Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Trond Myrstad

[#12542] Syver Knudsen Storviksæter, f. ca. 1843, Vågå

Recommended Posts

Guest Trond Myrstad

I F1900 bor Syver Knudsen, f. ca. 1843 og kona Mari Hansdatter, f. ca. 1849 på Storviksæter i Vågå. De giftet seg 10.2.1870 i Vågå. Kan noen hjelpe meg videre bakover ? Jeg tror Syver kom fra Helleløkken i Vågå, og at foreldrene var Knut Olsen Helleløkken og Anne Andersdatter (gift 9.11.1848, Vågå) og at kona Mari kom fra Øyhusom med foreldre Hans Johannesen Øyhusom og Ragnhild Olsdatter (gift 28.12.1837, Vågå).Trond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

I kirkeboka under viede den 10.02.1870 står innført ungkar Syver Knudsen Braaten 27 år, far; Knut Eriksen Valberg, og pike Mari Hansdtr. Bjørnstadeie 21 år, far; Hans Johannesen Bjørnstadeie.En rask sjekk av datteren Rannei som ble født 24.02.1872 på Myhren i Sønstlien, men konfirmert 1887 som Rannei Syversdtr. Storvikssæter (med samme fødselsdato og –år, samt foreldrenes fornavn og patronym), bekrefter at vi har å gjøre med familien på Storvikssæter.Syver finner jeg under døpte i Vågå den 12.02.1843, født utenfor ekteskap den 08.12.1842. Far: ungkar Knut Eriksen Valberg. Mor: pike Brit Olsdtr. Kleppe-eie.Mari finner jeg født 25.11.1848, døpt i Vågå 21.01.1849. Foreldre: Hans Johannesen og hustru Marit Olsdtr. Bjørnstadeie.Knut Eriksen Valberg vet jeg ikke noe om, men ettersom disse navnene (Knut og Erik) ikke var tradisjon på gården Valberg på den tiden, tipper jeg at han kunne ha vært tjenestekar på gården da sønnen ble døpt, og derfor hjemfestet til Valberg av presten ved dåpsinnføringen.Brit født 06.10.1823, døpt i Vågå 19.10.1823. Foreldre: Ole Olsen og Rannei Syversdtr. Kleppe-eie. Ole var fra Ringnesset, og giftet seg til Bråten under Kleppe der Rannei hørte hjemme. Brit ble senere gift med Gudbrand Henningsen Kveen i Vågå.Foreldrene til Mari giftet seg i Vågå 28.12.1837, og står da innført i kirkeboka som ungkar Hans Johannesen Bolstadløkken 27, far; Johannes Bolstadløkken, og pike Ragnhild Olsdtr. Bakken 22, far; Ole Bakken.Mor til Mari er nevnt som Marit Olsdtr. ved dåpen til Mari, men etter å ha sjekket faddere til Maris barn, der bl.a. Ingeborg Hansdtr. Øihusom er nevnt (også oppført under Øihusen i 1865), må man gå ut ifra at presten har ført feil navn på henne ved dåpen til Mari. Mari var fra Øihusom, og moren het Ragnhild Olsdtr. slik det står ved vielsen til foreldrene, samt i ft-1865.Som du ser, har jeg kommet frem til samme opphav som deg når det gjelder Mari Hansdtr. Storvikssæter, men har funnet frem til andre foreldre til Syver Knudsen Storvikssæter. Ettersom vi har forskjellige foreldrepar på Syver, drister jeg meg til å spørre hvor du har hentet dine opplysninger fra ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Myrstad

Aud,Som vanlig stammer mine opplysninger fra Vågå fra noen håndskrevne notater fra en avdød slektning - uten årstall og kildehenvisninger - og som jeg prøver å finne ut av. Når det gjelder Rannei Storviksæter, er foreldrene i disse notatene oppført som Sjugurd Øverbråtå og Mari Øyhusom, begge med spørsmålstegn bak, mens besteforeldrene er oppført som Knut Hellelykkjun, Brit Bråtå, Hans Øyhusom og Ragnhild, alle med spørsmålstegn bak. Uoverenstemmelsen mht. til foreldrene til Syver/Sjugurd skyldes at Knut Helleløkken i 1865 er gift med Anne Andersdatter. Så det er helt sikkert dine opplysninger som er riktige. Enda en gang - tusen takk !!Trond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Myrstad

