Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Børre Bekkelien

[#12446] Ole Johnsen Garberg f. ca 1846 / Karen Paulsen Sten f. ca 1848, Kristiansund

Recommended Posts

Guest Børre Bekkelien

Jeg søker etter opplysinger om Ole Johnsen Garberg og Karen Paulsen Steen. De var ikke gift, men fikk tvillinger sammen (Ingvald Carolius og Harald Ragnvald, f. 1881 i Kristiansund.)Begge er å finne i Kristiansund ved FT 1885. Ole er da tømmermann ved M.H. Astrup, og gift for 2. gang med Helga Larsdtr. som han har 3 barn sammen med. Karen er vaskerpike og bor sammen med tvillingene, samt en sjømann Iver Paulsen f. 1867. Dette er muligens en sønn fra tidligere. Karen og Iver er nemlig begge født i Vaage prestegjeld. Dette antar jeg er Vågå i Gudbrandsdalen. Karen er oppgitt å være født i 1848, men det har altså ikke lykkes meg å finne henne igjen. Ole er oppgitt å være født i 1850 i Kristiansund men her er kirkeboken brannskadet og dermed stopper det opp her også.Han finnes også i FT1865. Da er alder oppgitt til 19 år, og han er losjerende skipstømmermann hos Lars Johnsen Garberg, 37 år, også han skipstømmermann, født i Meldal. Kan dette være en eldre bror? Videre befinner det seg også i byen en Ragnhild Johnsdtr Garberg, 24 år, født i Kristiansund. Dette kan jo være en søster.Er det noen som har opplysninger om opphavet til disse to?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Har sjekket E. Thurn Christensens arkiv (ETC) og der står Ragnhild og Ole som søsken. Far er oppgitt som John Garberg men ikke noe mer. Ragnhild står der gift med Nils Storsandø, f. 1845 Kornstad og død 25/6 1903. Glassmester i Kristiansund.Ole Johnsen Garberg står oppført som født 1849 og død 15/12 1895. I ETC står han bare gift med Helga Larsen og med tre barn: Hadla Lovise, Anna Gurine og John Martinus Olsen Garberg f. 1885 som døde 1/9 1893.Vi fant ikke Ragnhild Johnsdtr Garbergs dåp i kirkeboka for Kristiansund 1832-42, men derimot i konfirmantlistene for 1857 står hun: Brannskadd kirkebok 1855-1865 folio 189b Ragnhild Johnsdt. Garberg, 24/10 42, John Ols. Garberg og k. Ingeborg. Har ikke hatt tid til å lete etter Ole Johnsen Garbergs konfirmasjon, men siden du befinner deg i Trondhjem, har du tilgang til kirkebøkene der på SAT.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Børre Bekkelien

Takk for interessante opplysninger.Jeg skal kontrollere kirkebøkene for Kristiansund mtp. Ole Johns. Garbergs konfirmasjon. Jeg mener å ha gjort det tidligere, men støtt på problemer pga. brannskaden. Men det er mulig det blir litt enklere når foreldrenes navn er kjent.Når det gjelder faren, så finnes det et par kandidater ved navn John Ols. i FT1865 Kristiansund i rett alder med hustru Ingeborg, hvorav en er født i Meldal.Arkivet som det referes til (E. Thurn Christensen), er det et arkiv som er alment tilgjengelig?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen

Ja, E. Thurn Christensens samlinger er tigjengelige på Kristiansund bibliotek. Hans oversikter over slekter tilknyttet Kristiansund er mikrofilmet, og det kan være at dette kan fjernlånes. Det må du undersøke på et bibliotek.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Lars Jonsen Garberg er født i Meldal 23.4. 1828, døpt 4.5. av foreldre Jon Larsen Garberg og Brit Olsdt.Disse finner jeg igjen på plassen Rønningen under Halsgjerd i bygdeboka, side 93, bind 3, gard og ætt:Jon Larsen (Garberg), f. 1796, gift i 1828 med Brit Olsdt. Garbergsberget, f. 1805. Barn: Lars f. 1828.Denne familien reiste i 1836 til Kristiansund. Attest datert 19.5. 1836.Foreldrene til Ragnild var ved konfirmasjon oppgitt å være Jon Olsen og Ingeborg. Da er vel disse ikke søsken, men kanskje i slekt.Fant en Jon Olsen Garberg, 30 år, og Gjertrud Sivertsdt., 25 år (ektefolk) utflyttet fra Meldal til Surendal, 13.1. 1834.Tror også i alle fall to av søskena til Brit Olsdt.reiste til Kristiansund. Knud Ols. Hægerberg og John Ols. Øvervaag.Håper noe av dette kan være til hjelp.Beste hilsen Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Dette må jo være din Ole Johnsen. Han er da sønn til Brit Olsdatters bror, Jon, og dermed søskenbarn til Lars Jonsen. Hva tror du om det ?Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Børre Bekkelien

