Jump to content
Arkivverket

[#12407] Vigerust Dovre


Guest Frode Aksnes

Recommended Posts

Guest Frode Aksnes

Prøver å leite etter marie johansdtr haugen Fødd Vigerust Dovre Fødd 1869 død 1954 ( Verdal) Er det noen som kan sjekke folketellingen 1875 Dovre for å finne hun eller slektninger,søsken

Link to post
Share on other sites
Guest Frode Aksnes

Frode Aksnes, Verdal, 16.01.2003 23:04 (1) Prøver å leite etter marie johansdtr haugen Fødd Vigerust Dovre Fødd 1868 død 1954 ( Verdal) Er det noen som kan sjekke folketellingen 1875 Dovre for å finne hun eller slektninger,søsken

Link to post
Share on other sites
Guest John Morten Malerbakken

Her har du en liten forfedreliste (som selvsagt alle som leser står fritt å kritisere sønder og sammen), og en kort opplisting av de søsknene jeg har oversikt over.Liste over søsken:Lars Johannesson Haugen f. 7.7.1852. Tosten Johannesson Haugen f. 5.9.1855. Johan Johannesson Haugen f. 15.10.1858. Kristian Johannesson Haugen f. 12.11.1860, d. 19.9.1865. Mathias Johannesson Haugen f. 22.9.1863. Kari Johannesdtr Haugen f. 21.12.1865. Maria Johannesdtr Haugen f. 11.4.1868. Kristian Johannesson Haugen f. 25.3.1870. Anton Johannesson Haugen f. 31.5.1873. Jakop Johannesson Haugen f. 6.6.1875.Rapport på forfedre1. Maria Johannesdatter Haugen f. 11.04.1868.Foreldre2. Johannes Larsen Haugen f. 29.03.1824, g. 12.04.1851, Marit Torstensdatter Nørstegård, f. 1833.3. Marit Torstensdatter Nørstegård f. 1833.Besteforeldre4. Lars Johannesen Haugen f. 07.01.1796, g. 06.11.1819, Jorun Jakopsdatter Ekre, f. 03.03.1803. Lars døde 19.05.1869.5. Jorun Jakopsdatter Ekre f. 03.03.1803.Oldeforeldre8. Johannes Larsen Haugen f. 18.04.1775, g. 29.04.1773, Mari Tostensdatter Hjelle, f. 29.04.1773. Johannes døde 27.11.1833.9. Mari Tostensdatter Hjelle f. 29.04.1773.10. Jakop Sivertsen Nørstegård g. Anne Bjørnersdatter Ekre.11. Anne Bjørnersdatter Ekre.Tippoldeforeldre16. Lars Toresen g. Kari Johannesdatter Haugen.17. Kari Johannesdatter Haugen.18. Tosten Olsen Hjelle f. 1737, g. 12.03.1740, Marit Sivertsdatter Fokstuen, f. 12.03.1740, d. 1805. Tosten døde 28.05.1821.19. Marit Sivertsdatter Fokstuen f. 12.03.1740, d. 1805.Tipptippoldeforeldre36. Ole Torsteinsen Hjelle f. 1700, g. Ragnhild Simensdatter Tofte. Ole døde 1766.37. Ragnhild Simensdatter Tofte.38. Sivert Pålsen Fokstuen f. 1712, g. Mari Amundsdatter Andgard, f. 1715, d. 1775. Sivert døde 1751.39. Mari Amundsdatter Andgard f. 1715, d. 1775.3. tipp-oldeforeldre72. Torstein Olsen Hjelle f. 1669, g. Mari Hansdatter Laurgård, f. 1678. Torstein døde 1744. kalltes 'Rik-Hjellin'73. Mari Hansdatter Laurgård f. 1678. fra Sel74. Simen Hansen Tofte f. 1649, Lalm, g. Ragnhild Paulsdatter Romundgård, f. 1670, Sel, d. 1722, Dovre. Simen døde 1711, Tofte, Dovre. Ved skjøte datert 1694 fikk Simen overdratt til seg