Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jan Frode Johansen

[#12434] Catharina Dyssel g.m kjøpmand,skipsreder og rådmand Thomes Jonssøn Sommer

Recommended Posts

Guest Jan Frode Johansen

I arbeidet med Skienslekten Sommer er jeg veldig intressert i hjelp med å finne ut mest mulig rundt Catharina Dyssel. I boken 'Slægten Dyssel i Danmark gennem 300 år' ved L.W.Dyssel og Vagn Dyssel, København 1951 opplyses på s.24 at Catharina Dyssel døde i Skien 18.mars 1687 i en alder av 38 år, altså født ca. 1649.Hun hadde ved sin død vært gift med Rådmand Thomes Sommer i vel 18 år-ekteskapet var altså inngått ca.1669.Det ble skiftet etter Catharina Dyssel i Skien 26.juni 1690.Hun tilhørte en ætt, hvorfra den Danske adelslekt Falkenskiold er utgått.Hun var nemlig søster av Assesor,senere amtmann,etatsråd Arnold Christian Dyssel til Seilstrup og Lundergård i Jylland , og to av dennes sønner ble i 1716 adlet under navnet Falkenskiold.(D.A.A. 1929, 2.del, s.241, og Lengnick I,s.143 og III, s.70) Er det forresten noen av dere som har tilgang på disse bøkene? Av Catharina's og etatsrådens foreldre kjennes ingen med sikkerhet , dfaren var antagelig en Martin Dyssel i Altona. Det er igrunnen det jeg vet om henne.Jeg er meget intressert i å komme videre bakover i.o.m at disse etter all sannsynlighet har Tysk adel (Altona) og kanskje også Dansk i sine aner. Dersom det er noen som har opplysninger omkring disse slektene eller rundt Catharina er jeg meget intressert i tilbakemelding og hjelp i denne sak.Med vennlig hilsen Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Dersom noen har filer eller annet materiale så er min e-postadresse jafjohan@online.no mvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Erv det noen som haret godt tips? mvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Det erforøvrig et stort skifte etter henne i Skien. Er det noen som kan skaffe meg kopi eller avskrift? mvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkil Lier

