Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Øyvind Gjervik

[#12461] Hans Lauritzen Griis (1600-tallet) på Bragernes i Drammen

Recommended Posts

Guest Øyvind Gjervik

Jeg sitter her med noen kopier fra Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (nummer og hefte kan jeg ikke referere til).Det er fra artikkelen 'Christiania magistrats-embedsmenn og deres innbyrdes forbindelser på 1600-tallet', av S. H. Finne-Grønn.På side 36 finner jeg Hans Lauritzen Griis, men hvem hans foreldre var, det kan jeg ikke se utifra artikkelen.I debatt nummer 8575 på disse sidene på Digitalarkivet, er også Griis-slekten tatt opp. Her påstås det at Lauritz Hansen (på side 26 under samme artikkel som nevnt lengre oppe), er hans far, men det kan jeg neppe se dokumentert utifra det Finne-Grønn har skrevet, til tross for navnelikheten.Ja, hvem var Hans`foreldre og forfedre? Fins det litteratur som omtaler dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Hva med Lauritz Ruus? Lenger ned på denne siden finnes det et slektstre med navnet Griis. LenkeFamilysearch: Hans Lauritzen GRIIS, far Lauritz Griis, f. ca. 1600, Olberg, Krödsherad, Buskerud. Lauritz oppgid født ca. 1560 på samme sted. Hvor mye vektlegger denne info'n vet jeg ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg har ikke sett noen nyere arbeider omkring slektsforhold i Oslo på begynnelsen av 1600-tallet (der Lars Ruus og Hans Larsen Griis hørte hjemme - Bragernes' befolkning tilhørte Oslo by). Kilder finnes det jo en del av, så det ligger godt til rette for undersøkelser. Jeg kan av lensregnskapene for Akershus len, skatt av Oslo by, omkring 1610-1624, se at f eks slektsnavnet Griis brukes i byen. Hilsen Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg har publisert litt stoff om slekten Griis, se www.vigerust.net/oslo/oslo1626_griis.html Hilsen Tore igjen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Det var intressant lesing, med et sørgedikt om bybrannen i Oslo 1624, utgitt 1626.Som nevnt der nevnes Hans Stampe som svigerfar av Hans Nielsen Griis; Dette må kansje forstås som at Sigrid Andersdatter Hack var hans ektefelle nr.2? Hennes foreldre vel skal være Anders Nielsen borgermester i Oslo som giftet seg ca. 1574 (NST B.5 S.219) med en Dorthe Willumsdatter.Petter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øyvind Gjervik

Takk alle sammen! Det ser ihvertfall ikke ut til at jeg kommer lengre her, ihvertfall ikke i første omgang.Jeg har tidligere vært av den oppfatning at Lauritz Ruus var Hans Lauritzen`s far, men noe absolutt bevis finner jeg ikke.Familysearch er jeg litt skeptisk til. Misforstå meg rett, jeg mener ikke at den informasjon som finnes om slekten Griis der ikke er riktig, men man vet aldri sikkert. Hvor har de sine kilder ifra, og hvor igjen har disse igjen sine kilder ifra, etc., etc..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg forstår ikke Øyvind Gjervik når han konkluderer med at han ikke kommer lenger her. Jovisst kan han komme lenger, det er jo bare å sette igang det, for det finnes jo et rikt og variert kildemateriale til Oslos (Christianias) personalhistorie 1600-1680 som ikke er utnyttet. Mulighetene er enorme. Hilsen Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øyvind Gjervik

Fins det litteratur som er å anbefale i så måte?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg har fortalt om det store - utrykte - kildematerialet til Oslos personal- og slektshistorie fra 1600-1680 som ennå ikke er benyttet, og hvis det skal nevnes trykt litteratur som kan anbefales om dette (trykt litteratur om kilder som ennå ikke er benyttet i forskningen ?), så får eg ganske enkelt henvise til: - Riksarkivets trykte katalog over Stattholderarkivet (med Slottslovarkivet), - Riksarkivets håndbok, - Riksarkivets trykte katalog over Rentekammerets lensregnskaper, samt Riksarkivets utrykte kataloger over Danske kansellis korrespondanse og skapsaker samt katalog over det øvrige innholdet i Rentekammeret, og til slutt den utrykte katalogen samt de utrykte seddelregistraturene over Riksarkivets ulike diplomsamlinger. Her er det fryktelig mye oslostoff fra den nevnte tidsperioden som bare venter på å bli digitalisert ! Oslo domkapitels forhandlings- og domsprotokoller fra ca 1620 og utover, som ligger i Statsarkivet i Oslo, er heller ikke publiserte. En fortegnelse over disse (som er meget personrike), er faktisk trykt - av Oluf Kolsrud i hans utgaver av Oslo domkapitels protokoller (ca 1910-14). Hilsen Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øyvind Gjervik

Takk skal du ha, Tore!Da har jeg den iformasjonen jeg ville ha :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Noen flere punkter omkring Griis og tilstøtende slekter, hvor supplerende opplysninger mottas med takk:-I Ovenstad, og Barstad; Norges Landforsvar 1604-1643 nevnes en Hans Griis (eller Grifs?) i Trondhjem som løytnant i juli 1640, i følge lehnsregnskapene der.-Flere av Hans Lauritzen Griis sine etterkommere er omtalt i Personalhistorisk Tidskrift (4 rekke, bind 5, s.19).-Den nevnte Christen Eschildsen (Griis) sitt skifte 17.11.1694 viste ihht. Christiania Skifteprotokoller et brutto bo på hele 16502 Rdl. Han nevnes flere ganger som 'svoger' i Trøgstadpresten Niels Lauritzen Muus (1613-1685) sine opptegnelser/ regnskaper i Trøgstad kirkebok nr. 1, uten at dette kan se ut til å stemme med dagens svogerbegrep. Samme kilde (folio 28a) nevner også en sønn Niels Christensen 06.09.1660 i Christiania, men denne er tilsynelatende død tidlig.Petter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Redalen

Jeg forsker på Griis-slekten. Har funnet en mulig sideslekt i Øyestad ved Arendal. De benyttet iallefall Griis-navnet. Teori på en relasjon til Glad/Onarheim. Ikke ferdig med dette ennå. Har prøvd Roos-teori uten å kunne finne noe vesentlig.Torgrim.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.