i slutten av middelalderen, da mange gårder ble ryddet etter svartedøden. Brukeren brente og hugget ned skogen, trestubbene stod igjen, ble dette kalt for stubbmarka som senere ble til gårdsnavnet Stovner. Fra gården ble ryddet og fram til Stovner ble drabantby har det blitt drevet jordbruk i ca 1000 år. Det var en gård der man dyrket jorda. Produktene var korn, høy og poteter. De hadde kuer og hester. Det var husdyr og gårdsdrift helt fram til slutten av 1960 tallet. Gården ble revet i 1971. Siste eieren het Harald Stovner. Familien Stovner har eid Nedre Stovner gård fra begynnelsen av 1700 tallet og fram til den ble revet. Gården ble delt flere ganger. Nedre Stovner gård lå der hvor Smedstua voksenoplæringsenter og Haugenstua skole ligger nå. Den hadde eiendomsgrensen sin i Oldtidsveien1396 nevnt i Biskop Eystein Aslakson jordebok, en fortegnelse over alt kirkegods i Oslo Bispedømme. Kirken eide da en stor del av jorda i området. 1400 etter Mulig at Klosteret hadde overtatt gården fra Oslo domkapittel1557 –58 -70 Stumner ødegård, eier Hovedø kloster. hørte til kronens klostergods fra Hovedøya Krongods på 8 lpd og 1 ½ ort eide Cappelanen i OsloChristian 4's lov av 1604 var 1 skippund (skjeppe) = 20 lispund å 36 merker = 720 merker.,Etter de vanlige betegnelser var dengang Stovner nesten å regne som en halvgård.1640-årene ble gården årlig beskattet med 10 lispund malt. Dessuten varbrukeren pålagt å betale kapellanen i Christiania årlig 1 1/2 ort, d.v.s. 1/4 daler, som senere ble betalt med et less ved. 1657 som pant for lån ble gårdmassen overdratt Niels lauritsen Roll 1. mai 1662 fra enevoldskongen. 1657-64- Kristoffer bruker gården 1660 gikk alt over til steddatteren Maren Jensdatter og ektefelle rådmann i Christiania Jacob Didriksen Roll 01.05 1662 skjøte til Borgermesteren i Christiania Niels Lauritssønn overtok Stovner Danmark-Norges økonomi ble sterkt svekket på grunn av syvårskrigen og den lange tredveårskrigen. Kronen måtte derfor selge eiendommer. Borgermesteren Niels Lauritsen satt godt idet og var rikt gift, kjøpte mange gårder for 22 tusen daler i Aker, blant dem Stovner han døde i 1665. Stedatteren Maren Jensdatter g.m rådmann i Cristianai Jacob Didriksson Roll overtok eierskapet.1657 og 1664 var var en Kristoffer bruker på Stovner 1664-66 Stomner i Aker Leiledning Cristopher 40 år Sønner Anders Christophersen 12 år Sønner Erich Christophersen 9 år Sønner Ib Christophersen 8 år Sønner Elling Christophersen Sønner 7 år Sønner Christopher Christophersen 6 år Sønner Jens Christophersen 1 år Husmenn Ole Christophersen 45 år Husmenn Christopher Ingebretsøn 30 år Deris sønn Engebret Cristenssøn 2 år20.03 1686 Tingmøte sak 29 Christopher Stomner Aggerss hærredt loed tinglysse eet skiødebcch kjøbebreff af Maria Rols tin hanem wdsted, på eet holf schippund tunge med bøxel udj dend gaard Fossom i Aggers herredt beliggende bekreftet til vitterlighed av Lorends Rol datent Christiania 22.03 1686.1. mars 1693 solgte sønnen og sekretæren Lorents Roll Stovner til borger Jonas Svensøn og 31. juli 1695 solgte enken Margrethe Hansdatter, til enken Karen Torstensdatter tidligere gift med avdøde bruker på Stovner Kristoffer Kristoffersen. 22. mars 1686 hadde de kjøpt nabogården Fossum av Maren Jensdatter. Karen Torstensdatter var sannsynlig datter av brukeren Tosten på Fossum i 1657 og 1664. . 20. april 1699 solgte Karen Torstensdatter husmannsplassen Smedstuen til sønnen Jens Christoffersen. Hun sa at husmannsplassen lå under Stovner, men opprinnelig må den ha tilhørt Fossum. 19.04 1703 solgte Karen Tostensdatter Fossum til manns bror Gunder Christophersen. 