brødrenes andeler i Tofte slik at han ble eneeier.75. Ragnhild Paulsdatter Romundgård f. 1670, Sel, d. 1722, Dovre.76. Pål Tjøstelsen Fokstuen f. 1675, g. Marit Sjugurdsdatter Arnekleiv, f. 1680. Pål døde 1773.77. Marit Sjugurdsdatter Arnekleiv f. 1680.78. Amund Olsen Andgard g. Mari Olsdatter Hjelle.79. Mari Olsdatter Hjelle.4. tipp-oldeforeldre144. OleTorsteinsen Hjelle f. 1634, g. Mari Eriksdatter Amundgård. OleTorsteinsen døde 1697.145. Mari Eriksdatter Amundgård.146. Hans Olsen Laurgård g. Mari Larsdatter Jøronstad #2208.147. Mari Larsdatter Jøronstad #2208.148. Hans Paulsen Tolstad #2217 f. 1625, yrke: Bondekaptein, g. 1648, Anne Simensdatter Heggen #2216, f. 1630, Gausdal, d. 1696, Lalm. Hans døde 05.04.1695, Tolstad. Erholdt Tolstad på livstid i 1651. Best kjent som 'Bondekapteinen' etter at han i 1658 deltok med bønder fra Gudbrandsdalen for å befri Trondheim med omland som svenskene hadde erobret. Han skiftet i live mellom sine barn, hvor det fremgår at han eide Tofte på Dovre, Kalstad og Kalstadrud samt Hodom i Gausdal, Baarstad på Lalm, og dessuten hadde bygsel på Ingulsjøen i tillegg til at han fra å være leilending på Tolstad, kjøpte gården av brødrene Marselis ved skjøte datert 14.01.1658.149. Anne Simensdatter Heggen #2216 f. 1630, Gausdal, d. 1696, Lalm. Både fødselsdato og dødsdato er antagelser, og hun døde muligens noe senere enn det som er oppgitt her.150. Pål Olson Romundgård #2254 g. Marit Jakobsdatter Breden #2253.151. Marit Jakobsdatter Breden #2253.152. Tjøstel Haldorsen Folldalen #3478 g. Gunhild Larsdatter Hjerkinn #3479.153. Gunhild Larsdatter Hjerkinn #3479.154. Sjugurd Olsson Nistugu Arnekleiv #2090 også kjent som Sivert f. 1635, g. Berit Toresdatter Nordigard Killi #2089, f. 1648, d. 1728. Sjugurd døde 16.04.1725.155. Berit Toresdatter Nordigard Killi #2089 f. 1648, d. 1728.5. tipp-oldeforeldre288. Tosten Olsen Prestgard #2183 f. 1594, g. Guri Johannesdatter Hjelle #2182, f. 1610. Tosten døde 1658.289. Guri Johannesdatter Hjelle #2182 f. 1610.290. Erik Olsen Amundgård #2175 f. ca 1600, g. Ambjørg Engebretsdatter #2174, d. 1640. Erik døde 1658. også oppgitt med dödsår 1660291. Ambjørg Engebretsdatter #2174 d. 1640.292. Ole Arnesen Lårgard #2211 g. Ann Lauritsdatter Haugen #2210.293. Ann Lauritsdatter Haugen #2210. fra Sel294. Lars Clementsen Jørondstad #2213 g. Ingrid Jakobsdatter #2212. fra Sel295. Ingrid Jakobsdatter #2212.296. Paul Hansen Tolstad #2219 g. Karen Knutsdatter Tolstad #2218. Paul døde 1660. Dette er den eldste Paul Hansen som man med sikkerhet vet var bonde på Tolstad, og som ble stamfar til den store Tolstad-slekta. Paul Hansen giftet seg til Tolstad, og det har ikke latt seg gjøre å dokumenter hvem han var eller hvor han kom fra, men de spekuleres i om det var slektskap mellom ham og Ågot Christensens første mann Paul