Aud,I folkellingen fra 1801 finner jeg Rannei Syversdatter, 8 år, med foreldrene Syver Knudsen og Berit Tordsdatter under Kleppe. Er dette riktig Rannei ?Videre finner jeg Ole Olsen, 12 år, med foreldrene Ole Olsen og Mari Christensdatter på Ringnesset. Er dette riktig Ole ?Trond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Jeg har funnet Syver Knutsens barn Thord døpt i Vågå 06.07.1788, og Syver Braathens barn Rannei døpt i Vågå 30.09.1792.Etter mitt skjønn burde dette være dokumentasjon godt nok på at du har pekt ut riktig Rannei og familien hun tilhørte.Når det gjelder Ole Olsen Ringnesset, kan jeg svare et uforbeholdent ja. Han ble døpt 29.11.1789 (1. s. i adv.) og var nest eldste sønn til Ole Olsen Ringnesset og kona Mari Christensdtr.Som en digresjon kan jeg si litt om etterkommerene etter Oles eldstebror Jacob som var tjenestegutt på Kvarberg i 1801. Han ble gift med Anne Jacobsdtr. Stavseng og overtok på Ringnesset etter faren deres. Jacob Olsen og Anne Jacobsdtr.s eldste sønn Ole (1811-1902) som også i sin tur overtok på Ringnesset, gjorde seg svært bemerket som felespiller. Han gikk under navnet 'Ringnesin' eller 'Gammel-Ringnesin', og det finnes flere felelåter etter ham. I nåtid har det i Vågå vært ei spelmannsgruppe som kaller seg 'Nye Ringnesin' (Vet ikke om gruppa fortsatt eksisterer, men er nok kjent for folk i gammeldansmiljøet), og lederen i gruppa er (evnt. var) tipptippoldebarn etter Gammel-Ringnesin. I generasjonene etter Gammel-Ringnesin har det vært, og er flere etterkommere med uvanlig stort talent for musikk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Myrstad

Da har jeg ikke mindre enn fem generasjoner bakover fra Rannei Storviksæter. Takk skal du ha, Aud.Greier du å nøste opp noen av disse løse trådene ?1. Hvem var foreldrene til Ole Olsen Ringnesset, f. ca 1753 ?2. Foreldrene til kona til Ole, Mari Kristensdatter (dp 14.11.1751), var Kristen Holen og Anne Pedersdatter. Hvem var disse to ?3. Hvem var foreldrene til Syver Knudsen Bråten, f. ca. 1752 ?4. Foreldrene til kona til Syver, Brit Tordsdatter (dp 2.2.1754) var Tord Halvordsen og Rannei Iversdatter. Hvem var disse to ?hilsen Trond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Jeg beklager, men her stopper det. Som du sikkert vet, gir kirkebokinnføringene på den tiden svært liten informasjon, og jeg sitter ikke med skifter eller andre tinglyste dokumenter vedrørende disse personene heller, så jeg kan dessverre ikke hjelpe deg videre bakover.Imidlertid kan jeg nevne en liten pussighet;Denne Knut Eriksen 'Valberg' hadde ikke mindre enn seks barn utenfor ekteskap (inkl. Syver), og tre av dem var med pike Ingeborg Olsdtr. Helleløkken. Uten at jeg har sjekket det nærmere, er jeg sikker på at hun var søster til Knut Olsen Helleløkken som du har i dine notater som mulig far til Syver. Med andre ord hadde Syver Knutsen Bråten/Storviksæter faktisk tre halvsøsken født på Helleløkken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Myrstad