Jeg tror at det meget vel kan være foreldrene, men om sønnen Oluf er min Ole er mer usikkert. Som nevnt i første innlegg er det en Ole Johnsen Garberg, 19 år, losjerende hos Lars Johnsen Garberg, 37 år, født i Meldal.Se LenkeHvis dette er et søskenbarn så kan jo det stemme bra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Du kan jo lete i skifteprotokollene og dødsfallsprotokollene for Kristiansund. Hvis du ikke finner mulige foreldre i skifteprotokollene eller skiftedesignasjonene, bør de finnes i dødsfallsprotokollene. Til vanlig står arvingene nevnt der. Hvis du finner dem, kan du få bekreftet hvem Ole Johnsen Garberg var sønn til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Vi har funnet et nytt giftermål i 1870 med Ole Garberg! Kristiansund kirkebok 1865-1876, Gifte 1870, side 28: August 16 1870, Ungk, og hustømermand Ole Johnsen Garberg; Fødested og bopel: Chsund, 24, far: John Larsen Garberg og Pige Ingeborg Gurine Johnsdtr Jordal, fødested: Chsund, 22, far: John Jordal. Forlovere: John Jordal og Carl A. Olsen.Kan dette være din Ole Garberg? Finner ham dessverre ikke i FT1875 hverken under Garberg eller Johnsen.Karen Paulsdatter fant vi i FT1875 i Tællingskreds 2, Liste 53, folio 125-126, Matr. No. 687, Løbe No. 636 Tilhørende Ole Heggem beliggende i Helsingenget paa Kirkelandet. No. 11 Karen Paulsdtr., 2den Etage Hovedbygn., Logerende, ug, Lever af gaardsarbeide, 1847, Vaage Præstegj., No. 12 Petter Carl Carlsen, Søn af Karen Paulsdtr., ug, forsørges af Moderen, 1871, Bu præst; No. 13. Iver Paulsen, Logerende, ug, Dagarbeider, 1854, i Vaage Præstgj.Det ser ut til at Iver er bror til Karen og ikke sønn? Ragnhild Garberg f. 1872 er ved FT1875 tjenestepige hos Rasmus Lossius junior i Storgaten. Tællingskreds 3, Liste 58, folio 119-120. Mvh Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Fant tilfeldigvis Ole Garberg i FT1870!Folio 63 Gomalandet: 'Fortegnelse over Folketallet den 31te December 1870 i Gaarden (Huset) nyt No. 482 paa Godmadlandet i Christianssunds By. 'På folio 64 står som familie nummer to: Ole Garberg, Skibstømmd, g, 1848. Ch.sund; Ingbor do., Konen, g, 1849, do.I huset bodde 5 familier og totalt 24 personer, 13 menn og 9 kvinner. Matrikkelnr. 482 står i Vågen på Gomasida, og står den dag i dag. Mvh Tore og Tor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest jonny Lyngstad