Christensen. Den ene, eller begge, har trolig tilnavnet Leth, som går igjen i senere generasjoner. Død etter 1660.297. Karen Knutsdatter Tolstad #2218. Det er usikkert om denne Knutsdattera virkelig het Karen. Det er en antakelse om de flere ser ut til å helle til, men det er ikke fastslått.298. Simen Trondsen Heggen #2248 f. 1588, yrke: Lensmann, g. Kari Amundsdatter Olstad #2247.299. Kari Amundsdatter Olstad #2247.300. Ola Romundgård #2255 f. 1590.302. Jakob Fredriksen Breden #9844 f. 1605, Sel, g. Mari Syversdatter #9845, f. Vågå, d. Sel.303. Mari Syversdatter #9845 f. Vågå, d. Sel. Mari er død før 1664.304. Haldor Bårdsen Folldalen #4029 d. 1594. Haldor var den første som begynte å dyrke jord i Folldalen.308. Ola Larsson Nistugu Arnekleiv #2092 f. 1608, g. Ragnhild Olsdatter Ødegården #2091, f. 1610, Sel. Ola døde 1691.309. Ragnhild Olsdatter Ødegården #2091 f. 1610, Sel.310. Tore Persson Killi #2098 g. Sigrid Johannesdatter Vorkinn #2097.311. Sigrid Johannesdatter Vorkinn #2097.6. tipp-oldeforeldre576. Ola Torsteinson #2185 g. Guri Nilsdatter Prestegård #2184, f. 1570. Ola døde 1610.577. Guri Nilsdatter Prestegård #2184 f. 1570. fra Skjåk578. Johannes Knutsson Killi (Hjelle) #2196 f. 1580, Nordigard Hjelle, g. 1605, Ingrid Tordsatter Bratt #2197, f. 1580, Bjølstad, Heidal, d. 1624, Hjelle. Johannes døde 1664, Hjelle.579. Ingrid Tordsatter Bratt #2197 f. 1580, Bjølstad, Heidal, d. 1624, Hjelle.594. Knut Tolstad #2230 yrke: Lensmann, g. (1) Ukjent #4593, g. (2) Ågot Andersdatter Kleppe #2231, f. 1550, d. 1634, Tolstad, Vågå. Knut døde 1635. Knut blir nevnt i dokument som lensmann i 1614. Han har et ekteskap bak seg da han gifter seg med med Ågot, for i 1618 fortelles det at han satte av 3 huder i Tolstad som hans voksne sønn Guldbrand Knutsen fikk bygsle. I 1630 avsatte han ytterligere 5 huder av gården til bygsel for svigersønnen Paul Hansen. Etter 1632 fikk Paul Hansen bygeslsbrev på hele Tolstad. Knut døde en gang etter 1635.595. Ågot Andersdatter Kleppe #2231 f. 1550, g. (1) 1575, Paul Christensen #5788, døpt: 1602, g. (2) Knut Tolstad #2230, yrke: Lensmann, d. 1635. Ågot døde 1634, Tolstad, Vågå. Ågot arvet nedre Bjørnstad etter sin far, men bodde antagelig aldri på gården. Det ser ut til at hun som både barn og voksen, gift to ganger, bodde på Tolstad og døde på Tolstad.598. Amund Gundersen Olstad #2250 g. Sigrid Bjørnsdatter Nordre Olstad #2249. Amund døde 1645.599. Sigrid Bjørnsdatter Nordre Olstad #2249.616. Lars Gunnarsson Hågå #2094 f. 1570, yrke: Lensmann i Lesja, g. Kari Pedersdatter #2151. Lars døde 1650, 26.08.1612, Slaget i Kringen. Anfører for de norske bøndene ved slaget i Kringen. Lord Ramsey var leder for skottene, selv om kaptein Sinclair nok er den mest kjente av skottene.617. Kari Pedersdatter #2151.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.