I 1865 er den eneste Syver Knudsen jeg finner med passende alder (24 år) tjener på Valbjør (Valberg). På samme sted er det tre Knudsen/Knudsd til; Ole (23 år), Hans (18 år) og Annø (18 år). Kan dette være 'riktig' Syver, og er noen av de andre tre (halv)-søsken til Syver ?Trond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Jeg kan ikke slå fast at det er riktig Syver, men er kommet frem til at det høyst sannsynlig er ham. Likeledes er det meget sannsynlig at den Ole Knudsen og den Hans Knudsen du peker på, var halvbrødrene til Syver. Men Annø (18 år) finner jeg ikke på Valbjør, bare hun som da var 22 år og født i Lom, og hun kan utelates. Jeg tror den riktige Anne finnes som tjenestepike på Helden i 1865. Så var det ei Mari, sannsynligvis tjenestepike på Sandbu søndre Neristuen i 1865, og en John som bodde sammen med moren på hennes hjemsted Hølmo nordre i 1865.For å ta det kronolisk:Mari f. 06.06.1839, døpt i Vågå 23.06.1839. Far; Knut Eriksen Visdal og mor; Anne Olsdtr. Øiseie. Leiermål ikke nevnt.Syver f. 12.02.1843 (Farens 2. og morens 1. leiermål.)Ole f. 04.11.1843, døpt i Vågå 04.02.1844. Far; Knut Eriksen Valberg og mor; Ingeborg Olsdtr. Heldeneie. Farens 3. og morens 1. leiermål.John f. 18.10.1848, døpt i Vågå 29.10.1848. Far; Knut Eriksen, tjener på Valberg og mor; Åste Johnsdtr. nordre Hølmo. Farens 4. og morens 1. leiermål.Tvillingene Hans og Anne f. 27.12.1848, døpt i Vågå 25.03.1849. Far; Knut Eriksen Valberg og mor; Ingeborg Olsdtr. Heldeneie. Farens 4. og morens 2. leiermål. (Presten har nok gått i surr med antall leiermål på faren her...)Jeg har enda ikke kunnet slå fast hvem denne Knut kan være. At han er hjemfestet til Visdal ved 1. leiermål, tror jeg henger sammen med at han var tjenestekar der. Jeg kan i hvert fall ikke finne noen Knut Eriksen født Visdal.Det nærmeste jeg kommer en kandidat, er Erik Svevoldens sønn Knut født 23.11.1813 og døpt 1. søndag i advent. Han blir konfirmert i 1828 som Knut Eriksen Søremseie. Jeg kan altså ikke dokumentere at denne Knut er identisk med far til de ovennevnte barna, så denne opplysningen må betraktes nærmest som et 'arbeidsnotat.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Myrstad

Aud,Det er interessant at du har funnet en mulig far til Knut Eriksen. Tør jeg spørre hvorfor du har valgt nettopp Erik Svevolden ? Så vidt jeg kan se er det døpt seks Knut Eriksen i Vågå i tidsrommet 1803-1823, med fedre Erik Aaseng (1803), Erik Helle (1805), Erik Sevolden (1807, d.1807), Erik Klevmellom (1812), Erik Sevolden (1813) og Erik Bergsvendsen (1820). I 1865 finner jeg bare en Knut Eriksen i Vågå; 33 år og husmann under Lorntstad. Det må vel være han som er født enten i 1812 eller i 1813.Trond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

At jeg har valgt nettopp Erik Svevolden f. 1813 er et godt spørsmål !Knut Eriksen Åseng f. 1803 reiste til Nordland i 1833 med kone og tre barn.Knut Eriksen Helle f. 1805 døde i mai 1809, 4 år og 26 uker gammel.Knut Eriksen Svevolden f. 1807 døde samme år, 16 uker gammel.Knut Eriksen Kleivmellom f. 1812 giftet seg på Dovre i 1833, og overtok deretter på Lorenstad etter faren som kom dit som husmann.Knut Eriksen født 1820 som sønn nr. to av foreldrene Erik Bersvendsen Hjellum g 1815 m. Kari Jacobsdtr. Bredevangen; har ikke funnet flere barn etter dem, og hverken Knut eller broren finnes konfirmert i Sel. Antar derfor at familien flyttet fra bygda da Knut var liten.Da blir det ikke stort flere igjen enn Knut Eriksen Svevolden f. 1813. Men jeg lurer på om vi må stryke ham også. Underveis har jeg kommet over en Knut Eriksen Skjellum 18 år gl. som iflg utflyttingslista i kb skal ha reist til Nordland i 1832. Jeg vet ikke om denne Knut er identisk med Knut Svevolden, men alderen stemmer ganske bra, og noen annen Knut Eriksen finner jeg ikke som kan passe inn der.Det ser altså ut til at alle Knut'ene født i tidsrommet 1803-23 er 'brukt opp'. Muligheten for at denne Knut E. Skjellum er identisk med Knut E. Svevolden, og at han ikke reiste nordover slik han hadde meldt til presten, er selvfølgelig tilstede, men jeg aner ikke hvordan jeg skal få bekreftet eller avkreftet det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Myrstad

Jeg fant igjen Erik Bersvendsen og sønnen Knut på Kvam, hvor Knut var husmann og gift i 1865. Så da må jeg vel slå meg til ro med at Erik Sevolden er en mulig, men meget usikker kandidat som far til Knut Eriksen (Valberg).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.