Hei,som etterkommer etter ekteparet Anne Sommer og Johan Erboe har Dyssel-slekten opptatt meg en del,og dette er hva jeg anser for den mest sannsynlige løsningen med hensyn til Catharina Dyssels slekt. Når Martin Dyssel oppføres som Catharinas antakelige far må dette være ren gjetning. Ser man nærmere på oppkallingen til barna etter Arnold Christian og Catharina ligger alt til grunn for at deres foreldre må ha båret navnene Arnt(Arent) og Maren(Maria): 1.ARENT DYSSEL, f.o.1600, -død 1659 i København. Alt taler for at han var slektens første mann i Danmark, som innvandret under 30-årskrigen og hvis familienavn sikkert stammer fra landsbyen Dussel i herskapet Schøller i hertugdømmet Berg. Storkjøpmann Arent Dyssel nevnes tidligst som borger av København i 1631. År 1633 bodde han i Stenbodene, ble 1639 opptatt i det Kgl. skyteselskap. 1648 var han blant de utvalgte borgere som utstedte fullmakt for visse fornemme Folk til på deres vegne å overvære hyllingen; det samme ved prins Christians valg. 1651-52 var Dyssel stadskemner i København. Han døde kort før 10.jan.1659. Gift 1.-i København 1631 med METTE HANSDATTER. Gift 2.-med MAREN ANDERSDATTER, -død etter 1640. Gift 3.-o.1645 med MAREN JACOBSDATTER HIORT, f.o.1620; -ant.død ca.1673; datter av Hr.Jacob Hiort. Arent Dyssels enke eide 1661 mannens gård i Kongensgade. En gyde ved Vingaardstræde hadde navn etter ham: Arent Dyssels gang. Av Dyssels barn kjennes 4:2A.JAN DYSSEL, f.o.1632, -levde 1657. Vinhandler i København.2B.JOST DYSSEL, f.1637 i København, -gravl. 12.nov.1679 i Vordingborg, 42 år gl. Ble 1659 student fra Roskilde skole og krevde s.år av sin stemor arven etter sin mor ( Maren Andersdatter?). Ble 1663 immatrikulert i Leyden som Stud.math.2C.ARNOLD CHRISTIAN DYSSEL, f.ca.1646/47 i København, -død 18.aug.1714 på Sejlstrup, ca.67 år gl. Han var i 1681 forvalter på Søndre Elkjær og 1682-90 ridefogd s.st., samt forpakter av de Kgl. strand- rettigheter i Vendsyssel og Thy. År 1685 ble han assessor i Kommercekollegiet , og kjøpte i 1689 Sejl- strupgaard med Sejlstrup kirke i Børglum Herred av admiral Jens Rodsteen. Flyttet 1690 til Sejlstrup etter å ha forpaktet Børglum Kloster av dronning Charlotte Amalie. Dyssel ble 1689 assessor i Admiralitetet, 1701 kanselliråd, 1703 amtmann over Aastrup, Børglum og Sejl- strup Amter. 1703 justisråd og 1713 etatsråd. Ved svogeren Thomas Sommers død 1697 tok han via korrespondanse aktivt del i skifteforhandlingene for å sikre sin avdøde søsters barns interesser. Dyssel kjøpte etter hvert en stor del spredt bondegods i Vendsyssel Amt, og 1704 og -11 henholdsvis hovedgården Lundergaard i Jetsmark sogn og Kærsgaard i Tornby. I 1692 hadde han kjøpt Vrensted og Tise kirker. Gift 1.-1678 (tillatelse til hjemmevielse av 17.sep.) med DORTHE TORBENSDATTER , -død 1679/80. Gift 2.-iflg. kongebrev av 15.jan.1681 med CHRISTIANA SOPHIE HANNIBALINE SPORMAND, f.o. 1660; datter av borgmester på Christianshavn Christian Spormand og hustru Kirsten Mortensdatter Lælius. Sistnevnte var datter av biskop Morten Madsen i Aarhus og gift 1.-med Hr.Tøger Pedersen, død 1651, prest i Randers. I annet ekteskap 16 barn: 3aC.EJLER CHRISTIAN DYSSEL , prest i Vrensted – Tise og jordspekulant. f.1682 på Søndre Elkjær. 3bC.INGEBORG DORTHEA DYSSEL , f.1683 på S.Elkjær, -død 1767, 84 år gl. Gift med sin mors fetter MORTEN LÆLIUS til Ullerupgaard; sønn av Christen Mortensen Lælius. 3cC.PETTER JOHAN DYSSEL, f.1684 på S.Elkjær (oppkalt etter sin grandonkel P.J.Spormand,professor ved Københavns universitet, -død 1714/15 i Amsterdam på reise til Ostindia. 3dC.ELISABETH DYSSEL, f.1685 på S.Elkjær. Gift 1720 med HANS HENRICHSEN BUGGE til Bøgsted. Sønn Arnoldus Dyssel Bugge, dpt.1.des.1721. 3eC.ARENT DYSSEL, f.1686 på S.Elkjær, -død innen 1714 (skal ha falt i et slag utenlands). 3fC.JACOB DYSSEL, f.1687 på S.Elkjær, -død 1708 som student i København, gravl. i Trinitatis kirke. 3gC.KIRSTINE MARIE DYSSEL, f.1688 på S.Elkjær. Gift i Viborg 16.sep.1717 med kaptein JENS BILLE. 3hC.MORTEN DYSSEL FALKENSKIOLD til Sejlstrupgaard. f.1689 på S.Elkjær, -død 22.juni 1746 i Kalundborg. Oberst og eier av Sejlstrupgaard, adlet Falkenskiold 1716. Gift 3.