Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arild Kompelien

[#12467] 1 jordlengde

Recommended Posts

Guest Arild Kompelien

Hvor langt er 1 jordlengde? I tingbok 1741 for Solør-Østerdalen nevnes tømmer som lå 'trej Jordes Længder' fra ei å.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Finner igen lengde eller flatemål som kalles jordlengede,men det nærmeste ville jo da være fx:1 (Mål-)jord=10 000 kvadratfot.Da kan jo '3 Jordes Længder' altså være det samme som 3 Mål Jord.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan OLdervoll

Det kan det nok ikkje. Jordlengd må må nedvendigvis vera eit lengdemål; ikkje eit arealmål. Men kor langt; nei det veit eg ikkje.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Det ligger forsåvidt i begrepet at man tenker seg et jorde som en noenlunde ensartet størrelse som alle kjente til. Seinere kan jorde ha gått over til å bety et jorde uansett størrelse?En slik tanke støttes av at selv i dag vil man på et større jorde finne at det består av mange jorder som hver har sitt navn.Uansett må en vel tenke seg jordlengde som et tøyelig begrep i forhold til meter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Tror ikke dette er et lengdemål i det heletatt, jeg tror snarere det betyr at det punktet dette dreier seg om er skilt fra elva av tre ulike jordstykker. At et er tre eiendommer mellom tømmerlagret og elva. Det kan ha hatt betydning ved fløting el.l.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Jo, det er helt klart et lengdemål. Sammenhengen er at tømmeret var blitt kjørt til et sted slik at det lå tre jordlengder fra åa. Derfra skulle det fraktes videre til åa ved fløytinga. Dette foregikk i villeste skogen rett over grensa til Sverige. Det var garantert ingen oppdyrkete eiendommer med i bildet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

OK. Kanskje du da burde SITERE sammenhengen dette står i.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Jeg finner ikke ordet i noen av de oppslagsverkene jeg har tilgjengelig, men det er jo fristende å peke på den engelske betegnelsen 'furlong', som er 1/8 mile, eller ca. 200 meter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Eg kjenner heller ikkje omgrepet jordlengd, men i ljos av at Yngve dreg inn det engelske furlong, kan det vera verd å nemna at ein del 1400-tals-handskrifter av Jyske lov har følgjande jordmål (jf. Nordisk Kultur XXX, s. 236):24 Furer Jord gør en Ager; 2 Agre gøre en Fjerding Jord; 8 Favne udi en Eng er en Fjerding; 16 Fjerding Jord gøre en Otting; 4 Otting gøre en Bol Jord.Men det er jo eit stykke frå Jylland til Østerdalen. Kan det tenkjast at det er ei svensk eining? Eller at det er ei spesialterm i samband med tømmerdrifta? Det kan tenkjast at Lars Løberg kjenner til dette omgrepet, ettersom han skreiv ein del om tømmerhandelen i Trysil i hovudoppgåva si. Om ikkje du får fornuftige svar her, er det nok ein idé å kontakta han.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Furlong på 200 m kan rime bra siden det er klart at det ikke dreier seg om store avstander.Fant uttrykket i egne papirer notert på en lapp. Har ikke skrevet av selve saken. Det vil ta lang tid å finne det igjen i tingboka. Har bare notert årstallet. Skal se raskt over - kan være heldig å finne det uten altfor mye arbeid.Vet med sikkerhet jeg har sett uttrykket brukt også et annet sted. Regner med det er en enhet brukt i Solør siden det dreier seg om bønder fra Solør som vitner i forbindelse med at de har hogd tømmer i Sverige.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Noen ganger er man heldig.Hadde en referanse til en tømmersak 1741, og fant her uttrykket. Det er å finne i Tingbok for Solør-Østerdalen 1741 fol. 355b under vitneutsagnet til 1. Prov Povel Mickelsøn Scharderud som litt uti vitneprovet sier: ”Det stæd tømmeret sidst laae paa, som sagt, var inde i Skougen og omtrendt trej Jordes Længder fra Vanddraged Den aae Hahlblack aaen kaldet, sammestædz tældte og Proved tømmeret, som var aatte tylter ….”

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.