Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Øyvind Gjervik

[#12519] Ola Gunderson (Oxefot) på Slinde i Sogndal

Recommended Posts

Guest Øyvind Gjervik

Er det mulig å finne noe litteratur omkring Ola Gunderson (Oxefot) og hans slekt? NST har visstnok litt om Oxefot-slekten i Sogn, men hvem dette eventuelt gjelder, det vet jeg ikke.Han hadde en datter som giftet seg til Fjøsne: Bind 2 av Lars E. Øyane`s bygdebøker for Luster. Lars kaller henne for Britha, men har satt navnet hennes i parentes, så han er nok litt usikker på om navnet er rett. J.R. Ugulen er ihvertfall totalt uenig i navnebruken.Vel, finnes det informasjon om han?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Er eg usamd i namnebruken? Korleis veit du det? Det lønar seg som regel å halda forskjellige saker frå kvarandre:-) Elles kjem vel namnet i parentesen av at namnet hennar ikkje er kjend frå kjeldene, men at det er ei gissing frå Lars si side; kan henda grunna i namnebruk mellom etterkomarane hennar.Elles er det ein veit om denne ætta skrive i NST, og det er heller ikkje noko kjeldegrunnlag for å kalla den Oxefot. Absalons kryptiske melding om 'de Oxefødders adel' viser oss berre at det kring 1567 budde ei adelsætt med dette namnet i Sogn, ikkje noko om kvar.Kvitrud, Arne. «Ætta til Oluf Gunderson Slinde.» _Norsk slektshistorisk tidsskrift_ 32 (1990): 407–417.Sollied, Henning. «Gamle ætter i Sogn.» _Norsk slektshistorisk tidsskrift_ 1 (1928): 193–232.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øyvind Gjervik

Hvor jeg har det fra? Et tidligere innlegg på Digitalarkivet omkring slekten Oxefot :)Denne Oluf Gunderson Slinde: Er dette den samme Oluf som har en datter som giftet seg med Lasse Olsen Venjo (f.kanskje ca.1530, d.ca.1610), senere som Lasse Olufson Fjøsne?Lars har også satt Oxefot i parentes på Ola elller Oluf Gunderson, så navnevalget er kanskje gjort på grunnlag av gjetting i forhold til funn han eventuelt har gjort. Ikke vet jeg.Kanskje jeg får ankaffe meg noen kopier av disse sidene også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Oxefot har gått inn i litteraturen som ei nemning om denne ætta, og det er nok difor mange har nytta det. Problemet er at det definitivt ikkje er kjent nytta av denne slekta:-) Og då er det feil å tilleggja den namnet også:-) Absalons referanse til 'de oxeføders adel' kan like gjerne vera ein referanse til ei no totalt ukjend slekt i ein heilt annan del av Sogn. Det er ikkje noko som helst grunnlag for å plassera dei på Slinda.Og ja: Ola (Oluf) Gunnarsson (Gundersson) på Slinda er den same som ofte vert omtalt som Oluf Gundersson Oxefot.Skal du setja deg inn i sogneslekter, kjem du i det minste ikkje utanom Henning Sollieds artikkel frå 1928. Den er eit viktig grunnlag for seinare granskingar. Så eg vil absolutt rå deg til å skaffa deg kopiar av den.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øyvind Gjervik

Takker! Har allerede bestilt kopien. Jeg får med andre ord benytte stedsnavnet Slinde på Ola, mens slektsnavnet Oxefot kan jeg se helt bort ifra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øyvind Gjervik

Takk skal du ha Arne! Her var det adskillig mye interessant, ikke bare angående slekten på Slinde. :)Skal ta å lese mer grundig igjennom siden en annen dag der jeg har bedre tid, for dette tar tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.