-med DOROTHEA SOPHIE VON SCHACK til Bramslykke. I dette ekteskap mange barn. 3iC.FREDRICH CHRISTIAN DYSSEL, sekondløytnant, utvandret til Frankrike. f.1690 på S.Elkjær. Gift i Aalborg 17.jan.1719 med CHARLOTTA AMALIE SEBOCHER. Datter: Christiane Friederica, dpt.23.apr.1718 i Aalborg. 3jC.TØGER DYSSEL, sekondløytnant og rådmann i Fredericia. f.ca.1692 på Sejlstrup. 3kC.BARTHOLOMEUS DYSSEL, f.1693 på Sejlstrup, -død julen 1715 i slaget ved Stralsund. Sekondløytnant og eier av Lundergaard i Jetsmark. 3lC.CHRISTIANA ARNETTE DYSSEL, dpt.28.nov.1694 i Sejlstrup, -død ca.1695.3mC.ARNOLD CHRISTIAN DYSSEL til Vinderslevgaard og Marsvinslund. f.ca.1696 på Sejlstrup, -død 1763. Borgmester i Viborg og landsdommer. Kjøpte 1751 Vinderslevgaard for 14540 rdlr. Gift 1.-i Aalborg 17.juli 1742 med MAREN GROTUM HOLST. Gift 2.-i Holbæk 1.aug.1755 med MARIE KIRSTINE BARFOED. I første ekteskap flere barn. 3nC.MATHIAS DYSSEL, f.ca.1698 på Sejlstrup. Levde 1716 og er trolig den sønn som ble drept i duell i Holland. 3oC.CHRISTOPHER DYSSEL FALKENSKIOLD til Hald Kloster. f.ca.1699 på Sejlstrup, -død 1770. Kaptein og adlet Falkenskiold 1716. Eier av Hald Kloster. Gift i Viborg 2.nov.1734 med ELSE SOPHIE BARTHOLIN, f.1698, -død 1754; datter av Christopher Bartholin og hustru Marie Anne Grove. -Flere barn. 3pC.MARGRETHE SOPHIE DYSSEL, f.ca.1701 på Sejlstrup. Gift med major HENRICH WOLTERS i Hals. 2D.CATHARINA DYSSEL, f.1649 i København , -død 18.mars 1687 i Skien, 38 år gl. Gift 1669 i København med kjøpmann og skipsreder i Skien THOMAS JONSEN SOMMER, f.ca.1648 i Skien, -død s.st.18.mai 1697; 49 år gl.; sønn av borgermester Jon Thomesen Sommer og 3.hustru Elen Jensdatter (d.1701).Thomas Sommer hadde i 2. ekteskap med Pernille Iversdatter barna Iver,rådmann i Skien, og Catharina,gift ca.1709 med kjøpmann Niels Leuch, Bragernes. I ekteskapet 11 barn:2A.BARN, f. høsten 1670; Cathrine T.Joensens introdusert 25.nov.2B.ELEN SOMMER, dpt.8.des.1671, -begr.17.mai 1675, 3 år og 5 mnd. gl.2C.BOEL SOMMER, dpt.8.des.1672 i Skien, -død ca.1682.2D.MAREN SOMMER, dpt.10.mai 1674 i Skien, -begr.6.sep.s.år.2E.ELEN SOMMER, dpt.29.aug.1675 i Skien, -død der 1714, skifte avholdt 23.mai. Gift ca.1697 med skipsreder ANDERS MADSEN , død 1.juni 1707. Barn:ELSEBE ANDERSDATTER. I en liste over Rentepenger for Skien 1717 finner vi: Thomas Rusk af Anders Matzens datters Capitall 268 rd.3-18.3bE.THOMAS ANDERSEN,ARNT ANDERSEN,PEDER ANDERSEN,IVER ( ANDERSEN ) SOMMER , parykkmaker i Kristiansand,f.o.1706. Gift i Bergen (Nykirken) 11.mai 1735 med LISBETH GOTFRIDSDATTER.2F.MARIA SOMMER, dpt. i Skien 27.okt.1676, -gravl. i Holla 6.juli 1740, Gift 1699 i Skien med RASMUS PEDERSEN HERSTAD, fogd i Bamble og eier av Hellestvedt, dpt. 11.nov.1660 i Skien, -gravl. der 1.mai 1724, 63 ½ år gl. nærmre 64 år gl. I ekteskapet 6 barn.2G.BOEL SOMMER,f.1678,gift med MICHEL STORM.2H.ANNE SOMMER,f.1680,-død 1716 i Skien. Gift 1700 med kjøpmann i Skien Johan Jørgensen Erboe,f.ca.1655,-død 1708. Barn: Jørgen Erboe,1702-53,skipper i Langesund. Catharina Sommer Erboe,1705-1712/16. Helena Erboe,f.1707, -levde 1778 i Christiania.Gift 1738 i Skien med skipper Halvor Jacobsen Smestad,1713-1742.2I.JOHN SOMMER,f.ca.1682.2J.ELISABETH SOMMER,f.1686, -død 1744. Gift ca.1703 med JENS GREGERSEH FORBECH , hospitalsforstander m.m. i Skien. f.1677, -død 1746; sønn av kjøpmann Gregers Pedersen og hustru Sophia Børgesdatter. I ekteskapet kjennes 15 barn: Thomas Sommer 1704-69,Gregers 1706-86,Johan Erboe 1708-e.1764, Sophia 1710-30, Lars 1712-78, Catharina f.1714 -gift 1732 med Jan Rusch, Jacob Nicolai 1717-17, Jacob Nicolai Sommer 1718-1800, Anders 1719 -e.1744, Elen 1721-1795 -gift 1.med Henrich Erboe 1716-64 og 2.med Christian Jacobsen 1735-1768, Pernille 1722-51 -gift 1739 med Johan Kobro,Bergen 1709-66, Anne 1723-27, Elisabeth 1725-25, Christian f.1726 og Elisabeth Sommer 1727-29. Mvh.Torkil Lier.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Ser man det... Det hjelper å stå på for å få svar. Jeg takker så mye for de verdifulle opplysninger som kan bidra til at jeg kanskje kan komme videre med slekten fra Tyskland og Danmark. Er det noen som har tips om hvordan jeg bør gå frem for å komme videre her? mvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Hvilke kilder bør jeg søke? mvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.