Fra Bergen reiste i 1881 følgende personer til USA: John Jordal f. 1816, se Straumsnes b. 1. s. 476, og hans kone Ingeborg samt 3 barn: Gjertine f. 1845 i Kristiansund, Marie f. 1858 i Kristiansund og Marthe f. 1865 i Kristiansund. Familien oppgis å bo i Kristiansund. Ved ft. 1865 kalles han for Johan Jordahl. og har 7 barn: 1. Gurine 22 år, 2. Ole Andreas 19 år, 3. Ingeborg Gurine 17 år, 4. Johan 16 år, 5. Ane 14 år, 6. Jakob Olaus 9 år og 7. Marie 8 år, alle født i Kristiansund.Sammen med dem reiste også 2 andre barn: Ida Johnsdtr. Garberg f. 1871 i Kristiansund og Johan Johnsen f. 1873 i Kristiansund. De var datterbarn av Jon Jordal. Det betyr at ei datter av ham må ha vært gift med en John? Garberg som bodde i Kristiansund. Foreldrene deres er da Ingeborg Gurine og Ole Johnsen Garberg som er nevnt i innlegg 9. Johnsen blir her brukt feil ved utflytting til USA. Ingeborg og Ole hadde trolig reist tidligere eller reiste seinere. Jeg har ikke fått sjekka dette.Jeg leter nemlig etter en John J. Garberg f. i desember 1858 her i Norge. Denne John ble gift med ei fra Silneset her i Eide, Pauline Olsdtr. f. 1864. Ved folketelling 1900 i USA står det at han reiste over til USA i 1884, men jeg finner ham ikke i emigrasjonslistene. Denne John finner jeg ikke i Meldalen eller i Selbu hvor gardene Garberg ligger. Jeg finner ingen Garberg som passer ved ft. 1865 for Kristiansund. Kan denne John være en bror av Ragnhild Johnsdtr. Garberg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Har i alle fall funnet at Ida Berntine født 10/3 1871 i Kristiansund står oppført med foreldre 'Skibstømmerm. Ole Johnsen Garberg Kone Ingeborg Gurine (Jordal)' i Innsendte lister til Statistisk Sentralbyrå, Døpte i 1871 for Kristiansund prestegjeld. Ida står som nr. 116 i 1871. Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Marion Røen

I årbok for Meldal historielag fra 1981 fant jeg 'Litt nytt om Berg sørgård og skysstasjonen Garberg' skrevet av Arne I Hoem.Først skriver han om Berg sørgård og eierne der. Et stykke ut i artikkelen kommer dette:'Ole Tellvesen Berg og hans kone Berit Jonsdatter, født Kjerstad, var begge født i 1726, og de fikk sønn nr 3 i 1759 og han ble døpt Ole. Mer er ikke nevnt om ham i bygdeboka.Hans mor døde da Ole var 3 år gammel. Han må da ha blitt sendt til sin tante Marit Tellevsdatter Berg f. 1722 som var gift med Ole Størkersen Garberg. Hun var også en av fadderne til Ole.Ved sin trolovelse i 1798 med Ragnhild Knutsdatter Bjørset kaller han seg Ole Olsen Garberg. Forloverne var Tellev Berg og Knut Bjørset. Ved alle barnas dåp brukes også etternavnet Garberg og fadderne som går igjen er fra Berg, Bjørset og Garberg.I bygdeboka står det under Garbergsberget: 'En av drengene på Garberg busette seg her kring 1800, Ole Olson Berget f 1757 gift 1798 med Ragnhild Knutsdatter Bjørset f 1768, bygsla romet'.Ved folketellinga i 1801 er han oppført som innerst under Garberg og alderen oppgitt til 42 år, altså født i 1759. Han døde i 1732 (her er det vel blitt en trykkfeil i årboka !) Bygdebokas årstall 1757 må følgelig være feil. I og med at Garbergsberget ikke er nevnt i folketellinga, må den være ryddet etter 1801.Jeg har forelagt disse data for arkivar Sigurd Engelstad på Riksarkivet som også er overbevist om at de to 'Oler' må være en og samme person.I følge bygdeboka bodde hans eldste sønn Ole (1798 - 1877) en tid på Berg. Senere slo han seg ned på Stokkberget og han var urmaker av yrke. Han var gift 2 ganger, men til tross for dette, døde han barnløs.Sønn nr 2 Knut (f 1801) reiste fra Meldal våren 1837 med kone, sønn og sin mor til Bremsnes - Kristiansund. Sønn nr 3 Jon (f 1810, d 1873) forlot også Meldal med sin familie. Begge slo seg ned i Kristiansund og bygde tidlig egen hus i Øvrevågen. De arbeidet som skipstømmermenn i en tid da hele Vågen så og si var et eneste stort skipsverft. Flere av familien var haugianere. Brødrene har stor etterslekt spredd over hele landet.'- dette kan vel være 'opprinnelsen' til Garbergfamiliene i Kristiansund ?mvh Aud Marion

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Marion Røen

Opplysningene til Inger B (5), stemmer med det som står i årboka. Brit Olsdatter er søster til Ole, Knut og Jon.Sannsynligvis er vel kona til John også meldaling, men jeg har ikke hatt anledning til å lete etter henne ennå.Hvor Brits mann kom fra, vet jeg heller ikke - i bygdeboka står det - som Inger skriver - Jon Larsen (Garberg).Aud M

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.