19. juni 1706 pantsatte Karen Torstensdatter Stovner til sønnen Jacob Christophersen. Det ble holdt skifte etter henne på Fossum 24.011 1721.22. mai 1709 og i lagtinget 13. januar 1710 Kristianias borgermester Nils Roll, bror av Lorents Roll, reiste odelssak og vant i underretten.22. november 1712 kjøpte lensmannen i Fet Hans Evensen Sandaker i Aker på Nedre Åmot i Fet Stovner, bonden Even Kristoffersøn Sandaker til Ramstad i Bærum g.m Inger Pederdatter som det ble holdt skifte etter i 1709 på Sogn i Aker. Han hadde en søsterAnne som var g.m Hans Evensen Sogn. 3. mars 1741 solgte han gården til sin sønn Even Hansen. Som hadde broren Kristoffer Evensen som ble g.m med enken på Romsås i Aker og som kjøpte denne gården i 16791723 Stovner hadde 3 hester, 13 kyr, 9 sauer, 9 gjeiter, Hans Evensen Hauger-Jølsen i Fet til Stovner f.1664 gx1Anna Hansdatter Bestum 1690 tallet nevnt som leilening på Hauger gjestgivergård i Fet. 1704 ble han lensmann i Fet og flyttet til Jølsen i Fet. Moren bodde på Sogn i AkerBarn: Anne Hansdatter Stovner død 1764, 62 år g.1723 m Tallak Jonsen Svinndal i Fet gx2 m. kaptein Hans Pedersen Bue til Dårthe Hansdatter Stovner g.m Ole Abrahamsen Tobbel f.1708 Anne Cristensdatter Nordre Furuseth i Aker f.12.09 1728 b.g 03.02.97 g x 1 03.09 1745 i Aker kirke m enkemann Hans Evensen på Stovner b.g på Akers kirkegård 18.12 1749. Gx 2 1750 tinglyst i Nannestad kirke 05.10, trolovet i Ager 12.10 gift 05.11 i Ager m. unkarl og dragon Cristpoher Thoresen Ingelsrud 23 år døpt 29.03 1727 i Nannestad - b.g. 13/11 1765 Aker gx 3 Niels Eskildsen Skårer Lørenskog nevnt på Stig 1801 60 år gammel gift x1 enkemann Hilsen Kjersti

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Hei Kjersti. Takk for at du holder liv i dette temaet. Her er det mye som må fordøyes, og siden jeg har litt smått om tid, nøyer jeg meg i første omgang med et par spørsmål/kommentarer:1. Den Kristoffer som var bruker på Stovner 1664-66 hadde altså sønnene Kristoffer (f. ca. 1660) og Gunder (f. ca. 1666.) Hvem Kristoffer Stovner var gift med, vet vi tydeligvis ikke.Kristoffer Kristoffersen tok over som bruker på Stovner etter sin far. Han var gift med Karen Tostensdatter, sannsynligvis datter av Tosten Fossum. I 1686 kjøpte de Fossum. Som enke solgte Karen Tostensdatter i 1703 Fossum til svogeren Gunder Kristoffersen ('...manns bror...')Gunder kjøpte altså Fossum av svigerinna, ikke av sin mor slik jeg har trodd.Gunder Kristoffersen var gift med Maria Hansdatter. Barn: Kari Gundersdatter g.m Søfren Svendsen,Lisbeth 21 år, Elisabeth 14 år.Dermed er vi fortsatt uten 'løsning' på hvem som var foreldre til den Marie Gundersdatter Fossum som ble gift på Jølsen. For hun var definitivt i live da det ble skiftet etter Gunder Kristoffersen (8.12.1722.)I 1706 pantsetter Karen Anstensdatter Stovner til sønnen Jacob Kristoffersen. I 1712 kjøper Fet-lensmannen Hans Evensen (1664-1747) Stovner som han i 1741 skjøter over til sønnen Even.Hans Evensen (Stovner) var sønn av Even Kristoffersen Sandaker/Aker (1616-1690) og Inger Pedersdatter (ca. 1640-ca. 1709.) Even Kristoffersen hadde først vært gift med Anne Engelbregtsdatter (d. 1659.) De hadde sønnen Kristoffer Evensen som ble eier av Romsås.I ekteskapet med Inger Pedersdatter hadde Even Kristoffersen i tillegg til Hans også sønnen Peder som ble bruker på Haugen i Aker, datteren Anne som ble gift på Sogn i Aker og sønnen Anders (1666-1735) som i 1701 kjøpte Ramstad i Bærum av Hans Lauritzen.Det er godt mulig jeg nå ser spøkelser ved høylys dag (og det hjelper sikkert ikke at jeg spiller Kris Kristofferson), men kan det være en sammenheng mellom Even Kristoffersen på Sandaker og Kristoffer Stovner?Jeg kjenner ikke detaljene ved gardkjøpet i 1712, om f.eks. Hans Evensen kjøpte Stovner av skyldfolk (Jacob Kristoffersen) eller om det var en ordinær gardhandel.Hvis jeg har forstått ditt oppsett riktig, hadde Hans Evensen i sitt første ekteskap med Anna Hansd. Bestum datteren Anne Hansdatter som ble gift med Tallak Svindal. Men ifølge mine notater døde moren (Anna Hansd. Bestum) ca. 1697 mens altså datteren (Anna Hansdatter Stovner) ble født tidlig på 1700-tallet. Var Hans Evensen kanskje gift tre ganger?Har du - eller noen andre - kommentarer til dette, er jeg lutter øre.Helt til slutt lurer jeg på hvilket prosjekt Stig skole holder på med. Finner ikke noe om det på nettet. Var ellers på stovnertraktene for en tid tilbake og snakket med gammel slekt. Stig er jo fortsatt i familiens eie. Men koblingen Stovner/Stig har jeg vært inne på i et annet tema.Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.